Technický uzavretý MSR KLUBOV

Gray Bear - Tále, 26. 05. 2023 | 09:0028. 05. 2023 | 20:00

Základné informácie
Skrátený názov SKGATour
Organizátor Slovenská golfová asociácia
Spoluorganizátor Golfový klub Tále
Ihrisko Gray Bear - Tále
Hlavný rozhodca MICHALÁK Rastislav
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Michalák Rastislav
Súťažný výbor
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 26. 05. 2023 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 28. 05. 2023 | 20:00
Počet kôl 3
Spôsob štartu
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 31. 10. 2022 | 00:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 22. 05. 2023 | 12:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 61
Kapacita turnaja 90
Spôsob registrácie www.skga.sk
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis
Podmienky
Víťazstvo
Ceny
Poznámka
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Gray Bear Tále 2020
BLUE +9,0 54,0 0 100
WHITE +9,0 54,0 0 100
2. kolo - Gray Bear Tále 2020
BLUE +9,0 54,0 0 100
WHITE +9,0 54,0 0 100
3. kolo - Gray Bear Tále 2020
BLUE +9,0 54,0 0 100
WHITE +9,0 54,0 0 100
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP