FUN TEXAS SCRAMBLE DVOJÍC

GREEN RESORT Hrubá Borša, 17. 06. 2023 | 09:0017. 06. 2023 | 23:50

Základné informácie
Skrátený názov TEXAS2023
Organizátor Golfový klub Borša
Spoluorganizátor Golfový klub Hrubá Borša
Ihrisko GREEN RESORT Hrubá Borša
Hlavný rozhodca VLAHYOVÁ Nikoleta
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Nikoleta Vlahyová
Súťažný výbor Nikoleta Vlahyová, Ing. Tibor Kuták
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 17. 06. 2023 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 17. 06. 2023 | 23:50
Počet kôl 1
Spôsob štartu Postupný štart od 9:00 hod.
Hrá sa 1 x 18 jamiek na 18 jamkovom majstrovskom ihrisku /PAR 72/ - (pozn. veľké ihrisko).
Registrácia hráčov minimálne 30 min. pred štartom.
Štartová listina bude uverejnená deň pred konaním v prílohe.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 25. 04. 2023 | 12:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 16. 06. 2023 | 15:30
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 36
Kapacita turnaja 68
Spôsob registrácie Na stránke www.skga.sk, prosíme dvojice nahlasovať na tel.č.:0902 602 737, e-mail: golf@golfborsa.sk.
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Nečlen/registračný člen: štartovné 35€+ greenfee 47€ = spolu 82€.
Člen GKBO so zaplateným ročným hracím poplatkom: štartovné 35€.
Junior do 10 rokov: štartovné 35€
Junior 11-16 rokov: štartovné + greenfee 65€
Junior 17-21 rokov: štartovné + greenfee 78€
Stravovanie Raňajky formou švédskych stolov, half way, minerálka, obed po hre - výber z troch jedál, dezert a káva
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Texas scramble dvojíc. Príďte si zahrať a zabaviť sa na majstrovskom ihrisku.

Podmienky Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited, doplnených podľa miestnych pravidiel.
Hrá sa systémom rany netto, dvojica hrá s HCP vypočítaným spôsobom: 2/3 HCP nižšieho + 1/3 HCP vyššieho (max. HCP 36).
Nasadenie hráčov na štart stanoví súťažný výbor.
Víťazstvo 1.-3. miesto v kategórii HCP +4-54 Netto rany. Víťazí dvojica s nižším počtom netto rán. V prípade rovnakého výsledku viacerých dvojíc v turnaji rozhoduje o umiestnení: lepší brutto výsledok na posledných 18-tich, 9-tich, 6-tich, 3-och a poslednej jamke. Pokiaľ sa hráč nedostaví na vyhlásenie výsledkov a prevzatie cien osobne, táto cena prepadá v prospech usporiadateľa.
Ceny
Poznámka ODPALISKÁ
Muži - žlté
Ženy - červené
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
TEXAS SCRAMBLE Na rany
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Hrubá Borša 2020
RED +9,0 54,0 0 100
YELLOW +9,0 54,0 13 100
RED +9,0 54,0 0 12
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
TEXAS SCRAMBLE 0 36
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 36
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BANÍK Boris 15056 Golfový klub Hrubá Borša 11,2
BARBUŠČÁK Emil 17261 Golfový klub Hrubá Borša 32,5
BARIČÁK Michal 08651 Golf Club Skalica 20,6
BARIČÁKOVÁ Mária 08652 Golfový klub Hrubá Borša 22,2
BOBOK Rudolf 10147 Golfový klub Hrubá Borša 14,2
BOBOKOVÁ Ľudmila 10148 Golfový klub Hrubá Borša 23,7
BOEMIO Marco 13689 Golfový klub Hrubá Borša 8,2
CHOCHULA Igor 20514 Golfový klub Hrubá Borša 14,2
CHOCHULOVÁ Dagmar 21247 Golfový klub Hrubá Borša 23,9
HALABICA Jakub 13198 Golf Club WELTEN 12,0
HUDEC Rudolf 04188 Sedin Golf Club, o.z. 24,8
HUDECOVÁ Soňa 04187 Sedin Golf Club, o.z. 32,7
JUDINY Filip 18239 Golfový klub Hrubá Borša 26,5
KADNÁROVÁ Zuzana 18120 Golfový klub Hrubá Borša 21,5
LEDECKÝ Tomáš 14592 Golf Club Scotland 7,3
LOMEN Pavol 14666 Golfový klub Hrubá Borša 16,1
MAHRÍKOVÁ Ivana 19369 Golfový klub Hrubá Borša 47,0
MAKARA Andrej 15726 Golfový klub Hrubá Borša 19,1
MELICHERČÍK Miroslav 08896 Golfový klub Hrubá Borša 23,9
MELICHERČÍKOVÁ Miriam 08509 Golfový klub Hrubá Borša 37,9
MELIORIS Patrik 07098 Golfový klub Hrubá Borša 19,4
MELIORISOVÁ Alena 17927 Golfový klub Hrubá Borša 36,8
MICHALÍKOVÁ Petronela 20007 Golf Club WELTEN 54,0
PODHOROVÁ Ivana 16143 Golfový klub Hrubá Borša 21,1
PORHAJAŠ Lukáš 21245 Golfový klub Hrubá Borša 19,4
REPČOK Adrián 20678 Golf Club WELTEN 39,0
SEBERA CHLÁDECKÁ Janka 05389 Golfový klub Hrubá Borša 17,2
SEBERA ML. Richard 19902 Golfový klub Hrubá Borša 28,0
SEBERA Richard 14898 Golfový klub Hrubá Borša 16,4
SEBEROVÁ Simona 19901 Golfový klub Hrubá Borša 35,5
SPIŠKA Jozef 21969 Lomnický GK 27,2
SPIŠKA Natalie 21974 Lomnický GK 0,1
SROKA Branislav 06352 Lomnický GK 12,4
ŠURINA Ivan 13440 Sedin Golf Club, o.z. 21,6
WEBER Ján 20170 Golfový klub Hrubá Borša 27,2
WEBER Pavol 22489 Golf Club WELTEN 54,0
TEXAS SCRAMBLE
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BANÍK Boris 15056 Golfový klub Hrubá Borša 11,2
BARBUŠČÁK Emil 17261 Golfový klub Hrubá Borša 32,5
BARIČÁK Michal 08651 Golf Club Skalica 20,6
BARIČÁKOVÁ Mária 08652 Golfový klub Hrubá Borša 22,2
BOBOK Rudolf 10147 Golfový klub Hrubá Borša 14,2
BOBOKOVÁ Ľudmila 10148 Golfový klub Hrubá Borša 23,7
BOEMIO Marco 13689 Golfový klub Hrubá Borša 8,2
CHOCHULA Igor 20514 Golfový klub Hrubá Borša 14,2
CHOCHULOVÁ Dagmar 21247 Golfový klub Hrubá Borša 23,9
HALABICA Jakub 13198 Golf Club WELTEN 12,0
HUDEC Rudolf 04188 Sedin Golf Club, o.z. 24,8
HUDECOVÁ Soňa 04187 Sedin Golf Club, o.z. 32,7
JUDINY Filip 18239 Golfový klub Hrubá Borša 26,5
KADNÁROVÁ Zuzana 18120 Golfový klub Hrubá Borša 21,5
LEDECKÝ Tomáš 14592 Golf Club Scotland 7,3
LOMEN Pavol 14666 Golfový klub Hrubá Borša 16,1
MAHRÍKOVÁ Ivana 19369 Golfový klub Hrubá Borša 47,0
MAKARA Andrej 15726 Golfový klub Hrubá Borša 19,1
MELICHERČÍK Miroslav 08896 Golfový klub Hrubá Borša 23,9
MELICHERČÍKOVÁ Miriam 08509 Golfový klub Hrubá Borša 37,9
MELIORIS Patrik 07098 Golfový klub Hrubá Borša 19,4
MELIORISOVÁ Alena 17927 Golfový klub Hrubá Borša 36,8
MICHALÍKOVÁ Petronela 20007 Golf Club WELTEN 54,0
PODHOROVÁ Ivana 16143 Golfový klub Hrubá Borša 21,1
PORHAJAŠ Lukáš 21245 Golfový klub Hrubá Borša 19,4
REPČOK Adrián 20678 Golf Club WELTEN 39,0
SEBERA CHLÁDECKÁ Janka 05389 Golfový klub Hrubá Borša 17,2
SEBERA ML. Richard 19902 Golfový klub Hrubá Borša 28,0
SEBERA Richard 14898 Golfový klub Hrubá Borša 16,4
SEBEROVÁ Simona 19901 Golfový klub Hrubá Borša 35,5
SPIŠKA Jozef 21969 Lomnický GK 27,2
SPIŠKA Natalie 21974 Lomnický GK 0,1
SROKA Branislav 06352 Lomnický GK 12,4
ŠURINA Ivan 13440 Sedin Golf Club, o.z. 21,6
WEBER Ján 20170 Golfový klub Hrubá Borša 27,2
WEBER Pavol 22489 Golf Club WELTEN 54,0