ADIA - ZV Mercedes Benz 2023

Gray Bear - Tále, 20. 09. 2023 | 10:0020. 09. 2023 | 16:00

Základné informácie
Skrátený názov ADIA - ZV Texas 2023
Organizátor Golfový klub Tále
Spoluorganizátor
Ihrisko Gray Bear - Tále
Hlavný rozhodca MIKLOŠ Jozef
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Ján Dlhopolec
Súťažný výbor Petronela Lendacká, Jozef Mikloš
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 20. 09. 2023 | 10:00
Dátum a čas ukončenia 20. 09. 2023 | 16:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu Kanón štart 10:00 hod. krátkym zvonením.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky Údaj nezadaný
Dátum a čas uzávierky prihlášok Údaj nezadaný
Minimálny počet prihlásených 0
Počet prihlásených 45
Kapacita turnaja 84
Spôsob registrácie Turnaj pre pozvaných hostí.
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Hlavná súťaž je súťaž partnerských dvojíc – Texas Scramble na rany .Hrá sa s prepočtom HCP dvojice, v prípade väčšieho HCP ako 28,1 sa ráta HCP 28. Turnaj sa hrá podľa pravidiel golfu R.&A. Rules Limited a miestnych pravidiel ihriska. Používanie autíčok na turnaji je zakázané. Výnimka je povolená len po predložení platného lekárskeho potvrdenia. Používanie meracích zariadení na turnaji je povolené. Odpaliská ženy červené, muži modré
Podmienky Turnaja sa môžu zúčastniť všetci členovia SKGA a členovia ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s amatérskym štatútom do HCP 54. Minimálna veková hranica pre účasť na golfovom turnaji dvojíc – Texas Scramble ADIA -ZV Mercedes-Benz 2023 Tále je 18 rokov.
Víťazstvo Texas scramble dvojíc netto - zahraný výsledok družstva bude znížený o HCP družstva, ktorý vznikne nasledovne: HCP družstva tvorí súčet 2/3 nižšieho HCP z dvojice a 1/3 vyššieho HCP z dvojice. HCP sa nezaokrúhľuje na celé číslo. Pri výpočte HCP družstva sa hráčom s HCP 28,1– 54 počíta max.HCP 28.
Ceny Golfový turnaj dvojíc – Texas Scramble na rany ADIA -ZV Mercedes-Benz 2023 Tále bude vyhodnotený po odohraní posledného flajtu. Hlavnou cenou turnaja bude zájazd do Turecka – Belek od spoločnosti Gabriel Tour.
Poznámka Spôsob registrácie : turnaj pre pozvaných hráčov - svoju účasť musia potvrdiť mailom na adresu jdlhopolec@adia-zv.sk, najneskôr do 15.09.2023.
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Texas scramble dvojíc Na rany
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Gray Bear Tále 2020
RED +4,0 54,0 0 100
BLUE +4,0 54,0 0 100

Informáciu nie je možné zobraziť