Audi quattro Cup 2023 - regionálna kvalifikácia III.

Golfový klub Alpinka Košice, 09. 06. 2023 | 10:3009. 06. 2023 | 18:00

Základné informácie
Skrátený názov Audi quatro cup 2023
Organizátor Golfový klub Alpinka Košice
Spoluorganizátor Golfový klub Tále, PROMEA COMMUNICATION s r.o.
Ihrisko Golfový klub Alpinka Košice
Hlavný rozhodca ŠTEFÍK Michal
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Michal Štefík
Súťažný výbor Michal Štefík, Martin Pešek
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 09. 06. 2023 | 10:30
Dátum a čas ukončenia 09. 06. 2023 | 18:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu Canon štart 10:30
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 23. 05. 2023 | 00:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 23. 05. 2023 | 23:59
Minimálny počet prihlásených 0
Počet prihlásených 43
Kapacita turnaja 50
Spôsob registrácie Kvalifikačné kolo AUDI QUATTRO GOLF CUP 2022. Zúčastniť sa ho môžu družstvá spĺňajúce podmienky turnaja. /Propozície turnaja/.
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Poplatok za osobu 65 Eur.
Úhrada nákladov Nie
Ostatné informácie
Popis Grennsome dvojíc - stableford netto.
Podmienky Turnaj pre pozvaných hostí. Víťazná dvojica Slovenského národného finále sa kvalifikuje na Svetové finále Audi quattro Cup 2023.
Víťazstvo Greensome dvojíc /stableford. Minimálna veková hranica je 18 rokov HCP obmedzenie pre jednotlivca je 36,0 Akumulovaný HCP pre dvojicu je 56,0 Maximálny rozdiel medzi presnými HCP oboch hráčov nesmie byť vyšší než 20,0.
Ceny Grennsome dvojíc - stableford netto: prvé, druhé a tretie miesto. Doplnkové súťaže: longest drive ženy, longest drive muži, nearest to the pin muži a ženy
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Greensome dvojíc /stableford/ Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Alpinka 2018 18
YELLOW +9,0 54,0 0 100
RED +9,0 54,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Greensome dvojíc /stableford/ 0 43
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 43
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
Greensome dvojíc /stableford/
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP