DYNAMAX GOLF TOUR 2023

RED OAK Golf Club Nitra, 17. 10. 2023 | 13:0017. 10. 2023 | 23:50

Základné informácie
Skrátený názov DYNAMAX GOLF TOUR
Organizátor RED OAK Golf Club
Spoluorganizátor
Ihrisko RED OAK Golf Club Nitra
Hlavný rozhodca BRNA Miroslav
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Tomáš Rádl
Súťažný výbor Tomáš Rádl, Pavel Vravko, Miroslav Brna
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 17. 10. 2023 | 13:00
Dátum a čas ukončenia 17. 10. 2023 | 23:50
Počet kôl 1
Spôsob štartu - Postupný štart z odpaliska číslo 1 platí v prípade prihlásenia viac ako 60 hráčov, postupný štart z odpaliska číslo 1 a 10. - Odpaliská: Muži HCP 0 – 12 biele Muži HCP 12,1 – 54 žlté, Ženy HCP 0 – 12 modré, Ženy HCP 12,1 – 54 červené. - Hráči nad 50 rokov majú možnosť výberu odpalísk - takýto hráč je povinný nahlásiť zmenu štartérovi a čitateľne ju napísať do svojej skórkarty. Z takýchto odpalísk potom musí odohrať všetkých 18 jamiek. - Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na nástenke v klubovom dome a na serveri SKGA najneskôr do 18:00 deň pred zahájením turnaja.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 10. 09. 2023 | 11:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 16. 10. 2023 | 12:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 6
Kapacita turnaja 0
Spôsob registrácie - Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server www.skga.sk alebo na klubovej recepcii na telefónom čísle +421 903 550 845 do 12:00 deň pred zahájením turnaja. Tím - dvojica sa oznamuje pri registrácii v deň turnaja pred jeho zahájením. Výsledky a priebežné poradie budú k nahliadnutiu na webe www.redoakgolf.sk a na recepcii klubu.
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Green fee: Jednotná cena v utorok je 33€ a v nedeľu je 44,- € (nevzťahuje sa na celoživotných a ročných členov RED OAK). Juniori majú 50 % zľavu z poplatku. Štartovné 20€. 9.7., 25.7., 6.8., 22.8.,3.9., bude platiť špeciálna cena green fee pro členky SKLGA a to UT 27€ a NE 37€. Stravovanie: voda, bageta pri registrácii + hlavné jedlo po hre (výber 1, 2)
Stravovanie voda, bageta pri registrácii + hlavné jedlo po hre (výber 1, 2)
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis DYNAMAX GOLF TOUR je dlhodobá súťaž pozostávajúca zo samostatných turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihrisku RED OAK Golf Club. Turnaje sa hrajú na úpravu HCP. Termíny DYNAMAX GOLF TOUR
Podmienky - Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R&A Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. - Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, puttinggreen a chippinggreen. - Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaní za každých 10 minút dvomi trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flightom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. - Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3. Golfové autíčka na turnaji sú povolené. Vyhodnotenie 1. miesta v katogorií ženy pri účasti min. 4 hráčok.
Víťazstvo . Bodovanie jednotlivých turnajov a zhodnosť výsledkov - Každá kategória sa boduje samostatne. - V kategóriách A a B bude bodovaných prvých osem miest. - Víťazom je hráč s najväčším počtom STB NETTO bodov. - V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s nižším HCP. - Ak hráči majú rovnaký presný HCP o poradí rozhoduje výsledok na 1. najťažšej jamke. V prípade rovnosti na najťažšej jamke rozhoduje o poradí výsledok na 2. postupne až 18. najťažšej jamke. - Ak zhoda výsledkov pretrváva, o víťazovi rozhodne náhodný žreb. - Vložené súťaže: Longestdrive muži/ženy, Nearest to the pin spoločná a na jamke č. 9 za zahrané Birdie – pri všetkých darčekový balíček od EURO-VAT, spol. s r.o. a Hole in one na jamke č. 17 – golfový pobyt pre s raňajkami v Aphrodite Hills Hotel na Cypre a 3 x green fee pre 2 osoby od KMS golf. - Podmienkou získania vecných cien je osobná účasť na vyhodnotení, pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak. Bodovanie dlhodobej súťaže – hodnotenie viac informácií v prílohe - príloha (propozície)
Ceny Hlavné ceny do DYNAMAX GOLF TOUR 2023 venovali EURO-VAT, spol. s r.o. KMS golf a RED OAK Golf Club, o.z.
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
A: HCP +4 – 22,4 Stableford
B: HCP 22,5 – 54 Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Nitra 18
WHITE +9,0 12,0 0 100
YELLOW 12,1 54,0 0 100
BLUE +9,0 12,0 0 100
RED 12,1 54,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
A: HCP +4 – 22,4 0 6
B: HCP 22,5 – 54 0 0
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 6
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BORÁK Peter 09341 Lomnický GK 14,7
GÁNOCZY Roman 19004 RED OAK Golf Club 7,3
HOCHSTEIGEROVÁ Miriam 18217 RED OAK Golf Club 21,7
KOSTOLÁNY Vincent 14329 RED OAK Golf Club 12,6
PORHAJAŠ Lukáš 21245 Golfový klub Hrubá Borša 16,8
VAN WYK André 22227 RED OAK Golf Club 10,2
A: HCP +4 – 22,4
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BORÁK Peter 09341 Lomnický GK 14,7
GÁNOCZY Roman 19004 RED OAK Golf Club 7,3
HOCHSTEIGEROVÁ Miriam 18217 RED OAK Golf Club 21,7
KOSTOLÁNY Vincent 14329 RED OAK Golf Club 12,6
PORHAJAŠ Lukáš 21245 Golfový klub Hrubá Borša 16,8
VAN WYK André 22227 RED OAK Golf Club 10,2
B: HCP 22,5 – 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP