ŽRGK GOLF TOUR 2023

Čeladná, 17. 06. 2023 | 09:0017. 06. 2023 | 16:00

Základné informácie
Skrátený názov ŽRGK GOLF TOUR 2023
Organizátor Žilinsko-rajecký golfový klub
Spoluorganizátor
Ihrisko Čeladná
Hlavný rozhodca ROZHODČÍ Pan
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Ing. Juraj Čermák
Súťažný výbor Jiří Frolka, Martin Uhrák, Eva Uhráková, Matej Bíly
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 17. 06. 2023 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 17. 06. 2023 | 16:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu Postupný o 9:00 z jamky č. 1 Odpaliská:
Ženy - ČERVENÉ,
Muži - ŽLTÉ,
Juniori do 15 rokov (vrátane) - MODRÉ
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 03. 05. 2023 | 08:30
Dátum a čas uzávierky prihlášok 16. 06. 2023 | 16:00
Minimálny počet prihlásených 10
Počet prihlásených 3
Kapacita turnaja 100
Spôsob registrácie www.skga.sk , e-mailom na prezidium@zrgk.sk
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky platba možná iba v hotovosti
člen ŽRGK - dospelý 65€, junior 50€
člen domáceho ihriska 25€
ostatní - dospelý 85€, junior 70€
Stravovanie balíček, half-way po 9 jamke, obed
Úhrada nákladov nie
Ostatné informácie
Popis Turnaj je zaradený do série golfových turnajov ŽRGK Golf Tour 2023 ŽRGK Golf Tour je séria golfových turnajov pre členov a priateľov Žilinsko-rajeckého golfového klubu. Turnaje organizuje ŽRGK v rámci vytvárania dobrej klubovej atmosféry s cieľom zažiť príjemné spoločné chvíle na golfe. Turnaje sa usporiadavajú 1x mesačne. Turnaje sú otvorené pre golfových hráčov všetkých klubov a národných zväzov. Turnaje sa uskutočnia na ihriskách na Slovensku a Českej republike a sú na úpravu HCP.
Podmienky Hlavné súťaže série ŽRGK Golf Tour
Kategória A: HCP 0-18 spoločná, hrá sa systémom hra na rany netto Kategória B: HCP 18,1-54,0 (limit HCP 36) spoločná, hrá sa systémom stableford netto V hlavných súťažiach je spôsob hry vo všetkých kategóriách na úpravu HCP. Doplnkové súťaže: Nearest to pin, Longest drive ženy, Longest drive muži, Zlatý senior (od 55 rokov vrátane), Best of brutto muži, Best of brutto ženy. Štartová listina sa zostavuje deň vopred o 18:00 hod. Hráči, ktorí sa prihlásia do turnaja po zverejnení štartovej listiny budú zaradení na koniec štartovej listiny. Použitie elektronických pomôcok výhradne za účelom merania vzdialenosti je povolené. Používanie golfových autíčiek je povolené len na základe lekárskeho potvrdenia.
Víťazstvo ŽRGK Golf Tour 2023 má nasledovný systém hodnotenia: Vyhodnocovať sa budú jednotlivé turnaje samostatne . Najlepší hráči v jednotlivých kategóriách budú odmenení trofejami a vecnými cenami. Je stanovený minimálny počet hráčov potrebných pre vyhodnotenie kategórie a doplnkových súťaží. Ak sa v kategórii, alebo v doplnkových súťažiach nezúčastnia aspoň traja hráči, takáto kategória, či doplnková súťaž nebude vyhlásená a nebudú odovzdané ceny.

Hlavné kategórie:
Kategória A: 1.-3. miesto
Kategória B: 1.-3. miesto


Doplnkové súťaže:
Nearest to pin
Longest drive ženy
Longest drive muži
Zlatý senior (od 55 rokov vrátane)
Best of brutto muži
Best of brutto ženy
Ceny Trofeje a ceny podla amatérskeho štatutu
Poznámka Bude doplnený po info z ihriska
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Kategória A: HCP 0-18 Na rany
Kategória B: HCP 18,1-54 (limit HCP 36) Stableford
Zlatý stredný vek Stableford
Zlatý senior Stableford
Best of brutto muži Na rany
Best of brutto ženy Na rany
Stableford netto muži Stableford
Stableford netto ženy Stableford
Stableford brutto muži Stableford
Stableford brutto ženy Stableford
Detský turnaj Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - New Course
RED +9,0 54,0 0 100
YELLOW PRO PRO 0 100
YELLOW +9,0 54,0 16 100
BLUE +9,0 54,0 0 15
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ČERMÁK Juraj 06574 Žilinsko-rajecký golfový klub 20,0
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 8,8
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,9
Kategória A: HCP 0-18
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 8,8
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,9
Kategória B: HCP 18,1-54 (limit HCP 36)
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ČERMÁK Juraj 06574 Žilinsko-rajecký golfový klub 20,0
Zlatý stredný vek
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
Zlatý senior
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ČERMÁK Juraj 06574 Žilinsko-rajecký golfový klub 20,0
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 8,8
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,9
Best of brutto muži
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ČERMÁK Juraj 06574 Žilinsko-rajecký golfový klub 20,0
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 8,8
Best of brutto ženy
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,9
Stableford netto muži
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ČERMÁK Juraj 06574 Žilinsko-rajecký golfový klub 20,0
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 8,8
Stableford netto ženy
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,9
Stableford brutto muži
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ČERMÁK Juraj 06574 Žilinsko-rajecký golfový klub 20,0
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 8,8
Stableford brutto ženy
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,9
Detský turnaj
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP