ASGS Senior Tour 2023

Black Stork - Veľká Lomnica, 12. 06. 2023 | 06:0013. 06. 2023 | 20:00

Základné informácie
Skrátený názov Asgs
Organizátor Lomnický GK
Spoluorganizátor Asociácia seniorských golfistov Slovenska
Ihrisko Black Stork - Veľká Lomnica
Hlavný rozhodca KADLÍČEK Peter
Rozhodca DUBAN Filip
Riaditeľ súťaže P.Kadlíček
Súťažný výbor J. Fecko, P. Muška, Š. Novák, P. Kadlíček
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 12. 06. 2023 | 06:00
Dátum a čas ukončenia 13. 06. 2023 | 20:00
Počet kôl 2
Spôsob štartu 12.06.2023 o 10.00 hod. štart prvého flajtu 13.06.2023 o 9.30 hod. štart prvého flajtu
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 19. 05. 2023 | 13:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 10. 06. 2023 | 18:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 80
Kapacita turnaja 96
Spôsob registrácie
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Green fee + štartovné na 2 dni - členovia Black Stork V. Lomnica s voľnou hrou pre rok 2023: - s uhradeným členským ASGS 40 € - s neuhradeným členským ASGS 50 € - ostatní hráči: - s uhradeným členským ASGS 135 €, - s neuhradeným členským ASGS 145 € - tréningový deň 11.06.2023, s individuálnou rezerváciou Tee Times, zľava 30 % z cenníkovej ceny - zľava 20 % na autíčko z cenníkovej ceny - v štartovnom je zahrnuté občerstvenie počas hry - poplatok sa hradí v hotovosti pri registrácii za oba hracie dni
Stravovanie halfway, pitný režim, obed po hre
Úhrada nákladov v hotovosti pri registrácii !
Ostatné informácie
Popis Počas kola a medzi kolami je tréning povolený len na vyhradených tréningových plochách. Za hrubé nešportové chovanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže v zmysle pravidla 1.2 Pravidiel golfu R&A 2019. Protest je možné podať do 15 min. po ukončení hry posledného flajtu turnaja. O proteste rozhodne súťažný výbor do vyhlásenia výsledkov. Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A 2019, miestnych pravidiel a pravidiel uvedených v dokumente “Podmienky a pravidlá dlhodobej seniorskej súťaže 2023“. Hráčom sa odporúča hratie mimo poradia bezpečným a zodpovedným spôsobom (“pripravený na hru“) v zmysle pravidla 6.4b(2) Pravidiel golfu R&A 2019. Hráčom kategórie Netto a Open sa pre zrýchlenie hry odporúča hrať do výsledku pár jamky + 5 rán na jamke a daný výsledok zapísať alebo škrtnúť jamku v skóre karte. Súťažný výbor má možnosť, podľa počtu hráčov upraviť kategórie a ich ocenenie, štartovú listinu a pod..
Podmienky vek od 45 rokov
Víťazstvo Kategória Ocenenie Podmienka Senior Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Senior 14+ Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Supersenior+Master Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Senior Ladies Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Supersenior+Master Ladies Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Netto Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Open Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov
Ceny medaile a vecné ceny od partnerov CENA KMS 12.06.2023 jamky č. 3,5,11,14 13.06.2023 jamky č. 4,7,16,18
Poznámka www.skga.sk, 10.06.2023 do 22.00 hod pre 1. kolo www.skga.sk, 12.06.2023 do 22.00 hod pre 2. kolo
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Senior Na rany
Senior 14+ Na rany
Supersenior+Master Na rany
Senior Ladies Na rany
Supersenior+Master Ladies Na rany
Netto Stableford
Open Stableford
ST Stableford Brutto Stableford
K Netto Rany Na rany
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Black Stork - Kombinácia (A+B) 15
YELLOW +9,0 54,0 45 100
RED +9,0 54,0 45 100
2. kolo - Black Stork - Kombinácia (A+B) 15
YELLOW +9,0 54,0 45 100
RED +9,0 54,0 45 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Senior 0 18
Senior 14+ 0 11
Supersenior+Master 0 31
Senior Ladies 0 10
Supersenior+Master Ladies 0 10
Netto 0 46
Open 0 0
ST Stableford Brutto 0 80
K Netto Rany 0 58
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 80
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
BARNA Miroslav 07920 Red Fox golf club Malá Ida 9,6
BARNOVÁ Elena 09231 Red Fox golf club Malá Ida 18,9
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,6
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 20,1
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 12,3
CIBULA Jozef 03933 GC Pegas 13,3
ČILLÍKOVÁ Lucia 00982 Golfový klub Tále 16,4
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 11,1
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 23,4
ELLER Ján 04186 GC Pegas 20,2
ELLEROVÁ Renata 04209 GC Pegas 22,4
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 10,4
FECKOVÁ Viera 11143 Golfový klub Hrubá Borša 23,2
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 18,4
GALOVIČ Ján 00985 Golfový klub Tále 15,9
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 23,7
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,7
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 14,0
HIRMANOVÁ Oksana 13090 Red Fox golf club Malá Ida 18,9
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 14,5
HRAŠKO Jozef 03491 Golfový klub Tále 11,8
HRUŠKA Jozef 00909 Golfový klub Tále 7,2
HRUŠKOVÁ Mária 01049 Golfový klub Tále 12,1
HULÉNI Ján 00938 Golfový klub Tále 12,3
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 23,1
JAŠKA Vojtech 01708 Golf Club WELTEN 12,3
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 9,2
JUHÁSOVÁ Anna 10776 Golfový klub Alpinka Košice 35,8
JUHÁSZ Miroslav 00984 Golfový klub Tále 10,8
KAKALEC Peter 11702 Golfový klub Alpinka Košice 17,1
KLAČKO Miloš 03555 Golfový klub Tále 21,1
KLAČKOVÁ Eva 03554 Golfový klub Tále 8,4
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 15,3
KRČMÁR Miroslav 03538 Lomnický GK 10,7
KRČMÁROVÁ Anna 03541 Lomnický GK 24,6
LÁTKA Ján 18385 Golfový klub Alpinka Košice 12,4
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 32,6
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 18,5
MAĎAR Miroslav 03459 Lomnický GK 16,3
MAROŠ Viliam 01134 GC Pegas 9,9
MASÁR Ján 02725 Golf Club Scotland 12,8
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 19,0
MIHÁL Marian 02558 Tri Duby Golf Club 14,4
MIHAL Mojmír 06969 Golf Club WELTEN 13,8
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 15,6
MUŠKA Pavol 20159 Žilinsko-rajecký golfový klub 36,7
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 17,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,2
NEDELJAK Anton 11092 Golfový klub Bojnice o.z. 19,2
NGUYEN Thi Mai Anh 17761 Golf Club WELTEN 10,0
NGUYEN Van Thang 16837 Golf Club WELTEN 14,2
NOVAČKOVÁ Marta 05416 Golfový klub Alpinka Košice 19,5
ONDROVIČ Gabriel, st. 01475 Lomnický GK 18,1
OPRŠALOVÁ Katarína 08683 Golf Club WELTEN 9,4
PAGÁČ Miloš 10199 Žilinsko-rajecký golfový klub 10,0
PECHÁČ Dušan 02039 Golf Club Scotland 13,6
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 13,9
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,3
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 11,6
SADIV Jozef 04574 Golfový klub Alpinka Košice 19,6
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 18,1
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,6
ŠKOREC Bohumil 08336 Penati Golf Club 6,5
ŠOLTÝS Jozef 19092 Lomnický GK 21,5
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 14,5
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 20,4
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,7
TOMAŠKO Ladislav 04546 Golfový klub Alpinka Košice 8,4
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 8,5
UJHELYI Ladislav 02051 Golfový klub Bojnice o.z. 14,9
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 21,1
VALÍČEK Ladislav 00726 Sedin Golf Club, o.z. 5,6
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,4
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 12,3
WEISS Viliam 06129 Golf Club Scotland 12,0
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 23,7
ZIMKA Miloš 04414 Penati Golf Club 10,4
ŽUCHOVSKÝ Ján 12508 Golfový klub Agama 30,5
Senior
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
BARNA Miroslav 07920 Red Fox golf club Malá Ida 9,6
CIBULA Jozef 03933 GC Pegas 13,3
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 10,4
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
HRAŠKO Jozef 03491 Golfový klub Tále 11,8
JAŠKA Vojtech 01708 Golf Club WELTEN 12,3
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 9,2
JUHÁSZ Miroslav 00984 Golfový klub Tále 10,8
LÁTKA Ján 18385 Golfový klub Alpinka Košice 12,4
MASÁR Ján 02725 Golf Club Scotland 12,8
PECHÁČ Dušan 02039 Golf Club Scotland 13,6
ŠKOREC Bohumil 08336 Penati Golf Club 6,5
TOMAŠKO Ladislav 04546 Golfový klub Alpinka Košice 8,4
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 8,5
VALÍČEK Ladislav 00726 Sedin Golf Club, o.z. 5,6
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 12,3
ZIMKA Miloš 04414 Penati Golf Club 10,4
Senior 14+
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
GALOVIČ Ján 00985 Golfový klub Tále 15,9
KAKALEC Peter 11702 Golfový klub Alpinka Košice 17,1
KLAČKO Miloš 03555 Golfový klub Tále 21,1
MAĎAR Miroslav 03459 Lomnický GK 16,3
NGUYEN Van Thang 16837 Golf Club WELTEN 14,2
SADIV Jozef 04574 Golfový klub Alpinka Košice 19,6
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,6
ŠOLTÝS Jozef 19092 Lomnický GK 21,5
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 20,4
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,7
UJHELYI Ladislav 02051 Golfový klub Bojnice o.z. 14,9
Supersenior+Master
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,6
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 20,1
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 12,3
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 11,1
ELLER Ján 04186 GC Pegas 20,2
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 18,4
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 14,0
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 14,5
HRUŠKA Jozef 00909 Golfový klub Tále 7,2
HULÉNI Ján 00938 Golfový klub Tále 12,3
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 23,1
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 15,3
KRČMÁR Miroslav 03538 Lomnický GK 10,7
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 18,5
MAROŠ Viliam 01134 GC Pegas 9,9
MIHÁL Marian 02558 Tri Duby Golf Club 14,4
MIHAL Mojmír 06969 Golf Club WELTEN 13,8
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 15,6
MUŠKA Pavol 20159 Žilinsko-rajecký golfový klub 36,7
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 17,1
NEDELJAK Anton 11092 Golfový klub Bojnice o.z. 19,2
ONDROVIČ Gabriel, st. 01475 Lomnický GK 18,1
PAGÁČ Miloš 10199 Žilinsko-rajecký golfový klub 10,0
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 13,9
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 11,6
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 14,5
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 21,1
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,4
WEISS Viliam 06129 Golf Club Scotland 12,0
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 23,7
ŽUCHOVSKÝ Ján 12508 Golfový klub Agama 30,5
Senior Ladies
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BARNOVÁ Elena 09231 Red Fox golf club Malá Ida 18,9
ELLEROVÁ Renata 04209 GC Pegas 22,4
FECKOVÁ Viera 11143 Golfový klub Hrubá Borša 23,2
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 23,7
HIRMANOVÁ Oksana 13090 Red Fox golf club Malá Ida 18,9
JUHÁSOVÁ Anna 10776 Golfový klub Alpinka Košice 35,8
KLAČKOVÁ Eva 03554 Golfový klub Tále 8,4
NGUYEN Thi Mai Anh 17761 Golf Club WELTEN 10,0
NOVAČKOVÁ Marta 05416 Golfový klub Alpinka Košice 19,5
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 18,1
Supersenior+Master Ladies
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ČILLÍKOVÁ Lucia 00982 Golfový klub Tále 16,4
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 23,4
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,7
HRUŠKOVÁ Mária 01049 Golfový klub Tále 12,1
KRČMÁROVÁ Anna 03541 Lomnický GK 24,6
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 32,6
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 19,0
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,2
OPRŠALOVÁ Katarína 08683 Golf Club WELTEN 9,4
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,3
Netto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BARNOVÁ Elena 09231 Red Fox golf club Malá Ida 18,9
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,6
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 20,1
ČILLÍKOVÁ Lucia 00982 Golfový klub Tále 16,4
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 23,4
ELLER Ján 04186 GC Pegas 20,2
ELLEROVÁ Renata 04209 GC Pegas 22,4
FECKOVÁ Viera 11143 Golfový klub Hrubá Borša 23,2
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 18,4
GALOVIČ Ján 00985 Golfový klub Tále 15,9
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 23,7
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,7
HIRMANOVÁ Oksana 13090 Red Fox golf club Malá Ida 18,9
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 14,5
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 23,1
JUHÁSOVÁ Anna 10776 Golfový klub Alpinka Košice 35,8
KAKALEC Peter 11702 Golfový klub Alpinka Košice 17,1
KLAČKO Miloš 03555 Golfový klub Tále 21,1
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 15,3
KRČMÁROVÁ Anna 03541 Lomnický GK 24,6
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 32,6
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 18,5
MAĎAR Miroslav 03459 Lomnický GK 16,3
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 19,0
MIHÁL Marian 02558 Tri Duby Golf Club 14,4
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 15,6
MUŠKA Pavol 20159 Žilinsko-rajecký golfový klub 36,7
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 17,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,2
NEDELJAK Anton 11092 Golfový klub Bojnice o.z. 19,2
NGUYEN Van Thang 16837 Golf Club WELTEN 14,2
NOVAČKOVÁ Marta 05416 Golfový klub Alpinka Košice 19,5
ONDROVIČ Gabriel, st. 01475 Lomnický GK 18,1
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,3
SADIV Jozef 04574 Golfový klub Alpinka Košice 19,6
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 18,1
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,6
ŠOLTÝS Jozef 19092 Lomnický GK 21,5
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 14,5
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 20,4
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,7
UJHELYI Ladislav 02051 Golfový klub Bojnice o.z. 14,9
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 21,1
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,4
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 23,7
ŽUCHOVSKÝ Ján 12508 Golfový klub Agama 30,5
Open
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ST Stableford Brutto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
BARNA Miroslav 07920 Red Fox golf club Malá Ida 9,6
BARNOVÁ Elena 09231 Red Fox golf club Malá Ida 18,9
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,6
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 20,1
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 12,3
CIBULA Jozef 03933 GC Pegas 13,3
ČILLÍKOVÁ Lucia 00982 Golfový klub Tále 16,4
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 11,1
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 23,4
ELLER Ján 04186 GC Pegas 20,2
ELLEROVÁ Renata 04209 GC Pegas 22,4
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 10,4
FECKOVÁ Viera 11143 Golfový klub Hrubá Borša 23,2
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 18,4
GALOVIČ Ján 00985 Golfový klub Tále 15,9
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 23,7
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,7
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 14,0
HIRMANOVÁ Oksana 13090 Red Fox golf club Malá Ida 18,9
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 14,5
HRAŠKO Jozef 03491 Golfový klub Tále 11,8
HRUŠKA Jozef 00909 Golfový klub Tále 7,2
HRUŠKOVÁ Mária 01049 Golfový klub Tále 12,1
HULÉNI Ján 00938 Golfový klub Tále 12,3
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 23,1
JAŠKA Vojtech 01708 Golf Club WELTEN 12,3
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 9,2
JUHÁSOVÁ Anna 10776 Golfový klub Alpinka Košice 35,8
JUHÁSZ Miroslav 00984 Golfový klub Tále 10,8
KAKALEC Peter 11702 Golfový klub Alpinka Košice 17,1
KLAČKO Miloš 03555 Golfový klub Tále 21,1
KLAČKOVÁ Eva 03554 Golfový klub Tále 8,4
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 15,3
KRČMÁR Miroslav 03538 Lomnický GK 10,7
KRČMÁROVÁ Anna 03541 Lomnický GK 24,6
LÁTKA Ján 18385 Golfový klub Alpinka Košice 12,4
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 32,6
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 18,5
MAĎAR Miroslav 03459 Lomnický GK 16,3
MAROŠ Viliam 01134 GC Pegas 9,9
MASÁR Ján 02725 Golf Club Scotland 12,8
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 19,0
MIHÁL Marian 02558 Tri Duby Golf Club 14,4
MIHAL Mojmír 06969 Golf Club WELTEN 13,8
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 15,6
MUŠKA Pavol 20159 Žilinsko-rajecký golfový klub 36,7
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 17,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,2
NEDELJAK Anton 11092 Golfový klub Bojnice o.z. 19,2
NGUYEN Thi Mai Anh 17761 Golf Club WELTEN 10,0
NGUYEN Van Thang 16837 Golf Club WELTEN 14,2
NOVAČKOVÁ Marta 05416 Golfový klub Alpinka Košice 19,5
ONDROVIČ Gabriel, st. 01475 Lomnický GK 18,1
OPRŠALOVÁ Katarína 08683 Golf Club WELTEN 9,4
PAGÁČ Miloš 10199 Žilinsko-rajecký golfový klub 10,0
PECHÁČ Dušan 02039 Golf Club Scotland 13,6
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 13,9
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,3
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 11,6
SADIV Jozef 04574 Golfový klub Alpinka Košice 19,6
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 18,1
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,6
ŠKOREC Bohumil 08336 Penati Golf Club 6,5
ŠOLTÝS Jozef 19092 Lomnický GK 21,5
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 14,5
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 20,4
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,7
TOMAŠKO Ladislav 04546 Golfový klub Alpinka Košice 8,4
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 8,5
UJHELYI Ladislav 02051 Golfový klub Bojnice o.z. 14,9
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 21,1
VALÍČEK Ladislav 00726 Sedin Golf Club, o.z. 5,6
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,4
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 12,3
WEISS Viliam 06129 Golf Club Scotland 12,0
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 23,7
ZIMKA Miloš 04414 Penati Golf Club 10,4
ŽUCHOVSKÝ Ján 12508 Golfový klub Agama 30,5
K Netto Rany
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
BARNA Miroslav 07920 Red Fox golf club Malá Ida 9,6
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,6
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 20,1
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 12,3
CIBULA Jozef 03933 GC Pegas 13,3
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 11,1
ELLER Ján 04186 GC Pegas 20,2
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 10,4
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 18,4
GALOVIČ Ján 00985 Golfový klub Tále 15,9
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 14,0
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 14,5
HRAŠKO Jozef 03491 Golfový klub Tále 11,8
HRUŠKA Jozef 00909 Golfový klub Tále 7,2
HULÉNI Ján 00938 Golfový klub Tále 12,3
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 23,1
JAŠKA Vojtech 01708 Golf Club WELTEN 12,3
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 9,2
JUHÁSZ Miroslav 00984 Golfový klub Tále 10,8
KLAČKO Miloš 03555 Golfový klub Tále 21,1
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 15,3
KRČMÁR Miroslav 03538 Lomnický GK 10,7
LÁTKA Ján 18385 Golfový klub Alpinka Košice 12,4
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 18,5
MAĎAR Miroslav 03459 Lomnický GK 16,3
MAROŠ Viliam 01134 GC Pegas 9,9
MASÁR Ján 02725 Golf Club Scotland 12,8
MIHÁL Marian 02558 Tri Duby Golf Club 14,4
MIHAL Mojmír 06969 Golf Club WELTEN 13,8
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 15,6
MUŠKA Pavol 20159 Žilinsko-rajecký golfový klub 36,7
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 17,1
NEDELJAK Anton 11092 Golfový klub Bojnice o.z. 19,2
NGUYEN Van Thang 16837 Golf Club WELTEN 14,2
ONDROVIČ Gabriel, st. 01475 Lomnický GK 18,1
PAGÁČ Miloš 10199 Žilinsko-rajecký golfový klub 10,0
PECHÁČ Dušan 02039 Golf Club Scotland 13,6
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 13,9
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 11,6
SADIV Jozef 04574 Golfový klub Alpinka Košice 19,6
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,6
ŠKOREC Bohumil 08336 Penati Golf Club 6,5
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 14,5
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 20,4
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,7
TOMAŠKO Ladislav 04546 Golfový klub Alpinka Košice 8,4
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 8,5
UJHELYI Ladislav 02051 Golfový klub Bojnice o.z. 14,9
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 21,1
VALÍČEK Ladislav 00726 Sedin Golf Club, o.z. 5,6
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,4
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 12,3
WEISS Viliam 06129 Golf Club Scotland 12,0
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 23,7
ZIMKA Miloš 04414 Penati Golf Club 10,4
ŽUCHOVSKÝ Ján 12508 Golfový klub Agama 30,5
Senior
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 BARNA Miroslav RFMI 07920 9,6 84 / 35 88 / 32 172 9,2
2 GERMAN Miroslav RFMI 06548 10,1 89 / 34 84 / 36 173 9,7
3 ŠKOREC Bohumil Penati GC 08336 6,5 92 / 23 87 / 29 179 7,6
4 FECKO Jozef GKHB 10956 10,4 91 / 29 88 / 33 179 10,4
5 LÁTKA Ján GKAK 18385 12,4 89 / 34 91 / 32 180 12,3
6 JERGA Slavomír GKAK 10744 9,2 88 / 32 92 / 28 180 9,2
7 VILNER Vladimír LGK 06314 12,3 92 / 31 92 / 31 184 13,1
8 BALÁŽ Roman GKHB 19796 7,9 88 / 29 96 / 24 184 8,1
9 MASÁR Ján GCSCO 02725 12,8 91 / 32 94 / 30 185 13,2
10 TRIPSKÝ Pavel GCPEG 01432 8,5 99 / 21 91 / 27 190 8,5
11 ZIMKA Miloš Penati GC 04414 10,4 101 / 22 90 / 31 191 11,2
12 CIBULA Jozef GCPEG 03933 13,3 105 / 22 92 / 32 197 13,3
13 TOMAŠKO Ladislav GKAK 04546 8,4 --- / 14 92 / 26 92 9,3
14 PECHÁČ Dušan GCSCO 02039 13,6 --- / 22 101 / 26 101 13,7
15 JUHÁSZ Miroslav GKT 00984 10,8 97 / 26 RTD 97 11,2
15 HRAŠKO Jozef GKT 03491 11,8 94 / 30 RTD 94 11,8
15 VALÍČEK Ladislav Sedin GC 00726 5,6 90 / 26 WD 90 6,0
18 JAŠKA Vojtech GCW 01708 12,3 NS WD --- 12,3
Senior 14+
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 KAKALEC Peter GKAK 11702 17,1 96 / 35 91 / 38 187 16,5
2 NGUYEN Van Thang GCW 16837 14,2 93 / 33 95 / 34 188 14,0
3 MAĎAR Miroslav LGK 03459 16,3 101 / 27 95 / 33 196 16,3
4 UJHELYI Ladislav GKB 02051 14,9 100 / 26 102 / 26 202 15,6
5 SZEDÉLY Erich GKB 03315 17,7 102 / 28 106 / 25 208 18,0
6 ŠOLTÝS Jozef LGK 19092 21,5 102 / 36 108 / 26 210 21,0
7 KLAČKO Miloš GKT 03555 21,1 102 / 32 --- / 27 102 21,1
8 SÝKORA Jozef GKAK 04571 20,4 105 / 30 --- / 23 105 20,9
9 SADIV Jozef GKAK 04574 19,6 111 / 22 WD 111 19,8
10 SELECKÝ Július GKAK 06790 22,6 --- / 24 --- / 19 --- 22,7
11 GALOVIČ Ján GKT 00985 15,9 WD RTD --- 15,9
Supersenior+Master
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 MAROŠ Viliam GCPEG 01134 9,9 94 / 27 86 / 35 180 9,7
2 WEISS Viliam GCSCO 06129 12,0 93 / 31 88 / 34 181 11,9
3 PAGÁČ Miloš ŽRGK 10199 10,0 95 / 27 87 / 34 182 10,0
4 KRČMÁR Miroslav LGK 03538 10,7 90 / 32 94 / 28 184 10,8
5 HRUŠKA Jozef GKT 00909 7,2 93 / 24 92 / 25 185 7,2
6 HOJČUŠ František GKAK 09326 14,5 95 / 30 94 / 31 189 14,6
7 HADBÁBNY Emil ŽRGK 05716 14,0 93 / 32 96 / 31 189 14,1
8 DADULÁK Rudolf, st. LGK 02000 11,1 87 / 34 103 / 24 190 11,0
9 HULÉNI Ján GKT 00938 12,3 104 / 21 95 / 30 199 13,7
10 NEDELJAK Anton GKB 11092 19,2 98 / 33 102 / 30 200 19,0
11 PŇAČEK Ignác GTT 02340 13,9 98 / 28 102 / 24 200 14,8
12 KOVARČÍK Ján ROGC 05296 15,3 97 / 29 105 / 22 202 16,6
13 MITRO Vladimír GKT 00861 15,6 101 / 27 103 / 25 204 15,6
14 MUŠKA Peter GCPEG 01362 17,1 108 / 24 99 / 30 207 18,2
15 BOŽIK Milan ROGC 09509 20,1 112 / 21 105 / 27 217 20,1
16 VALENT Juraj GKHB 01041 21,1 108 / 28 109 / 25 217 21,4
17 STRNAD Anton St. LGK 04180 14,5 --- / 23 84 / 41 84 14,5
18 BOŠANSKÝ Peter GCPEG 01139 19,6 107 / 27 --- / 36 107 19,5
19 FRIEDRICH Zdeněk GTT 17883 18,4 101 / 29 --- / 32 101 18,3
20 ROUCHE Yves GKAK 06842 11,6 WD --- / 21 --- 11,6
21 ONDROVIČ Gabriel, st. LGK 01475 18,1 101 / 31 --- / 31 101 18,1
22 MIHAL Mojmír GCW 06969 13,8 --- / 26 98 / 28 98 14,5
23 ZEMAN Vladimír GCPEG 04543 23,7 --- / 35 106 / 33 106 22,7
24 HUTTA Jozef GTT 10458 23,1 --- / 19 108 / 29 108 23,3
25 VALUCH Peter ROGC 08590 26,4 --- / 19 120 / 23 120 26,4
26 MUŠKA Pavol ŽRGK 20159 36,7 130 / 26 RTD 130 37,0
26 ELLER Ján GCPEG 04186 20,2 109 / 27 RTD 109 20,2
26 MIHÁL Marian TDGC 02558 14,4 99 / 26 RTD 99 15,0
29 LAURINEC Radoslav GCCP 04311 18,5 --- / 16 --- / 26 --- 19,3
30 ŽUCHOVSKÝ Ján GKA 12508 30,5 --- / 38 --- / 23 --- 29,6
31 CHUDÝ Štefan GKT 14111 12,3 WD RTD --- 12,3
Senior Ladies
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 NGUYEN Thi Mai Anh GCW 17761 10,0 95 / 26 97 / 23 192 10,4
2 BARNOVÁ Elena RFMI 09231 18,9 105 / 28 100 / 31 205 19,6
3 SELECKÁ Jana GKAK 06791 18,1 107 / 24 101 / 30 208 18,2
4 HIRMANOVÁ Oksana RFMI 13090 18,9 111 / 23 110 / 24 221 18,9
5 GERMANOVÁ Valéria RFMI 06808 23,7 111 / 27 112 / 26 223 23,7
6 FECKOVÁ Viera GKHB 11143 23,2 112 / 25 --- / 29 112 23,4
7 NOVAČKOVÁ Marta GKAK 05416 19,5 108 / 24 --- / 15 108 19,5
8 ELLEROVÁ Renata GCPEG 04209 22,4 106 / 31 RTD 106 23,1
8 KLAČKOVÁ Eva GKT 03554 8,4 92 / 28 WD 92 8,4
10 JUHÁSOVÁ Anna GKAK 10776 35,8 --- / 17 RTD --- 36,3
Supersenior+Master Ladies
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 OPRŠALOVÁ Katarína GCW 08683 9,4 92 / 28 93 / 28 185 9,4
2 HRUŠKOVÁ Mária GKT 01049 12,1 100 / 27 102 / 24 202 12,1
3 HADBÁBNA Oľga ŽRGK 07188 19,7 103 / 30 100 / 34 203 19,9
4 PŇAČKOVÁ Margita GTT 03370 21,3 104 / 31 102 / 33 206 21,3
5 ČILLÍKOVÁ Lucia GKT 00982 16,4 101 / 27 108 / 21 209 16,7
6 MUŠKOVÁ Mária GCPEG 01947 31,2 123 / 24 113 / 34 236 30,2
7 LAURINCOVÁ Nataša GCCP 04312 32,6 121 / 29 127 / 24 248 33,2
8 DADULÁKOVÁ Paula LGK 02045 23,4 WD 112 / 25 112 24,2
9 KRČMÁROVÁ Anna LGK 03541 24,6 112 / 29 WD 112 25,0
9 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 19,0 117 / 19 WD 117 19,3
Netto
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 KAKALEC Peter GKAK 11702 17,1 35 / 96 38 / 91 73 16,5
2 ZEMAN Vladimír GCPEG 04543 23,7 35 / --- 33 / 106 68 22,7
3 NGUYEN Van Thang GCW 16837 14,2 33 / 93 34 / 95 67 14,0
4 STRNAD Anton St. LGK 04180 14,5 23 / --- 41 / 84 64 14,5
5 HADBÁBNA Oľga ŽRGK 07188 19,7 30 / 103 34 / 100 64 19,9
6 PŇAČKOVÁ Margita GTT 03370 21,3 31 / 104 33 / 102 64 21,3
7 BOŠANSKÝ Peter GCPEG 01139 19,6 27 / 107 36 / --- 63 19,5
8 NEDELJAK Anton GKB 11092 19,2 33 / 98 30 / 102 63 19,0
9 ONDROVIČ Gabriel, st. LGK 01475 18,1 31 / 101 31 / --- 62 18,1
10 ŠOLTÝS Jozef LGK 19092 21,5 36 / 102 26 / 108 62 21,0
11 FRIEDRICH Zdeněk GTT 17883 18,4 29 / 101 32 / --- 61 18,3
12 HOJČUŠ František GKAK 09326 14,5 30 / 95 31 / 94 61 14,6
13 ŽUCHOVSKÝ Ján GKA 12508 30,5 38 / --- 23 / --- 61 29,6
14 MAĎAR Miroslav LGK 03459 16,3 27 / 101 33 / 95 60 16,3
15 BARNOVÁ Elena RFMI 09231 18,9 28 / 105 31 / 100 59 19,6
16 KLAČKO Miloš GKT 03555 21,1 32 / 102 27 / --- 59 21,1
17 MUŠKOVÁ Mária GCPEG 01947 31,2 24 / 123 34 / 113 58 30,2
18 SELECKÁ Jana GKAK 06791 18,1 24 / 107 30 / 101 54 18,2
19 MUŠKA Peter GCPEG 01362 17,1 24 / 108 30 / 99 54 18,2
20 FECKOVÁ Viera GKHB 11143 23,2 25 / 112 29 / --- 54 23,4
21 GERMANOVÁ Valéria RFMI 06808 23,7 27 / 111 26 / 112 53 23,7
22 VALENT Juraj GKHB 01041 21,1 28 / 108 25 / 109 53 21,4
23 SZEDÉLY Erich GKB 03315 17,7 28 / 102 25 / 106 53 18,0
24 LAURINCOVÁ Nataša GCCP 04312 32,6 29 / 121 24 / 127 53 33,2
25 SÝKORA Jozef GKAK 04571 20,4 30 / 105 23 / --- 53 20,9
26 UJHELYI Ladislav GKB 02051 14,9 26 / 100 26 / 102 52 15,6
27 MITRO Vladimír GKT 00861 15,6 27 / 101 25 / 103 52 15,6
28 KOVARČÍK Ján ROGC 05296 15,3 29 / 97 22 / 105 51 16,6
29 HUTTA Jozef GTT 10458 23,1 19 / --- 29 / 108 48 23,3
30 BOŽIK Milan ROGC 09509 20,1 21 / 112 27 / 105 48 20,1
31 ČILLÍKOVÁ Lucia GKT 00982 16,4 27 / 101 21 / 108 48 16,7
32 HIRMANOVÁ Oksana RFMI 13090 18,9 23 / 111 24 / 110 47 18,9
33 SELECKÝ Július GKAK 06790 22,6 24 / --- 19 / --- 43 22,7
34 LAURINEC Radoslav GCCP 04311 18,5 16 / --- 26 / --- 42 19,3
35 VALUCH Peter ROGC 08590 26,4 19 / --- 23 / 120 42 26,4
36 NOVAČKOVÁ Marta GKAK 05416 19,5 24 / 108 15 / --- 39 19,5
37 ELLEROVÁ Renata GCPEG 04209 22,4 31 / 106 RTD 31 23,1
38 KRČMÁROVÁ Anna LGK 03541 24,6 29 / 112 WD 29 25,0
39 ELLER Ján GCPEG 04186 20,2 27 / 109 RTD 27 20,2
40 MIHÁL Marian TDGC 02558 14,4 26 / 99 RTD 26 15,0
41 DADULÁKOVÁ Paula LGK 02045 23,4 WD 25 / 112 25 24,2
42 MUŠKA Pavol ŽRGK 20159 36,7 25 / 130 RTD 25 37,0
43 SADIV Jozef GKAK 04574 19,6 22 / 111 WD 22 19,8
44 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 19,0 19 / 117 WD 19 19,3
45 JUHÁSOVÁ Anna GKAK 10776 35,8 17 / --- RTD 17 36,3
46 GALOVIČ Ján GKT 00985 15,9 WD RTD --- 15,9
ST Stableford Brutto
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 GERMAN Miroslav RFMI 06548 10,1 24 / 89 / (34) 24 / 84 / (36) 48 9,7
2 BARNA Miroslav RFMI 07920 9,6 24 / 84 / (35) 22 / 88 / (32) 46 9,2
3 MAROŠ Viliam GCPEG 01134 9,9 16 / 94 / (27) 23 / 86 / (35) 39 9,7
4 ŠKOREC Bohumil Penati GC 08336 6,5 17 / 92 / (23) 22 / 87 / (29) 39 7,6
5 FECKO Jozef GKHB 10956 10,4 18 / 91 / (29) 21 / 88 / (33) 39 10,4
6 WEISS Viliam GCSCO 06129 12,0 18 / 93 / (31) 21 / 88 / (34) 39 11,9
7 LÁTKA Ján GKAK 18385 12,4 19 / 89 / (34) 20 / 91 / (32) 39 12,3
8 JERGA Slavomír GKAK 10744 9,2 22 / 88 / (32) 17 / 92 / (28) 39 9,2
9 PAGÁČ Miloš ŽRGK 10199 10,0 15 / 95 / (27) 23 / 87 / (34) 38 10,0
10 NGUYEN Van Thang GCW 16837 14,2 19 / 93 / (33) 19 / 95 / (34) 38 14,0
11 KRČMÁR Miroslav LGK 03538 10,7 20 / 90 / (32) 17 / 94 / (28) 37 10,8
12 STRNAD Anton St. LGK 04180 14,5 12 / --- / (23) 24 / 84 / (41) 36 14,5
13 HADBÁBNY Emil ŽRGK 05716 14,0 17 / 93 / (32) 19 / 96 / (31) 36 14,1
14 MASÁR Ján GCSCO 02725 12,8 20 / 91 / (32) 16 / 94 / (30) 36 13,2
15 BALÁŽ Roman GKHB 19796 7,9 20 / 88 / (29) 16 / 96 / (24) 36 8,1
16 OPRŠALOVÁ Katarína GCW 08683 9,4 17 / 92 / (28) 18 / 93 / (28) 35 9,4
17 HRUŠKA Jozef GKT 00909 7,2 17 / 93 / (24) 18 / 92 / (25) 35 7,2
18 KAKALEC Peter GKAK 11702 17,1 17 / 96 / (35) 18 / 91 / (38) 35 16,5
19 VILNER Vladimír LGK 06314 12,3 18 / 92 / (31) 17 / 92 / (31) 35 13,1
20 DADULÁK Rudolf, st. LGK 02000 11,1 21 / 87 / (34) 14 / 103 / (24) 35 11,0
21 HOJČUŠ František GKAK 09326 14,5 16 / 95 / (30) 18 / 94 / (31) 34 14,6
22 ZIMKA Miloš Penati GC 04414 10,4 13 / 101 / (22) 19 / 90 / (31) 32 11,2
23 PŇAČEK Ignác GTT 02340 13,9 16 / 98 / (28) 15 / 102 / (24) 31 14,8
24 TRIPSKÝ Pavel GCPEG 01432 8,5 12 / 99 / (21) 17 / 91 / (27) 29 8,5
25 NGUYEN Thi Mai Anh GCW 17761 10,0 16 / 95 / (26) 13 / 97 / (23) 29 10,4
26 MAĎAR Miroslav LGK 03459 16,3 13 / 101 / (27) 15 / 95 / (33) 28 16,3
27 ONDROVIČ Gabriel, st. LGK 01475 18,1 15 / 101 / (31) 13 / --- / (31) 28 18,1
28 TOMAŠKO Ladislav GKAK 04546 8,4 9 / --- / (14) 18 / 92 / (26) 27 9,3
29 CIBULA Jozef GCPEG 03933 13,3 11 / 105 / (22) 16 / 92 / (32) 27 13,3
30 PECHÁČ Dušan GCSCO 02039 13,6 12 / --- / (22) 15 / 101 / (26) 27 13,7
31 HRUŠKOVÁ Mária GKT 01049 12,1 16 / 100 / (27) 11 / 102 / (24) 27 12,1
32 HULÉNI Ján GKT 00938 12,3 9 / 104 / (21) 17 / 95 / (30) 26 13,7
33 MIHAL Mojmír GCW 06969 13,8 13 / --- / (26) 13 / 98 / (28) 26 14,5
34 ROUCHE Yves GKAK 06842 11,6 WD 10 / --- / (21) 25 11,6
35 BOŠANSKÝ Peter GCPEG 01139 19,6 9 / 107 / (27) 15 / --- / (36) 24 19,5
36 HADBÁBNA Oľga ŽRGK 07188 19,7 10 / 103 / (30) 14 / 100 / (34) 24 19,9
37 NEDELJAK Anton GKB 11092 19,2 13 / 98 / (33) 11 / 102 / (30) 24 19,0
38 FRIEDRICH Zdeněk GTT 17883 18,4 10 / 101 / (29) 13 / --- / (32) 23 18,3
39 BARNOVÁ Elena RFMI 09231 18,9 9 / 105 / (28) 13 / 100 / (31) 22 19,6
40 PŇAČKOVÁ Margita GTT 03370 21,3 10 / 104 / (31) 12 / 102 / (33) 22 21,3
41 MITRO Vladimír GKT 00861 15,6 12 / 101 / (27) 10 / 103 / (25) 22 15,6
42 KOVARČÍK Ján ROGC 05296 15,3 12 / 97 / (29) 10 / 105 / (22) 22 16,6
43 UJHELYI Ladislav GKB 02051 14,9 12 / 100 / (26) 9 / 102 / (26) 21 15,6
44 KLAČKOVÁ Eva GKT 03554 8,4 21 / 92 / (28) WD 21 8,4
45 ZEMAN Vladimír GCPEG 04543 23,7 10 / --- / (35) 10 / 106 / (33) 20 22,7
46 VALÍČEK Ladislav Sedin GC 00726 5,6 20 / 90 / (26) WD 20 6,0
47 SELECKÁ Jana GKAK 06791 18,1 9 / 107 / (24) 10 / 101 / (30) 19 18,2
48 SÝKORA Jozef GKAK 04571 20,4 12 / 105 / (30) 7 / --- / (23) 19 20,9
49 ŠOLTÝS Jozef LGK 19092 21,5 13 / 102 / (36) 6 / 108 / (26) 19 21,0
50 MUŠKA Peter GCPEG 01362 17,1 8 / 108 / (24) 10 / 99 / (30) 18 18,2
51 SZEDÉLY Erich GKB 03315 17,7 10 / 102 / (28) 8 / 106 / (25) 18 18,0
52 HRAŠKO Jozef GKT 03491 11,8 18 / 94 / (30) RTD 18 11,8
53 KLAČKO Miloš GKT 03555 21,1 8 / 102 / (32) 9 / --- / (27) 17 21,1
54 VALENT Juraj GKHB 01041 21,1 11 / 108 / (28) 6 / 109 / (25) 17 21,4
55 FECKOVÁ Viera GKHB 11143 23,2 6 / 112 / (25) 9 / --- / (29) 15 23,4
56 ŽUCHOVSKÝ Ján GKA 12508 30,5 12 / --- / (38) 3 / --- / (23) 15 29,6
57 JUHÁSZ Miroslav GKT 00984 10,8 15 / 97 / (26) RTD 15 11,2
58 HIRMANOVÁ Oksana RFMI 13090 18,9 7 / 111 / (23) 7 / 110 / (24) 14 18,9
59 ČILLÍKOVÁ Lucia GKT 00982 16,4 10 / 101 / (27) 4 / 108 / (21) 14 16,7
60 LAURINEC Radoslav GCCP 04311 18,5 4 / --- / (16) 9 / --- / (26) 13 19,3
61 MIHÁL Marian TDGC 02558 14,4 13 / 99 / (26) RTD 13 15,0
62 HUTTA Jozef GTT 10458 23,1 5 / --- / (19) 7 / 108 / (29) 12 23,3
63 SELECKÝ Július GKAK 06790 22,6 7 / --- / (24) 4 / --- / (19) 11 22,7
64 GERMANOVÁ Valéria RFMI 06808 23,7 6 / 111 / (27) 4 / 112 / (26) 10 23,7
65 NOVAČKOVÁ Marta GKAK 05416 19,5 7 / 108 / (24) 3 / --- / (15) 10 19,5
66 BOŽIK Milan ROGC 09509 20,1 4 / 112 / (21) 5 / 105 / (27) 9 20,1
67 ELLEROVÁ Renata GCPEG 04209 22,4 9 / 106 / (31) RTD 9 23,1
68 KRČMÁROVÁ Anna LGK 03541 24,6 7 / 112 / (29) WD 7 25,0
68 ELLER Ján GCPEG 04186 20,2 7 / 109 / (27) RTD 7 20,2
70 MUŠKOVÁ Mária GCPEG 01947 31,2 2 / 123 / (24) 4 / 113 / (34) 6 30,2
71 VALUCH Peter ROGC 08590 26,4 3 / --- / (19) 3 / 120 / (23) 6 26,4
72 DADULÁKOVÁ Paula LGK 02045 23,4 WD 5 / 112 / (25) 5 24,2
73 SADIV Jozef GKAK 04574 19,6 5 / 111 / (22) WD 5 19,8
74 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 19,0 4 / 117 / (19) WD 4 19,3
75 LAURINCOVÁ Nataša GCCP 04312 32,6 2 / 121 / (29) 1 / 127 / (24) 3 33,2
76 MUŠKA Pavol ŽRGK 20159 36,7 3 / 130 / (26) RTD 3 37,0
77 JUHÁSOVÁ Anna GKAK 10776 35,8 2 / --- / (17) RTD 2 36,3
78 GALOVIČ Ján GKT 00985 15,9 WD RTD --- 15,9
78 CHUDÝ Štefan GKT 14111 12,3 WD RTD --- 12,3
80 JAŠKA Vojtech GCW 01708 12,3 NS WD --- 12,3
K Netto Rany
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 GERMAN Miroslav RFMI 06548 10,1 77 / 34 72 / 36 149 9,7
2 LÁTKA Ján GKAK 18385 12,4 74 / 34 76 / 32 150 12,3
3 BARNA Miroslav RFMI 07920 9,6 73 / 35 77 / 32 150 9,2
4 WEISS Viliam GCSCO 06129 12,0 79 / 31 74 / 34 153 11,9
5 VILNER Vladimír LGK 06314 12,3 77 / 31 77 / 31 154 13,1
6 NGUYEN Van Thang GCW 16837 14,2 76 / 33 78 / 34 154 14,0
7 NEDELJAK Anton GKB 11092 19,2 75 / 33 79 / 30 154 19,0
8 FECKO Jozef GKHB 10956 10,4 79 / 29 76 / 33 155 10,4
9 HOJČUŠ František GKAK 09326 14,5 78 / 30 77 / 31 155 14,6
10 HADBÁBNY Emil ŽRGK 05716 14,0 76 / 32 79 / 31 155 14,1
11 MASÁR Ján GCSCO 02725 12,8 76 / 32 79 / 30 155 13,2
12 MAROŠ Viliam GCPEG 01134 9,9 82 / 27 74 / 35 156 9,7
13 MAĎAR Miroslav LGK 03459 16,3 81 / 27 75 / 33 156 16,3
14 PAGÁČ Miloš ŽRGK 10199 10,0 83 / 27 75 / 34 158 10,0
15 KRČMÁR Miroslav LGK 03538 10,7 77 / 32 81 / 28 158 10,8
16 JERGA Slavomír GKAK 10744 9,2 77 / 32 81 / 28 158 9,2
17 DADULÁK Rudolf, st. LGK 02000 11,1 74 / 34 90 / 24 164 11,0
18 CIBULA Jozef GCPEG 03933 13,3 89 / 22 76 / 32 165 13,3
19 MUŠKA Peter GCPEG 01362 17,1 87 / 24 78 / 30 165 18,2
20 ŠKOREC Bohumil Penati GC 08336 6,5 85 / 23 80 / 29 165 7,6
21 VALENT Juraj GKHB 01041 21,1 82 / 28 83 / 25 165 21,4
22 UJHELYI Ladislav GKB 02051 14,9 82 / 26 84 / 26 166 15,6
23 MITRO Vladimír GKT 00861 15,6 82 / 27 84 / 25 166 15,6
24 PŇAČEK Ignác GTT 02340 13,9 81 / 28 85 / 24 166 14,8
25 SZEDÉLY Erich GKB 03315 17,7 81 / 28 85 / 25 166 18,0
26 KOVARČÍK Ján ROGC 05296 15,3 79 / 29 87 / 22 166 16,6
27 BALÁŽ Roman GKHB 19796 7,9 79 / 29 87 / 24 166 8,1
28 ZIMKA Miloš Penati GC 04414 10,4 89 / 22 78 / 31 167 11,2
29 HULÉNI Ján GKT 00938 12,3 89 / 21 80 / 30 169 13,7
30 BOŽIK Milan ROGC 09509 20,1 88 / 21 81 / 27 169 20,1
31 HRUŠKA Jozef GKT 00909 7,2 85 / 24 84 / 25 169 7,2
32 TRIPSKÝ Pavel GCPEG 01432 8,5 89 / 21 81 / 27 170 8,5
33 BOŠANSKÝ Peter GCPEG 01139 19,6 83 / 27 --- / 36 83 19,5
34 KLAČKO Miloš GKT 03555 21,1 76 / 32 --- / 27 76 21,1
35 STRNAD Anton St. LGK 04180 14,5 --- / 23 67 / 41 67 14,5
36 FRIEDRICH Zdeněk GTT 17883 18,4 79 / 29 --- / 32 79 18,3
37 ONDROVIČ Gabriel, st. LGK 01475 18,1 79 / 31 --- / 31 79 18,1
38 SÝKORA Jozef GKAK 04571 20,4 80 / 30 --- / 23 80 20,9
39 ZEMAN Vladimír GCPEG 04543 23,7 --- / 35 77 / 33 77 22,7
40 ROUCHE Yves GKAK 06842 11,6 WD --- / 21 --- 11,6
41 HUTTA Jozef GTT 10458 23,1 --- / 19 80 / 29 80 23,3
42 MIHAL Mojmír GCW 06969 13,8 --- / 26 81 / 28 81 14,5
43 TOMAŠKO Ladislav GKAK 04546 8,4 --- / 14 82 / 26 82 9,3
44 PECHÁČ Dušan GCSCO 02039 13,6 --- / 22 85 / 26 85 13,7
45 VALUCH Peter ROGC 08590 26,4 --- / 19 88 / 23 88 26,4
46 VALÍČEK Ladislav Sedin GC 00726 5,6 84 / 26 WD 84 6,0
46 SADIV Jozef GKAK 04574 19,6 87 / 22 WD 87 19,8
46 MUŠKA Pavol ŽRGK 20159 36,7 85 / 26 RTD 85 37,0
46 HRAŠKO Jozef GKT 03491 11,8 80 / 30 RTD 80 11,8
46 MIHÁL Marian TDGC 02558 14,4 82 / 26 RTD 82 15,0
46 ELLER Ján GCPEG 04186 20,2 84 / 27 RTD 84 20,2
46 JUHÁSZ Miroslav GKT 00984 10,8 84 / 26 RTD 84 11,2
53 SELECKÝ Július GKAK 06790 22,6 --- / 24 --- / 19 --- 22,7
54 LAURINEC Radoslav GCCP 04311 18,5 --- / 16 --- / 26 --- 19,3
55 ŽUCHOVSKÝ Ján GKA 12508 30,5 --- / 38 --- / 23 --- 29,6
56 GALOVIČ Ján GKT 00985 15,9 WD RTD --- 15,9
56 JAŠKA Vojtech GCW 01708 12,3 NS WD --- 12,3
56 CHUDÝ Štefan GKT 14111 12,3 WD RTD --- 12,3