GOLFZÓNA TOUR 2023 - RACE TO CORTINA

Welten - Báč , 21. 06. 2023 | 09:0021. 06. 2023 | 19:00

Základné informácie
Skrátený názov GolfZóna Tour 2023
Organizátor Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor Sedin Golf Club, o.z.
Ihrisko Welten - Báč
Hlavný rozhodca GEJDOŠ Jaroslav
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Jaroslav Lacuška
Súťažný výbor Bude stanovený z 3 hráčov prihlásených do turnaja. Zloženie súťažného výboru bude oznámené všetkým prihláseným hráčom najneskôr 2 dni pred turnajom.
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 21. 06. 2023 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 21. 06. 2023 | 19:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu Postupný z 1. a 10. jamky.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 23. 05. 2023 | 19:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 20. 06. 2023 | 15:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 16
Kapacita turnaja 66
Spôsob registrácie
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Pre všetky turnaje GolfZóna Tour 2023 platí jednotný štartovný a hrací poplatok EUR 65,-Eur/turnajové kolo. Okrem uvedených poplatkov zaregistrovaní hráči neplatia iné hracie poplatky. Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny súťažného poplatku. Štartovné a hrací poplatok sa uhrádza vždy v hotovosti pri registrácii do turnaja organizátorovi turnaja. Členovia GC Welten s ročným hracím fee hradia poplatok vo výške 25,-€.
Stravovanie Pre hráčov je pripravené občerstvenie počas hry aj po hre.
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Turnaj sa hrá systémom stableford s vyrovnaním. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel. Počet hráčov v turnaji je stanovený na max. 66. Prvých 66 hráčov turnaja bude zaradených do turnaja, ostatní hráči v prípade záujmu budú zaradení ako náhradníci v poradí, v akom sa na turnaj prihlásili. O poradí v prihlasovaní rozhoduje čas zaslania registrácie do turnaja.
Podmienky V prípade, že hráč nemôže získať na jamke žiadne stablefordové body, je povinný ukončiť hru na jamke a do výsledkovej karty mu zapisovateľ zapíše „X“. Pri pomalej hre celého flajtu budú všetci hráči vo flajte potrestaní nasledovne: - napomenutie (pri strate jednej jamky na predchádzajúci flajt) - strata jamky a presun na ďalšiu jamku (pri strate dvoch jamiek na predchádzajúci flajt) - diskvalifikácia (pri opätovnej strate dvoch jamiek na predchádzajúci flajt) Výsledky odovzdávajú všetci hráči spoločne pri výsledkovom stolíku. Hráč, ktorý k výsledkovému stolíku nepríde podpísať svoju výsledkovú kartu bude z turnaja diskvalifikovaný. Hrací čas turnaja stanoví súťažný výbor pred začiatkom turnaja v závislosti na poveternostných podmienkach. O dĺžke hracieho času pre jednotlivé turnaje bude každý hráč oboznámený pred štartom. Protest je možné podať najneskôr 30 minút po ukončení turnaja súťažnému výboru, a to písomnou formou po zložení poplatku EUR 20,-. V prípade, že bude protest zamietnutý, prepadá poplatok v prospech usporiadateľa. Súťažný výbor si vyhradzuje právo na odloženie vyhlásenia výsledkov až do definitívneho rozhodnutia a to v prípade, že protest bude mať vážnejší charakter.
Víťazstvo Stableford netto – spoločná pre všetky HCP stableford s vyrovnaním, vyhlásení prví traja hráči turnaja. Stableford brutto – spoločná pre všetky HCP stableford bez vyrovnania, vyhlásený víťaz kategórie.
Ceny
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Stableford Brutto Stableford
Muži netto Stableford
Seniori - muži Stableford
Ženy netto Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Welten 2016
YELLOW +9,0 54,0 0 100
RED +9,0 54,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Stableford Brutto 0 16
Muži netto 0 4
Seniori - muži 0 8
Ženy netto 0 4
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 16
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ALMÁSIOVÁ Jarmila 07755 Golf Club WELTEN 16,3
BABJAKOVÁ Viera 06614 Tri Duby Golf Club 30,9
BUCK David Philip 11375 Golf Club WELTEN 21,2
HÁN Milan 00707 Penati Golf Club 21,0
HÁNOVÁ Darina 05279 Penati Golf Club 20,4
KÖVER Róbert 07094 Golfový klub Hrubá Borša 14,6
KRÁLIK Marián 04359 Sedin Golf Club, o.z. 17,2
KULCSÁR Marcel 20725 GC Pegas 14,3
KVIEČINSKÝ Peter 20308 Golfový klub Hrubá Borša 3,3
LEŽÁK Vladimír 11636 Golf Club WELTEN 20,7
MATERNÝ Karol 08114 Tri Duby Golf Club 12,3
MATTA Ladislav 01916 Golf Club WELTEN 24,7
MÍČEK Vladimír 08507 Golf Club WELTEN 9,0
MICHAL Jiří 14156 Tri Duby Golf Club 10,5
MIKLAS Peter 16875 Sedin Golf Club, o.z. 25,4
TRNKOVÁ Eva 04961 Tri Duby Golf Club 30,8
Stableford Brutto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ALMÁSIOVÁ Jarmila 07755 Golf Club WELTEN 16,3
BABJAKOVÁ Viera 06614 Tri Duby Golf Club 30,9
BUCK David Philip 11375 Golf Club WELTEN 21,2
HÁN Milan 00707 Penati Golf Club 21,0
HÁNOVÁ Darina 05279 Penati Golf Club 20,4
KÖVER Róbert 07094 Golfový klub Hrubá Borša 14,6
KRÁLIK Marián 04359 Sedin Golf Club, o.z. 17,2
KULCSÁR Marcel 20725 GC Pegas 14,3
KVIEČINSKÝ Peter 20308 Golfový klub Hrubá Borša 3,3
LEŽÁK Vladimír 11636 Golf Club WELTEN 20,7
MATERNÝ Karol 08114 Tri Duby Golf Club 12,3
MATTA Ladislav 01916 Golf Club WELTEN 24,7
MÍČEK Vladimír 08507 Golf Club WELTEN 9,0
MICHAL Jiří 14156 Tri Duby Golf Club 10,5
MIKLAS Peter 16875 Sedin Golf Club, o.z. 25,4
TRNKOVÁ Eva 04961 Tri Duby Golf Club 30,8
Muži netto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
KÖVER Róbert 07094 Golfový klub Hrubá Borša 14,6
KRÁLIK Marián 04359 Sedin Golf Club, o.z. 17,2
KULCSÁR Marcel 20725 GC Pegas 14,3
KVIEČINSKÝ Peter 20308 Golfový klub Hrubá Borša 3,3
Seniori - muži
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BUCK David Philip 11375 Golf Club WELTEN 21,2
HÁN Milan 00707 Penati Golf Club 21,0
LEŽÁK Vladimír 11636 Golf Club WELTEN 20,7
MATERNÝ Karol 08114 Tri Duby Golf Club 12,3
MATTA Ladislav 01916 Golf Club WELTEN 24,7
MÍČEK Vladimír 08507 Golf Club WELTEN 9,0
MICHAL Jiří 14156 Tri Duby Golf Club 10,5
MIKLAS Peter 16875 Sedin Golf Club, o.z. 25,4
Ženy netto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ALMÁSIOVÁ Jarmila 07755 Golf Club WELTEN 16,3
BABJAKOVÁ Viera 06614 Tri Duby Golf Club 30,9
HÁNOVÁ Darina 05279 Penati Golf Club 20,4
TRNKOVÁ Eva 04961 Tri Duby Golf Club 30,8