ASGS Senior Tour 2023

GREEN RESORT Hrubá Borša, 19. 09. 2023 | 08:0020. 09. 2023 | 23:50

Základné informácie
Skrátený názov ASGS 2023
Organizátor Golfový klub Hrubá Borša
Spoluorganizátor Asociácia seniorských golfistov Slovenska
Ihrisko GREEN RESORT Hrubá Borša
Hlavný rozhodca VLAHYOVÁ Nikoleta
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Peter Kadlíček
Súťažný výbor J. Fecko, P. Muška, Š. Novák, P. Kadlíček
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 19. 09. 2023 | 08:00
Dátum a čas ukončenia 20. 09. 2023 | 23:50
Počet kôl 2
Spôsob štartu 19.09.2023 o 9.30 hod. štart prvého flajtu 20.09.2023 o 9.00 hod. štart prvého flajtu
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 29. 08. 2023 | 12:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 17. 09. 2023 | 18:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 63
Kapacita turnaja 120
Spôsob registrácie www.skga.sk, 17.09.2023 do 18.00 hod
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Green fee + štartovné na 2 dni - členovia Golfový klub Hrubá Borša s voľnou hrou pre rok 2023: - s uhradeným členským ASGS 30 € - s neuhradeným členským ASGS 40 € - ostatní hráči: - s uhradeným členským ASGS 110 €, - s neuhradeným členským ASGS 120 € - tréningový deň 18.09.2023, s individuálnou rezerváciou Tee Times, - v štartovnom je zahrnuté občerstvenie počas hry - poplatok sa hradí v hotovosti pri registrácii za oba hracie dni
Úhrada nákladov v hotovosti pri registrácii !!!
Ostatné informácie
Popis
Podmienky Počas kola a medzi kolami je tréning povolený len na vyhradených tréningových plochách. Za hrubé nešportové chovanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže v zmysle pravidla 1.2 Pravidiel golfu R&A 2019. Protest je možné podať do 15 min. po ukončení hry posledného flajtu turnaja. O proteste rozhodne súťažný výbor do vyhlásenia výsledkov. Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A 2019, miestnych pravidiel a pravidiel uvedených v dokumente “Podmienky a pravidlá dlhodobej seniorskej súťaže 2023“. Hráčom sa odporúča hratie mimo poradia bezpečným a zodpovedným spôsobom (“pripravený na hru“) v zmysle pravidla 6.4b(2) Pravidiel golfu R&A 2019. Hráčom kategórie Netto a Open sa pre zrýchlenie hry odporúča hrať do výsledku pár jamky + 5 rán na jamke a daný výsledok zapísať alebo škrtnúť jamku v skóre karte. Súťažný výbor má možnosť, podľa počtu hráčov upraviť kategórie a ich ocenenie, štartovú listinu a pod.. V prípade zhodného výsledku na prvom mieste po dvoch kolách o poradí rozhodne lepší výsledok: v druhom kole, na posledných 9-tich jamkách 2. kola, na posledných 6-tich jamkách 2. kola, na posledných troch jamkách 2. kola, na 18. jamke 2. kola, rozhodne los.
Víťazstvo Kategória Ocenenie Podmienka Senior Brutto Strokes International Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Supersenior+Master Brutto Strokes International Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Senior Ladies Brutto Strokes International Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Supersenior+Master Ladies Brutto Strokes International Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Senior Brutto Strokes National Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Supersenior+Master Brutto Strokes National Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Senior Ladies Brutto Strokes National Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Supersenior+Master Ladies Brutto Strokes National Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Senior 14+ Brutto Strokes National Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov Netto Stableford National Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov
Ceny medaile a vecné ceny od partnerov Cena KMS : 19.09.2023 jamky č. 2,4,14,17 20.09.2023 jamky č. 3,6,13,16
Poznámka www.skga.sk, 17.09.2023 do 22.00 hod pre 1. kolo www.skga.sk, 19.09.2023 do 22.00 hod pre 2. kolo
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Senior Na rany
Senior 14+ Na rany
Supersenior+Master Na rany
Senior Ladies Na rany
Supersenior+Master Ladies Na rany
Netto Stableford
ST Stableford Brutto Stableford
K Netto Rany Na rany
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Hrubá Borša 2020
YELLOW +9,0 54,0 45 99
RED +9,0 54,0 45 99
2. kolo - Hrubá Borša 2020
YELLOW +9,0 54,0 45 99
RED +9,0 54,0 45 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Senior 0 12
Senior 14+ 0 4
Supersenior+Master 0 28
Senior Ladies 0 8
Supersenior+Master Ladies 0 11
Netto 0 31
ST Stableford Brutto 0 63
K Netto Rany 0 43
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 63
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BÁBSKA Božena 01352 GC Pegas 26,9
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 10,1
BIZOŇOVÁ Dagmar 03531 RED OAK Golf Club 13,2
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 18,9
ČERNÁK Andrej 01278 GC Pegas 15,1
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 11,4
FALATHOVÁ Mária 04801 GC Pegas 12,7
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 9,9
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 16,5
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 8,6
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 20,8
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,5
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 12,8
HOLOS Anton 01197 GC Pegas 11,9
HRAŠKO Jozef 03491 Golfový klub Tále 9,9
HRNEK Ladislav 07983 Penati Golf Club 14,3
HRUŠKA Jozef 00909 Golfový klub Tále 7,6
HRUŠKOVÁ Mária 01049 Golfový klub Tále 12,7
HULÉNI Ján 00938 Golfový klub Tále 13,6
HUONG Dang Thi Lan 10652 Golfový klub Hrubá Borša 12,2
JANKU Jana 05981 Golf Club WELTEN 32,1
JAŠKA Vojtech 01708 Golf Club WELTEN 12,6
KLAČKOVÁ Eva 03554 Golfový klub Tále 9,6
KMIŤ František 08148 GC Pegas 19,6
KOLENIČ Vladimír 02910 GC Pegas 17,0
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,2
KOZELOVÁ Marta 03740 Tri Duby Golf Club 29,6
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 21,6
KRČMÁR Miroslav 03538 Lomnický GK 11,2
KRČMÁROVÁ Anna 03541 Lomnický GK 24,2
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 31,6
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 19,2
LEŠO Ján 01193 GC Pegas 16,9
MAROŠ Viliam 01134 GC Pegas 9,7
MIKÓCZY Marián 08897 Golf Club WELTEN 13,6
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 14,7
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 18,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,1
NGUYEN Huu Nhiem 09991 Golfový klub Hrubá Borša 16,0
NGUYEN Thi Mai Anh 17761 Golf Club WELTEN 8,6
OPRŠALOVÁ Katarína 08683 Golf Club WELTEN 10,5
PAGÁČ Miloš 10199 Žilinsko-rajecký golfový klub 10,2
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 9,3
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,6
POTOCKÝ Róbert 11238 Penati Golf Club 16,2
SIVÝ Mikuláš 04495 Golfový klub Hrubá Borša 6,5
ŠKOREC Bohumil 08336 Penati Golf Club 7,5
STANÍK Miroslav 10206 Penati Golf Club 24,6
STRAŇÁK Peter 04745 Golf Club WELTEN 2,7
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 13,6
SUJA Jozef 16792 Tri Duby Golf Club 20,9
SUROVKA Ivan 13739 GC Pegas 11,9
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 18,0
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 9,0
UJHELYI Ladislav 02051 Golfový klub Bojnice o.z. 17,0
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 21,6
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,6
WEISS Viliam 06129 Golf Club Scotland 10,0
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 20,1
ŽEŇUCH Michal 00876 Golfový klub Tále 5,9
ŽEŇUCHOVÁ Emília 02273 Golfový klub Tále 25,9
ZIMKA Miloš 04414 Penati Golf Club 11,6
ZIMKOVÁ Jaroslava 09033 Penati Golf Club 22,9
Senior
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 10,1
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 9,9
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 8,6
HRAŠKO Jozef 03491 Golfový klub Tále 9,9
JAŠKA Vojtech 01708 Golf Club WELTEN 12,6
SIVÝ Mikuláš 04495 Golfový klub Hrubá Borša 6,5
ŠKOREC Bohumil 08336 Penati Golf Club 7,5
STRAŇÁK Peter 04745 Golf Club WELTEN 2,7
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 9,0
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,6
ŽEŇUCH Michal 00876 Golfový klub Tále 5,9
ZIMKA Miloš 04414 Penati Golf Club 11,6
Senior 14+
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
HRNEK Ladislav 07983 Penati Golf Club 14,3
POTOCKÝ Róbert 11238 Penati Golf Club 16,2
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 18,0
UJHELYI Ladislav 02051 Golfový klub Bojnice o.z. 17,0
Supersenior+Master
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 18,9
ČERNÁK Andrej 01278 GC Pegas 15,1
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 11,4
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 16,5
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 12,8
HOLOS Anton 01197 GC Pegas 11,9
HRUŠKA Jozef 00909 Golfový klub Tále 7,6
HULÉNI Ján 00938 Golfový klub Tále 13,6
KMIŤ František 08148 GC Pegas 19,6
KOLENIČ Vladimír 02910 GC Pegas 17,0
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,2
KRČMÁR Miroslav 03538 Lomnický GK 11,2
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 19,2
LEŠO Ján 01193 GC Pegas 16,9
MAROŠ Viliam 01134 GC Pegas 9,7
MIKÓCZY Marián 08897 Golf Club WELTEN 13,6
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 14,7
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 18,1
NGUYEN Huu Nhiem 09991 Golfový klub Hrubá Borša 16,0
PAGÁČ Miloš 10199 Žilinsko-rajecký golfový klub 10,2
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 9,3
STANÍK Miroslav 10206 Penati Golf Club 24,6
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 13,6
SUJA Jozef 16792 Tri Duby Golf Club 20,9
SUROVKA Ivan 13739 GC Pegas 11,9
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 21,6
WEISS Viliam 06129 Golf Club Scotland 10,0
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 20,1
Senior Ladies
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BIZOŇOVÁ Dagmar 03531 RED OAK Golf Club 13,2
FALATHOVÁ Mária 04801 GC Pegas 12,7
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 20,8
HUONG Dang Thi Lan 10652 Golfový klub Hrubá Borša 12,2
KLAČKOVÁ Eva 03554 Golfový klub Tále 9,6
NGUYEN Thi Mai Anh 17761 Golf Club WELTEN 8,6
ŽEŇUCHOVÁ Emília 02273 Golfový klub Tále 25,9
ZIMKOVÁ Jaroslava 09033 Penati Golf Club 22,9
Supersenior+Master Ladies
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BÁBSKA Božena 01352 GC Pegas 26,9
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,5
HRUŠKOVÁ Mária 01049 Golfový klub Tále 12,7
JANKU Jana 05981 Golf Club WELTEN 32,1
KOZELOVÁ Marta 03740 Tri Duby Golf Club 29,6
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 21,6
KRČMÁROVÁ Anna 03541 Lomnický GK 24,2
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 31,6
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,1
OPRŠALOVÁ Katarína 08683 Golf Club WELTEN 10,5
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,6
Netto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BÁBSKA Božena 01352 GC Pegas 26,9
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 18,9
ČERNÁK Andrej 01278 GC Pegas 15,1
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 16,5
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 20,8
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,5
HRNEK Ladislav 07983 Penati Golf Club 14,3
JANKU Jana 05981 Golf Club WELTEN 32,1
KMIŤ František 08148 GC Pegas 19,6
KOLENIČ Vladimír 02910 GC Pegas 17,0
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,2
KOZELOVÁ Marta 03740 Tri Duby Golf Club 29,6
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 21,6
KRČMÁROVÁ Anna 03541 Lomnický GK 24,2
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 31,6
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 19,2
LEŠO Ján 01193 GC Pegas 16,9
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 14,7
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 18,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,1
NGUYEN Huu Nhiem 09991 Golfový klub Hrubá Borša 16,0
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,6
POTOCKÝ Róbert 11238 Penati Golf Club 16,2
STANÍK Miroslav 10206 Penati Golf Club 24,6
SUJA Jozef 16792 Tri Duby Golf Club 20,9
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 18,0
UJHELYI Ladislav 02051 Golfový klub Bojnice o.z. 17,0
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 21,6
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 20,1
ŽEŇUCHOVÁ Emília 02273 Golfový klub Tále 25,9
ZIMKOVÁ Jaroslava 09033 Penati Golf Club 22,9
ST Stableford Brutto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BÁBSKA Božena 01352 GC Pegas 26,9
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 10,1
BIZOŇOVÁ Dagmar 03531 RED OAK Golf Club 13,2
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 18,9
ČERNÁK Andrej 01278 GC Pegas 15,1
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 11,4
FALATHOVÁ Mária 04801 GC Pegas 12,7
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 9,9
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 16,5
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 8,6
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 20,8
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,5
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 12,8
HOLOS Anton 01197 GC Pegas 11,9
HRAŠKO Jozef 03491 Golfový klub Tále 9,9
HRNEK Ladislav 07983 Penati Golf Club 14,3
HRUŠKA Jozef 00909 Golfový klub Tále 7,6
HRUŠKOVÁ Mária 01049 Golfový klub Tále 12,7
HULÉNI Ján 00938 Golfový klub Tále 13,6
HUONG Dang Thi Lan 10652 Golfový klub Hrubá Borša 12,2
JANKU Jana 05981 Golf Club WELTEN 32,1
JAŠKA Vojtech 01708 Golf Club WELTEN 12,6
KLAČKOVÁ Eva 03554 Golfový klub Tále 9,6
KMIŤ František 08148 GC Pegas 19,6
KOLENIČ Vladimír 02910 GC Pegas 17,0
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,2
KOZELOVÁ Marta 03740 Tri Duby Golf Club 29,6
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 21,6
KRČMÁR Miroslav 03538 Lomnický GK 11,2
KRČMÁROVÁ Anna 03541 Lomnický GK 24,2
LAURINCOVÁ Nataša 04312 Golf and Country Club Piešťany 31,6
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 19,2
LEŠO Ján 01193 GC Pegas 16,9
MAROŠ Viliam 01134 GC Pegas 9,7
MIKÓCZY Marián 08897 Golf Club WELTEN 13,6
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 14,7
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 18,1
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 31,1
NGUYEN Huu Nhiem 09991 Golfový klub Hrubá Borša 16,0
NGUYEN Thi Mai Anh 17761 Golf Club WELTEN 8,6
OPRŠALOVÁ Katarína 08683 Golf Club WELTEN 10,5
PAGÁČ Miloš 10199 Žilinsko-rajecký golfový klub 10,2
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 9,3
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf Trnava 21,6
POTOCKÝ Róbert 11238 Penati Golf Club 16,2
SIVÝ Mikuláš 04495 Golfový klub Hrubá Borša 6,5
ŠKOREC Bohumil 08336 Penati Golf Club 7,5
STANÍK Miroslav 10206 Penati Golf Club 24,6
STRAŇÁK Peter 04745 Golf Club WELTEN 2,7
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 13,6
SUJA Jozef 16792 Tri Duby Golf Club 20,9
SUROVKA Ivan 13739 GC Pegas 11,9
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 18,0
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 9,0
UJHELYI Ladislav 02051 Golfový klub Bojnice o.z. 17,0
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 21,6
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,6
WEISS Viliam 06129 Golf Club Scotland 10,0
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 20,1
ŽEŇUCH Michal 00876 Golfový klub Tále 5,9
ŽEŇUCHOVÁ Emília 02273 Golfový klub Tále 25,9
ZIMKA Miloš 04414 Penati Golf Club 11,6
ZIMKOVÁ Jaroslava 09033 Penati Golf Club 22,9
K Netto Rany
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 10,1
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 18,9
ČERNÁK Andrej 01278 GC Pegas 15,1
CHUDÝ Štefan 14111 Golfový klub Tále 11,4
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 9,9
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 16,5
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 8,6
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 12,8
HOLOS Anton 01197 GC Pegas 11,9
HRAŠKO Jozef 03491 Golfový klub Tále 9,9
HRNEK Ladislav 07983 Penati Golf Club 14,3
HRUŠKA Jozef 00909 Golfový klub Tále 7,6
HULÉNI Ján 00938 Golfový klub Tále 13,6
JAŠKA Vojtech 01708 Golf Club WELTEN 12,6
KMIŤ František 08148 GC Pegas 19,6
KOLENIČ Vladimír 02910 GC Pegas 17,0
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,2
KRČMÁR Miroslav 03538 Lomnický GK 11,2
LAURINEC Radoslav 04311 Golf and Country Club Piešťany 19,2
LEŠO Ján 01193 GC Pegas 16,9
MAROŠ Viliam 01134 GC Pegas 9,7
MIKÓCZY Marián 08897 Golf Club WELTEN 13,6
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 14,7
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 18,1
NGUYEN Huu Nhiem 09991 Golfový klub Hrubá Borša 16,0
PAGÁČ Miloš 10199 Žilinsko-rajecký golfový klub 10,2
PŇAČEK Ignác 02340 Golf Trnava 9,3
POTOCKÝ Róbert 11238 Penati Golf Club 16,2
ŠKOREC Bohumil 08336 Penati Golf Club 7,5
STANÍK Miroslav 10206 Penati Golf Club 24,6
STRAŇÁK Peter 04745 Golf Club WELTEN 2,7
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 13,6
SUJA Jozef 16792 Tri Duby Golf Club 20,9
SUROVKA Ivan 13739 GC Pegas 11,9
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 18,0
TRIPSKÝ Pavel 01432 GC Pegas 9,0
UJHELYI Ladislav 02051 Golfový klub Bojnice o.z. 17,0
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 21,6
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 11,6
WEISS Viliam 06129 Golf Club Scotland 10,0
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 20,1
ŽEŇUCH Michal 00876 Golfový klub Tále 5,9
ZIMKA Miloš 04414 Penati Golf Club 11,6
Senior
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 STRAŇÁK Peter GCW 04745 2,7 74 / 36 77 / 33 151 2,6
2 TRIPSKÝ Pavel GCPEG 01432 9,0 86 / 31 80 / 37 166 8,7
3 ŽEŇUCH Michal GKT 00876 5,9 83 / 31 83 / 33 166 5,9
4 FECKO Jozef GKHB 10956 9,9 79 / 39 87 / 31 166 9,3
5 ŠKOREC Bohumil Penati GC 08336 7,5 85 / 32 86 / 30 171 8,0
6 GERMAN Miroslav RFMI 06548 8,6 87 / 30 85 / 32 172 8,8
7 ZIMKA Miloš Penati GC 04414 11,6 87 / 33 87 / 34 174 11,8
8 JAŠKA Vojtech GCW 01708 12,6 86 / 35 89 / 32 175 13,0
9 VILNER Vladimír LGK 06314 11,6 100 / 24 85 / 36 185 11,3
10 BALÁŽ Roman GKHB 19796 10,1 86 / 33 NS 86 10,1
10 HRAŠKO Jozef GKT 03491 9,9 90 / 30 NS 90 10,8
10 SIVÝ Mikuláš GKHB 04495 6,5 78 / 37 NS 78 6,4
Senior 14+
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 HRNEK Ladislav Penati GC 07983 14,3 84 / 39 91 / 32 175 13,6
2 UJHELYI Ladislav GKB 02051 17,0 90 / 37 92 / 35 182 16,7
3 SZEDÉLY Erich GKB 03315 18,0 95 / 33 91 / 37 186 17,9
4 POTOCKÝ Róbert Penati GC 11238 16,2 101 / 29 NS 101 16,2
Supersenior+Master
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 HULÉNI Ján GKT 00938 13,6 89 / 35 79 / 44 168 13,2
2 PŇAČEK Ignác GTT 02340 9,3 87 / 31 81 / 37 168 9,4
3 CHUDÝ Štefan GKT 14111 11,4 84 / 36 86 / 34 170 11,2
4 MITRO Vladimír GKT 00861 14,7 83 / 41 90 / 34 173 14,1
5 PAGÁČ Miloš ŽRGK 10199 10,2 91 / 31 84 / 35 175 10,1
6 HRUŠKA Jozef GKT 00909 7,6 89 / 29 86 / 31 175 7,9
7 WEISS Viliam GCSCO 06129 10,0 88 / 32 89 / 31 177 10,0
8 HADBÁBNY Emil ŽRGK 05716 12,8 88 / 35 90 / 32 178 13,0
9 KRČMÁR Miroslav LGK 03538 11,2 95 / 26 85 / 35 180 11,5
10 MAROŠ Viliam GCPEG 01134 9,7 90 / 28 91 / 27 181 9,7
11 ČERNÁK Andrej GCPEG 01278 15,1 89 / 35 97 / 28 186 15,0
12 LEŠO Ján GCPEG 01193 16,9 91 / 35 96 / 31 187 16,8
13 KOLENIČ Vladimír GCPEG 02910 17,0 103 / 25 90 / 37 193 16,7
14 MUŠKA Peter GCPEG 01362 18,1 96 / 32 99 / 30 195 18,5
15 LAURINEC Radoslav GCCP 04311 19,2 96 / 34 99 / 30 195 19,4
16 SUROVKA Ivan GCPEG 13739 11,9 100 / 23 97 / 24 197 12,1
17 KMIŤ František GCPEG 08148 19,6 100 / 30 99 / 30 199 20,0
18 MIKÓCZY Marián GCW 08897 13,6 101 / 23 103 / 24 204 15,2
19 SUJA Jozef TDGC 16792 20,9 103 / 29 102 / 29 205 20,9
20 KOVARČÍK Ján ROGC 05296 16,2 95 / 32 110 / 20 205 16,5
21 NGUYEN Huu Nhiem GKHB 09991 16,0 102 / 23 104 / 22 206 16,2
22 ZEMAN Vladimír GCPEG 04543 20,1 102 / 29 --- / 41 102 19,2
23 VALENT Juraj GKHB 01041 21,6 --- / 31 94 / 38 94 21,1
24 FRIEDRICH Zdeněk GTT 17883 16,5 --- / 24 94 / 34 94 16,3
25 STANÍK Miroslav Penati GC 10206 24,6 101 / 35 NS 101 24,4
25 STRNAD Anton St. LGK 04180 13,6 84 / 39 WD 84 13,4
25 BOŠANSKÝ Peter GCPEG 01139 18,9 103 / 28 NS 103 19,2
28 HOLOS Anton GCPEG 01197 11,9 87 / 34 87 11,9
Senior Ladies
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 HUONG Dang Thi Lan GKHB 10652 12,2 79 / 41 84 / 36 163 11,7
2 KLAČKOVÁ Eva GKT 03554 9,6 84 / 33 80 / 37 164 9,3
3 NGUYEN Thi Mai Anh GCW 17761 8,6 85 / 31 82 / 34 167 8,5
4 BIZOŇOVÁ Dagmar ROGC 03531 13,2 86 / 36 92 / 29 178 13,1
5 GERMANOVÁ Valéria RFMI 06808 20,8 101 / 28 98 / 31 199 20,8
6 ŽEŇUCHOVÁ Emília GKT 02273 25,9 104 / 31 102 / 33 206 25,9
7 FALATHOVÁ Mária GCPEG 04801 12,7 86 / 34 NS 86 12,5
8 ZIMKOVÁ Jaroslava Penati GC 09033 22,9 101 / 32 101 22,9
Supersenior+Master Ladies
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 OPRŠALOVÁ Katarína GCW 08683 10,5 87 / 31 84 / 34 171 10,8
2 HRUŠKOVÁ Mária GKT 01049 12,7 94 / 26 85 / 35 179 12,6
3 HADBÁBNA Oľga ŽRGK 07188 19,5 90 / 40 90 / 38 180 18,6
4 PŇAČKOVÁ Margita GTT 03370 21,6 104 / 28 99 / 31 203 21,6
5 KRČMÁROVÁ Anna LGK 03541 24,2 106 / 28 104 / 30 210 24,5
6 KRAAK Radka GKHB 11406 21,6 109 / 23 104 / 29 213 21,7
7 MUŠKOVÁ Mária GCPEG 01947 31,1 106 / 35 108 / 33 214 31,5
8 BÁBSKA Božena GCPEG 01352 26,9 116 / 23 103 / 33 219 27,3
9 LAURINCOVÁ Nataša GCCP 04312 31,6 114 / 30 108 / 34 222 31,9
10 KOZELOVÁ Marta TDGC 03740 29,6 114 / 30 111 / 32 225 30,7
11 JANKU Jana GCW 05981 32,1 --- / 33 --- 32,1
Netto
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 HADBÁBNA Oľga ŽRGK 07188 19,5 40 / 90 38 / 90 78 18,6
2 MITRO Vladimír GKT 00861 14,7 41 / 83 34 / 90 75 14,1
3 UJHELYI Ladislav GKB 02051 17,0 37 / 90 35 / 92 72 16,7
4 HRNEK Ladislav Penati GC 07983 14,3 39 / 84 32 / 91 71 13,6
5 ZEMAN Vladimír GCPEG 04543 20,1 29 / 102 41 / --- 70 19,2
6 SZEDÉLY Erich GKB 03315 18,0 33 / 95 37 / 91 70 17,9
7 VALENT Juraj GKHB 01041 21,6 31 / --- 38 / 94 69 21,1
8 MUŠKOVÁ Mária GCPEG 01947 31,1 35 / 106 33 / 108 68 31,5
9 LEŠO Ján GCPEG 01193 16,9 35 / 91 31 / 96 66 16,8
10 LAURINCOVÁ Nataša GCCP 04312 31,6 30 / 114 34 / 108 64 31,9
11 ŽEŇUCHOVÁ Emília GKT 02273 25,9 31 / 104 33 / 102 64 25,9
12 LAURINEC Radoslav GCCP 04311 19,2 34 / 96 30 / 99 64 19,4
13 ČERNÁK Andrej GCPEG 01278 15,1 35 / 89 28 / 97 63 15,0
14 KOLENIČ Vladimír GCPEG 02910 17,0 25 / 103 37 / 90 62 16,7
15 KOZELOVÁ Marta TDGC 03740 29,6 30 / 114 32 / 111 62 30,7
16 MUŠKA Peter GCPEG 01362 18,1 32 / 96 30 / 99 62 18,5
17 KMIŤ František GCPEG 08148 19,6 30 / 100 30 / 99 60 20,0
18 PŇAČKOVÁ Margita GTT 03370 21,6 28 / 104 31 / 99 59 21,6
19 GERMANOVÁ Valéria RFMI 06808 20,8 28 / 101 31 / 98 59 20,8
20 FRIEDRICH Zdeněk GTT 17883 16,5 24 / --- 34 / 94 58 16,3
21 KRČMÁROVÁ Anna LGK 03541 24,2 28 / 106 30 / 104 58 24,5
22 SUJA Jozef TDGC 16792 20,9 29 / 103 29 / 102 58 20,9
23 BÁBSKA Božena GCPEG 01352 26,9 23 / 116 33 / 103 56 27,3
24 KRAAK Radka GKHB 11406 21,6 23 / 109 29 / 104 52 21,7
25 KOVARČÍK Ján ROGC 05296 16,2 32 / 95 20 / 110 52 16,5
26 NGUYEN Huu Nhiem GKHB 09991 16,0 23 / 102 22 / 104 45 16,2
27 STANÍK Miroslav Penati GC 10206 24,6 35 / 101 NS 35 24,4
28 POTOCKÝ Róbert Penati GC 11238 16,2 29 / 101 NS 29 16,2
29 BOŠANSKÝ Peter GCPEG 01139 18,9 28 / 103 NS 28 19,2
30 JANKU Jana GCW 05981 32,1 33 / --- 33 32,1
31 ZIMKOVÁ Jaroslava Penati GC 09033 22,9 32 / 101 32 22,9
ST Stableford Brutto
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 STRAŇÁK Peter GCW 04745 2,7 34 / 74 / (36) 31 / 77 / (33) 65 2,6
2 HUONG Dang Thi Lan GKHB 10652 12,2 29 / 79 / (41) 24 / 84 / (36) 53 11,7
3 KLAČKOVÁ Eva GKT 03554 9,6 24 / 84 / (33) 28 / 80 / (37) 52 9,3
4 ŽEŇUCH Michal GKT 00876 5,9 25 / 83 / (31) 27 / 83 / (33) 52 5,9
5 HULÉNI Ján GKT 00938 13,6 21 / 89 / (35) 29 / 79 / (44) 50 13,2
6 TRIPSKÝ Pavel GCPEG 01432 9,0 22 / 86 / (31) 28 / 80 / (37) 50 8,7
7 NGUYEN Thi Mai Anh GCW 17761 8,6 24 / 85 / (31) 26 / 82 / (34) 50 8,5
8 FECKO Jozef GKHB 10956 9,9 29 / 79 / (39) 21 / 87 / (31) 50 9,3
9 PŇAČEK Ignác GTT 02340 9,3 22 / 87 / (31) 27 / 81 / (37) 49 9,4
10 CHUDÝ Štefan GKT 14111 11,4 25 / 84 / (36) 23 / 86 / (34) 48 11,2
11 ŠKOREC Bohumil Penati GC 08336 7,5 24 / 85 / (32) 23 / 86 / (30) 47 8,0
12 OPRŠALOVÁ Katarína GCW 08683 10,5 21 / 87 / (31) 24 / 84 / (34) 45 10,8
13 PAGÁČ Miloš ŽRGK 10199 10,2 21 / 91 / (31) 24 / 84 / (35) 45 10,1
14 HRUŠKA Jozef GKT 00909 7,6 21 / 89 / (29) 24 / 86 / (31) 45 7,9
15 GERMAN Miroslav RFMI 06548 8,6 22 / 87 / (30) 23 / 85 / (32) 45 8,8
16 ZIMKA Miloš Penati GC 04414 11,6 22 / 87 / (33) 22 / 87 / (34) 44 11,8
17 WEISS Viliam GCSCO 06129 10,0 22 / 88 / (32) 21 / 89 / (31) 43 10,0
18 HRNEK Ladislav Penati GC 07983 14,3 24 / 84 / (39) 19 / 91 / (32) 43 13,6
19 MITRO Vladimír GKT 00861 14,7 25 / 83 / (41) 18 / 90 / (34) 43 14,1
20 JAŠKA Vojtech GCW 01708 12,6 22 / 86 / (35) 20 / 89 / (32) 42 13,0
21 BIZOŇOVÁ Dagmar ROGC 03531 13,2 24 / 86 / (36) 18 / 92 / (29) 42 13,1
22 VILNER Vladimír LGK 06314 11,6 16 / 100 / (24) 24 / 85 / (36) 40 11,3
23 HADBÁBNY Emil ŽRGK 05716 12,8 21 / 88 / (35) 19 / 90 / (32) 40 13,0
24 HADBÁBNA Oľga ŽRGK 07188 19,5 22 / 90 / (40) 18 / 90 / (38) 40 18,6
25 HRUŠKOVÁ Mária GKT 01049 12,7 16 / 94 / (26) 23 / 85 / (35) 39 12,6
26 KRČMÁR Miroslav LGK 03538 11,2 16 / 95 / (26) 23 / 85 / (35) 39 11,5
27 UJHELYI Ladislav GKB 02051 17,0 18 / 90 / (37) 17 / 92 / (35) 35 16,7
28 MAROŠ Viliam GCPEG 01134 9,7 18 / 90 / (28) 17 / 91 / (27) 35 9,7
29 SZEDÉLY Erich GKB 03315 18,0 16 / 95 / (33) 18 / 91 / (37) 34 17,9
30 ZEMAN Vladimír GCPEG 04543 20,1 12 / 102 / (29) 21 / --- / (41) 33 19,2
31 LEŠO Ján GCPEG 01193 16,9 18 / 91 / (35) 15 / 96 / (31) 33 16,8
32 ČERNÁK Andrej GCPEG 01278 15,1 19 / 89 / (35) 13 / 97 / (28) 32 15,0
33 FRIEDRICH Zdeněk GTT 17883 16,5 12 / --- / (24) 19 / 94 / (34) 31 16,3
34 VALENT Juraj GKHB 01041 21,6 13 / --- / (31) 17 / 94 / (38) 30 21,1
35 SIVÝ Mikuláš GKHB 04495 6,5 30 / 78 / (37) NS 30 6,4
36 KOLENIČ Vladimír GCPEG 02910 17,0 11 / 103 / (25) 18 / 90 / (37) 29 16,7
37 MUŠKA Peter GCPEG 01362 18,1 14 / 96 / (32) 13 / 99 / (30) 27 18,5
38 LAURINEC Radoslav GCCP 04311 19,2 15 / 96 / (34) 12 / 99 / (30) 27 19,4
39 PŇAČKOVÁ Margita GTT 03370 21,6 13 / 104 / (28) 13 / 99 / (31) 26 21,6
40 SUROVKA Ivan GCPEG 13739 11,9 14 / 100 / (23) 12 / 97 / (24) 26 12,1
41 KOVARČÍK Ján ROGC 05296 16,2 16 / 95 / (32) 9 / 110 / (20) 25 16,5
42 MIKÓCZY Marián GCW 08897 13,6 12 / 101 / (23) 12 / 103 / (24) 24 15,2
43 STRNAD Anton St. LGK 04180 13,6 24 / 84 / (39) WD 24 13,4
44 GERMANOVÁ Valéria RFMI 06808 20,8 10 / 101 / (28) 13 / 98 / (31) 23 20,8
45 KMIŤ František GCPEG 08148 19,6 12 / 100 / (30) 11 / 99 / (30) 23 20,0
46 KRAAK Radka GKHB 11406 21,6 10 / 109 / (23) 12 / 104 / (29) 22 21,7
47 HRAŠKO Jozef GKT 03491 9,9 22 / 90 / (30) NS 22 10,8
47 BALÁŽ Roman GKHB 19796 10,1 22 / 86 / (33) NS 22 10,1
47 FALATHOVÁ Mária GCPEG 04801 12,7 22 / 86 / (34) NS 22 12,5
50 ŽEŇUCHOVÁ Emília GKT 02273 25,9 9 / 104 / (31) 11 / 102 / (33) 20 25,9
51 KOZELOVÁ Marta TDGC 03740 29,6 9 / 114 / (30) 9 / 111 / (32) 18 30,7
52 SUJA Jozef TDGC 16792 20,9 10 / 103 / (29) 7 / 102 / (29) 17 20,9
53 KRČMÁROVÁ Anna LGK 03541 24,2 6 / 106 / (28) 10 / 104 / (30) 16 24,5
54 MUŠKOVÁ Mária GCPEG 01947 31,1 10 / 106 / (35) 6 / 108 / (33) 16 31,5
55 POTOCKÝ Róbert Penati GC 11238 16,2 15 / 101 / (29) NS 15 16,2
56 NGUYEN Huu Nhiem GKHB 09991 16,0 7 / 102 / (23) 7 / 104 / (22) 14 16,2
57 LAURINCOVÁ Nataša GCCP 04312 31,6 6 / 114 / (30) 7 / 108 / (34) 13 31,9
58 STANÍK Miroslav Penati GC 10206 24,6 11 / 101 / (35) NS 11 24,4
58 BOŠANSKÝ Peter GCPEG 01139 18,9 11 / 103 / (28) NS 11 19,2
60 BÁBSKA Božena GCPEG 01352 26,9 4 / 116 / (23) 5 / 103 / (33) 9 27,3
61 HOLOS Anton GCPEG 01197 11,9 21 / 87 / (34) 21 11,9
62 ZIMKOVÁ Jaroslava Penati GC 09033 22,9 12 / 101 / (32) 12 22,9
63 JANKU Jana GCW 05981 32,1 7 / --- / (33) 7 32,1
K Netto Rany
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 HULÉNI Ján GKT 00938 13,6 74 / 35 64 / 44 138 13,2
2 MITRO Vladimír GKT 00861 14,7 67 / 41 74 / 34 141 14,1
3 UJHELYI Ladislav GKB 02051 17,0 71 / 37 73 / 35 144 16,7
4 HRNEK Ladislav Penati GC 07983 14,3 69 / 39 76 / 32 145 13,6
5 SZEDÉLY Erich GKB 03315 18,0 75 / 33 71 / 37 146 17,9
6 CHUDÝ Štefan GKT 14111 11,4 72 / 36 74 / 34 146 11,2
7 FECKO Jozef GKHB 10956 9,9 69 / 39 77 / 31 146 9,3
8 STRAŇÁK Peter GCW 04745 2,7 72 / 36 75 / 33 147 2,6
9 TRIPSKÝ Pavel GCPEG 01432 9,0 77 / 31 71 / 37 148 8,7
10 PŇAČEK Ignác GTT 02340 9,3 77 / 31 71 / 37 148 9,4
11 JAŠKA Vojtech GCW 01708 12,6 73 / 35 76 / 32 149 13,0
12 ZIMKA Miloš Penati GC 04414 11,6 75 / 33 75 / 34 150 11,8
13 HADBÁBNY Emil ŽRGK 05716 12,8 74 / 35 76 / 32 150 13,0
14 LEŠO Ján GCPEG 01193 16,9 73 / 35 78 / 31 151 16,8
15 PAGÁČ Miloš ŽRGK 10199 10,2 80 / 31 73 / 35 153 10,1
16 LAURINEC Radoslav GCCP 04311 19,2 75 / 34 78 / 30 153 19,4
17 GERMAN Miroslav RFMI 06548 8,6 78 / 30 76 / 32 154 8,8
18 ŽEŇUCH Michal GKT 00876 5,9 77 / 31 77 / 33 154 5,9
19 ČERNÁK Andrej GCPEG 01278 15,1 73 / 35 81 / 28 154 15,0
20 KOLENIČ Vladimír GCPEG 02910 17,0 84 / 25 71 / 37 155 16,7
21 WEISS Viliam GCSCO 06129 10,0 77 / 32 78 / 31 155 10,0
22 ŠKOREC Bohumil Penati GC 08336 7,5 77 / 32 78 / 30 155 8,0
23 MUŠKA Peter GCPEG 01362 18,1 76 / 32 79 / 30 155 18,5
24 KRČMÁR Miroslav LGK 03538 11,2 83 / 26 73 / 35 156 11,5
25 KMIŤ František GCPEG 08148 19,6 79 / 30 78 / 30 157 20,0
26 HRUŠKA Jozef GKT 00909 7,6 81 / 29 78 / 31 159 7,9
27 SUJA Jozef TDGC 16792 20,9 80 / 29 79 / 29 159 20,9
28 VILNER Vladimír LGK 06314 11,6 88 / 24 73 / 36 161 11,3
29 MAROŠ Viliam GCPEG 01134 9,7 80 / 28 81 / 27 161 9,7
30 KOVARČÍK Ján ROGC 05296 16,2 77 / 32 92 / 20 169 16,5
31 SUROVKA Ivan GCPEG 13739 11,9 87 / 23 84 / 24 171 12,1
32 NGUYEN Huu Nhiem GKHB 09991 16,0 85 / 23 87 / 22 172 16,2
33 MIKÓCZY Marián GCW 08897 13,6 86 / 23 88 / 24 174 15,2
34 ZEMAN Vladimír GCPEG 04543 20,1 80 / 29 --- / 41 80 19,2
35 VALENT Juraj GKHB 01041 21,6 --- / 31 70 / 38 70 21,1
36 FRIEDRICH Zdeněk GTT 17883 16,5 --- / 24 76 / 34 76 16,3
37 HRAŠKO Jozef GKT 03491 9,9 80 / 30 NS 80 10,8
37 BALÁŽ Roman GKHB 19796 10,1 75 / 33 NS 75 10,1
37 POTOCKÝ Róbert Penati GC 11238 16,2 83 / 29 NS 83 16,2
37 STANÍK Miroslav Penati GC 10206 24,6 74 / 35 NS 74 24,4
37 BOŠANSKÝ Peter GCPEG 01139 18,9 82 / 28 NS 82 19,2
37 STRNAD Anton St. LGK 04180 13,6 69 / 39 WD 69 13,4
43 HOLOS Anton GCPEG 01197 11,9 74 / 34 74 11,9