KARTOMA s.r.o. HCP nedeľa s www.kavaprevsetkych.sk 9-jamiek s finálnou losovačkou 2023

GREEN MEADOWS - Ivanka pri Nitre, 04. 06. 2023 | 10:3004. 06. 2023 | 20:00

Základné informácie
Skrátený názov KARTOMA a KÁVA
Organizátor Golfový klub Meander
Spoluorganizátor
Ihrisko GREEN MEADOWS - Ivanka pri Nitre
Hlavný rozhodca
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Anton Zelenaj
Súťažný výbor Anton Zelenaj Roman Zelenaj
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 04. 06. 2023 | 10:30
Dátum a čas ukončenia 04. 06. 2023 | 20:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu postupný štart
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 31. 05. 2023 | 08:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 04. 06. 2023 | 10:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených
Kapacita turnaja 36
Spôsob registrácie Registrácia -server www.skga.sk - alebo priamo na recepcii aj v deň konania.
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky pre jednotlivé turnaje sú nasledovné: Štartovné - všetci zúčastnený - KARTOMA s.r.o. HCP nedeľa s www.kavaprevsetkych.sk 9-jamiek s finálnou losovačkou 2023 8,- EUR /súťažné kolo. Fee - člen GK Meander 0,- EUR Fee - nečlen GK Meander 20,- EUR Pri úhrade fee nečlenom GK Meander hráč môže po odohraní súťažného kola hrať ďalej neobmedzene v daný deň
Stravovanie bez
Úhrada nákladov na recepcii
Ostatné informácie
Popis KARTOMA s.r.o. HCP nedeľa s www.kavaprevsetkych.sk 9-jamiek s finálnou losovačkou 2023 sa skladá zo samostatných turnajov jednotlivcov. Hrá sa systémom stableford s vyrovnaním s úpravou HCP 9-jamiek na ihrisku GREEN MEADOWS Ivanka pri Nitre každú nedeľu so štartom o 10:30 hod. Štart postupný. 3. Ceny V každom kole pri účasti minimálne 8 hráčov bude vyhodnotené 1. miesto – Cena Káva od spoločnosti www.kavaprevsetkych.sk a víno od spoločnosti KARTOMA s.r.o. 4. Záverečný LOSOVACÍ Turnaj - KARTOMA s.r.o. HCP nedeľa s www.kavaprevsetkych.sk 9-jamiek s finálnou losovačkou 2023 Turnaj sa uskutoční v mesiaci október, s hrou 18-jamiek . Na turnaji budú vylosované ceny v hodnote od 15,- do 60,- EUR v počte minimálne 15 vecných cien v celkovej hodnote 600,- EUR
Podmienky Hrá sa podľa pravidiel golfu R@A Rules Limited a miestnych pravidiel golfového ihriska GREEN MEADOWS. Podľa propozícii (viď príloha)
Víťazstvo 3. Ceny V každom kole pri účasti minimálne 8 hráčov bude vyhodnotené 1. miesto – Cena Káva od spoločnosti www.kavaprevsetkych.sk a víno od spoločnosti KARTOMA s.r.o. 4. Záverečný LOSOVACÍ Turnaj - KARTOMA s.r.o. HCP nedeľa s www.kavaprevsetkych.sk 9-jamiek s finálnou losovačkou 2023 Turnaj sa uskutoční v mesiaci október, s hrou 18-jamiek . Na turnaji budú vylosované ceny v hodnote od 15,- do 60,- EUR v počte minimálne 15 vecných cien v celkovej hodnote 600,- EUR
Ceny 3. Ceny V každom kole pri účasti minimálne 8 hráčov bude vyhodnotené 1. miesto – Cena Káva od spoločnosti www.kavaprevsetkych.sk a víno od spoločnosti KARTOMA s.r.o. 4. Záverečný LOSOVACÍ Turnaj - KARTOMA s.r.o. HCP nedeľa s www.kavaprevsetkych.sk 9-jamiek s finálnou losovačkou 2023 Turnaj sa uskutoční v mesiaci október, s hrou 18-jamiek . Na turnaji budú vylosované ceny v hodnote od 15,- do 60,- EUR v počte minimálne 15 vecných cien v celkovej hodnote 600,- EUR
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Spoločná HCP 0-54 Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Green Meadows 9 - 2020
RED 0 54,0 0 12
YELLOW 0 54,0 13 100
RED +4,0 54,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Spoločná HCP 0-54 0 0
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 0
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
Spoločná HCP 0-54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP