Best Swing Golf Academy Tour 2023 by ASBIS secured by Check Point

RED OAK Golf Club Nitra, 12. 05. 2023 | 09:0012. 05. 2023 | 23:50

Základné informácie
Skrátený názov Best Swing Golf Academy 2023
Organizátor RED OAK Golf Club
Spoluorganizátor Filip M & W spol. s r.o.
Ihrisko RED OAK Golf Club Nitra
Hlavný rozhodca HRBÁŇ Jakub
Rozhodca ŠVAJLEN Peter
Riaditeľ súťaže Peter Švajlen
Súťažný výbor Peter Švajlen, Jakub Hrbáň, Donka Mihaleva
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 12. 05. 2023 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 12. 05. 2023 | 23:50
Počet kôl 1
Spôsob štartu postupný štart z odpaliska číslo 1, v prípade prihlásenia viac ako 87 hráčov, postupný štart z odpaliska číslo 1 a 10. Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na nástenke v klubovom dome a na serveri SKGA najneskôr do 16:00 deň pred zahájením turnaja.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 16. 01. 2023 | 00:30
Dátum a čas uzávierky prihlášok 11. 05. 2023 | 12:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 103
Kapacita turnaja 112
Spôsob registrácie Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese touroffice@bsga.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja. Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese touroffice@bsga.sk V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 100 EUR
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky ČLEN ROGC ŠTARTOVNÉ 200€, NEČLEN GREEN FEE + ŠTARTOVNÉ 200€
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Best Swing Golf Academy Tour 2023 by ASBIS secured by Check Point je dlhodobá súťaž pozostávajúca z piatich samostatných turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihriskách Red Oak Golf Club, Sedin Golf Resort, Golfový Klub Hrubá Borša a Penati Golf Resort. Turnaje sa hrajú na úpravu HCP.
Podmienky Technické ustanovenia Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3.
Víťazstvo Vyhodnotenie jednotlivých turnajov a zhodnosť výsledkov Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta. o Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov o v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s nižším HCP. o Ak hráči majú rovnaký presný HCP o poradí rozhoduje výsledok na 1. najťažšej jamke. V prípade rovnosti na najťažšej jamke rozhoduje o poradí výsledok na 2. postupne až 18. najťažšej jamke. o Ak zhoda výsledkov pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb V kategórii D bude vyhodnotené prvé miesto. o Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov o v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s vyšším HCP. o Ak hráči majú rovnaký presný HCP o poradí rozhoduje výsledok na 1. najťažšej jamke. V prípade rovnosti na najťažšej jamke rozhoduje o poradí výsledok na 2. postupne až 18. najťažšej jamke. o Ak zhoda výsledkov pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb Podmienkou získania vecných cien je osobná účasť na vyhodnotený pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak
Ceny vecné
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
A – muži a ženy HCP +4 – 16,4 Stableford
B – muži a ženy HCP 16,5 – 27 Stableford
C – muži a ženy HCP 27,1 – 54 Stableford
D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54 Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Nitra 18
YELLOW +9,0 54,0 0 100
RED +9,0 54,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
A – muži a ženy HCP +4 – 16,4 0 27
B – muži a ženy HCP 16,5 – 27 0 40
C – muži a ženy HCP 27,1 – 54 0 36
D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54 0 103
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 1
Všetko 0 103
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ANTAL Ján 20685 Golfový klub Hrubá Borša 45,3
BABOĽ Martin 17749 RED OAK Golf Club 31,4
BANÍK Boris 15056 Golfový klub Hrubá Borša 11,2
BÁNIK Peter 08798 Golf Club WELTEN 17,3
BELIANSKÝ Rastislav 15005 Golfový klub Hrubá Borša 20,0
BEZÁK Igor 05287 Golfový klub Hrubá Borša 20,5
BIELIK Karol 08026 Sedin Golf Club, o.z. 17,7
BLAHA Miroslav 15114 Golfový klub Hrubá Borša 19,2
BOEMIO Marco 13689 Golfový klub Hrubá Borša 7,8
BÖHMER Zdenko 14461 Sedin Golf Club, o.z. 13,1
BRNKA Milan 15068 Golf Trnava 24,5
BUDAY Jozef 12319 Golfový klub Hrubá Borša 17,3
BUDAYOVÁ Mária 12318 Golfový klub Hrubá Borša 18,0
BUŠTÍK Branislav 08308 Penati Golf Club 15,7
CABRNOCH Peter 11705 Penati Golf Club 10,1
ČEREVKA Alexander 01276 Penati Golf Club 26,4
CHARVÁT Juraj 15711 Golfový klub Hrubá Borša 17,0
CHARVÁT ML. Martin 18452 Golfový klub Hrubá Borša 12,0
CHARVÁT Martin 16855 Golfový klub Hrubá Borša 15,6
CHROMÍK Juraj 09676 Golfový klub Hrubá Borša 24,3
CHUŤKA Lukáš 11086 Golfový klub Hrubá Borša 11,4
CONRADOVÁ Soňa 16986 RED OAK Golf Club 54,0
DEMKO Michal 20925 GC Pegas 20,7
DOMOTOR Robert 18737 Golfový klub Hrubá Borša 13,3
DUDA Marcel 09103 Golfový klub Hrubá Borša 22,4
FÁBRY Juraj 15373 Golfový klub Hrubá Borša 17,9
FLAŠÍK Fedor 06202 Golf Club WELTEN 15,0
FRANEK Miroslav 14154 Golf Club WELTEN 28,0
GÁL Jozef 15236 RED OAK Golf Club 28,6
GALBAVÝ Peter 05058 Penati Golf Club 9,3
GIECI Filip 18690 Golfový klub Hrubá Borša 30,4
GREGA Milan 18232 Penati Golf Club 26,9
GREGOVÁ Martina 17324 Penati Golf Club 27,1
HÁRONIK Mário 11575 Žilinsko-rajecký golfový klub 22,5
HORÁČIKOVÁ Zuzana 21212 Golfový klub Hrubá Borša 33,2
HUDEC Tomáš 29,4
HURBAN Ján 16253 Penati Golf Club 18,1
JECK Jozef 18920 Eurovalley Golf Park Club 39,9
KALIVODA Tomáš 03522 Golfový klub Hrubá Borša 31,6
KANTORÍK Tomáš 20877 Prvý žilinský golfový klub 44,5
KAROL Marek 19157 Golf Trnava 19,9
KLUSA Adrián 10337 Golfový klub Hrubá Borša 26,0
KOCIANOVÁ Adela 22019 Golfový klub Hrubá Borša 28,3
KOLLER Lukáš 05374 Pressburg golf club 24,6
KORYTKO František 16370 Royal Valley Golf Club 38,1
KOVÁČ Filip 18250 Golf and Country Club Piešťany 39,2
KOVÁČ Milan 04815 Sedin Golf Club, o.z. 13,2
KOVÁČIK Róbert 12181 Golf Club WELTEN 14,2
KOVALČÍK Rudolf 22156 Golfový klub Hrubá Borša 32,7
KRNÁČ Slavomír 17669 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 39,2
KUKUMBERG Matej 06177 Golfový klub Hrubá Borša 16,6
KULCSÁR Marcel 20725 GC Pegas 17,2
LASTOVKA ML. Štefan 01990 Sedin Golf Club, o.z. 22,8
LENOCH Vladimír 16663 GC Pegas 20,4
MACHO Jozef 20105 Golfový klub Hrubá Borša 36,6
MAGYAR Juraj 10157 RED OAK Golf Club 10,1
MAGYAR Tomáš 10158 RED OAK Golf Club 19,0
MARKO Peter 15908 Golfový klub Hrubá Borša 28,2
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 16,9
MELICHÁREK Erik 16473 Golfový klub Hrubá Borša 9,5
MELICHÁREKOVÁ Miroslava 16474 Golfový klub Hrubá Borša 27,8
MESÁROŠ Martin 11151 Golfový klub Hrubá Borša 32,7
MIKUŠ Tomáš 20754 Golf Club WELTEN 12,9
MIŠURA Andrej 14336 Sedin Golf Club, o.z. 6,5
NAGY Martin 18194 Golfový klub Hrubá Borša 22,9
NEMEC Patrick 15372 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 24,2
OLEXÍK Mário 18751 Golfový klub Hrubá Borša 36,4
OLEXÍK Martin 18750 Golfový klub Hrubá Borša 19,9
OSUSKY Roman 18254 Eurovalley Golf Park Club 41,3
PAJTÁŠ Patrik 06091 Golfový klub Hrubá Borša 13,0
PALÁSTHY Pavel 17163 Golfový klub Hrubá Borša 25,1
PAVELKO Maroš 14259 Golf and Country Club Piešťany 31,2
PODHORA Pavol 09939 Golfový klub Hrubá Borša 9,0
PODHORA, ST. Pavol 10434 Golfový klub Hrubá Borša 17,5
PORÁZIK Ján 16968 Golfový klub Hrubá Borša 54,0
PREJSA Peter 20051 Golfový klub Hrubá Borša 36,5
PÚČIK Erik 12782 Sedin Golf Club, o.z. 14,3
PUTTERA Marián 03632 Penati Golf Club 30,5
RAČÁK Michal 22884 Golfový klub Hrubá Borša 54,0
ROHOŇ Marek 12182 Golfový klub Hrubá Borša 40,9
ROSIVAČ Miroslav 21898 Golfový klub Hrubá Borša 20,5
ROVŇAN Michal 17661 Sedin Golf Club, o.z. 24,5
SCHELLBERGER Michal 20556 RED OAK Golf Club 37,5
ŠIMONIČ Ivan 14435 Golf Trnava 5,1
ŠKRIPKO Róbert 12284 Golf Club WELTEN 20,4
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 10,5
ŠPERKA Michal 18869 Royal Valley Golf Club 25,5
ŠULÍK Juraj 08036 Golfový klub Alpinka Košice 17,4
ŠUPŠÁK Rastislav 18330 Golf Club WELTEN 14,6
TÓTH Zoltán 04939 Sedin Golf Club, o.z. 22,4
UHER Pavel 03242 Golfový klub Hrubá Borša 10,3
VALENTA Tomáš 20137 Golfový klub Hrubá Borša 15,8
VAN WYK André 22227 RED OAK Golf Club 15,4
VAVRÍK Roman 16530 Golfový klub Hrubá Borša 27,5
VAVRO Peter 14641 Golfový klub Hrubá Borša 31,8
VIDO Ján 04667 Tri Duby Golf Club 17,4
VINC Martin 20795 Golfový klub Alpinka Košice 34,3
VRÁBEL Tomáš 14742 Golfový klub Tále 34,3
ŽÁK Martin 20136 Golfový klub Hrubá Borša 32,0
ZDRÁHAL Petr 47,0
ZELÍSKA Jozef 08649 Golfový klub Hrubá Borša 20,5
ZELÍSKOVÁ Jana 08650 Golfový klub Hrubá Borša 9,4
ZEMAN Igor 02210 Golfový klub Hrubá Borša 18,0
A – muži a ženy HCP +4 – 16,4
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BANÍK Boris 15056 Golfový klub Hrubá Borša 11,2
BOEMIO Marco 13689 Golfový klub Hrubá Borša 7,8
BÖHMER Zdenko 14461 Sedin Golf Club, o.z. 13,1
BUŠTÍK Branislav 08308 Penati Golf Club 15,7
CABRNOCH Peter 11705 Penati Golf Club 10,1
CHARVÁT ML. Martin 18452 Golfový klub Hrubá Borša 12,0
CHARVÁT Martin 16855 Golfový klub Hrubá Borša 15,6
CHUŤKA Lukáš 11086 Golfový klub Hrubá Borša 11,4
DOMOTOR Robert 18737 Golfový klub Hrubá Borša 13,3
FLAŠÍK Fedor 06202 Golf Club WELTEN 15,0
GALBAVÝ Peter 05058 Penati Golf Club 9,3
KOVÁČ Milan 04815 Sedin Golf Club, o.z. 13,2
KOVÁČIK Róbert 12181 Golf Club WELTEN 14,2
MAGYAR Juraj 10157 RED OAK Golf Club 10,1
MELICHÁREK Erik 16473 Golfový klub Hrubá Borša 9,5
MIKUŠ Tomáš 20754 Golf Club WELTEN 12,9
MIŠURA Andrej 14336 Sedin Golf Club, o.z. 6,5
PAJTÁŠ Patrik 06091 Golfový klub Hrubá Borša 13,0
PODHORA Pavol 09939 Golfový klub Hrubá Borša 9,0
PÚČIK Erik 12782 Sedin Golf Club, o.z. 14,3
ŠIMONIČ Ivan 14435 Golf Trnava 5,1
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 10,5
ŠUPŠÁK Rastislav 18330 Golf Club WELTEN 14,6
UHER Pavel 03242 Golfový klub Hrubá Borša 10,3
VALENTA Tomáš 20137 Golfový klub Hrubá Borša 15,8
VAN WYK André 22227 RED OAK Golf Club 15,4
ZELÍSKOVÁ Jana 08650 Golfový klub Hrubá Borša 9,4
B – muži a ženy HCP 16,5 – 27
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BÁNIK Peter 08798 Golf Club WELTEN 17,3
BELIANSKÝ Rastislav 15005 Golfový klub Hrubá Borša 20,0
BEZÁK Igor 05287 Golfový klub Hrubá Borša 20,5
BIELIK Karol 08026 Sedin Golf Club, o.z. 17,7
BLAHA Miroslav 15114 Golfový klub Hrubá Borša 19,2
BRNKA Milan 15068 Golf Trnava 24,5
BUDAY Jozef 12319 Golfový klub Hrubá Borša 17,3
BUDAYOVÁ Mária 12318 Golfový klub Hrubá Borša 18,0
ČEREVKA Alexander 01276 Penati Golf Club 26,4
CHARVÁT Juraj 15711 Golfový klub Hrubá Borša 17,0
CHROMÍK Juraj 09676 Golfový klub Hrubá Borša 24,3
DEMKO Michal 20925 GC Pegas 20,7
DUDA Marcel 09103 Golfový klub Hrubá Borša 22,4
FÁBRY Juraj 15373 Golfový klub Hrubá Borša 17,9
GREGA Milan 18232 Penati Golf Club 26,9
HÁRONIK Mário 11575 Žilinsko-rajecký golfový klub 22,5
HURBAN Ján 16253 Penati Golf Club 18,1
KAROL Marek 19157 Golf Trnava 19,9
KLUSA Adrián 10337 Golfový klub Hrubá Borša 26,0
KOLLER Lukáš 05374 Pressburg golf club 24,6
KUKUMBERG Matej 06177 Golfový klub Hrubá Borša 16,6
KULCSÁR Marcel 20725 GC Pegas 17,2
LASTOVKA ML. Štefan 01990 Sedin Golf Club, o.z. 22,8
LENOCH Vladimír 16663 GC Pegas 20,4
MAGYAR Tomáš 10158 RED OAK Golf Club 19,0
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 16,9
NAGY Martin 18194 Golfový klub Hrubá Borša 22,9
NEMEC Patrick 15372 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 24,2
OLEXÍK Martin 18750 Golfový klub Hrubá Borša 19,9
PALÁSTHY Pavel 17163 Golfový klub Hrubá Borša 25,1
PODHORA, ST. Pavol 10434 Golfový klub Hrubá Borša 17,5
ROSIVAČ Miroslav 21898 Golfový klub Hrubá Borša 20,5
ROVŇAN Michal 17661 Sedin Golf Club, o.z. 24,5
ŠKRIPKO Róbert 12284 Golf Club WELTEN 20,4
ŠPERKA Michal 18869 Royal Valley Golf Club 25,5
ŠULÍK Juraj 08036 Golfový klub Alpinka Košice 17,4
TÓTH Zoltán 04939 Sedin Golf Club, o.z. 22,4
VIDO Ján 04667 Tri Duby Golf Club 17,4
ZELÍSKA Jozef 08649 Golfový klub Hrubá Borša 20,5
ZEMAN Igor 02210 Golfový klub Hrubá Borša 18,0
C – muži a ženy HCP 27,1 – 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ANTAL Ján 20685 Golfový klub Hrubá Borša 45,3
BABOĽ Martin 17749 RED OAK Golf Club 31,4
CONRADOVÁ Soňa 16986 RED OAK Golf Club 54,0
FRANEK Miroslav 14154 Golf Club WELTEN 28,0
GÁL Jozef 15236 RED OAK Golf Club 28,6
GIECI Filip 18690 Golfový klub Hrubá Borša 30,4
GREGOVÁ Martina 17324 Penati Golf Club 27,1
HORÁČIKOVÁ Zuzana 21212 Golfový klub Hrubá Borša 33,2
HUDEC Tomáš 29,4
JECK Jozef 18920 Eurovalley Golf Park Club 39,9
KALIVODA Tomáš 03522 Golfový klub Hrubá Borša 31,6
KANTORÍK Tomáš 20877 Prvý žilinský golfový klub 44,5
KOCIANOVÁ Adela 22019 Golfový klub Hrubá Borša 28,3
KORYTKO František 16370 Royal Valley Golf Club 38,1
KOVÁČ Filip 18250 Golf and Country Club Piešťany 39,2
KOVALČÍK Rudolf 22156 Golfový klub Hrubá Borša 32,7
KRNÁČ Slavomír 17669 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 39,2
MACHO Jozef 20105 Golfový klub Hrubá Borša 36,6
MARKO Peter 15908 Golfový klub Hrubá Borša 28,2
MELICHÁREKOVÁ Miroslava 16474 Golfový klub Hrubá Borša 27,8
MESÁROŠ Martin 11151 Golfový klub Hrubá Borša 32,7
OLEXÍK Mário 18751 Golfový klub Hrubá Borša 36,4
OSUSKY Roman 18254 Eurovalley Golf Park Club 41,3
PAVELKO Maroš 14259 Golf and Country Club Piešťany 31,2
PORÁZIK Ján 16968 Golfový klub Hrubá Borša 54,0
PREJSA Peter 20051 Golfový klub Hrubá Borša 36,5
PUTTERA Marián 03632 Penati Golf Club 30,5
RAČÁK Michal 22884 Golfový klub Hrubá Borša 54,0
ROHOŇ Marek 12182 Golfový klub Hrubá Borša 40,9
SCHELLBERGER Michal 20556 RED OAK Golf Club 37,5
VAVRÍK Roman 16530 Golfový klub Hrubá Borša 27,5
VAVRO Peter 14641 Golfový klub Hrubá Borša 31,8
VINC Martin 20795 Golfový klub Alpinka Košice 34,3
VRÁBEL Tomáš 14742 Golfový klub Tále 34,3
ŽÁK Martin 20136 Golfový klub Hrubá Borša 32,0
ZDRÁHAL Petr 47,0
D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ANTAL Ján 20685 Golfový klub Hrubá Borša 45,3
BABOĽ Martin 17749 RED OAK Golf Club 31,4
BANÍK Boris 15056 Golfový klub Hrubá Borša 11,2
BÁNIK Peter 08798 Golf Club WELTEN 17,3
BELIANSKÝ Rastislav 15005 Golfový klub Hrubá Borša 20,0
BEZÁK Igor 05287 Golfový klub Hrubá Borša 20,5
BIELIK Karol 08026 Sedin Golf Club, o.z. 17,7
BLAHA Miroslav 15114 Golfový klub Hrubá Borša 19,2
BOEMIO Marco 13689 Golfový klub Hrubá Borša 7,8
BÖHMER Zdenko 14461 Sedin Golf Club, o.z. 13,1
BRNKA Milan 15068 Golf Trnava 24,5
BUDAY Jozef 12319 Golfový klub Hrubá Borša 17,3
BUDAYOVÁ Mária 12318 Golfový klub Hrubá Borša 18,0
BUŠTÍK Branislav 08308 Penati Golf Club 15,7
CABRNOCH Peter 11705 Penati Golf Club 10,1
ČEREVKA Alexander 01276 Penati Golf Club 26,4
CHARVÁT Juraj 15711 Golfový klub Hrubá Borša 17,0
CHARVÁT ML. Martin 18452 Golfový klub Hrubá Borša 12,0
CHARVÁT Martin 16855 Golfový klub Hrubá Borša 15,6
CHROMÍK Juraj 09676 Golfový klub Hrubá Borša 24,3
CHUŤKA Lukáš 11086 Golfový klub Hrubá Borša 11,4
CONRADOVÁ Soňa 16986 RED OAK Golf Club 54,0
DEMKO Michal 20925 GC Pegas 20,7
DOMOTOR Robert 18737 Golfový klub Hrubá Borša 13,3
DUDA Marcel 09103 Golfový klub Hrubá Borša 22,4
FÁBRY Juraj 15373 Golfový klub Hrubá Borša 17,9
FLAŠÍK Fedor 06202 Golf Club WELTEN 15,0
FRANEK Miroslav 14154 Golf Club WELTEN 28,0
GÁL Jozef 15236 RED OAK Golf Club 28,6
GALBAVÝ Peter 05058 Penati Golf Club 9,3
GIECI Filip 18690 Golfový klub Hrubá Borša 30,4
GREGA Milan 18232 Penati Golf Club 26,9
GREGOVÁ Martina 17324 Penati Golf Club 27,1
HÁRONIK Mário 11575 Žilinsko-rajecký golfový klub 22,5
HORÁČIKOVÁ Zuzana 21212 Golfový klub Hrubá Borša 33,2
HUDEC Tomáš 29,4
HURBAN Ján 16253 Penati Golf Club 18,1
JECK Jozef 18920 Eurovalley Golf Park Club 39,9
KALIVODA Tomáš 03522 Golfový klub Hrubá Borša 31,6
KANTORÍK Tomáš 20877 Prvý žilinský golfový klub 44,5
KAROL Marek 19157 Golf Trnava 19,9
KLUSA Adrián 10337 Golfový klub Hrubá Borša 26,0
KOCIANOVÁ Adela 22019 Golfový klub Hrubá Borša 28,3
KOLLER Lukáš 05374 Pressburg golf club 24,6
KORYTKO František 16370 Royal Valley Golf Club 38,1
KOVÁČ Filip 18250 Golf and Country Club Piešťany 39,2
KOVÁČ Milan 04815 Sedin Golf Club, o.z. 13,2
KOVÁČIK Róbert 12181 Golf Club WELTEN 14,2
KOVALČÍK Rudolf 22156 Golfový klub Hrubá Borša 32,7
KRNÁČ Slavomír 17669 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 39,2
KUKUMBERG Matej 06177 Golfový klub Hrubá Borša 16,6
KULCSÁR Marcel 20725 GC Pegas 17,2
LASTOVKA ML. Štefan 01990 Sedin Golf Club, o.z. 22,8
LENOCH Vladimír 16663 GC Pegas 20,4
MACHO Jozef 20105 Golfový klub Hrubá Borša 36,6
MAGYAR Juraj 10157 RED OAK Golf Club 10,1
MAGYAR Tomáš 10158 RED OAK Golf Club 19,0
MARKO Peter 15908 Golfový klub Hrubá Borša 28,2
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 16,9
MELICHÁREK Erik 16473 Golfový klub Hrubá Borša 9,5
MELICHÁREKOVÁ Miroslava 16474 Golfový klub Hrubá Borša 27,8
MESÁROŠ Martin 11151 Golfový klub Hrubá Borša 32,7
MIKUŠ Tomáš 20754 Golf Club WELTEN 12,9
MIŠURA Andrej 14336 Sedin Golf Club, o.z. 6,5
NAGY Martin 18194 Golfový klub Hrubá Borša 22,9
NEMEC Patrick 15372 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 24,2
OLEXÍK Mário 18751 Golfový klub Hrubá Borša 36,4
OLEXÍK Martin 18750 Golfový klub Hrubá Borša 19,9
OSUSKY Roman 18254 Eurovalley Golf Park Club 41,3
PAJTÁŠ Patrik 06091 Golfový klub Hrubá Borša 13,0
PALÁSTHY Pavel 17163 Golfový klub Hrubá Borša 25,1
PAVELKO Maroš 14259 Golf and Country Club Piešťany 31,2
PODHORA Pavol 09939 Golfový klub Hrubá Borša 9,0
PODHORA, ST. Pavol 10434 Golfový klub Hrubá Borša 17,5
PORÁZIK Ján 16968 Golfový klub Hrubá Borša 54,0
PREJSA Peter 20051 Golfový klub Hrubá Borša 36,5
PÚČIK Erik 12782 Sedin Golf Club, o.z. 14,3
PUTTERA Marián 03632 Penati Golf Club 30,5
RAČÁK Michal 22884 Golfový klub Hrubá Borša 54,0
ROHOŇ Marek 12182 Golfový klub Hrubá Borša 40,9
ROSIVAČ Miroslav 21898 Golfový klub Hrubá Borša 20,5
ROVŇAN Michal 17661 Sedin Golf Club, o.z. 24,5
SCHELLBERGER Michal 20556 RED OAK Golf Club 37,5
ŠIMONIČ Ivan 14435 Golf Trnava 5,1
ŠKRIPKO Róbert 12284 Golf Club WELTEN 20,4
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 10,5
ŠPERKA Michal 18869 Royal Valley Golf Club 25,5
ŠULÍK Juraj 08036 Golfový klub Alpinka Košice 17,4
ŠUPŠÁK Rastislav 18330 Golf Club WELTEN 14,6
TÓTH Zoltán 04939 Sedin Golf Club, o.z. 22,4
UHER Pavel 03242 Golfový klub Hrubá Borša 10,3
VALENTA Tomáš 20137 Golfový klub Hrubá Borša 15,8
VAN WYK André 22227 RED OAK Golf Club 15,4
VAVRÍK Roman 16530 Golfový klub Hrubá Borša 27,5
VAVRO Peter 14641 Golfový klub Hrubá Borša 31,8
VIDO Ján 04667 Tri Duby Golf Club 17,4
VINC Martin 20795 Golfový klub Alpinka Košice 34,3
VRÁBEL Tomáš 14742 Golfový klub Tále 34,3
ŽÁK Martin 20136 Golfový klub Hrubá Borša 32,0
ZDRÁHAL Petr 47,0
ZELÍSKA Jozef 08649 Golfový klub Hrubá Borša 20,5
ZELÍSKOVÁ Jana 08650 Golfový klub Hrubá Borša 9,4
ZEMAN Igor 02210 Golfový klub Hrubá Borša 18,0
A – muži a ženy HCP +4 – 16,4
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 CHARVÁT ML. Martin GKHB 18452 12,0 47 / 73 47 9,2
2 PÚČIK Erik Sedin GC 12782 14,3 36 / 88 36 13,8
3 ŠIMONIČ Ivan GTT 14435 5,1 35 / 77 35 5,0
4 BUŠTÍK Branislav Penati GC 08308 15,7 35 / 89 35 15,5
5 MIŠURA Andrej Sedin GC 14336 6,5 32 / 81 32 6,7
6 VALENTA Tomáš GKHB 20137 15,8 32 / 92 32 15,7
7 BÖHMER Zdenko Sedin GC 14461 13,1 32 / 90 32 13,1
8 KOVÁČ Milan Sedin GC 04815 13,2 31 / 90 31 13,2
9 FLAŠÍK Fedor GCW 06202 15,0 30 / 93 30 15,1
10 MIKUŠ Tomáš GCW 20754 12,9 30 / 91 30 13,9
11 VAN WYK André ROGC 22227 15,4 30 / 93 30 15,4
12 ZELÍSKOVÁ Jana GKHB 08650 9,4 30 / 88 30 9,4
13 UHER Pavel GKHB 03242 10,3 28 / --- 28 10,3
14 MELICHÁREK Erik GKHB 16473 9,5 28 / 89 28 9,5
15 ŠLAPÁK Marián GCW 13979 10,5 27 / 91 27 10,5
16 GALBAVÝ Peter Penati GC 05058 9,3 26 / 91 26 9,3
17 DOMOTOR Robert GKHB 18737 13,3 25 / --- 25 13,3
18 BANÍK Boris GKHB 15056 11,2 22 / --- 22 11,2
19 KOVÁČIK Róbert GCW 12181 14,2 20 / --- 20 14,7
20 ZDRÁHAL Petr Český Golfový Klub - 098 13,6 7 / --- 7 13,6
21 CABRNOCH Peter Penati GC 11705 10,1 WD --- 10,1
21 BOEMIO Marco GKHB 13689 7,8 NS --- 7,8
21 PAJTÁŠ Patrik GKHB 06091 13,0 NS --- 13,0
21 MAGYAR Juraj ROGC 10157 10,1 NS --- 10,1
B – muži a ženy HCP 16,5 – 27
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KAROL Marek GTT 19157 19,9 41 / 88 41 19,2
2 CHARVÁT Juraj GKHB 15711 17,0 40 / 86 40 16,2
3 LASTOVKA ML. Štefan Sedin GC 01990 22,8 40 / 92 40 22,0
4 DUDA Marcel GKHB 09103 22,4 38 / 93 38 21,9
5 BEZÁK Igor GKHB 05287 20,5 38 / 91 38 19,9
6 ZEMAN Igor GKHB 02210 18,0 37 / 89 37 17,8
7 KUKUMBERG Matej GKHB 06177 16,6 36 / 89 36 16,2
8 BUDAY Jozef GKHB 12319 17,3 36 / 90 36 17,0
9 KULCSÁR Marcel GCPEG 20725 17,2 35 / 92 35 16,9
10 BRNKA Milan GTT 15068 24,5 35 / 99 35 24,3
11 ŠKRIPKO Róbert GCW 12284 20,4 35 / 96 35 20,3
12 MASARČIN Miroslav GKHB 18596 16,9 33 / 92 33 16,8
13 BELIANSKÝ Rastislav GKHB 15005 20,0 32 / 97 32 20,0
14 NAGY Martin GKHB 18194 22,9 31 / 101 31 23,6
15 BUDAYOVÁ Mária GKHB 12318 18,0 31 / 96 31 18,2
16 HÁRONIK Mário ŽRGK 11575 22,5 30 / 102 30 22,5
17 HURBAN Ján Penati GC 16253 18,1 30 / 98 30 19,1
18 VIDO Ján TDGC 04667 17,4 30 / 97 30 17,4
19 PALÁSTHY Pavel GKHB 17163 25,1 30 / 108 30 25,7
20 BIELIK Karol Sedin GC 08026 17,7 29 / 97 29 17,7
21 ZELÍSKA Jozef GKHB 08649 20,5 29 / 100 29 20,5
22 ROVŇAN Michal Sedin GC 17661 24,5 29 / 107 29 24,5
23 KLUSA Adrián GKHB 10337 26,0 28 / --- 28 26,0
24 ROSIVAČ Miroslav GKHB 21898 20,5 28 / 101 28 20,0
25 ŠPERKA Michal RVGC 18869 25,5 28 / --- 28 25,5
26 TÓTH Zoltán Sedin GC 04939 22,4 26 / 105 26 22,4
27 CHROMÍK Juraj GKHB 09676 24,3 25 / --- 25 24,3
28 FÁBRY Juraj GKHB 15373 17,9 25 / --- 25 17,9
29 LENOCH Vladimír GCPEG 16663 20,4 24 / 106 24 20,4
30 OLEXÍK Martin GKHB 18750 19,9 20 / --- 20 20,1
31 DEMKO Michal GCPEG 20925 20,7 NS --- 20,7
31 GREGA Milan Penati GC 18232 26,9 NS --- 26,9
31 BLAHA Miroslav GKHB 15114 19,2 WD --- 19,2
31 MAGYAR Tomáš ROGC 10158 19,0 NS --- 19,0
31 NEMEC Patrick GCCBB 15372 24,2 NS --- 24,2
31 ŠULÍK Juraj GKAK 08036 17,4 NS --- 17,4
C – muži a ženy HCP 27,1 – 54
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 OSUSKY Roman EGPC 18254 41,3 46 / 107 46 29,5
2 PREJSA Peter GKHB 20051 36,5 45 / --- 45 33,0
3 RAČÁK Michal GKHB 22884 54,0 42 / --- 42 47,1
4 KALIVODA Tomáš GKHB 03522 31,6 39 / 103 39 30,3
5 PORÁZIK Ján GKHB 16968 54,0 39 / 130 39 51,8
6 MACHO Jozef GKHB 20105 36,6 38 / --- 38 35,6
7 PUTTERA Marián Penati GC 03632 30,5 38 / --- 38 30,2
8 VAVRÍK Roman GKHB 16530 27,5 37 / 100 37 26,9
9 MESÁROŠ Martin GKHB 11151 32,7 37 / --- 37 33,2
10 MELICHÁREKOVÁ Miroslava GKHB 16474 27,8 36 / 102 36 27,4
11 OLEXÍK Mário GKHB 18751 36,4 35 / --- 35 36,5
12 KANTORÍK Tomáš P.Ž.G.K. 20877 44,5 35 / 122 35 44,5
13 GIECI Filip GKHB 18690 30,4 35 / --- 35 30,7
14 KOCIANOVÁ Adela GKHB 22019 28,3 34 / 107 34 28,2
15 KOVALČÍK Rudolf GKHB 22156 32,7 34 / 109 34 32,3
16 ŽÁK Martin GKHB 20136 32,0 33 / 110 33 33,0
17 KRNÁČ Slavomír GCCBB 17669 39,2 33 / --- 33 39,0
18 FRANEK Miroslav GCW 14154 28,0 31 / 107 31 28,0
19 VINC Martin GKAK 20795 34,3 29 / --- 29 34,3
20 KOVÁČ Filip GCCP 18250 39,2 29 / 122 29 39,7
21 HORÁČIKOVÁ Zuzana GKHB 21212 33,2 29 / 116 29 34,2
22 PAVELKO Maroš GCCP 14259 31,2 28 / 117 28 31,2
23 VRÁBEL Tomáš GKT 14742 34,3 28 / --- 28 35,3
24 ZDRÁHAL Petr Golf Club Black Bridge - 164 47,0 28 / --- 28 47,0
25 BABOĽ Martin ROGC 17749 31,4 28 / 114 28 32,3
26 ANTAL Ján GKHB 20685 45,3 27 / 134 27 46,3
27 VAVRO Peter GKHB 14641 31,8 27 / 118 27 31,8
28 JECK Jozef EGPC 18920 39,9 26 / 125 26 39,9
29 ROHOŇ Marek GKHB 12182 40,9 26 / --- 26 40,9
30 CONRADOVÁ Soňa ROGC 16986 54,0 25 / 145 25 54,0
31 MARKO Peter GKHB 15908 28,2 24 / --- 24 28,2
32 HUDEC Tomáš Golf Club Black Bridge - 164 29,4 6 / --- 6 29,4
33 GÁL Jozef ROGC 15236 28,6 NS --- 28,6
33 KORYTKO František RVGC 16370 38,1 NS --- 38,1
33 SCHELLBERGER Michal ROGC 20556 37,5 NS --- 37,5
33 GREGOVÁ Martina Penati GC 17324 27,1 NS --- 27,1
D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 CHARVÁT ML. Martin GKHB 18452 12,0 35 / 73 / (47) 35 9,2
2 ŠIMONIČ Ivan GTT 14435 5,1 31 / 77 / (35) 31 5,0
3 MIŠURA Andrej Sedin GC 14336 6,5 27 / 81 / (32) 27 6,7
4 CHARVÁT Juraj GKHB 15711 17,0 24 / 86 / (40) 24 16,2
5 PÚČIK Erik Sedin GC 12782 14,3 23 / 88 / (36) 23 13,8
6 BÖHMER Zdenko Sedin GC 14461 13,1 21 / 90 / (32) 21 13,1
7 KUKUMBERG Matej GKHB 06177 16,6 20 / 89 / (36) 20 16,2
8 KAROL Marek GTT 19157 19,9 20 / 88 / (41) 20 19,2
9 BUŠTÍK Branislav Penati GC 08308 15,7 20 / 89 / (35) 20 15,5
10 ZELÍSKOVÁ Jana GKHB 08650 9,4 20 / 88 / (30) 20 9,4
11 KULCSÁR Marcel GCPEG 20725 17,2 19 / 92 / (35) 19 16,9
12 MELICHÁREK Erik GKHB 16473 9,5 19 / 89 / (28) 19 9,5
13 UHER Pavel GKHB 03242 10,3 19 / --- / (28) 19 10,3
14 BEZÁK Igor GKHB 05287 20,5 19 / 91 / (38) 19 19,9
15 ZEMAN Igor GKHB 02210 18,0 19 / 89 / (37) 19 17,8
16 ŠLAPÁK Marián GCW 13979 10,5 18 / 91 / (27) 18 10,5
17 MIKUŠ Tomáš GCW 20754 12,9 18 / 91 / (30) 18 13,9
18 MASARČIN Miroslav GKHB 18596 16,9 18 / 92 / (33) 18 16,8
19 KOVÁČ Milan Sedin GC 04815 13,2 18 / 90 / (31) 18 13,2
20 LASTOVKA ML. Štefan Sedin GC 01990 22,8 18 / 92 / (40) 18 22,0
21 GALBAVÝ Peter Penati GC 05058 9,3 18 / 91 / (26) 18 9,3
22 BUDAY Jozef GKHB 12319 17,3 18 / 90 / (36) 18 17,0
23 FLAŠÍK Fedor GCW 06202 15,0 17 / 93 / (30) 17 15,1
24 VALENTA Tomáš GKHB 20137 15,8 17 / 92 / (32) 17 15,7
25 DUDA Marcel GKHB 09103 22,4 16 / 93 / (38) 16 21,9
26 DOMOTOR Robert GKHB 18737 13,3 16 / --- / (25) 16 13,3
27 VAN WYK André ROGC 22227 15,4 16 / 93 / (30) 16 15,4
28 VIDO Ján TDGC 04667 17,4 16 / 97 / (30) 16 17,4
29 ŠKRIPKO Róbert GCW 12284 20,4 16 / 96 / (35) 16 20,3
30 BELIANSKÝ Rastislav GKHB 15005 20,0 14 / 97 / (32) 14 20,0
31 HURBAN Ján Penati GC 16253 18,1 13 / 98 / (30) 13 19,1
32 BIELIK Karol Sedin GC 08026 17,7 13 / 97 / (29) 13 17,7
33 PREJSA Peter GKHB 20051 36,5 13 / --- / (45) 13 33,0
34 MELICHÁREKOVÁ Miroslava GKHB 16474 27,8 13 / 102 / (36) 13 27,4
35 BANÍK Boris GKHB 15056 11,2 13 / --- / (22) 13 11,2
36 BRNKA Milan GTT 15068 24,5 13 / 99 / (35) 13 24,3
37 ZELÍSKA Jozef GKHB 08649 20,5 12 / 100 / (29) 12 20,5
38 BUDAYOVÁ Mária GKHB 12318 18,0 12 / 96 / (31) 12 18,2
39 NAGY Martin GKHB 18194 22,9 11 / 101 / (31) 11 23,6
40 FÁBRY Juraj GKHB 15373 17,9 11 / --- / (25) 11 17,9
41 KOVÁČIK Róbert GCW 12181 14,2 11 / --- / (20) 11 14,7
42 VAVRÍK Roman GKHB 16530 27,5 11 / 100 / (37) 11 26,9
43 CHROMÍK Juraj GKHB 09676 24,3 10 / --- / (25) 10 24,3
44 ROVŇAN Michal Sedin GC 17661 24,5 10 / 107 / (29) 10 24,5
45 KALIVODA Tomáš GKHB 03522 31,6 9 / 103 / (39) 9 30,3
46 HÁRONIK Mário ŽRGK 11575 22,5 9 / 102 / (30) 9 22,5
47 GIECI Filip GKHB 18690 30,4 9 / --- / (35) 9 30,7
48 ROSIVAČ Miroslav GKHB 21898 20,5 8 / 101 / (28) 8 20,0
49 OSUSKY Roman EGPC 18254 41,3 8 / 107 / (46) 8 29,5
50 VINC Martin GKAK 20795 34,3 8 / --- / (29) 8 34,3
51 KLUSA Adrián GKHB 10337 26,0 8 / --- / (28) 8 26,0
52 LENOCH Vladimír GCPEG 16663 20,4 8 / 106 / (24) 8 20,4
53 MACHO Jozef GKHB 20105 36,6 8 / --- / (38) 8 35,6
54 PUTTERA Marián Penati GC 03632 30,5 8 / --- / (38) 8 30,2
55 TÓTH Zoltán Sedin GC 04939 22,4 8 / 105 / (26) 8 22,4
56 MESÁROŠ Martin GKHB 11151 32,7 8 / --- / (37) 8 33,2
57 PALÁSTHY Pavel GKHB 17163 25,1 7 / 108 / (30) 7 25,7
58 ŠPERKA Michal RVGC 18869 25,5 7 / --- / (28) 7 25,5
59 FRANEK Miroslav GCW 14154 28,0 7 / 107 / (31) 7 28,0
60 KOVALČÍK Rudolf GKHB 22156 32,7 7 / 109 / (34) 7 32,3
61 KOCIANOVÁ Adela GKHB 22019 28,3 6 / 107 / (34) 6 28,2
62 OLEXÍK Mário GKHB 18751 36,4 6 / --- / (35) 6 36,5
63 PAVELKO Maroš GCCP 14259 31,2 6 / 117 / (28) 6 31,2
64 VRÁBEL Tomáš GKT 14742 34,3 6 / --- / (28) 6 35,3
65 OLEXÍK Martin GKHB 18750 19,9 6 / --- / (20) 6 20,1
66 ŽÁK Martin GKHB 20136 32,0 6 / 110 / (33) 6 33,0
67 HORÁČIKOVÁ Zuzana GKHB 21212 33,2 6 / 116 / (29) 6 34,2
68 KANTORÍK Tomáš P.Ž.G.K. 20877 44,5 5 / 122 / (35) 5 44,5
69 KRNÁČ Slavomír GCCBB 17669 39,2 5 / --- / (33) 5 39,0
70 VAVRO Peter GKHB 14641 31,8 5 / 118 / (27) 5 31,8
71 RAČÁK Michal GKHB 22884 54,0 4 / --- / (42) 4 47,1
71 MARKO Peter GKHB 15908 28,2 4 / --- / (24) 4 28,2
73 BABOĽ Martin ROGC 17749 31,4 3 / 114 / (28) 3 32,3
73 KOVÁČ Filip GCCP 18250 39,2 3 / 122 / (29) 3 39,7
75 PORÁZIK Ján GKHB 16968 54,0 3 / 130 / (39) 3 51,8
76 ROHOŇ Marek GKHB 12182 40,9 3 / --- / (26) 3 40,9
77 ZDRÁHAL Petr Golf Club Black Bridge - 164 47,0 2 / --- / (28) 2 47,0
77 ZDRÁHAL Petr Český Golfový Klub - 098 13,6 2 / --- / (7) 2 13,6
79 JECK Jozef EGPC 18920 39,9 2 / 125 / (26) 2 39,9
79 HUDEC Tomáš Golf Club Black Bridge - 164 29,4 2 / --- / (6) 2 29,4
79 CONRADOVÁ Soňa ROGC 16986 54,0 2 / 145 / (25) 2 54,0
82 ANTAL Ján GKHB 20685 45,3 1 / 134 / (27) 1 46,3
83 CABRNOCH Peter Penati GC 11705 10,1 WD --- 10,1
83 GREGOVÁ Martina Penati GC 17324 27,1 NS --- 27,1
83 MAGYAR Juraj ROGC 10157 10,1 NS --- 10,1
83 GÁL Jozef ROGC 15236 28,6 NS --- 28,6
83 BLAHA Miroslav GKHB 15114 19,2 WD --- 19,2
83 BOEMIO Marco GKHB 13689 7,8 NS --- 7,8
83 KORYTKO František RVGC 16370 38,1 NS --- 38,1
83 NEMEC Patrick GCCBB 15372 24,2 NS --- 24,2
83 SCHELLBERGER Michal ROGC 20556 37,5 NS --- 37,5
83 DEMKO Michal GCPEG 20925 20,7 NS --- 20,7
83 ŠULÍK Juraj GKAK 08036 17,4 NS --- 17,4
83 MAGYAR Tomáš ROGC 10158 19,0 NS --- 19,0
83 GREGA Milan Penati GC 18232 26,9 NS --- 26,9
83 PAJTÁŠ Patrik GKHB 06091 13,0 NS --- 13,0