Majstrovstvá seniorov SR klubových družstiev 2023

Black Stork - Veľká Lomnica, 04. 09. 2023 | 08:0005. 09. 2023 | 17:00

Základné informácie
Skrátený názov ASGS 2023
Organizátor Lomnický GK
Spoluorganizátor Asociácia seniorských golfistov Slovenska
Ihrisko Black Stork - Veľká Lomnica
Hlavný rozhodca KADLÍČEK Peter
Rozhodca
Riaditeľ súťaže P.Kadlíček
Súťažný výbor J. Fecko, P. Muška, Š. Novák, P. Kadlíček
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 04. 09. 2023 | 08:00
Dátum a čas ukončenia 05. 09. 2023 | 17:00
Počet kôl 2
Spôsob štartu 04.09.2022 o 8.30 hod. štart prvého flajtu 05.09.2022 o 8.00 hod. štart prvého flajtu
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 04. 08. 2023 | 13:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 01. 09. 2023 | 18:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 113
Kapacita turnaja 118
Spôsob registrácie Prihlásiť sa musí každý hráč na www.skga.sk, do 18,00 hod 01.09.2023 Nahlásenie družstiev na sekretariatasgs@gmail.com, do 18,00 hod 01.09.2023
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky 05.09.2023 o 8.00 hod. štart prvého flajtu Poplatky/fee Green fee + štartovné na 2 dni - členovia Black Stork V. Lomnica s voľnou hrou pre rok 2023: - s uhradeným členským ASGS 45 € - s neuhradeným členským ASGS 55 € - ostatní hráči: - s uhradeným členským ASGS 135 €, - s neuhradeným členským ASGS 145 € - tréningový deň 03.09.2023, s individuálnou rezerváciou Tee Times, 30% zľava z týždňovej cenníkovej ceny - cena za autíčko v turnajové aj tréningový deň s 20% zľavou z cenníkovej ceny - v štartovnom je zahrnuté občerstvenie počas hry - poplatok sa hradí v hotovosti pri registrácii za oba hracie dni
Stravovanie občerstvenie počas hry a po hre ,pitný režim počas turnaja
Úhrada nákladov v hotovosti pri registrácii
Ostatné informácie
Popis Súťaž klubových družstiev : V súťaži družstiev – družstvo ( čisto ženské alebo mužské ) tvoria štyria, minimálne traja hráči, kde väčšina hráčov by mala byť z členov jedného klubu. V prípade hráčovho členstva vo viacerých kluboch, má prednosť na zaradenie materský klub. Jeden klub môže prihlásiť do súťaže i viac družstiev. Zloženie družstiev /a meno kapitána/ musí byť nahlásené pred začiatkom súťaže, najneskôr do uzávierky prihlášok na e-mailovú adresu : sekretariatasgs@gmail.com. Súčet brutto rán prvých troch členov družstva po obidva dni bude výsledkom družstva. V prípade zhodného výsledku družstiev rozhodne o poradí: lepší výsledok štvrtého hráča za obe kolá, štvrtého hráča v 2. kole, družstva v 2. kole; najlepší výsledok hráča družstva za obe kolá, hráča družstva v 2. kole. Najlepšie družstvo bude ocenené, ak bude splnená podmienka minimálne troch prihlásených družstiev v kategórii ( ženská, resp. mužská kategória ) . Súťaž jednotlivcov : Všetci hráči (aj nezaradení do družstiev) hrajú aj v kategóriách jednotlivcov. V prípade zhodného výsledku na prvom mieste po dvoch kolách o poradí rozhodne lepší výsledok: v druhom kole, na posledných 9-tich jamkách 2. kola, na posledných 6-tich jamkách 2. kola, na posledných troch jamkách 2. kola, na 18. jamke 2. kola, rozhodne los. Veľký stableford krajov – Všetci hráči (aj nezaradení do družstiev) hrajú aj za svoj kraj. Súčet štyroch najlepších výsledkov v netto stableford bodoch po obidva dni bude výsledkom za kraj. V prípade zhodného výsledku krajov rozhodne o poradí piaty, šiesty a ďalší najlepší výsledok za kraj v druhom kole.
Podmienky vek od 50 rokov !!!!!Počet družstiev za klub – 2 družstvá mužov, 1 družstvo žien. Pri nižšom počte prihlásených hráčov ako kapacita turnaja, možnosť prihlásiť ďalšie družstvo klubu v poradí podľa výsledkov minuloročných klubových majstrovstiev. !!!!!
Víťazstvo Putovný pohár družstvu s najnižším počtom brutto rán. Kategória Ocenenie Podmienka Muži Prvé tri miesta Minimálne 5 družstiev ASGS Senior Tour 2023 Majstrovstvá seniórov SR klubových družstiev Propozície Ženy Prvé tri miesta Minimálne 5 družstiev Ocenené kategórie jednotlivcov Kategória Ocenenie Podmienka Senior Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Senior 14+ Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Supersenior+Master Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Senior Ladies Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Supersenior+Master Ladies Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Netto Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Ocenenie krajov Kategória Ocenenie Stableford Netto Prvé miesto
Ceny medaily a vecné ceny od partnerov
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Senior Na rany
Senior 14+ Na rany
Supersenior+Master Na rany
Senior Ladies Na rany
Supersenior+Master Ladies Na rany
Netto Stableford
ST Stableford Brutto Stableford
K Netto Rany Na rany
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Black Stork - Kombinácia (A+B) 15
YELLOW +9,0 54,0 45 100
RED +9,0 54,0 45 100
2. kolo - Black Stork - Kombinácia (A+B) 15
YELLOW +9,0 54,0 45 100
RED +9,0 54,0 45 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Senior 0 29
Senior 14+ 0 14
Supersenior+Master 0 36
Senior Ladies 0 15
Supersenior+Master Ladies 0 18
Netto 0 62
ST Stableford Brutto 0 112
K Netto Rany 0 112
* Nezaradení 0 1
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 113
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BABJAKOVÁ Viera 06614 Tri Duby Golf Club 29,3
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 10,2
BARNA Miroslav 07920 Red Fox golf club Malá Ida 7,6
BARNOVÁ Elena 09231 Red Fox golf club Malá Ida 17,2
BILEK Jozef 03551 Lomnický GK 14,6
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 18,9
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,8
BRENNEROVÁ Alena 01434 Sedin Golf Club, o.z. 17,4
BRUDŇÁK Slavomír 01538 Lomnický GK 10,7
ČELKO Pavel 16626 Penati Golf Club 6,6
ČELLÁR Milan 13243 Žilinsko-rajecký golfový klub 6,9
CENTKO Ivan 00009 Tatranský GK 12,8
ČERMÁK Juraj 06574 Žilinsko-rajecký golfový klub 17,4
ČERMÁKOVÁ Mária 06575 Žilinsko-rajecký golfový klub 21,2
ČERVÁK Michal 02478 Lomnický GK 16,3
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 11,4
CHYTIL Vladimír 04046 Lomnický GK 23,3
CHYTILOVÁ Alena 04047 Lomnický GK 25,3
ČILLÍKOVÁ Lucia 00982 Golfový klub Tále 14,9
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 9,9
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 22,9
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 9,9
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 18,0
GALOVIČ Ján 00985 Golfový klub Tále 16,2
GAŠPAROVIČOVÁ Danka 17600 Golfový klub Hrubá Borša 17,9
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 8,5
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 20,8
GUNIŠ Ján 10174 Golfový klub Hrubá Borša 7,7
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,5
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 12,8
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 12,2
HOJSÍK Marián 10873 Penati Golf Club 6,8
HORVÁTH Rudolf 03785 Lomnický GK 9,1
HOVORKOVÁ Alena 14305 Tri Duby Golf Club 25,9
HRUŠKA Jozef 00909 Golfový klub Tále 7,6
HRUŠKOVÁ Mária 01049 Golfový klub Tále 12,7
HULÉNI Ján 00938 Golfový klub Tále 13,6
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 23,3
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 8,8
JUHÁSOVÁ Anna 10776 Golfový klub Alpinka Košice 39,5
JUHÁSZ Miroslav 00984 Golfový klub Tále 12,6
KIM Sikyung 19059 Golf Club WELTEN 11,5
KLAČKOVÁ Eva 03554 Golfový klub Tále 9,4
KOLESÁR Ladislav 03051 Lomnický GK 22,2
KOLESÁROVÁ Katarína 04762 Lomnický GK 32,0
KOPÁČ Ján 03698 Lomnický GK 13,9
KORBAČKOVÁ Tatiana 19653 Golfový klub Hrubá Borša 28,1
KOVÁČIK Ján 07892 Tri Duby Golf Club 23,6
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,2
KOZELOVÁ Marta 03740 Tri Duby Golf Club 31,3
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 21,3
KRČMÁR Miroslav 03538 Lomnický GK 11,3
KRČMÁROVÁ Anna 03541 Lomnický GK 25,7
KUCHÁR Štefan 13779 Golfový a športový klub Trenčín 13,8
KUCHÁROVÁ Emília 13778 Golfový a športový klub Trenčín 13,0
LAŠÁK Róbert 22091 Golf Club Scotland 10,2
LÁTKA Ján 18385 Golfový klub Alpinka Košice 10,4
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 31,6
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 19,2
LOVÍŠEK Ivan 06551 Lomnický GK 10,2
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 18,6
MATERNÝ Karol 08114 Tri Duby Golf Club 12,8
MERGA Jozef 09027 Lomnický GK 15,4
MIKULA Tibor 00505 Golfový klub Tále 12,7
MIŠKOV Pavol 01594 Golfový klub Alpinka Košice 12,5
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 15,2
MOLITOR Gabriel, st. 01523 Lomnický GK 11,1
MONDEET Danica 16,7
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 7,9
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,5
MOZOĽA Peter 02939 Golfový klub Alpinka Košice 7,7
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 18,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,1
NEDELJAK Anton 11092 Golfový klub Bojnice o.z. 17,4
NETRI Marián 04340 GC Pegas 19,2
NGUYEN Thi Mai Anh 17761 Golf Club WELTEN 8,6
NOVÁČEK Viliam 05415 Golfový klub Alpinka Košice 26,6
NOVAČKOVÁ Marta 05416 Golfový klub Alpinka Košice 17,7
ONDROVIČ Gabriel, st. 01475 Lomnický GK 17,2
OPRŠALOVÁ Katarína 08683 Golf Club WELTEN 10,5
PAGÁČ Miloš 10199 Žilinsko-rajecký golfový klub 10,4
PALKA Peter 17631 Penati Golf Club 7,2
PECHÁČ Dušan 02039 Golf Club Scotland 14,4
PLŠKO Zbyněk 12788 Tri Duby Golf Club 23,3
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 9,3
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,6
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 11,0
RUŽEK Michal 03562 GC Pegas 21,3
SCIRANKA Milan 12316 Penati Golf Club 3,8
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 15,6
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 20,8
SIVÝ Mikuláš 04495 Golfový klub Hrubá Borša 7,2
ŠKOVIRA Rudolf 06849 Lomnický GK 8,3
SLAVKAY Igor 23239 Tatranský GK 32,6
SMETANKA Andrej 03005 Lomnický GK 16,1
SOPKO Milan, st. 02036 Lomnický GK 13,2
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 15,0
ŠUKOLA Miroslav 01540 Lomnický GK 15,4
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 19,6
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,8
TOMAŠKO Ladislav 04546 Golfový klub Alpinka Košice 9,4
TOROUS Miroslav 05193 Žilinsko-rajecký golfový klub 14,3
UJHELYI Ladislav 02051 Golfový klub Bojnice o.z. 16,5
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 21,4
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,8
VATERKOVÁ Eva 08373 Tri Duby Golf Club 22,0
VESELOVSKÝ - YGC Vladimír 14402 Sedin Golf Club, o.z. 10,0
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,6
WEISS Viliam 06129 Golf Club Scotland 10,0
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 19,9
ŽEŇUCH Michal 00876 Golfový klub Tále 6,3
ŽEŇUCHOVÁ Emília 02273 Golfový klub Tále 25,9
ZLOCHOVÁ Dorota 02022 Golf Club WELTEN 19,1
Senior
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 10,2
BARNA Miroslav 07920 Red Fox golf club Malá Ida 7,6
BRUDŇÁK Slavomír 01538 Lomnický GK 10,7
ČELKO Pavel 16626 Penati Golf Club 6,6
ČELLÁR Milan 13243 Žilinsko-rajecký golfový klub 6,9
CENTKO Ivan 00009 Tatranský GK 12,8
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 9,9
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 8,5
HOJSÍK Marián 10873 Penati Golf Club 6,8
HORVÁTH Rudolf 03785 Lomnický GK 9,1
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 8,8
JUHÁSZ Miroslav 00984 Golfový klub Tále 12,6
KOPÁČ Ján 03698 Lomnický GK 13,9
KUCHÁR Štefan 13779 Golfový a športový klub Trenčín 13,8
LAŠÁK Róbert 22091 Golf Club Scotland 10,2
LÁTKA Ján 18385 Golfový klub Alpinka Košice 10,4
LOVÍŠEK Ivan 06551 Lomnický GK 10,2
MIKULA Tibor 00505 Golfový klub Tále 12,7
MOLITOR Gabriel, st. 01523 Lomnický GK 11,1
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 7,9
MOZOĽA Peter 02939 Golfový klub Alpinka Košice 7,7
PALKA Peter 17631 Penati Golf Club 7,2
SCIRANKA Milan 12316 Penati Golf Club 3,8
SIVÝ Mikuláš 04495 Golfový klub Hrubá Borša 7,2
ŠKOVIRA Rudolf 06849 Lomnický GK 8,3
TOMAŠKO Ladislav 04546 Golfový klub Alpinka Košice 9,4
VESELOVSKÝ - YGC Vladimír 14402 Sedin Golf Club, o.z. 10,0
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,6
ŽEŇUCH Michal 00876 Golfový klub Tále 6,3
Senior 14+
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BILEK Jozef 03551 Lomnický GK 14,6
ČERVÁK Michal 02478 Lomnický GK 16,3
GALOVIČ Ján 00985 Golfový klub Tále 16,2
MERGA Jozef 09027 Lomnický GK 15,4
PECHÁČ Dušan 02039 Golf Club Scotland 14,4
PLŠKO Zbyněk 12788 Tri Duby Golf Club 23,3
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 20,8
SLAVKAY Igor 23239 Tatranský GK 32,6
SMETANKA Andrej 03005 Lomnický GK 16,1
ŠUKOLA Miroslav 01540 Lomnický GK 15,4
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 19,6
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,8
TOROUS Miroslav 05193 Žilinsko-rajecký golfový klub 14,3
UJHELYI Ladislav 02051 Golfový klub Bojnice o.z. 16,5
Supersenior+Master
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 18,9
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,8
ČERMÁK Juraj 06574 Žilinsko-rajecký golfový klub 17,4
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 11,4
CHYTIL Vladimír 04046 Lomnický GK 23,3
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 9,9
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 18,0
GUNIŠ Ján 10174 Golfový klub Hrubá Borša 7,7
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 12,8
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 12,2
HRUŠKA Jozef 00909 Golfový klub Tále 7,6
HULÉNI Ján 00938 Golfový klub Tále 13,6
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 23,3
KOLESÁR Ladislav 03051 Lomnický GK 22,2
KOVÁČIK Ján 07892 Tri Duby Golf Club 23,6
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,2
KRČMÁR Miroslav 03538 Lomnický GK 11,3
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 19,2
MATERNÝ Karol 08114 Tri Duby Golf Club 12,8
MIŠKOV Pavol 01594 Golfový klub Alpinka Košice 12,5
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 15,2
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 18,1
NEDELJAK Anton 11092 Golfový klub Bojnice o.z. 17,4
NETRI Marián 04340 GC Pegas 19,2
NOVÁČEK Viliam 05415 Golfový klub Alpinka Košice 26,6
ONDROVIČ Gabriel, st. 01475 Lomnický GK 17,2
PAGÁČ Miloš 10199 Žilinsko-rajecký golfový klub 10,4
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 9,3
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 11,0
RUŽEK Michal 03562 GC Pegas 21,3
SOPKO Milan, st. 02036 Lomnický GK 13,2
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 15,0
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 21,4
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,8
WEISS Viliam 06129 Golf Club Scotland 10,0
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 19,9
Senior Ladies
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BARNOVÁ Elena 09231 Red Fox golf club Malá Ida 17,2
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 20,8
HOVORKOVÁ Alena 14305 Tri Duby Golf Club 25,9
JUHÁSOVÁ Anna 10776 Golfový klub Alpinka Košice 39,5
KIM Sikyung 19059 Golf Club WELTEN 11,5
KLAČKOVÁ Eva 03554 Golfový klub Tále 9,4
KORBAČKOVÁ Tatiana 19653 Golfový klub Hrubá Borša 28,1
KUCHÁROVÁ Emília 13778 Golfový a športový klub Trenčín 13,0
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,5
NGUYEN Thi Mai Anh 17761 Golf Club WELTEN 8,6
NOVAČKOVÁ Marta 05416 Golfový klub Alpinka Košice 17,7
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 15,6
VATERKOVÁ Eva 08373 Tri Duby Golf Club 22,0
ŽEŇUCHOVÁ Emília 02273 Golfový klub Tále 25,9
ZLOCHOVÁ Dorota 02022 Golf Club WELTEN 19,1
Supersenior+Master Ladies
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BABJAKOVÁ Viera 06614 Tri Duby Golf Club 29,3
BRENNEROVÁ Alena 01434 Sedin Golf Club, o.z. 17,4
ČERMÁKOVÁ Mária 06575 Žilinsko-rajecký golfový klub 21,2
CHYTILOVÁ Alena 04047 Lomnický GK 25,3
ČILLÍKOVÁ Lucia 00982 Golfový klub Tále 14,9
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 22,9
GAŠPAROVIČOVÁ Danka 17600 Golfový klub Hrubá Borša 17,9
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,5
HRUŠKOVÁ Mária 01049 Golfový klub Tále 12,7
KOLESÁROVÁ Katarína 04762 Lomnický GK 32,0
KOZELOVÁ Marta 03740 Tri Duby Golf Club 31,3
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 21,3
KRČMÁROVÁ Anna 03541 Lomnický GK 25,7
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 31,6
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 18,6
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,1
OPRŠALOVÁ Katarína 08683 Golf Club WELTEN 10,5
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,6
Netto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BABJAKOVÁ Viera 06614 Tri Duby Golf Club 29,3
BARNOVÁ Elena 09231 Red Fox golf club Malá Ida 17,2
BILEK Jozef 03551 Lomnický GK 14,6
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 18,9
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,8
BRENNEROVÁ Alena 01434 Sedin Golf Club, o.z. 17,4
ČERMÁK Juraj 06574 Žilinsko-rajecký golfový klub 17,4
ČERMÁKOVÁ Mária 06575 Žilinsko-rajecký golfový klub 21,2
ČERVÁK Michal 02478 Lomnický GK 16,3
CHYTIL Vladimír 04046 Lomnický GK 23,3
CHYTILOVÁ Alena 04047 Lomnický GK 25,3
ČILLÍKOVÁ Lucia 00982 Golfový klub Tále 14,9
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 22,9
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 18,0
GALOVIČ Ján 00985 Golfový klub Tále 16,2
GAŠPAROVIČOVÁ Danka 17600 Golfový klub Hrubá Borša 17,9
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 20,8
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,5
HOVORKOVÁ Alena 14305 Tri Duby Golf Club 25,9
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 23,3
JUHÁSOVÁ Anna 10776 Golfový klub Alpinka Košice 39,5
KOLESÁR Ladislav 03051 Lomnický GK 22,2
KOLESÁROVÁ Katarína 04762 Lomnický GK 32,0
KORBAČKOVÁ Tatiana 19653 Golfový klub Hrubá Borša 28,1
KOVÁČIK Ján 07892 Tri Duby Golf Club 23,6
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,2
KOZELOVÁ Marta 03740 Tri Duby Golf Club 31,3
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 21,3
KRČMÁROVÁ Anna 03541 Lomnický GK 25,7
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 31,6
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 19,2
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 18,6
MERGA Jozef 09027 Lomnický GK 15,4
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 15,2
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,5
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 18,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,1
NEDELJAK Anton 11092 Golfový klub Bojnice o.z. 17,4
NETRI Marián 04340 GC Pegas 19,2
NOVÁČEK Viliam 05415 Golfový klub Alpinka Košice 26,6
NOVAČKOVÁ Marta 05416 Golfový klub Alpinka Košice 17,7
ONDROVIČ Gabriel, st. 01475 Lomnický GK 17,2
PECHÁČ Dušan 02039 Golf Club Scotland 14,4
PLŠKO Zbyněk 12788 Tri Duby Golf Club 23,3
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,6
RUŽEK Michal 03562 GC Pegas 21,3
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 15,6
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 20,8
SLAVKAY Igor 23239 Tatranský GK 32,6
SMETANKA Andrej 03005 Lomnický GK 16,1
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 15,0
ŠUKOLA Miroslav 01540 Lomnický GK 15,4
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 19,6
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,8
TOROUS Miroslav 05193 Žilinsko-rajecký golfový klub 14,3
UJHELYI Ladislav 02051 Golfový klub Bojnice o.z. 16,5
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 21,4
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,8
VATERKOVÁ Eva 08373 Tri Duby Golf Club 22,0
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 19,9
ŽEŇUCHOVÁ Emília 02273 Golfový klub Tále 25,9
ZLOCHOVÁ Dorota 02022 Golf Club WELTEN 19,1
ST Stableford Brutto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BABJAKOVÁ Viera 06614 Tri Duby Golf Club 29,3
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 10,2
BARNA Miroslav 07920 Red Fox golf club Malá Ida 7,6
BARNOVÁ Elena 09231 Red Fox golf club Malá Ida 17,2
BILEK Jozef 03551 Lomnický GK 14,6
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 18,9
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,8
BRENNEROVÁ Alena 01434 Sedin Golf Club, o.z. 17,4
BRUDŇÁK Slavomír 01538 Lomnický GK 10,7
ČELKO Pavel 16626 Penati Golf Club 6,6
ČELLÁR Milan 13243 Žilinsko-rajecký golfový klub 6,9
CENTKO Ivan 00009 Tatranský GK 12,8
ČERMÁK Juraj 06574 Žilinsko-rajecký golfový klub 17,4
ČERMÁKOVÁ Mária 06575 Žilinsko-rajecký golfový klub 21,2
ČERVÁK Michal 02478 Lomnický GK 16,3
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 11,4
CHYTIL Vladimír 04046 Lomnický GK 23,3
CHYTILOVÁ Alena 04047 Lomnický GK 25,3
ČILLÍKOVÁ Lucia 00982 Golfový klub Tále 14,9
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 9,9
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 22,9
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 9,9
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 18,0
GALOVIČ Ján 00985 Golfový klub Tále 16,2
GAŠPAROVIČOVÁ Danka 17600 Golfový klub Hrubá Borša 17,9
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 8,5
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 20,8
GUNIŠ Ján 10174 Golfový klub Hrubá Borša 7,7
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,5
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 12,8
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 12,2
HOJSÍK Marián 10873 Penati Golf Club 6,8
HORVÁTH Rudolf 03785 Lomnický GK 9,1
HOVORKOVÁ Alena 14305 Tri Duby Golf Club 25,9
HRUŠKA Jozef 00909 Golfový klub Tále 7,6
HRUŠKOVÁ Mária 01049 Golfový klub Tále 12,7
HULÉNI Ján 00938 Golfový klub Tále 13,6
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 23,3
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 8,8
JUHÁSOVÁ Anna 10776 Golfový klub Alpinka Košice 39,5
JUHÁSZ Miroslav 00984 Golfový klub Tále 12,6
KIM Sikyung 19059 Golf Club WELTEN 11,5
KLAČKOVÁ Eva 03554 Golfový klub Tále 9,4
KOLESÁR Ladislav 03051 Lomnický GK 22,2
KOLESÁROVÁ Katarína 04762 Lomnický GK 32,0
KOPÁČ Ján 03698 Lomnický GK 13,9
KORBAČKOVÁ Tatiana 19653 Golfový klub Hrubá Borša 28,1
KOVÁČIK Ján 07892 Tri Duby Golf Club 23,6
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,2
KOZELOVÁ Marta 03740 Tri Duby Golf Club 31,3
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 21,3
KRČMÁR Miroslav 03538 Lomnický GK 11,3
KRČMÁROVÁ Anna 03541 Lomnický GK 25,7
KUCHÁR Štefan 13779 Golfový a športový klub Trenčín 13,8
KUCHÁROVÁ Emília 13778 Golfový a športový klub Trenčín 13,0
LAŠÁK Róbert 22091 Golf Club Scotland 10,2
LÁTKA Ján 18385 Golfový klub Alpinka Košice 10,4
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 31,6
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 19,2
LOVÍŠEK Ivan 06551 Lomnický GK 10,2
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 18,6
MATERNÝ Karol 08114 Tri Duby Golf Club 12,8
MERGA Jozef 09027 Lomnický GK 15,4
MIKULA Tibor 00505 Golfový klub Tále 12,7
MIŠKOV Pavol 01594 Golfový klub Alpinka Košice 12,5
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 15,2
MOLITOR Gabriel, st. 01523 Lomnický GK 11,1
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 7,9
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,5
MOZOĽA Peter 02939 Golfový klub Alpinka Košice 7,7
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 18,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,1
NEDELJAK Anton 11092 Golfový klub Bojnice o.z. 17,4
NETRI Marián 04340 GC Pegas 19,2
NGUYEN Thi Mai Anh 17761 Golf Club WELTEN 8,6
NOVÁČEK Viliam 05415 Golfový klub Alpinka Košice 26,6
NOVAČKOVÁ Marta 05416 Golfový klub Alpinka Košice 17,7
ONDROVIČ Gabriel, st. 01475 Lomnický GK 17,2
OPRŠALOVÁ Katarína 08683 Golf Club WELTEN 10,5
PAGÁČ Miloš 10199 Žilinsko-rajecký golfový klub 10,4
PALKA Peter 17631 Penati Golf Club 7,2
PECHÁČ Dušan 02039 Golf Club Scotland 14,4
PLŠKO Zbyněk 12788 Tri Duby Golf Club 23,3
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 9,3
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,6
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 11,0
RUŽEK Michal 03562 GC Pegas 21,3
SCIRANKA Milan 12316 Penati Golf Club 3,8
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 15,6
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 20,8
SIVÝ Mikuláš 04495 Golfový klub Hrubá Borša 7,2
ŠKOVIRA Rudolf 06849 Lomnický GK 8,3
SLAVKAY Igor 23239 Tatranský GK 32,6
SMETANKA Andrej 03005 Lomnický GK 16,1
SOPKO Milan, st. 02036 Lomnický GK 13,2
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 15,0
ŠUKOLA Miroslav 01540 Lomnický GK 15,4
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 19,6
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,8
TOMAŠKO Ladislav 04546 Golfový klub Alpinka Košice 9,4
TOROUS Miroslav 05193 Žilinsko-rajecký golfový klub 14,3
UJHELYI Ladislav 02051 Golfový klub Bojnice o.z. 16,5
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 21,4
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,8
VATERKOVÁ Eva 08373 Tri Duby Golf Club 22,0
VESELOVSKÝ - YGC Vladimír 14402 Sedin Golf Club, o.z. 10,0
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,6
WEISS Viliam 06129 Golf Club Scotland 10,0
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 19,9
ŽEŇUCH Michal 00876 Golfový klub Tále 6,3
ŽEŇUCHOVÁ Emília 02273 Golfový klub Tále 25,9
ZLOCHOVÁ Dorota 02022 Golf Club WELTEN 19,1
K Netto Rany
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BABJAKOVÁ Viera 06614 Tri Duby Golf Club 29,3
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 10,2
BARNA Miroslav 07920 Red Fox golf club Malá Ida 7,6
BARNOVÁ Elena 09231 Red Fox golf club Malá Ida 17,2
BILEK Jozef 03551 Lomnický GK 14,6
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 18,9
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,8
BRENNEROVÁ Alena 01434 Sedin Golf Club, o.z. 17,4
BRUDŇÁK Slavomír 01538 Lomnický GK 10,7
ČELKO Pavel 16626 Penati Golf Club 6,6
ČELLÁR Milan 13243 Žilinsko-rajecký golfový klub 6,9
CENTKO Ivan 00009 Tatranský GK 12,8
ČERMÁK Juraj 06574 Žilinsko-rajecký golfový klub 17,4
ČERMÁKOVÁ Mária 06575 Žilinsko-rajecký golfový klub 21,2
ČERVÁK Michal 02478 Lomnický GK 16,3
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 11,4
CHYTIL Vladimír 04046 Lomnický GK 23,3
CHYTILOVÁ Alena 04047 Lomnický GK 25,3
ČILLÍKOVÁ Lucia 00982 Golfový klub Tále 14,9
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 9,9
DADULÁKOVÁ Paula 02045 Lomnický GK 22,9
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 9,9
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 18,0
GALOVIČ Ján 00985 Golfový klub Tále 16,2
GAŠPAROVIČOVÁ Danka 17600 Golfový klub Hrubá Borša 17,9
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 8,5
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 20,8
GUNIŠ Ján 10174 Golfový klub Hrubá Borša 7,7
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,5
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 12,8
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 12,2
HOJSÍK Marián 10873 Penati Golf Club 6,8
HORVÁTH Rudolf 03785 Lomnický GK 9,1
HOVORKOVÁ Alena 14305 Tri Duby Golf Club 25,9
HRUŠKA Jozef 00909 Golfový klub Tále 7,6
HRUŠKOVÁ Mária 01049 Golfový klub Tále 12,7
HULÉNI Ján 00938 Golfový klub Tále 13,6
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 23,3
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 8,8
JUHÁSOVÁ Anna 10776 Golfový klub Alpinka Košice 39,5
JUHÁSZ Miroslav 00984 Golfový klub Tále 12,6
KIM Sikyung 19059 Golf Club WELTEN 11,5
KLAČKOVÁ Eva 03554 Golfový klub Tále 9,4
KOLESÁR Ladislav 03051 Lomnický GK 22,2
KOLESÁROVÁ Katarína 04762 Lomnický GK 32,0
KOPÁČ Ján 03698 Lomnický GK 13,9
KORBAČKOVÁ Tatiana 19653 Golfový klub Hrubá Borša 28,1
KOVÁČIK Ján 07892 Tri Duby Golf Club 23,6
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,2
KOZELOVÁ Marta 03740 Tri Duby Golf Club 31,3
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 21,3
KRČMÁR Miroslav 03538 Lomnický GK 11,3
KRČMÁROVÁ Anna 03541 Lomnický GK 25,7
KUCHÁR Štefan 13779 Golfový a športový klub Trenčín 13,8
KUCHÁROVÁ Emília 13778 Golfový a športový klub Trenčín 13,0
LAŠÁK Róbert 22091 Golf Club Scotland 10,2
LÁTKA Ján 18385 Golfový klub Alpinka Košice 10,4
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 31,6
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 19,2
LOVÍŠEK Ivan 06551 Lomnický GK 10,2
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 18,6
MATERNÝ Karol 08114 Tri Duby Golf Club 12,8
MERGA Jozef 09027 Lomnický GK 15,4
MIKULA Tibor 00505 Golfový klub Tále 12,7
MIŠKOV Pavol 01594 Golfový klub Alpinka Košice 12,5
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 15,2
MOLITOR Gabriel, st. 01523 Lomnický GK 11,1
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 7,9
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,5
MOZOĽA Peter 02939 Golfový klub Alpinka Košice 7,7
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 18,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,1
NEDELJAK Anton 11092 Golfový klub Bojnice o.z. 17,4
NETRI Marián 04340 GC Pegas 19,2
NGUYEN Thi Mai Anh 17761 Golf Club WELTEN 8,6
NOVÁČEK Viliam 05415 Golfový klub Alpinka Košice 26,6
NOVAČKOVÁ Marta 05416 Golfový klub Alpinka Košice 17,7
ONDROVIČ Gabriel, st. 01475 Lomnický GK 17,2
OPRŠALOVÁ Katarína 08683 Golf Club WELTEN 10,5
PAGÁČ Miloš 10199 Žilinsko-rajecký golfový klub 10,4
PALKA Peter 17631 Penati Golf Club 7,2
PECHÁČ Dušan 02039 Golf Club Scotland 14,4
PLŠKO Zbyněk 12788 Tri Duby Golf Club 23,3
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 9,3
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,6
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 11,0
RUŽEK Michal 03562 GC Pegas 21,3
SCIRANKA Milan 12316 Penati Golf Club 3,8
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 15,6
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 20,8
SIVÝ Mikuláš 04495 Golfový klub Hrubá Borša 7,2
ŠKOVIRA Rudolf 06849 Lomnický GK 8,3
SLAVKAY Igor 23239 Tatranský GK 32,6
SMETANKA Andrej 03005 Lomnický GK 16,1
SOPKO Milan, st. 02036 Lomnický GK 13,2
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 15,0
ŠUKOLA Miroslav 01540 Lomnický GK 15,4
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 19,6
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,8
TOMAŠKO Ladislav 04546 Golfový klub Alpinka Košice 9,4
TOROUS Miroslav 05193 Žilinsko-rajecký golfový klub 14,3
UJHELYI Ladislav 02051 Golfový klub Bojnice o.z. 16,5
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 21,4
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,8
VATERKOVÁ Eva 08373 Tri Duby Golf Club 22,0
VESELOVSKÝ - YGC Vladimír 14402 Sedin Golf Club, o.z. 10,0
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,6
WEISS Viliam 06129 Golf Club Scotland 10,0
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 19,9
ŽEŇUCH Michal 00876 Golfový klub Tále 6,3
ŽEŇUCHOVÁ Emília 02273 Golfový klub Tále 25,9
ZLOCHOVÁ Dorota 02022 Golf Club WELTEN 19,1
Senior
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 ŽEŇUCH Michal GKT 00876 6,3 79 / 36 81 / 34 160 6,3
2 SCIRANKA Milan Penati GC 12316 3,8 79 / 34 81 / 31 160 3,8
3 BARNA Miroslav RFMI 07920 7,6 85 / 32 77 / 40 162 7,6
4 JERGA Slavomír GKAK 10744 8,8 85 / 33 83 / 35 168 8,8
5 PALKA Peter Penati GC 17631 7,2 89 / 27 82 / 35 171 7,2
6 MOZOĽA Peter GKAK 02939 7,7 83 / 34 88 / 29 171 7,7
7 MOŠKO Vladimír Sedin GC 07551 7,9 85 / 32 87 / 30 172 7,9
8 HOJSÍK Marián Penati GC 10873 6,8 81 / 35 91 / 25 172 6,8
9 FECKO Jozef GKHB 10956 9,9 90 / 31 83 / 37 173 9,9
10 LAŠÁK Róbert GCSCO 22091 10,2 85 / 35 88 / 32 173 10,2
11 VESELOVSKÝ - YGC Vladimír Sedin GC 14402 10,0 85 / 35 89 / 32 174 10,0
12 BRUDŇÁK Slavomír LGK 01538 10,7 86 / 35 89 / 33 175 10,7
13 JUHÁSZ Miroslav GKT 00984 12,6 90 / 33 86 / 37 176 12,6
14 HORVÁTH Rudolf LGK 03785 9,1 87 / 33 90 / 32 177 9,1
15 ČELLÁR Milan ŽRGK 13243 6,9 84 / 32 93 / 26 177 6,9
16 GERMAN Miroslav RFMI 06548 8,5 87 / 32 91 / 27 178 8,5
17 SIVÝ Mikuláš GKHB 04495 7,2 92 / 26 88 / 28 180 7,2
18 VILNER Vladimír LGK 06314 11,6 86 / 36 94 / 30 180 11,6
19 TOMAŠKO Ladislav GKAK 04546 9,4 91 / 28 90 / 30 181 9,4
20 LOVÍŠEK Ivan LGK 06551 10,2 87 / 33 96 / 26 183 10,2
21 MIKULA Tibor GKT 00505 12,7 90 / 34 94 / 29 184 12,7
22 MOLITOR Gabriel, st. LGK 01523 11,1 99 / 25 90 / 31 189 11,1
23 LÁTKA Ján GKAK 18385 10,4 99 / 21 92 / 29 191 10,4
24 ŠKOVIRA Rudolf LGK 06849 8,3 99 / 28 93 / 28 192 8,3
25 BALÁŽ Roman GKHB 19796 10,2 105 / 18 88 / 32 193 10,2
26 KOPÁČ Ján LGK 03698 13,9 96 / 30 105 / 25 201 13,9
27 KUCHÁR Štefan G&SKTN 13779 13,8 95 / 31 106 / 20 201 13,8
28 CENTKO Ivan TGK 00009 12,8 103 / 23 100 / 27 203 12,8
29 ČELKO Pavel Penati GC 16626 6,6 98 / 21 WD 98 6,6
30 PECHÁČ Dušan GCSCO 02039 14,4 100 / 27 100 14,4
31 TOROUS Miroslav ŽRGK 05193 14,3 101 / 24 101 14,3
Senior 14+
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 MERGA Jozef LGK 09027 15,4 93 / 34 91 / 37 184 15,4
2 BILEK Jozef LGK 03551 14,6 89 / 37 100 / 27 189 14,6
3 SZEDÉLY Erich GKB 03315 17,8 98 / 32 92 / 38 190 17,8
4 ŠUKOLA Miroslav LGK 01540 15,4 97 / 31 96 / 32 193 15,4
5 TOROUS Miroslav ŽRGK 05193 14,3 101 / 24 93 / 33 194 14,3
6 PECHÁČ Dušan GCSCO 02039 14,4 100 / 27 95 / 31 195 14,4
7 SMETANKA Andrej LGK 03005 16,1 99 / 28 97 / 31 196 16,1
8 UJHELYI Ladislav GKB 02051 16,5 104 / 29 103 / 26 207 16,5
9 SÝKORA Jozef GKAK 04571 19,6 112 / 24 105 / 30 217 19,6
10 ČERVÁK Michal LGK 02478 16,3 RTD 99 / 29 99 16,3
11 SELECKÝ Július GKAK 06790 20,8 RTD 101 / 32 101 20,8
12 KUCHÁR Štefan G&SKTN 13779 13,8 95 / 31 95 13,8
13 GALOVIČ Ján GKT 00985 16,2 106 / 22 106 16,2
14 PLŠKO Zbyněk TDGC 12788 23,3 --- / 29 --- 23,3
15 SLAVKAY Igor TGK 23239 32,6 RTD --- 32,6
Supersenior+Master
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 DADULÁK Rudolf, st. LGK 02000 9,9 85 / 36 94 / 26 179 9,9
2 HOJČUŠ František GKAK 09326 12,2 89 / 34 92 / 31 181 12,2
3 GUNIŠ Ján GKHB 10174 7,7 97 / 23 87 / 31 184 7,7
4 KRČMÁR Miroslav LGK 03538 11,3 100 / 24 85 / 37 185 11,3
5 PŇAČEK Ignác GTT 02340 9,3 95 / 27 90 / 29 185 9,3
6 HRUŠKA Jozef GKT 00909 7,6 94 / 23 91 / 28 185 7,6
7 MIŠKOV Pavol GKAK 01594 12,5 95 / 28 91 / 32 186 12,5
8 HADBÁBNY Emil ŽRGK 05716 12,8 96 / 30 91 / 32 187 12,8
9 PAGÁČ Miloš ŽRGK 10199 10,4 100 / 20 88 / 32 188 10,4
10 MATERNÝ Karol TDGC 08114 12,8 95 / 29 95 / 28 190 12,8
11 MITRO Vladimír GKT 00861 15,2 97 / 30 94 / 32 191 15,2
12 HULÉNI Ján GKT 00938 13,6 94 / 30 98 / 26 192 13,6
13 WEISS Viliam GCSCO 06129 10,0 101 / 24 92 / 28 193 10,0
14 ROUCHE Yves GKAK 06842 11,0 98 / 23 97 / 24 195 11,0
15 SOPKO Milan, st. LGK 02036 13,2 101 / 27 95 / 31 196 13,2
16 BOŠANSKÝ Peter GCPEG 01139 18,9 103 / 29 94 / 37 197 18,9
17 MUŠKA Peter GCPEG 01362 18,1 100 / 30 97 / 35 197 18,1
18 FRIEDRICH Zdeněk GTT 17883 18,0 102 / 32 96 / 37 198 18,0
19 ONDROVIČ Gabriel, st. LGK 01475 17,2 95 / 34 103 / 28 198 17,2
20 NEDELJAK Anton GKB 11092 17,4 97 / 32 106 / 23 203 17,4
21 LAURINEC Radoslav GCCP 04311 19,2 104 / 31 103 / 28 207 19,2
22 ČERMÁK Juraj ŽRGK 06574 17,4 100 / 29 107 / 23 207 17,4
23 STRNAD Anton St. LGK 04180 15,0 103 / 29 106 / 24 209 15,0
24 VALENT Juraj GKHB 01041 21,4 102 / 32 109 / 30 211 21,4
25 KOVARČÍK Ján ROGC 05296 16,2 106 / 23 107 / 27 213 16,2
26 NETRI Marián GCPEG 04340 19,2 112 / 24 102 / 32 214 19,2
27 KOVÁČIK Ján TDGC 07892 23,6 112 / 26 102 / 35 214 23,6
28 BOŽIK Milan ROGC 09509 19,8 107 / 25 109 / 25 216 19,8
29 CHYTIL Vladimír LGK 04046 23,3 114 / 22 110 / 27 224 23,3
30 ZEMAN Vladimír GCPEG 04543 19,9 116 / 18 113 / 21 229 19,9
31 VALUCH Peter ROGC 08590 26,8 122 / 22 112 / 29 234 26,8
32 NOVÁČEK Viliam GKAK 05415 26,6 123 / 21 123 / 23 246 26,6
33 KOLESÁR Ladislav LGK 03051 22,2 120 / 21 WD 120 22,2
33 CHUDÝ Štefan GKT 14111 11,4 84 / 39 WD 84 11,4
33 HUTTA Jozef GTT 10458 23,3 111 / 27 WD 111 23,3
36 RUŽEK Michal GCPEG 03562 21,3 113 / 23 --- / 24 113 21,3
Senior Ladies
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 KIM Sikyung GCW 19059 11,5 95 / 29 91 / 31 186 11,5
2 KUCHÁROVÁ Emília G&SKTN 13778 13,0 95 / 29 92 / 32 187 13,0
3 KLAČKOVÁ Eva GKT 03554 9,4 91 / 29 96 / 27 187 9,4
4 NGUYEN Thi Mai Anh GCW 17761 8,6 99 / 21 94 / 28 193 8,6
5 MOŠKOVÁ Ivana Sedin GC 07552 15,5 103 / 26 95 / 34 198 15,5
6 SELECKÁ Jana GKAK 06791 15,6 103 / 27 96 / 33 199 15,6
7 VATERKOVÁ Eva TDGC 08373 22,0 103 / 32 102 / 34 205 22,0
8 BARNOVÁ Elena RFMI 09231 17,2 109 / 23 103 / 29 212 17,2
9 GERMANOVÁ Valéria RFMI 06808 20,8 110 / 24 106 / 27 216 20,8
10 NOVAČKOVÁ Marta GKAK 05416 17,7 109 / 22 109 / 25 218 17,7
11 ZLOCHOVÁ Dorota GCW 02022 19,1 109 / 26 112 / 22 221 19,1
12 HOVORKOVÁ Alena TDGC 14305 25,9 115 / 27 111 / 31 226 25,9
13 KORBAČKOVÁ Tatiana GKHB 19653 28,1 110 / 33 120 / 25 230 28,1
14 ŽEŇUCHOVÁ Emília GKT 02273 25,9 114 / 27 117 / 25 231 25,9
15 JUHÁSOVÁ Anna GKAK 10776 39,5 141 / 17 --- / 18 141 39,5
Supersenior+Master Ladies
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 HRUŠKOVÁ Mária GKT 01049 12,7 97 / 28 85 / 38 182 12,7
2 OPRŠALOVÁ Katarína GCW 08683 10,5 89 / 32 95 / 26 184 10,5
3 ČILLÍKOVÁ Lucia GKT 00982 14,9 97 / 29 99 / 29 196 14,9
4 ČERMÁKOVÁ Mária ŽRGK 06575 21,2 104 / 32 102 / 33 206 21,2
5 GAŠPAROVIČOVÁ Danka GKHB 17600 17,9 103 / 27 104 / 27 207 17,9
6 HADBÁBNA Oľga ŽRGK 07188 19,5 106 / 26 104 / 30 210 19,5
7 PŇAČKOVÁ Margita GTT 03370 21,6 105 / 31 108 / 28 213 21,6
8 CHYTILOVÁ Alena LGK 04047 25,3 113 / 27 108 / 33 221 25,3
9 KRAAK Radka GKHB 11406 21,3 117 / 21 107 / 30 224 21,3
10 KRČMÁROVÁ Anna LGK 03541 25,7 108 / 32 117 / 27 225 25,7
11 BRENNEROVÁ Alena Sedin GC 01434 17,4 118 / 17 109 / 22 227 17,4
12 DADULÁKOVÁ Paula LGK 02045 22,9 118 / 27 117 / 23 235 22,9
13 MUŠKOVÁ Mária GCPEG 01947 31,1 112 / 35 123 / 23 235 31,1
14 BABJAKOVÁ Viera TDGC 06614 29,3 114 / 34 128 / 26 242 29,3
15 KOZELOVÁ Marta TDGC 03740 31,3 116 / 31 128 / 22 244 31,3
16 KOLESÁROVÁ Katarína LGK 04762 32,0 126 / 24 121 / 27 247 32,0
17 LAURINCOVÁ Nataša GCCP 04312 31,6 136 / 15 136 31,6
18 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 18,6 WD --- 18,6
Netto
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 MERGA Jozef LGK 09027 15,4 34 / 93 37 / 91 71 15,4
2 SZEDÉLY Erich GKB 03315 17,8 32 / 98 38 / 92 70 17,8
3 FRIEDRICH Zdeněk GTT 17883 18,0 32 / 102 37 / 96 69 18,0
4 BOŠANSKÝ Peter GCPEG 01139 18,9 29 / 103 37 / 94 66 18,9
5 VATERKOVÁ Eva TDGC 08373 22,0 32 / 103 34 / 102 66 22,0
6 MUŠKA Peter GCPEG 01362 18,1 30 / 100 35 / 97 65 18,1
7 ČERMÁKOVÁ Mária ŽRGK 06575 21,2 32 / 104 33 / 102 65 21,2
8 BILEK Jozef LGK 03551 14,6 37 / 89 27 / 100 64 14,6
9 ŠUKOLA Miroslav LGK 01540 15,4 31 / 97 32 / 96 63 15,4
10 MITRO Vladimír GKT 00861 15,2 30 / 97 32 / 94 62 15,2
11 VALENT Juraj GKHB 01041 21,4 32 / 102 30 / 109 62 21,4
12 ONDROVIČ Gabriel, st. LGK 01475 17,2 34 / 95 28 / 103 62 17,2
13 KOVÁČIK Ján TDGC 07892 23,6 26 / 112 35 / 102 61 23,6
14 MOŠKOVÁ Ivana Sedin GC 07552 15,5 26 / 103 34 / 95 60 15,5
15 CHYTILOVÁ Alena LGK 04047 25,3 27 / 113 33 / 108 60 25,3
16 SELECKÁ Jana GKAK 06791 15,6 27 / 103 33 / 96 60 15,6
17 BABJAKOVÁ Viera TDGC 06614 29,3 34 / 114 26 / 128 60 29,3
18 SMETANKA Andrej LGK 03005 16,1 28 / 99 31 / 97 59 16,1
19 PŇAČKOVÁ Margita GTT 03370 21,6 31 / 105 28 / 108 59 21,6
20 LAURINEC Radoslav GCCP 04311 19,2 31 / 104 28 / 103 59 19,2
21 KRČMÁROVÁ Anna LGK 03541 25,7 32 / 108 27 / 117 59 25,7
22 HOVORKOVÁ Alena TDGC 14305 25,9 27 / 115 31 / 111 58 25,9
23 PECHÁČ Dušan GCSCO 02039 14,4 27 / 100 31 / 95 58 14,4
24 ČILLÍKOVÁ Lucia GKT 00982 14,9 29 / 97 29 / 99 58 14,9
25 KORBAČKOVÁ Tatiana GKHB 19653 28,1 33 / 110 25 / 120 58 28,1
26 MUŠKOVÁ Mária GCPEG 01947 31,1 35 / 112 23 / 123 58 31,1
27 TOROUS Miroslav ŽRGK 05193 14,3 24 / 101 33 / 93 57 14,3
28 NETRI Marián GCPEG 04340 19,2 24 / 112 32 / 102 56 19,2
29 HADBÁBNA Oľga ŽRGK 07188 19,5 26 / 106 30 / 104 56 19,5
30 UJHELYI Ladislav GKB 02051 16,5 29 / 104 26 / 103 55 16,5
31 NEDELJAK Anton GKB 11092 17,4 32 / 97 23 / 106 55 17,4
32 SÝKORA Jozef GKAK 04571 19,6 24 / 112 30 / 105 54 19,6
33 GAŠPAROVIČOVÁ Danka GKHB 17600 17,9 27 / 103 27 / 104 54 17,9
34 STRNAD Anton St. LGK 04180 15,0 29 / 103 24 / 106 53 15,0
35 KOZELOVÁ Marta TDGC 03740 31,3 31 / 116 22 / 128 53 31,3
36 BARNOVÁ Elena RFMI 09231 17,2 23 / 109 29 / 103 52 17,2
37 ŽEŇUCHOVÁ Emília GKT 02273 25,9 27 / 114 25 / 117 52 25,9
38 ČERMÁK Juraj ŽRGK 06574 17,4 29 / 100 23 / 107 52 17,4
39 KRAAK Radka GKHB 11406 21,3 21 / 117 30 / 107 51 21,3
40 VALUCH Peter ROGC 08590 26,8 22 / 122 29 / 112 51 26,8
41 KOLESÁROVÁ Katarína LGK 04762 32,0 24 / 126 27 / 121 51 32,0
42 GERMANOVÁ Valéria RFMI 06808 20,8 24 / 110 27 / 106 51 20,8
43 KOVARČÍK Ján ROGC 05296 16,2 23 / 106 27 / 107 50 16,2
44 BOŽIK Milan ROGC 09509 19,8 25 / 107 25 / 109 50 19,8
45 DADULÁKOVÁ Paula LGK 02045 22,9 27 / 118 23 / 117 50 22,9
46 CHYTIL Vladimír LGK 04046 23,3 22 / 114 27 / 110 49 23,3
47 ZLOCHOVÁ Dorota GCW 02022 19,1 26 / 109 22 / 112 48 19,1
48 NOVAČKOVÁ Marta GKAK 05416 17,7 22 / 109 25 / 109 47 17,7
49 RUŽEK Michal GCPEG 03562 21,3 23 / 113 24 / --- 47 21,3
50 NOVÁČEK Viliam GKAK 05415 26,6 21 / 123 23 / 123 44 26,6
51 BRENNEROVÁ Alena Sedin GC 01434 17,4 17 / 118 22 / 109 39 17,4
52 ZEMAN Vladimír GCPEG 04543 19,9 18 / 116 21 / 113 39 19,9
53 SELECKÝ Július GKAK 06790 20,8 RTD 32 / 101 32 20,8
54 JUHÁSOVÁ Anna GKAK 10776 39,5 14 / 141 17 / --- 31 39,5
55 ČERVÁK Michal LGK 02478 16,3 RTD 29 / 99 29 16,3
56 HUTTA Jozef GTT 10458 23,3 27 / 111 WD 27 23,3
57 KOLESÁR Ladislav LGK 03051 22,2 21 / 120 WD 21 22,2
58 KUCHÁR Štefan G&SKTN 13779 13,8 31 / 95 31 13,8
59 HULÉNI Ján GKT 00938 13,6 30 / 94 30 13,6
60 PLŠKO Zbyněk TDGC 12788 23,3 29 / --- 29 23,3
61 GALOVIČ Ján GKT 00985 16,2 22 / 106 22 16,2
62 LAURINCOVÁ Nataša GCCP 04312 31,6 15 / 136 15 31,6
63 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 18,6 WD --- 18,6
63 SLAVKAY Igor TGK 23239 32,6 RTD --- 32,6
ST Stableford Brutto
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 SCIRANKA Milan Penati GC 12316 3,8 30 / 79 / (34) 28 / 81 / (31) 58 3,8
2 ŽEŇUCH Michal GKT 00876 6,3 29 / 79 / (36) 27 / 81 / (34) 56 6,3
3 BARNA Miroslav RFMI 07920 7,6 23 / 85 / (32) 31 / 77 / (40) 54 7,6
4 PALKA Peter Penati GC 17631 7,2 22 / 89 / (27) 27 / 82 / (35) 49 7,2
5 JERGA Slavomír GKAK 10744 8,8 23 / 85 / (33) 25 / 83 / (35) 48 8,8
6 MOZOĽA Peter GKAK 02939 7,7 25 / 83 / (34) 21 / 88 / (29) 46 7,7
7 FECKO Jozef GKHB 10956 9,9 20 / 90 / (31) 25 / 83 / (37) 45 9,9
8 HORVÁTH Rudolf LGK 03785 9,1 23 / 87 / (33) 22 / 90 / (32) 45 9,1
9 BRUDŇÁK Slavomír LGK 01538 10,7 23 / 86 / (35) 21 / 89 / (33) 44 10,7
9 MOŠKO Vladimír Sedin GC 07551 7,9 23 / 85 / (32) 21 / 87 / (30) 44 7,9
11 LAŠÁK Róbert GCSCO 22091 10,2 24 / 85 / (35) 20 / 88 / (32) 44 10,2
12 VESELOVSKÝ - YGC Vladimír Sedin GC 14402 10,0 24 / 85 / (35) 20 / 89 / (32) 44 10,0
13 ČELLÁR Milan ŽRGK 13243 6,9 25 / 84 / (32) 19 / 93 / (26) 44 6,9
14 HOJSÍK Marián Penati GC 10873 6,8 27 / 81 / (35) 17 / 91 / (25) 44 6,8
15 GERMAN Miroslav RFMI 06548 8,5 23 / 87 / (32) 19 / 91 / (27) 42 8,5
16 JUHÁSZ Miroslav GKT 00984 12,6 19 / 90 / (33) 22 / 86 / (37) 41 12,6
17 DADULÁK Rudolf, st. LGK 02000 9,9 25 / 85 / (36) 16 / 94 / (26) 41 9,9
18 VILNER Vladimír LGK 06314 11,6 22 / 86 / (36) 18 / 94 / (30) 40 11,6
19 KRČMÁR Miroslav LGK 03538 11,3 15 / 100 / (24) 24 / 85 / (37) 39 11,3
20 GUNIŠ Ján GKHB 10174 7,7 16 / 97 / (23) 23 / 87 / (31) 39 7,7
21 MERGA Jozef LGK 09027 15,4 18 / 93 / (34) 21 / 91 / (37) 39 15,4
22 SIVÝ Mikuláš GKHB 04495 7,2 19 / 92 / (26) 20 / 88 / (28) 39 7,2
23 ŠKOVIRA Rudolf LGK 06849 8,3 21 / 99 / (28) 18 / 93 / (28) 39 8,3
24 LOVÍŠEK Ivan LGK 06551 10,2 23 / 87 / (33) 16 / 96 / (26) 39 10,2
25 HRUŠKOVÁ Mária GKT 01049 12,7 15 / 97 / (28) 23 / 85 / (38) 38 12,7
26 KLAČKOVÁ Eva GKT 03554 9,4 20 / 91 / (29) 18 / 96 / (27) 38 9,4
27 HOJČUŠ František GKAK 09326 12,2 21 / 89 / (34) 17 / 92 / (31) 38 12,2
28 TOMAŠKO Ladislav GKAK 04546 9,4 17 / 91 / (28) 19 / 90 / (30) 36 9,4
29 PŇAČEK Ignác GTT 02340 9,3 18 / 95 / (27) 18 / 90 / (29) 36 9,3
30 HRUŠKA Jozef GKT 00909 7,6 15 / 94 / (23) 20 / 91 / (28) 35 7,6
31 HADBÁBNY Emil ŽRGK 05716 12,8 17 / 96 / (30) 18 / 91 / (32) 35 12,8
32 MIKULA Tibor GKT 00505 12,7 20 / 90 / (34) 15 / 94 / (29) 35 12,7
33 MOLITOR Gabriel, st. LGK 01523 11,1 14 / 99 / (25) 20 / 90 / (31) 34 11,1
34 SOPKO Milan, st. LGK 02036 13,2 14 / 101 / (27) 20 / 95 / (31) 34 13,2
35 WEISS Viliam GCSCO 06129 10,0 16 / 101 / (24) 18 / 92 / (28) 34 10,0
36 KIM Sikyung GCW 19059 11,5 16 / 95 / (29) 18 / 91 / (31) 34 11,5
37 FRIEDRICH Zdeněk GTT 17883 18,0 15 / 102 / (32) 18 / 96 / (37) 33 18,0
38 KUCHÁROVÁ Emília G&SKTN 13778 13,0 16 / 95 / (29) 17 / 92 / (32) 33 13,0
39 OPRŠALOVÁ Katarína GCW 08683 10,5 19 / 89 / (32) 14 / 95 / (26) 33 10,5
40 BILEK Jozef LGK 03551 14,6 20 / 89 / (37) 13 / 100 / (27) 33 14,6
41 BALÁŽ Roman GKHB 19796 10,2 11 / 105 / (18) 21 / 88 / (32) 32 10,2
42 NGUYEN Thi Mai Anh GCW 17761 8,6 13 / 99 / (21) 19 / 94 / (28) 32 8,6
43 MIŠKOV Pavol GKAK 01594 12,5 14 / 95 / (28) 17 / 91 / (32) 31 12,5
44 CENTKO Ivan TGK 00009 12,8 14 / 103 / (23) 17 / 100 / (27) 31 12,8
45 PAGÁČ Miloš ŽRGK 10199 10,4 10 / 100 / (20) 20 / 88 / (32) 30 10,4
46 LÁTKA Ján GKAK 18385 10,4 11 / 99 / (21) 19 / 92 / (29) 30 10,4
47 PECHÁČ Dušan GCSCO 02039 14,4 14 / 100 / (27) 16 / 95 / (31) 30 14,4
48 ŠUKOLA Miroslav LGK 01540 15,4 15 / 97 / (31) 15 / 96 / (32) 30 15,4
49 MOŠKOVÁ Ivana Sedin GC 07552 15,5 12 / 103 / (26) 17 / 95 / (34) 29 15,5
50 MITRO Vladimír GKT 00861 15,2 14 / 97 / (30) 15 / 94 / (32) 29 15,2
51 ČILLÍKOVÁ Lucia GKT 00982 14,9 15 / 97 / (29) 14 / 99 / (29) 29 14,9
52 TOROUS Miroslav ŽRGK 05193 14,3 11 / 101 / (24) 17 / 93 / (33) 28 14,3
53 SELECKÁ Jana GKAK 06791 15,6 11 / 103 / (27) 17 / 96 / (33) 28 15,6
54 MATERNÝ Karol TDGC 08114 12,8 15 / 95 / (29) 13 / 95 / (28) 28 12,8
55 KOPÁČ Ján LGK 03698 13,9 15 / 96 / (30) 13 / 105 / (25) 28 13,9
56 SZEDÉLY Erich GKB 03315 17,8 11 / 98 / (32) 16 / 92 / (38) 27 17,8
57 SMETANKA Andrej LGK 03005 16,1 13 / 99 / (28) 14 / 97 / (31) 27 16,1
58 ONDROVIČ Gabriel, st. LGK 01475 17,2 16 / 95 / (34) 11 / 103 / (28) 27 17,2
59 MUŠKA Peter GCPEG 01362 18,1 10 / 100 / (30) 16 / 97 / (35) 26 18,1
60 HULÉNI Ján GKT 00938 13,6 14 / 94 / (30) 11 / 98 / (26) 25 13,6
61 CHUDÝ Štefan GKT 14111 11,4 25 / 84 / (39) WD 25 11,4
62 ROUCHE Yves GKAK 06842 11,0 12 / 98 / (23) 12 / 97 / (24) 24 11,0
63 VATERKOVÁ Eva TDGC 08373 22,0 12 / 103 / (32) 12 / 102 / (34) 24 22,0
64 ČERMÁKOVÁ Mária ŽRGK 06575 21,2 11 / 104 / (32) 12 / 102 / (33) 23 21,2
65 STRNAD Anton St. LGK 04180 15,0 13 / 103 / (29) 10 / 106 / (24) 23 15,0
66 KUCHÁR Štefan G&SKTN 13779 13,8 15 / 95 / (31) 8 / 106 / (20) 23 13,8
67 BOŠANSKÝ Peter GCPEG 01139 18,9 8 / 103 / (29) 14 / 94 / (37) 22 18,9
68 NETRI Marián GCPEG 04340 19,2 8 / 112 / (24) 14 / 102 / (32) 22 19,2
69 ČERMÁK Juraj ŽRGK 06574 17,4 13 / 100 / (29) 9 / 107 / (23) 22 17,4
70 LAURINEC Radoslav GCCP 04311 19,2 13 / 104 / (31) 9 / 103 / (28) 22 19,2
71 UJHELYI Ladislav GKB 02051 16,5 11 / 104 / (29) 10 / 103 / (26) 21 16,5
72 BARNOVÁ Elena RFMI 09231 17,2 8 / 109 / (23) 12 / 103 / (29) 20 17,2
73 NEDELJAK Anton GKB 11092 17,4 14 / 97 / (32) 6 / 106 / (23) 20 17,4
74 KOVARČÍK Ján ROGC 05296 16,2 7 / 106 / (23) 12 / 107 / (27) 19 16,2
75 SÝKORA Jozef GKAK 04571 19,6 7 / 112 / (24) 12 / 105 / (30) 19 19,6
76 PŇAČKOVÁ Margita GTT 03370 21,6 10 / 105 / (31) 8 / 108 / (28) 18 21,6
77 HADBÁBNA Oľga ŽRGK 07188 19,5 7 / 106 / (26) 10 / 104 / (30) 17 19,5
78 GAŠPAROVIČOVÁ Danka GKHB 17600 17,9 9 / 103 / (27) 8 / 104 / (27) 17 17,9
79 VALENT Juraj GKHB 01041 21,4 9 / 102 / (32) 8 / 109 / (30) 17 21,4
80 KRAAK Radka GKHB 11406 21,3 6 / 117 / (21) 10 / 107 / (30) 16 21,3
81 KRČMÁROVÁ Anna LGK 03541 25,7 8 / 108 / (32) 8 / 117 / (27) 16 25,7
82 KOVÁČIK Ján TDGC 07892 23,6 5 / 112 / (26) 10 / 102 / (35) 15 23,6
83 CHYTILOVÁ Alena LGK 04047 25,3 6 / 113 / (27) 9 / 108 / (33) 15 25,3
84 KORBAČKOVÁ Tatiana GKHB 19653 28,1 9 / 110 / (33) 6 / 120 / (25) 15 28,1
85 ČELKO Pavel Penati GC 16626 6,6 15 / 98 / (21) WD 15 6,6
86 ŽEŇUCHOVÁ Emília GKT 02273 25,9 6 / 114 / (27) 8 / 117 / (25) 14 25,9
87 ZLOCHOVÁ Dorota GCW 02022 19,1 8 / 109 / (26) 6 / 112 / (22) 14 19,1
88 BABJAKOVÁ Viera TDGC 06614 29,3 8 / 114 / (34) 6 / 128 / (26) 14 29,3
89 SELECKÝ Július GKAK 06790 20,8 RTD 13 / 101 / (32) 13 20,8
90 CHYTIL Vladimír LGK 04046 23,3 4 / 114 / (22) 9 / 110 / (27) 13 23,3
91 BOŽIK Milan ROGC 09509 19,8 5 / 107 / (25) 8 / 109 / (25) 13 19,8
92 GERMANOVÁ Valéria RFMI 06808 20,8 5 / 110 / (24) 8 / 106 / (27) 13 20,8
93 BRENNEROVÁ Alena Sedin GC 01434 17,4 5 / 118 / (17) 8 / 109 / (22) 13 17,4
94 HOVORKOVÁ Alena TDGC 14305 25,9 6 / 115 / (27) 7 / 111 / (31) 13 25,9
95 RUŽEK Michal GCPEG 03562 21,3 8 / 113 / (23) 5 / --- / (24) 13 21,3
96 NOVAČKOVÁ Marta GKAK 05416 17,7 4 / 109 / (22) 8 / 109 / (25) 12 17,7
97 ČERVÁK Michal LGK 02478 16,3 RTD 11 / 99 / (29) 11 16,3
98 DADULÁKOVÁ Paula LGK 02045 22,9 6 / 118 / (27) 4 / 117 / (23) 10 22,9
99 MUŠKOVÁ Mária GCPEG 01947 31,1 7 / 112 / (35) 3 / 123 / (23) 10 31,1
100 ZEMAN Vladimír GCPEG 04543 19,9 3 / 116 / (18) 6 / 113 / (21) 9 19,9
101 NOVÁČEK Viliam GKAK 05415 26,6 4 / 123 / (21) 5 / 123 / (23) 9 26,6
102 VALUCH Peter ROGC 08590 26,8 1 / 122 / (22) 6 / 112 / (29) 7 26,8
103 KOLESÁROVÁ Katarína LGK 04762 32,0 2 / 126 / (24) 5 / 121 / (27) 7 32,0
104 KOZELOVÁ Marta TDGC 03740 31,3 2 / 116 / (31) 3 / 128 / (22) 5 31,3
105 HUTTA Jozef GTT 10458 23,3 4 / 111 / (27) WD 4 23,3
105 KOLESÁR Ladislav LGK 03051 22,2 4 / 120 / (21) WD 4 22,2
107 JUHÁSOVÁ Anna GKAK 10776 39,5 0 / 141 / (17) 3 / --- / (18) 3 39,5
108 PLŠKO Zbyněk TDGC 12788 23,3 8 / --- / (29) 8 23,3
109 GALOVIČ Ján GKT 00985 16,2 8 / 106 / (22) 8 16,2
110 LAURINCOVÁ Nataša GCCP 04312 31,6 1 / 136 / (15) 1 31,6
111 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 18,6 WD --- 18,6
111 SLAVKAY Igor TGK 23239 32,6 RTD --- 32,6
K Netto Rany
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 BARNA Miroslav RFMI 07920 7,6 76 / 32 68 / 40 144 7,6
2 SZEDÉLY Erich GKB 03315 17,8 76 / 32 70 / 38 146 17,8
3 JUHÁSZ Miroslav GKT 00984 12,6 75 / 33 71 / 37 146 12,6
4 MERGA Jozef LGK 09027 15,4 74 / 34 72 / 37 146 15,4
5 ŽEŇUCH Michal GKT 00876 6,3 72 / 36 74 / 34 146 6,3
6 JERGA Slavomír GKAK 10744 8,8 75 / 33 73 / 35 148 8,8
7 FECKO Jozef GKHB 10956 9,9 78 / 31 71 / 37 149 9,9
8 LAŠÁK Róbert GCSCO 22091 10,2 73 / 35 76 / 32 149 10,2
9 BRUDŇÁK Slavomír LGK 01538 10,7 73 / 35 76 / 33 149 10,7
10 VESELOVSKÝ - YGC Vladimír Sedin GC 14402 10,0 73 / 35 77 / 32 150 10,0
11 BOŠANSKÝ Peter GCPEG 01139 18,9 80 / 29 71 / 37 151 18,9
12 VATERKOVÁ Eva TDGC 08373 22,0 76 / 32 75 / 34 151 22,0
13 HOJČUŠ František GKAK 09326 12,2 74 / 34 77 / 31 151 12,2
14 HRUŠKOVÁ Mária GKT 01049 12,7 82 / 28 70 / 38 152 12,7
15 SCIRANKA Milan Penati GC 12316 3,8 75 / 34 77 / 31 152 3,8
16 VILNER Vladimír LGK 06314 11,6 72 / 36 80 / 30 152 11,6
17 MUŠKA Peter GCPEG 01362 18,1 78 / 30 75 / 35 153 18,1
18 MOZOĽA Peter GKAK 02939 7,7 74 / 34 79 / 29 153 7,7
19 BILEK Jozef LGK 03551 14,6 71 / 37 82 / 27 153 14,6
20 FRIEDRICH Zdeněk GTT 17883 18,0 80 / 32 74 / 37 154 18,0
21 ČERMÁKOVÁ Mária ŽRGK 06575 21,2 78 / 32 76 / 33 154 21,2
22 MOŠKO Vladimír Sedin GC 07551 7,9 76 / 32 78 / 30 154 7,9
23 MIKULA Tibor GKT 00505 12,7 75 / 34 79 / 29 154 12,7
24 PALKA Peter Penati GC 17631 7,2 81 / 27 74 / 35 155 7,2
25 KUCHÁROVÁ Emília G&SKTN 13778 13,0 79 / 29 76 / 32 155 13,0
26 MITRO Vladimír GKT 00861 15,2 79 / 30 76 / 32 155 15,2
27 ŠUKOLA Miroslav LGK 01540 15,4 78 / 31 77 / 32 155 15,4
28 HORVÁTH Rudolf LGK 03785 9,1 76 / 33 79 / 32 155 9,1
29 DADULÁK Rudolf, st. LGK 02000 9,9 73 / 36 82 / 26 155 9,9
30 KOVÁČIK Ján TDGC 07892 23,6 83 / 26 73 / 35 156 23,6
31 MIŠKOV Pavol GKAK 01594 12,5 80 / 28 76 / 32 156 12,5
32 ONDROVIČ Gabriel, st. LGK 01475 17,2 74 / 34 82 / 28 156 17,2
33 HOJSÍK Marián Penati GC 10873 6,8 73 / 35 83 / 25 156 6,8
34 HADBÁBNY Emil ŽRGK 05716 12,8 81 / 30 76 / 32 157 12,8
35 KIM Sikyung GCW 19059 11,5 81 / 29 77 / 31 158 11,5
36 SMETANKA Andrej LGK 03005 16,1 80 / 28 78 / 31 158 16,1
37 GERMAN Miroslav RFMI 06548 8,5 77 / 32 81 / 27 158 8,5
38 OPRŠALOVÁ Katarína GCW 08683 10,5 76 / 32 82 / 26 158 10,5
39 KRČMÁR Miroslav LGK 03538 11,3 87 / 24 72 / 37 159 11,3
40 CHYTILOVÁ Alena LGK 04047 25,3 82 / 27 77 / 33 159 25,3
41 TOMAŠKO Ladislav GKAK 04546 9,4 80 / 28 79 / 30 159 9,4
42 VALENT Juraj GKHB 01041 21,4 76 / 32 83 / 30 159 21,4
43 LOVÍŠEK Ivan LGK 06551 10,2 75 / 33 84 / 26 159 10,2
44 MUŠKOVÁ Mária GCPEG 01947 31,1 74 / 35 85 / 23 159 31,1
45 MOŠKOVÁ Ivana Sedin GC 07552 15,5 84 / 26 76 / 34 160 15,5
46 TOROUS Miroslav ŽRGK 05193 14,3 84 / 24 76 / 33 160 14,3
47 MATERNÝ Karol TDGC 08114 12,8 80 / 29 80 / 28 160 12,8
48 ČILLÍKOVÁ Lucia GKT 00982 14,9 79 / 29 81 / 29 160 14,9
49 HULÉNI Ján GKT 00938 13,6 78 / 30 82 / 26 160 13,6
50 SELECKÁ Jana GKAK 06791 15,6 84 / 27 77 / 33 161 15,6
51 PECHÁČ Dušan GCSCO 02039 14,4 83 / 27 78 / 31 161 14,4
52 LAURINEC Radoslav GCCP 04311 19,2 81 / 31 80 / 28 161 19,2
53 PŇAČKOVÁ Margita GTT 03370 21,6 79 / 31 82 / 28 161 21,6
54 ČELLÁR Milan ŽRGK 13243 6,9 76 / 32 85 / 26 161 6,9
55 NEDELJAK Anton GKB 11092 17,4 76 / 32 85 / 23 161 17,4
56 HOVORKOVÁ Alena TDGC 14305 25,9 83 / 27 79 / 31 162 25,9
57 HADBÁBNA Oľga ŽRGK 07188 19,5 82 / 26 80 / 30 162 19,5
58 KORBAČKOVÁ Tatiana GKHB 19653 28,1 76 / 33 86 / 25 162 28,1
59 MOLITOR Gabriel, st. LGK 01523 11,1 86 / 25 77 / 31 163 11,1
60 PŇAČEK Ignác GTT 02340 9,3 84 / 27 79 / 29 163 9,3
61 GAŠPAROVIČOVÁ Danka GKHB 17600 17,9 81 / 27 82 / 27 163 17,9
62 KRČMÁROVÁ Anna LGK 03541 25,7 77 / 32 86 / 27 163 25,7
63 PAGÁČ Miloš ŽRGK 10199 10,4 88 / 20 76 / 32 164 10,4
64 SOPKO Milan, st. LGK 02036 13,2 85 / 27 79 / 31 164 13,2
65 SIVÝ Mikuláš GKHB 04495 7,2 84 / 26 80 / 28 164 7,2
66 KLAČKOVÁ Eva GKT 03554 9,4 80 / 29 85 / 27 165 9,4
67 ČERMÁK Juraj ŽRGK 06574 17,4 79 / 29 86 / 23 165 17,4
68 GUNIŠ Ján GKHB 10174 7,7 88 / 23 78 / 31 166 7,7
69 GERMANOVÁ Valéria RFMI 06808 20,8 85 / 24 81 / 27 166 20,8
70 LÁTKA Ján GKAK 18385 10,4 87 / 21 80 / 29 167 10,4
71 HRUŠKA Jozef GKT 00909 7,6 85 / 23 82 / 28 167 7,6
72 UJHELYI Ladislav GKB 02051 16,5 84 / 29 83 / 26 167 16,5
73 ŽEŇUCHOVÁ Emília GKT 02273 25,9 82 / 27 85 / 25 167 25,9
74 KOPÁČ Ján LGK 03698 13,9 79 / 30 88 / 25 167 13,9
75 KUCHÁR Štefan G&SKTN 13779 13,8 78 / 31 89 / 20 167 13,8
76 VALUCH Peter ROGC 08590 26,8 89 / 22 79 / 29 168 26,8
77 NETRI Marián GCPEG 04340 19,2 89 / 24 79 / 32 168 19,2
78 CHYTIL Vladimír LGK 04046 23,3 86 / 22 82 / 27 168 23,3
79 BOŽIK Milan ROGC 09509 19,8 83 / 25 85 / 25 168 19,8
80 KOZELOVÁ Marta TDGC 03740 31,3 78 / 31 90 / 22 168 31,3
81 BALÁŽ Roman GKHB 19796 10,2 93 / 18 76 / 32 169 10,2
82 WEISS Viliam GCSCO 06129 10,0 89 / 24 80 / 28 169 10,0
83 SÝKORA Jozef GKAK 04571 19,6 88 / 24 81 / 30 169 19,6
84 KOLESÁROVÁ Katarína LGK 04762 32,0 87 / 24 82 / 27 169 32,0
85 ROUCHE Yves GKAK 06842 11,0 85 / 23 84 / 24 169 11,0
86 BARNOVÁ Elena RFMI 09231 17,2 88 / 23 82 / 29 170 17,2
87 BABJAKOVÁ Viera TDGC 06614 29,3 78 / 34 92 / 26 170 29,3
88 KRAAK Radka GKHB 11406 21,3 91 / 21 81 / 30 172 21,3
89 ŠKOVIRA Rudolf LGK 06849 8,3 89 / 28 83 / 28 172 8,3
90 NGUYEN Thi Mai Anh GCW 17761 8,6 89 / 21 84 / 28 173 8,6
91 CENTKO Ivan TGK 00009 12,8 88 / 23 85 / 27 173 12,8
92 KOVARČÍK Ján ROGC 05296 16,2 86 / 23 87 / 27 173 16,2
93 STRNAD Anton St. LGK 04180 15,0 85 / 29 88 / 24 173 15,0
94 NOVAČKOVÁ Marta GKAK 05416 17,7 87 / 22 87 / 25 174 17,7
95 ZLOCHOVÁ Dorota GCW 02022 19,1 86 / 26 89 / 22 175 19,1
96 DADULÁKOVÁ Paula LGK 02045 22,9 90 / 27 89 / 23 179 22,9
97 NOVÁČEK Viliam GKAK 05415 26,6 90 / 21 90 / 23 180 26,6
98 ZEMAN Vladimír GCPEG 04543 19,9 92 / 18 89 / 21 181 19,9
99 BRENNEROVÁ Alena Sedin GC 01434 17,4 97 / 17 88 / 22 185 17,4
100 CHUDÝ Štefan GKT 14111 11,4 70 / 39 WD 70 11,4
100 HUTTA Jozef GTT 10458 23,3 83 / 27 WD 83 23,3
100 ČELKO Pavel Penati GC 16626 6,6 91 / 21 WD 91 6,6
100 KOLESÁR Ladislav LGK 03051 22,2 93 / 21 WD 93 22,2
104 JUHÁSOVÁ Anna GKAK 10776 39,5 93 / 17 --- / 18 93 39,5
105 SELECKÝ Július GKAK 06790 20,8 RTD 76 / 32 76 20,8
106 RUŽEK Michal GCPEG 03562 21,3 87 / 23 --- / 24 87 21,3
107 ČERVÁK Michal LGK 02478 16,3 RTD 79 / 29 79 16,3
108 GALOVIČ Ján GKT 00985 16,2 86 / 22 86 16,2
109 LAURINCOVÁ Nataša GCCP 04312 31,6 97 / 15 97 31,6
110 SLAVKAY Igor TGK 23239 32,6 RTD --- 32,6
110 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 18,6 WD --- 18,6
112 PLŠKO Zbyněk TDGC 12788 23,3 --- / 29 --- 23,3