HCP Turnaj - 9. jamiek (1 - 9)

RED OAK Golf Club Nitra, 07. 06. 2023 | 16:0007. 06. 2023 | 23:50

Základné informácie
Skrátený názov RED OAK HCP
Organizátor RED OAK Golf Club
Spoluorganizátor
Ihrisko RED OAK Golf Club Nitra
Hlavný rozhodca RÁDL Tomáš
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Tomáš Rádl
Súťažný výbor Pavel Vravko, Tomáš Rádl
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 07. 06. 2023 | 16:00
Dátum a čas ukončenia 07. 06. 2023 | 23:50
Počet kôl 1
Spôsob štartu Postupný z jamky č.1 Registrácia hráčov minimálne 30 min. pred štartom. Štartová listina bude uverejnená v deň turnaja po 10 hodine.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 24. 05. 2023 | 08:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 07. 06. 2023 | 08:30
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených
Kapacita turnaja 40
Spôsob registrácie Na stránke www.skga.sk, www.teetime.cz, e-mail: info@redoakgolf.sk alebo telefonicky: +421 903 550 845.
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Riadny a ročný člen ROGC green fee 0€, štartovné 10€. nečlen green fee 20€ + štartovné 10€.
Stravovanie voda, ovoce.
Úhrada nákladov recepcia
Ostatné informácie
Popis Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited a miestnych pravidiel golfového ihriska RED OAK. Nasadenie hráčov na štart stanoví súťažný výbor.MUŽI: od 12r. HCP +4 až 12,0 =biele odpaliská, HCP 12,1 až 54 =žlté odpaliská, chlapci do 12 rokov HCP +4 až 54 = červené odpaliská. ŽENY: HCP +4 až 12,0 =modré odpaliská, HCP 12,1 až 54 =červené odpaliská.
Podmienky Súťažný výbor si vyhradzuje právo otvorenia a zlúčenia kategórií podľa počtu a skladby HCP prihlásených hráčov. Používanie autíčok na turnaji je zakázané. Výnimka je povolená len po predložení platného lekárskeho potvrdenia súťažnému výboru. Takíto hráči si hradia autíčko sami. Používanie meracích prístrojov je povolené. Protest sa podáva do 30 min. od vlastného ukončenia hry a zloženia čiastky 50,- Eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov. V prípade oprávneného protestu bude čiastka vrátená.
Víťazstvo I. miesto v kategórii A,B.(netto)
Ceny
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
A) HCP +4 - 26,4 Stableford
B) HCP 26,5 - 54 Stableford
C) BRUTTO SPOLOČNÁ Na rany
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Nitra 1_9
BLUE 4,5 12,0 0 100
YELLOW 12,1 54,0 12 100
ORANGE 12,1 54,0 0 11
RED 12,1 54,0 0 100
WHITE 4,5 12,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
A) HCP +4 - 26,4 0 0
B) HCP 26,5 - 54 0 0
C) BRUTTO SPOLOČNÁ 0 0
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 0
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
A) HCP +4 - 26,4
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
B) HCP 26,5 - 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
C) BRUTTO SPOLOČNÁ
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP