Best Swing Golf Academy Tour 2023 by ASBIS secured by Check Point

Welten - Báč , 14. 07. 2023 | 09:0014. 07. 2023 | 20:00

Základné informácie
Skrátený názov BSGAT2023
Organizátor Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor
Ihrisko Welten - Báč
Hlavný rozhodca ŠVAJLEN Peter
Rozhodca HRBÁŇ Jakub
Riaditeľ súťaže Peter Švajlen
Súťažný výbor Peter Švajlen, Jakub Hrbáň, Donka Mihaleva
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 14. 07. 2023 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 14. 07. 2023 | 20:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu Postupný štart z odpaliska číslo 1, v prípade prihlásenia viac ako 87 hráčov, postupný štart z odpaliska číslo 1 a 10.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 15. 04. 2023 | 10:30
Dátum a čas uzávierky prihlášok 13. 07. 2023 | 09:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 3
Kapacita turnaja 112
Spôsob registrácie Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese touroffice@bsga.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja.
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky ČLEN GCW ŠTARTOVNÉ 200€, NEČLEN GREEN FEE + ŠTARTOVNÉ 200€
Úhrada nákladov V hotovosti organizátorovi turnaja.
Ostatné informácie
Popis Best Swing Golf Academy Tour 2023 by ASBIS secured by Check Point je dlhodobá súťaž pozostávajúca z piatich samostatných turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihriskách Red Oak Golf Club, Sedin Golf Resort, Golf Club Welten a Penati Golf Resort. Turnaje sa hrajú na úpravu HCP.
Podmienky Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3.
Víťazstvo
Ceny Všetky vecné ceny zodpovedajú amatérskemu štatútu. V prípade, že sa výherca cien nezúčastní vyhlásenia výsledkov alebo neospravedlní svoju neprítomnosť na vyhlásení, vecné ceny prepadávajú v prospech organizátora a budú zaradené do tomboly.
Poznámka Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese touroffice@bsga.sk. V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 100 EUR.
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Kategória A - muži a ženy HCP +4,0 - 16,4 Stableford
Kategória B - muži a ženy HCP 16,5 - 27,0 Stableford
Kategória C - muži a ženy HCP 27,1 - 54 Stableford
Kategória D - muži a ženy HCP +4,0 - 54 Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Welten 2016
YELLOW +9,0 54,0 0 100
RED +9,0 54,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Kategória A - muži a ženy HCP +4,0 - 16,4 0 1
Kategória B - muži a ženy HCP 16,5 - 27,0 0 2
Kategória C - muži a ženy HCP 27,1 - 54 0 0
Kategória D - muži a ženy HCP +4,0 - 54 0 3
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 3
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 16,7
ZELÍSKA Jozef 08649 Golfový klub Hrubá Borša 20,4
ZELÍSKOVÁ Jana 08650 Golfový klub Hrubá Borša 8,9
Kategória A - muži a ženy HCP +4,0 - 16,4
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ZELÍSKOVÁ Jana 08650 Golfový klub Hrubá Borša 8,9
Kategória B - muži a ženy HCP 16,5 - 27,0
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 16,7
ZELÍSKA Jozef 08649 Golfový klub Hrubá Borša 20,4
Kategória C - muži a ženy HCP 27,1 - 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
Kategória D - muži a ženy HCP +4,0 - 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 16,7
ZELÍSKA Jozef 08649 Golfový klub Hrubá Borša 20,4
ZELÍSKOVÁ Jana 08650 Golfový klub Hrubá Borša 8,9