XXIV. Medzinárodné seniorské majstrovstvá ASGS

Sedin Golf Resort, 10. 07. 2023 | 09:0012. 07. 2023 | 23:50

Základné informácie
Skrátený názov ASGS 2023
Organizátor Sedin Golf Club, o.z.
Spoluorganizátor Asociácia seniorských golfistov Slovenska
Ihrisko Sedin Golf Resort
Hlavný rozhodca KADLÍČEK Peter
Rozhodca ŇUKOVIČ Roman
Riaditeľ súťaže P.Kadlíček
Súťažný výbor J. Fecko, P. Muška, Š. Novák, P. Kadlíček
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 10. 07. 2023 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 12. 07. 2023 | 23:50
Počet kôl 3
Spôsob štartu Postupný 1/10 podľa štartovky
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 23. 05. 2023 | 10:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 08. 07. 2023 | 18:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 24
Kapacita turnaja 104
Spôsob registrácie
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Green fee + štartovné na 3 dni - členovia Sedin Golf Resort s voľnou hrou pre rok 2023: - s uhradeným členským ASGS 65 Eur - s neuhradeným členským ASGS 80 Eur - ostatní hráči: - s uhradeným členským ASGS 185 Eur - s neuhradeným členským ASGS 200 Eur - tréningový deň 09.07.2023, s individuálnou rezerváciou Tee Times - turnaja sa môžu zúčastniť len hráči hrajúci všetky tri dni - poplatok zahŕňa - účasť na slávnostnom otvorení 10.7.2023 8,30 hod - terasa reštaurácie, slávnostné ukončenie turnaja 1⁄2 hod po ukončení turnaja – terasa reštaurácie, green fee a občerstvenie počas a po hre každý hrací deň - poplatok sa hradí v hotovosti pri registrácii
Stravovanie halfway, pitný režim na ihrisku a občerstvenie po hre
Úhrada nákladov v hotovosti pri registrácii
Ostatné informácie
Popis Počas kola a medzi kolami je tréning povolený len na vyhradených tréningových plochách. Za hrubé nešportové chovanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže v zmysle pravidla 1.2 Pravidiel golfu R&A 2019. Protest je možné podať do 15 min. po ukončení hry posledného flajtu turnaja. O proteste rozhodne súťažný výbor do vyhlásenia výsledkov. Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A 2019, miestnych pravidiel a pravidiel uvedených v dokumente “Podmienky a pravidlá dlhodobej seniorskej súťaže 2022“. Hráčom sa odporúča hratie mimo poradia bezpečným a zodpovedným spôsobom (“pripravený na hru“) v zmysle pravidla 6.4b(2) Pravidiel golfu R&A 2019. Hráčom kategórie Netto a Open sa pre zrýchlenie hry odporúča hrať do výsledku pár jamky + 5 rán na jamke a daný výsledok zapísať alebo škrtnúť jamku v skóre karte. Súťažný výbor má možnosť, podľa počtu hráčov upraviť kategórie a ich ocenenie, štartovú listinu a pod.. V prípade zhodného výsledku na prvom mieste po dvoch kolách o poradí rozhodne lepší výsledok: v druhom kole, na posledných 9-tich jamkách 2. kola, na posledných 6-tich jamkách 2. kola, na posledných troch jamkách 2. kola, na 18. jamke 2. kola, rozhodne los. Motorové golfové vozíky sú dovolené pre kategóriu Supersenior+Master a Supersenior+Master Ladies , inak len so súhlasom súťažného výboru turnaja.
Podmienky Vek 50+ a pre INTERNATIONAL PLAYERS HCP MAX 14.0! Hrajú sa 3 súťažné kolá. Nasadzovanie hráčov a hráčok do štartovacej listiny bude v prvý aj druhý deň turnaja podľa hracích hendikepov od najnižších po najvyššie hendikepy v nezmenených flajtoch. Nasadzovanie hráčov a hráčok do štartovacej listiny v tretí deň turnaja podľa dosiahnutých výsledkov za predchádzajúce dva dni od najväčšieho po najmenší počet brutto rán.
Víťazstvo Vo všetkých kategóriách sa vyhodnocujú 1. - 3. Miesto, podmienka je, mať v kategórii aspoň 5 hráčov.
Ceny medaile a vecné ceny od partnerov
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Senior Na rany
Senior 14+ Na rany
SuperSenior + Masters Na rany
Senior Ladies Na rany
SuperSenior + Masters Ladies Na rany
Netto Stableford
Open Stableford
ST Stableford Brutto Stableford
K Netto Rany Na rany
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Sedín Clasic Par 73
BLUE 14,1 54,0 50 64
BLUE +9,0 54,0 65 100
BLUE +9,0 54,0 45 49
RED +9,0 54,0 45 100
YELLOW +9,0 14,0 50 64
2. kolo - Sedín Clasic Par 73
BLUE +9,0 54,0 65 99
BLUE 14,1 54,0 50 64
BLUE +9,0 54,0 45 49
YELLOW +9,0 14,0 50 64
RED +9,0 54,0 45 99
3. kolo -
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Senior 0 8
Senior 14+ 0 1
SuperSenior + Masters 0 8
Senior Ladies 0 5
SuperSenior + Masters Ladies 0 2
Netto 0 11
Open 0 0
ST Stableford Brutto 0 24
K Netto Rany 0 17
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 24
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
BIZOŇOVÁ Dagmar 03531 RED OAK Golf Club 12,9
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 11,1
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 23,4
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 10,4
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 23,7
HOJSÍK Marián 10873 Penati Golf Club 5,7
HOLOS Anton 01197 GC Pegas 12,4
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 9,0
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 15,3
LEŠO Ján 01193 GC Pegas 15,7
MAGULA Dušan 01272 GC Pegas 9,6
MELIŠKOVÁ Andrea 09548 GC Pegas 15,5
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 8,8
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,9
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 17,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,2
SADIV Jozef 04574 Golfový klub Alpinka Košice 19,2
SÝKOROVÁ Iveta 15992 Golfový a športový klub Trenčín 12,8
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 8,5
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,4
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,9
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 23,7
Senior
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 10,4
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
HOJSÍK Marián 10873 Penati Golf Club 5,7
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 9,0
MAGULA Dušan 01272 GC Pegas 9,6
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 8,8
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,9
Senior 14+
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
SADIV Jozef 04574 Golfový klub Alpinka Košice 19,2
SuperSenior + Masters
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 11,1
HOLOS Anton 01197 GC Pegas 12,4
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 15,3
LEŠO Ján 01193 GC Pegas 15,7
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 17,1
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 8,5
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,4
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 23,7
Senior Ladies
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BIZOŇOVÁ Dagmar 03531 RED OAK Golf Club 12,9
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 23,7
MELIŠKOVÁ Andrea 09548 GC Pegas 15,5
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,9
SÝKOROVÁ Iveta 15992 Golfový a športový klub Trenčín 12,8
SuperSenior + Masters Ladies
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 23,4
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,2
Netto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 23,4
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 23,7
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 15,3
LEŠO Ján 01193 GC Pegas 15,7
MELIŠKOVÁ Andrea 09548 GC Pegas 15,5
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,9
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 17,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,2
SADIV Jozef 04574 Golfový klub Alpinka Košice 19,2
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,4
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 23,7
Open
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ST Stableford Brutto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
BIZOŇOVÁ Dagmar 03531 RED OAK Golf Club 12,9
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 11,1
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 23,4
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 10,4
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 23,7
HOJSÍK Marián 10873 Penati Golf Club 5,7
HOLOS Anton 01197 GC Pegas 12,4
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 9,0
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 15,3
LEŠO Ján 01193 GC Pegas 15,7
MAGULA Dušan 01272 GC Pegas 9,6
MELIŠKOVÁ Andrea 09548 GC Pegas 15,5
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 8,8
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,9
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 17,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,2
SADIV Jozef 04574 Golfový klub Alpinka Košice 19,2
SÝKOROVÁ Iveta 15992 Golfový a športový klub Trenčín 12,8
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 8,5
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,4
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,9
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 23,7
K Netto Rany
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 11,1
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 10,4
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 10,1
HOJSÍK Marián 10873 Penati Golf Club 5,7
HOLOS Anton 01197 GC Pegas 12,4
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 9,0
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 15,3
LEŠO Ján 01193 GC Pegas 15,7
MAGULA Dušan 01272 GC Pegas 9,6
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 8,8
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 17,1
SADIV Jozef 04574 Golfový klub Alpinka Košice 19,2
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 8,5
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,4
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,9
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 23,7