MERCEDES- Motor-car

Golfový klub Alpinka Košice, 23. 09. 2022 | 13:0023. 09. 2022 | 18:00

Základné informácie
Skrátený názov motorcar
Organizátor Golfový klub Alpinka Košice
Spoluorganizátor
Ihrisko Golfový klub Alpinka Košice
Hlavný rozhodca MAURITZ Roland
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Peter Ďurica
Súťažný výbor Roland Mauritz, Slávka Gabriková
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 23. 09. 2022 | 13:00
Dátum a čas ukončenia 23. 09. 2022 | 18:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu Cannon štart o 13:00 hod.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 22. 08. 2022 | 18:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 22. 09. 2022 | 12:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 42
Kapacita turnaja 46
Spôsob registrácie Server SKGA / recepcia GKAK 0556331471 / ihrisko@golf-alpinka.sk
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky
Úhrada nákladov Green fee a štartovné , držiteľ ročného green fee uhrádza len štartovné
Ostatné informácie
Popis
Podmienky Prihlásenie sa na server skga, úhrada Green fee a štartovného
Víťazstvo Víťazom sa stávajú prví traja v každej kategórii
Ceny Od spoločnosti Motor-car
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
STABLEFORD HCP 0-18 Stableford
STABLEFORD HCP 18,1-54 Stableford
na rany Na rany
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Alpinka 2018 18
YELLOW +9,0 54,0 13 100
RED +9,0 54,0 0 100
RED +9,0 54,0 0 12
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
STABLEFORD HCP 0-18 0 18
STABLEFORD HCP 18,1-54 0 23
na rany 0 41
* Nezaradení 0 1
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 42
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
STABLEFORD HCP 0-18
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
STABLEFORD HCP 18,1-54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
na rany
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
STABLEFORD HCP 0-18
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KRÁL Ľubomír GKAK 11030 11,5 39 / 76 39 11,1
2 ŠIMKO Karol GKAK 07046 16,6 35 / 86 35 16,6
3 MIKOLAJ Pavol GKAK 14121 16,4 33 / 88 33 16,4
4 GERMAN Miroslav RFMI 06548 9,3 33 / 79 33 9,3
5 LUKÁČ Marek GKAK 04739 11,1 32 / 83 32 11,1
6 KALINÁČ Anton GKAK 11106 11,0 32 / 82 32 11,0
7 VARADY Alexander GKAK 09502 10,0 31 / 82 31 10,0
8 DRAGULA Marek GKAK 11262 6,4 31 / 78 31 6,4
9 HOJČUŠ František GKAK 09326 13,1 30 / 86 30 13,3
10 MEREŠŠ Dorián GKAK 08560 15,2 30 / 92 30 15,2
11 MOZOĽA Peter GKAK 02939 6,8 29 / 81 29 6,8
12 NOVAČKOVÁ Marta GKAK 05416 16,8 29 / 93 29 17,4
13 KOZÁK Ján GKAK 09256 6,6 29 / 82 29 6,6
14 KAKALEC Peter GKAK 11702 17,8 28 / --- 28 17,8
15 SABOL Viktor GKAK 07875 17,8 26 / --- 26 18,2
16 FEJKA Radovan GKAK 03748 17,3 22 / --- 22 17,3
17 HIRMANOVÁ Oksana RFMI 13090 16,8 22 / --- 22 16,8
18 BILIK Jaroslav GKAK 13865 15,3 WD --- 15,3
STABLEFORD HCP 18,1-54
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KNOTEK František GKAK 18985 22,0 41 / 85 41 20,3
2 SELECKÁ Jana GKAK 06791 18,2 39 / 84 39 17,6
3 KALINÁČOVÁ Zuzana GKAK 13051 21,7 35 / 92 35 21,5
4 GERMANOVÁ Valéria RFMI 06808 20,2 34 / 92 34 20,2
5 FEČO Marián GKAK 06504 34,5 34 / 105 34 33,9
6 BÚZA Ján GKA 09585 36,9 33 / 109 33 36,8
7 SÝKORA Jozef GKAK 04571 19,1 33 / 92 33 19,1
8 BALUN Vladimír GKAK 04967 26,6 33 / 98 33 26,6
9 REXA Ivan GKAK 19151 33,0 32 / 108 32 34,0
10 HREHA Stanislav GKAK 07878 20,3 32 / 92 32 20,3
11 SELECKÝ Július GKAK 06790 22,4 31 / 96 31 22,4
12 ZELEŇÁK Pavol GKAK 18986 30,1 31 / 105 31 31,4
13 FARKAŠ Jozef GKAK 06478 38,2 31 / 115 31 38,9
14 VAHOVIČ Markus GKAK 21105 54,0 31 / --- 31 41,5
15 REMIÁŠ Peter GKAK 19050 20,0 30 / 95 30 21,9
16 IVANKOVÁ Alica GKAK 10494 32,5 28 / 112 28 32,5
17 ŠARÁK Štefan GKAK 13307 22,6 28 / 99 28 22,7
18 SZABADOS Slavomír GKAK 19051 29,4 26 / --- 26 28,9
19 ZAGYI Tomáš GKAK 21595 22,5 25 / 104 25 23,5
20 NOVÁČEK Viliam GKAK 05415 26,2 23 / 109 23 26,2
21 VAHOVIČ Milan GKAK 21103 43,8 22 / --- 22 43,8
22 BALUNOVÁ Gabriela GKAK 04966 27,4 20 / --- 20 27,4
23 ŠIMKOVIČOVÁ Mária GKAK 04556 54,0 WD --- 54,0
na rany
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KRÁL Ľubomír GKAK 11030 11,5 76 / 39 76 11,1
2 DRAGULA Marek GKAK 11262 6,4 78 / 31 78 6,4
3 GERMAN Miroslav RFMI 06548 9,3 79 / 33 79 9,3
4 MOZOĽA Peter GKAK 02939 6,8 81 / 29 81 6,8
5 VARADY Alexander GKAK 09502 10,0 82 / 31 82 10,0
6 KOZÁK Ján GKAK 09256 6,6 82 / 29 82 6,6
7 KALINÁČ Anton GKAK 11106 11,0 82 / 32 82 11,0
8 LUKÁČ Marek GKAK 04739 11,1 83 / 32 83 11,1
9 SELECKÁ Jana GKAK 06791 18,2 84 / 39 84 17,6
10 KNOTEK František GKAK 18985 22,0 85 / 41 85 20,3
11 ŠIMKO Karol GKAK 07046 16,6 86 / 35 86 16,6
12 HOJČUŠ František GKAK 09326 13,1 86 / 30 86 13,3
13 MIKOLAJ Pavol GKAK 14121 16,4 88 / 33 88 16,4
14 KALINÁČOVÁ Zuzana GKAK 13051 21,7 92 / 35 92 21,5
15 HREHA Stanislav GKAK 07878 20,3 92 / 32 92 20,3
16 SÝKORA Jozef GKAK 04571 19,1 92 / 33 92 19,1
17 GERMANOVÁ Valéria RFMI 06808 20,2 92 / 34 92 20,2
18 MEREŠŠ Dorián GKAK 08560 15,2 92 / 30 92 15,2
19 NOVAČKOVÁ Marta GKAK 05416 16,8 93 / 29 93 17,4
20 REMIÁŠ Peter GKAK 19050 20,0 95 / 30 95 21,9
21 SELECKÝ Július GKAK 06790 22,4 96 / 31 96 22,4
22 BALUN Vladimír GKAK 04967 26,6 98 / 33 98 26,6
23 ŠARÁK Štefan GKAK 13307 22,6 99 / 28 99 22,7
24 ZAGYI Tomáš GKAK 21595 22,5 104 / 25 104 23,5
25 ZELEŇÁK Pavol GKAK 18986 30,1 105 / 31 105 31,4
26 FEČO Marián GKAK 06504 34,5 105 / 34 105 33,9
27 REXA Ivan GKAK 19151 33,0 108 / 32 108 34,0
28 NOVÁČEK Viliam GKAK 05415 26,2 109 / 23 109 26,2
29 BÚZA Ján GKA 09585 36,9 109 / 34 109 36,8
30 IVANKOVÁ Alica GKAK 10494 32,5 112 / 28 112 32,5
31 FARKAŠ Jozef GKAK 06478 38,2 115 / 33 115 38,9
32 HIRMANOVÁ Oksana RFMI 13090 16,8 --- / 22 --- 16,8
33 VAHOVIČ Markus GKAK 21105 54,0 --- / 46 --- 41,5
34 FEJKA Radovan GKAK 03748 17,3 --- / 22 --- 17,3
35 KAKALEC Peter GKAK 11702 17,8 --- / 28 --- 17,8
36 SABOL Viktor GKAK 07875 17,8 --- / 26 --- 18,2
37 SZABADOS Slavomír GKAK 19051 29,4 --- / 26 --- 28,9
38 VAHOVIČ Milan GKAK 21103 43,8 --- / 28 --- 43,8
39 BALUNOVÁ Gabriela GKAK 04966 27,4 --- / 20 --- 27,4
40 ŠIMKOVIČOVÁ Mária GKAK 04556 54,0 WD --- 54,0
40 BILIK Jaroslav GKAK 13865 15,3 WD --- 15,3