GREEN CONNECTION 2022

Zala Springs Golf Resort, 29. 09. 2022 | 10:0029. 09. 2022 | 17:00

Základné informácie
Skrátený názov GREENCONN2022
Organizátor Penati Golf Club
Spoluorganizátor TEE TIME s.r.o.
Ihrisko Zala Springs Golf Resort
Hlavný rozhodca ROZHODČÍ Pan
Rozhodca ROZHODČÍ Pan
Riaditeľ súťaže Richard Hudec
Súťažný výbor Roman Vavrík, Zsolt Géczi, Marián Puttera, Richard Hudec
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 29. 09. 2022 | 10:00
Dátum a čas ukončenia 29. 09. 2022 | 17:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu CANNON štart - 10:00
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 27. 08. 2022 | 00:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 28. 09. 2022 | 23:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 72
Kapacita turnaja 0
Spôsob registrácie Pozvaný hráč sa na turnaj prihlasuje vyplnením prihlášky, ktorú obdrží e-mailom. V prípade, že sa hráč po prihlásení na turnaj nemôže z akýchkoľvek príčin turnaja zúčastniť, je povinný písomne sa odhlásiť u organizátora súťaže prostredníctvom e-mailu info@teetimeagency.sk, najneskôr 2 dni pred konaním turnaja. Ak sa hráč turnaja nezúčastní bez predchádzajúceho odhlásenia, nemusí mu byť umožnený štart na ďalšom turnaji.
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky
Úhrada nákladov Turnaj pre pozvaných hráčov. Usporiadateľmi súťaže sú SWAN, FORTINET a CISCO. Promotérom turnaja je agentúra Tee Time, s.r.o.
Ostatné informácie
Popis Súťaž jednotlivcov Stableford netto, s úpravou HCP.
Podmienky Len pre pozvaných hráčov. Jednotlivých turnajov sa môžu zúčastniť pozvaní hráči, ktorí sú členmi SKGA, alebo ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s platným HCP.
Víťazstvo Prví traja hráčí v kategórii s najvyšším počtom zahraných STB netto bodov. Na záverečnom turnaji bude v každej kategórii ocenený aj hráč s najvyšším súčtom STB netto bodov troch výberových výsledkov celoročnej súťaže.
Ceny Ceny za prvé tri miesta podľa umiestnenia. 1.-3. miesto získava trofej a vecné ceny. Doplnkové súťaže Nearest to Pin - spoločná, Longest Drive - muži/ženy
Poznámka www.greenconnection.sk
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Kategória HCP 0 - 16 Stableford
Kategória HCP 16,1 - 36 Stableford
Kategória HCP 36,1 - 54 Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Zala Spings
RED +4,0 54,0 0 100
YELLOW +4,0 54,0 0 100

Informáciu nie je možné zobraziť