JAMKOVKA GKAK 2023 - Pavúk príloha

Golfový klub Alpinka Košice, 29. 05. 2023 | 08:0029. 05. 2023 | 12:00

Základné informácie
Skrátený názov JAMKOVKA GKAK 2022
Organizátor Golfový klub Alpinka Košice
Spoluorganizátor
Ihrisko Golfový klub Alpinka Košice
Hlavný rozhodca MAURITZ Roland
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Jusko Tomáš
Súťažný výbor Mauritz Roland, Gábriková Slávka
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 29. 05. 2023 | 08:00
Dátum a čas ukončenia 29. 05. 2023 | 12:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 18. 02. 2023 | 08:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 23. 05. 2023 | 12:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 49
Kapacita turnaja 96
Spôsob registrácie
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Majstrovstvá Golfového klubu Alpinka na jamky - prihlasovanie, Uzávierka prihlasovania 23.5.2023 o 12:00.
Podmienky Vyzývateľ (hráč, ktorý má nižší HCP) musí kontaktovať svojho súpera najneskôr do 14dní od termínu začatia jednotlivých kôl a navrhnúť dátum a čas zápasu (tee-time). Vyzývaný (hráč, ktorý má vyšší HCP), musí najneskôr do 7 dní reagovať na návrh vyzývateľa. Vyzývaný môže s navrhnutým termínom a časom súhlasiť alebo sa strany dohodnú na inom vhodnom termíne. Pokiaľ vyzývateľ (hráč s nižším HCP) nevyzve vyzývaného (hráča s vyšším HCP) a zápas sa neodohrá v termíne pre dané kolo,príp. v termíne určenom Súťažným výborom,postupuje automaticky vyzývaný. Pokiaľ sa hráč bez udania dôvodu nedostaví na dohodnutý tee-time, automaticky postupuje jeho súper. Po odohratí kola hráči podpíšu score cards označením víťaza a odovzdajú ju na recepcii GKAK. V prípade výsledku all-square (remíza) po odohratí poslednej jamky hráči pokračujú na ihrisku systémom “rýchla smrť”.V prípade rozhodnutia zápasu skôr než na 18. jamke, hráči nie sú povinní dohrávať celých 18 jamiek. Víťaz finálového zápasu sa stáva celkovým víťazom a majstrom GKAK v hre na jamky pre rok 2023
Víťazstvo
Ceny
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Muži- prihlasovanie Na rany
Ženy- prihlasovanie Na rany
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo -
Dokumenty
Pavúk ženy
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Muži- prihlasovanie 0 44
Ženy- prihlasovanie 0 5
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 49
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BILIK Jaroslav 13865 Golfový klub Alpinka Košice 15,4
BLAŠKO Jozef 04093 Golfový klub Alpinka Košice 13,1
CVANCIGER František 05210 Golfový klub Alpinka Košice 22,9
DABROVSKÝ Štefan 05163 Golfový klub Alpinka Košice 23,3
DEMSKÝ Jaroslav 11325 Golfový klub Alpinka Košice 17,4
DRAGULA Marek 11262 Golfový klub Alpinka Košice 7,3
ĎURICA Peter 07877 Golfový klub Alpinka Košice 11,8
FERENC Jaroslav 11419 Golfový klub Alpinka Košice 9,5
FORRAI Adrian 14122 Golfový klub Alpinka Košice 21,0
GERHART Miroslav 18624 Red Fox golf club Malá Ida 11,0
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 23,7
HANCIN Jozef, st. 02013 Lomnický GK 25,3
HIRMANOVÁ Oksana 13090 Red Fox golf club Malá Ida 19,0
HOSTINSKÝ Peter 19199 Golfový klub Alpinka Košice 14,3
HUDÁK Patrik 09595 Golfový klub Alpinka Košice 2,2
JELČ Miroslav 12484 Golfový klub Alpinka Košice 14,9
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 8,3
KAKALEC Peter 11702 Golfový klub Alpinka Košice 17,6
KALINÁČ Anton 11106 Golfový klub Alpinka Košice 10,8
KALINÁČOVÁ Zuzana 13051 Golfový klub Alpinka Košice 24,3
KOLLÁR Adam 02123 Golfový klub Alpinka Košice 7,0
KOLLÁR Peter 03397 Golfový klub Alpinka Košice 10,1
KOZÁK Ján 09256 Golfový klub Alpinka Košice 6,4
KRÁL Ľubomír 11030 Golfový klub Alpinka Košice 10,7
LÁTKA Ján 18385 Golfový klub Alpinka Košice 13,6
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 19,2
MOZOĽA Peter 02939 Golfový klub Alpinka Košice 7,8
OROSZOVÁ Adriana 15292 Golfový klub Alpinka Košice 15,7
PAŠKA Michal 12288 Golfový klub Alpinka Košice 5,7
POLÓNY Dušan 10595 Golfový klub Alpinka Košice 13,6
RICHTÁRIK Róbert 06380 Golfový klub Alpinka Košice 18,6
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 12,1
SÁDEL Peter 11108 Golfový klub Alpinka Košice 11,8
ŠALITROŠ Marko 17678 Golfový klub Alpinka Košice 8,1
ŠALITROŠ Vladimír 17917 Golfový klub Alpinka Košice 13,7
ŠIMKO Karol 07046 Golfový klub Alpinka Košice 16,8
SLOBODNÍK Dušan 12161 Golfový klub Alpinka Košice 9,3
ŠRÁMEK Ján 14210 Red Fox golf club Malá Ida 14,2
STAJSKO Matej 21393 Royal Valley Golf Club 29,3
ŠVEC Ján 14676 Red Fox golf club Malá Ida 20,5
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 21,9
TOMAŠKO Martin 04547 Golfový klub Alpinka Košice 6,1
VALENT Peter 01803 Golfový klub Alpinka Košice 16,6
VELIKÝ Rastislav 19049 Golfový klub Alpinka Košice 19,9
VESELOVSKÍ Alfréd 11429 Red Fox golf club Malá Ida 15,8
VESELOVSKÍ ML. Alfréd 17390 Red Fox golf club Malá Ida 12,4
VYSOPAL Peter 17553 Golfový klub Alpinka Košice 9,5
ZAGYI Tomáš 21595 Golfový klub Alpinka Košice 23,6
Muži- prihlasovanie
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BILIK Jaroslav 13865 Golfový klub Alpinka Košice 15,4
BLAŠKO Jozef 04093 Golfový klub Alpinka Košice 13,1
CVANCIGER František 05210 Golfový klub Alpinka Košice 22,9
DABROVSKÝ Štefan 05163 Golfový klub Alpinka Košice 23,3
DEMSKÝ Jaroslav 11325 Golfový klub Alpinka Košice 17,4
DRAGULA Marek 11262 Golfový klub Alpinka Košice 7,3
ĎURICA Peter 07877 Golfový klub Alpinka Košice 11,8
FERENC Jaroslav 11419 Golfový klub Alpinka Košice 9,5
FORRAI Adrian 14122 Golfový klub Alpinka Košice 21,0
GERHART Miroslav 18624 Red Fox golf club Malá Ida 11,0
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
HANCIN Jozef, st. 02013 Lomnický GK 25,3
HOSTINSKÝ Peter 19199 Golfový klub Alpinka Košice 14,3
HUDÁK Patrik 09595 Golfový klub Alpinka Košice 2,2
JELČ Miroslav 12484 Golfový klub Alpinka Košice 14,9
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 8,3
KAKALEC Peter 11702 Golfový klub Alpinka Košice 17,6
KALINÁČ Anton 11106 Golfový klub Alpinka Košice 10,8
KOLLÁR Adam 02123 Golfový klub Alpinka Košice 7,0
KOLLÁR Peter 03397 Golfový klub Alpinka Košice 10,1
KOZÁK Ján 09256 Golfový klub Alpinka Košice 6,4
KRÁL Ľubomír 11030 Golfový klub Alpinka Košice 10,7
LÁTKA Ján 18385 Golfový klub Alpinka Košice 13,6
MOZOĽA Peter 02939 Golfový klub Alpinka Košice 7,8
PAŠKA Michal 12288 Golfový klub Alpinka Košice 5,7
POLÓNY Dušan 10595 Golfový klub Alpinka Košice 13,6
RICHTÁRIK Róbert 06380 Golfový klub Alpinka Košice 18,6
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 12,1
SÁDEL Peter 11108 Golfový klub Alpinka Košice 11,8
ŠALITROŠ Marko 17678 Golfový klub Alpinka Košice 8,1
ŠALITROŠ Vladimír 17917 Golfový klub Alpinka Košice 13,7
ŠIMKO Karol 07046 Golfový klub Alpinka Košice 16,8
SLOBODNÍK Dušan 12161 Golfový klub Alpinka Košice 9,3
ŠRÁMEK Ján 14210 Red Fox golf club Malá Ida 14,2
STAJSKO Matej 21393 Royal Valley Golf Club 29,3
ŠVEC Ján 14676 Red Fox golf club Malá Ida 20,5
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 21,9
TOMAŠKO Martin 04547 Golfový klub Alpinka Košice 6,1
VALENT Peter 01803 Golfový klub Alpinka Košice 16,6
VELIKÝ Rastislav 19049 Golfový klub Alpinka Košice 19,9
VESELOVSKÍ Alfréd 11429 Red Fox golf club Malá Ida 15,8
VESELOVSKÍ ML. Alfréd 17390 Red Fox golf club Malá Ida 12,4
VYSOPAL Peter 17553 Golfový klub Alpinka Košice 9,5
ZAGYI Tomáš 21595 Golfový klub Alpinka Košice 23,6
Ženy- prihlasovanie
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 23,7
HIRMANOVÁ Oksana 13090 Red Fox golf club Malá Ida 19,0
KALINÁČOVÁ Zuzana 13051 Golfový klub Alpinka Košice 24,3
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 19,2
OROSZOVÁ Adriana 15292 Golfový klub Alpinka Košice 15,7