ASGS Senior Tour 2023

Black Stork - Veľká Lomnica, 12. 06. 2023 | 06:0013. 06. 2023 | 20:00

Základné informácie
Skrátený názov Asgs
Organizátor Lomnický GK
Spoluorganizátor Asociácia seniorských golfistov Slovenska
Ihrisko Black Stork - Veľká Lomnica
Hlavný rozhodca KADLÍČEK Peter
Rozhodca DUBAN Filip
Riaditeľ súťaže P.Kadlíček
Súťažný výbor J. Fecko, P. Muška, Š. Novák, P. Kadlíček
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 12. 06. 2023 | 06:00
Dátum a čas ukončenia 13. 06. 2023 | 20:00
Počet kôl 2
Spôsob štartu 12.06.2023 o 10.00 hod. štart prvého flajtu 13.06.2023 o 9.30 hod. štart prvého flajtu
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 19. 05. 2023 | 13:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 10. 06. 2023 | 18:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 40
Kapacita turnaja 0
Spôsob registrácie
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Green fee + štartovné na 2 dni - členovia Black Stork V. Lomnica s voľnou hrou pre rok 2023: - s uhradeným členským ASGS 40 € - s neuhradeným členským ASGS 50 € - ostatní hráči: - s uhradeným členským ASGS 135 €, - s neuhradeným členským ASGS 145 € - tréningový deň 11.06.2023, s individuálnou rezerváciou Tee Times, zľava 30 % z cenníkovej ceny - zľava 20 % na autíčko z cenníkovej ceny - v štartovnom je zahrnuté občerstvenie počas hry - poplatok sa hradí v hotovosti pri registrácii za oba hracie dni
Stravovanie halfway, pitný režim, obed po hre
Úhrada nákladov v hotovosti pri registrácii !
Ostatné informácie
Popis Počas kola a medzi kolami je tréning povolený len na vyhradených tréningových plochách. Za hrubé nešportové chovanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže v zmysle pravidla 1.2 Pravidiel golfu R&A 2019. Protest je možné podať do 15 min. po ukončení hry posledného flajtu turnaja. O proteste rozhodne súťažný výbor do vyhlásenia výsledkov. Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A 2019, miestnych pravidiel a pravidiel uvedených v dokumente “Podmienky a pravidlá dlhodobej seniorskej súťaže 2023“. Hráčom sa odporúča hratie mimo poradia bezpečným a zodpovedným spôsobom (“pripravený na hru“) v zmysle pravidla 6.4b(2) Pravidiel golfu R&A 2019. Hráčom kategórie Netto a Open sa pre zrýchlenie hry odporúča hrať do výsledku pár jamky + 5 rán na jamke a daný výsledok zapísať alebo škrtnúť jamku v skóre karte. Súťažný výbor má možnosť, podľa počtu hráčov upraviť kategórie a ich ocenenie, štartovú listinu a pod..
Podmienky vek od 45 rokov
Víťazstvo Kategória Ocenenie Podmienka Senior Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Senior 14+ Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Supersenior+Master Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Senior Ladies Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Supersenior+Master Ladies Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Netto Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Open Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov
Ceny medaile a vecné ceny od partnerov CENA KMS 12.06.2023 jamky č. 3,5,11,14 13.06.2023 jamky č. 4,7,16,18
Poznámka www.skga.sk, 10.06.2023 do 22.00 hod pre 1. kolo www.skga.sk, 12.06.2023 do 22.00 hod pre 2. kolo
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Senior Na rany
Senior 14+ Na rany
Supersenior+Master Na rany
Senior Ladies Na rany
Supersenior+Master Ladies Na rany
Netto Stableford
Open Stableford
ST Stableford Brutto Stableford
K Netto Rany Na rany
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Black Stork - Kombinácia (A+B) 15
YELLOW +9,0 54,0 45 100
RED +9,0 54,0 45 100
2. kolo - Black Stork - Kombinácia (A+B) 15
YELLOW +9,0 54,0 45 100
RED +9,0 54,0 45 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Senior 0 6
Senior 14+ 0 3
Supersenior+Master 0 20
Senior Ladies 0 5
Supersenior+Master Ladies 0 6
Netto 0 25
Open 0 0
ST Stableford Brutto 0 40
K Netto Rany 0 29
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 40
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
BARNA Miroslav 07920 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
BARNOVÁ Elena 09231 Red Fox golf club Malá Ida 18,7
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,6
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,8
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 12,3
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 11,3
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 23,4
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 18,4
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 23,7
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 14,7
HRAŠKO Jozef 03491 Golfový klub Tále 11,8
JUHÁSOVÁ Anna 10776 Golfový klub Alpinka Košice 35,9
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 15,3
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 32,6
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 18,5
MAROŠ Viliam 01134 GC Pegas 9,9
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 19,2
MIHAL Mojmír 06969 Golf Club WELTEN 13,8
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 17,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,2
NOVAČKOVÁ Marta 05416 Golfový klub Alpinka Košice 19,4
ONDROVIČ Gabriel, st. 01475 Lomnický GK 18,1
OPRŠALOVÁ Katarína 08683 Golf Club WELTEN 9,4
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 13,9
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,3
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 12,1
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 17,2
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,6
ŠKOREC Bohumil 08336 Penati Golf Club 6,5
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 14,5
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 21,9
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,7
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 8,5
VALÍČEK Ladislav 00726 Sedin Golf Club, o.z. 5,6
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,4
VELČIC Ján 04324 Golf Club WELTEN 21,3
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,9
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 22,4
Senior
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
BARNA Miroslav 07920 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
HRAŠKO Jozef 03491 Golfový klub Tále 11,8
VALÍČEK Ladislav 00726 Sedin Golf Club, o.z. 5,6
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,9
Senior 14+
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,6
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 21,9
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,7
Supersenior+Master
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,6
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,8
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 12,3
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 11,3
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 18,4
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 14,7
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 15,3
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 18,5
MAROŠ Viliam 01134 GC Pegas 9,9
MIHAL Mojmír 06969 Golf Club WELTEN 13,8
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 17,1
ONDROVIČ Gabriel, st. 01475 Lomnický GK 18,1
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 13,9
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 12,1
ŠKOREC Bohumil 08336 Penati Golf Club 6,5
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 14,5
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 8,5
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,4
VELČIC Ján 04324 Golf Club WELTEN 21,3
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 22,4
Senior Ladies
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BARNOVÁ Elena 09231 Red Fox golf club Malá Ida 18,7
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 23,7
JUHÁSOVÁ Anna 10776 Golfový klub Alpinka Košice 35,9
NOVAČKOVÁ Marta 05416 Golfový klub Alpinka Košice 19,4
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 17,2
Supersenior+Master Ladies
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 23,4
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 32,6
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 19,2
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,2
OPRŠALOVÁ Katarína 08683 Golf Club WELTEN 9,4
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,3
Netto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BARNOVÁ Elena 09231 Red Fox golf club Malá Ida 18,7
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,6
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,8
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 23,4
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 18,4
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 23,7
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 14,7
JUHÁSOVÁ Anna 10776 Golfový klub Alpinka Košice 35,9
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 15,3
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 32,6
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 18,5
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 19,2
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 17,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,2
NOVAČKOVÁ Marta 05416 Golfový klub Alpinka Košice 19,4
ONDROVIČ Gabriel, st. 01475 Lomnický GK 18,1
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,3
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 17,2
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,6
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 14,5
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 21,9
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,7
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,4
VELČIC Ján 04324 Golf Club WELTEN 21,3
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 22,4
Open
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ST Stableford Brutto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
BARNA Miroslav 07920 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
BARNOVÁ Elena 09231 Red Fox golf club Malá Ida 18,7
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,6
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,8
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 12,3
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 11,3
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 23,4
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 18,4
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 23,7
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 14,7
HRAŠKO Jozef 03491 Golfový klub Tále 11,8
JUHÁSOVÁ Anna 10776 Golfový klub Alpinka Košice 35,9
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 15,3
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 32,6
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 18,5
MAROŠ Viliam 01134 GC Pegas 9,9
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 19,2
MIHAL Mojmír 06969 Golf Club WELTEN 13,8
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 17,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,2
NOVAČKOVÁ Marta 05416 Golfový klub Alpinka Košice 19,4
ONDROVIČ Gabriel, st. 01475 Lomnický GK 18,1
OPRŠALOVÁ Katarína 08683 Golf Club WELTEN 9,4
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 13,9
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,3
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 12,1
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 17,2
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,6
ŠKOREC Bohumil 08336 Penati Golf Club 6,5
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 14,5
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 21,9
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,7
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 8,5
VALÍČEK Ladislav 00726 Sedin Golf Club, o.z. 5,6
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,4
VELČIC Ján 04324 Golf Club WELTEN 21,3
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,9
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 22,4
K Netto Rany
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
BARNA Miroslav 07920 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,6
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,8
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 12,3
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 11,3
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 18,4
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 14,7
HRAŠKO Jozef 03491 Golfový klub Tále 11,8
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 15,3
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 18,5
MAROŠ Viliam 01134 GC Pegas 9,9
MIHAL Mojmír 06969 Golf Club WELTEN 13,8
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 17,1
ONDROVIČ Gabriel, st. 01475 Lomnický GK 18,1
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 13,9
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 12,1
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,6
ŠKOREC Bohumil 08336 Penati Golf Club 6,5
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 14,5
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 21,9
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,7
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 8,5
VALÍČEK Ladislav 00726 Sedin Golf Club, o.z. 5,6
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,4
VELČIC Ján 04324 Golf Club WELTEN 21,3
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,9
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 22,4