Finále NGL Mid/Sen 2022

Sedin Golf Resort, 21. 10. 2022 | 09:0022. 10. 2022 | 20:00

Základné informácie
Skrátený názov FNGL
Organizátor Slovenská golfová asociácia
Spoluorganizátor Sedin Golf Club, o.z.
Ihrisko Sedin Golf Resort
Hlavný rozhodca
Rozhodca
Riaditeľ súťaže
Súťažný výbor
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 21. 10. 2022 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 22. 10. 2022 | 20:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky Údaj nezadaný
Dátum a čas uzávierky prihlášok Údaj nezadaný
Minimálny počet prihlásených 0
Počet prihlásených
Kapacita turnaja 0
Spôsob registrácie
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis
Podmienky
Víťazstvo
Ceny
Poznámka
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo -
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP