Pohár prezidenta ASGS

WELTEN - Báč , 04. 10. 2022 | 09:0004. 10. 2022 | 20:00

Základné informácie
Skrátený názov Pohár ASGS
Organizátor Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor Asociácia seniorských golfistov Slovenska
Ihrisko WELTEN - Báč
Hlavný rozhodca KADLÍČEK Peter
Rozhodca GEJDOŠ Jaroslav
Riaditeľ súťaže P.Kadlíček
Súťažný výbor J. Fecko, P. Muška, Š. Novák, P. Kadlíček
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 04. 10. 2022 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 04. 10. 2022 | 20:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu 04.10.2022 o 9.30 hod. štart prvého flajtu
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 20. 09. 2022 | 15:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 01. 10. 2022 | 15:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 55
Kapacita turnaja 0
Spôsob registrácie www.skga.sk, 3.10.2021 do 18.00 hod
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Green fee + štartovné - členovia Golf Club Welten s voľnou hrou pre rok 2022: - s uhradeným členským ASGS 20 € - s neuhradeným členským ASGS 25 € - ostatní hráči: - s uhradeným členským ASGS 55 € - s neuhradeným členským ASGS 60 € - tréningový deň 3.10.2022, s individuálnou rezerváciou Tee Times - v štartovnom je zahrnuté občerstvenie počas hry - poplatok sa hradí v hotovosti pri registrácii
Stravovanie občerstvenie počas hry
Úhrada nákladov v hotovosti pri registrácii !!!
Ostatné informácie
Popis V priebehu turnaja sa uskutočnia doplnkové súťaže Longest drive muži a ženy, Neraest to the pin spoločná, Nearest to the line spoločná, Nearest to the pin second shot spoločná. Po ukončení turnaja sa v priestoroch Golfového klubu WELTEN uskutoční odovzdávanie cien dlhodobých súťaží Senior, Supersenior+Master, Senior Ladies, Supersenior+Master Ladies a Netto Trophy, cien Majstrovstiev v hre na jamky a slávnostná večera. Odporúčané reprezentačné oblečenie (reprezentačné sako, sveter). Počas kola je tréning povolený len na vyhradených tréningových plochách. Za hrubé nešportové chovanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže v zmysle pravidla 1.2 Pravidiel golfu R&A 2019. Protest je možné podať do 15 min. po ukončení hry posledného flajtu turnaja. O proteste rozhodne súťažný výbor do vyhlásenia výsledkov. Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A 2019, miestnych pravidiel a pravidiel uvedených v dokumente “Podmienky a pravidlá dlhodobej seniorskej súťaže 2021“. Hráčom sa odporúča hratie mimo poradia bezpečným a zodpovedným spôsobom (“pripravený na hru“) v zmysle pravidla 6.4b(2) Pravidiel golfu R&A 2019. Hráčom sa pre zrýchlenie hry odporúča hrať do výsledku pár jamky + 5 rán na jamke a daný výsledok zapísať alebo škrtnúť jamku v skóre karte. Súťažný výbor má právo úprav propozícií pred začiatkom súťažného kola. V prípade zhodného výsledku na prvom mieste o poradí rozhodne lepší výsledok: na posledných 9-tich jamkách, na posledných 6-tich jamkách, na posledných 3-och jamkách, na 18. jamke, rozhodne los. Motorové golfové vozíky sú dovolené pre kategóriu Supersenior+Master a Supersenior+Master Ladies , inak len so súhlasom súťažného výboru turnaja.
Podmienky vek od 50 rokov !!!!! Po ukončení turnaja sa v priestoroch Golf Club Welten uskutoční odovzdávanie cien Pohára prezidenta, Majstrovstiev v hre na jamky, dlhodobých súťaží Senior, Supersenior+Master, Senior Ladies, Supersenior+Master Ladies, Senior 14+ a Netto Trophy a slávnostná večera. Odporúčané reprezentačné oblečenie (reprezentačné sako, sveter). !!!!!
Víťazstvo Kategória Ocenenie Podmienka Pohár prezidenta (členovia ASGS) Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov Open STB Brutto Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov Open STB Netto Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov
Ceny poháre a vecné ceny
Poznámka štartovná listina bude zverejnená na www.skga.sk, 3.10.2022 do 22.00 hod
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Pohár prezidenta (členovia ASGS) Stableford
Open STB Brutto Stableford
Open STB Netto Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Welten 2016
YELLOW +9,0 54,0 0 100
RED +9,0 54,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Pohár prezidenta (členovia ASGS) 0 29
Open STB Brutto 0 17
Open STB Netto 0 38
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 55
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BANÁK Pavel 11422 Golf Club WELTEN 19,8
BEZÁK Jozef 09413 Golf Club WELTEN 32,5
BIZOŇOVÁ Dagmar 03531 RED OAK Golf Club 12,5
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,2
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,5
BUCK David Philip 11375 Golf Club WELTEN 21,2
CIBULA Jozef 03933 GC Pegas 14,0
ČIŽÍK Peter 09291 Golf Club WELTEN 16,7
CSIVRE František 09378 Golf Club WELTEN 15,1
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 9,3
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 11,1
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 19,7
GEJDOŠ Pavol 02263 GC Pegas 13,2
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 9,4
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 21,5
GYORGY František 14408 Golf Club WELTEN 8,4
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,2
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 13,6
HERCZEG RAČICKÁ Jitka 02064 Penati Golf Club 14,6
HOANG Minh Lam 19352 Golfový klub Hrubá Borša 14,1
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 13,3
HOJSÍK Marián 10873 Penati Golf Club 4,7
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 22,3
KAAN Miloš 04204 Golf Club WELTEN 12,3
KIM Sikyung 19059 Golf Club WELTEN 15,1
KMIŤ František 08148 GC Pegas 16,9
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,0
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 18,3
KRAJČI Maroš 03850 Golfový klub Hrubá Borša 11,1
KUCHÁR Štefan 13779 Golfový a športový klub Trenčín 14,8
KUCHÁROVÁ Emília 13778 Golfový a športový klub Trenčín 10,5
KURÁŇ Jozef 03256 Golf Club WELTEN 15,8
MATTA Ladislav 01916 Golf Club WELTEN 23,2
MELIŠKOVÁ Andrea 09548 GC Pegas 14,9
MIKÓCZY Marián 08897 Golf Club WELTEN 15,3
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 12,9
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 15,0
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 29,4
NGUYEN Thi Mai Anh 17761 Golf Club WELTEN 9,4
NOVANSKÝ Marián 08156 Golf Club WELTEN 22,5
PÁLENÍK Ľubomír 12301 Penati Golf Club 15,6
PLOIG Ivan 07900 Airport Golf Club 16,4
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf and Country Club Piešťany 22,7
ŠEBOK Ivan 04190 Golf Club WELTEN 15,4
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,4
SMOLÁR Peter 04272 Golf Club WELTEN 16,3
SOJKOVÁ Dagmar 31,1
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 12,3
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 19,1
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,6
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 20,6
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,1
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 10,1
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 20,9
ZLOCHOVÁ Dorota 02022 Golf Club WELTEN 18,8
Pohár prezidenta (členovia ASGS)
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,2
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,5
CIBULA Jozef 03933 GC Pegas 14,0
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 9,3
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 11,1
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 19,7
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 9,4
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 21,5
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,2
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 13,6
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 13,3
HOJSÍK Marián 10873 Penati Golf Club 4,7
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 22,3
KMIŤ František 08148 GC Pegas 16,9
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,0
MIKÓCZY Marián 08897 Golf Club WELTEN 15,3
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 12,9
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 15,0
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 29,4
PLOIG Ivan 07900 Airport Golf Club 16,4
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf and Country Club Piešťany 22,7
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,4
SMOLÁR Peter 04272 Golf Club WELTEN 16,3
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 12,3
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 19,1
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,6
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 20,6
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,1
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 20,9
Open STB Brutto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BIZOŇOVÁ Dagmar 03531 RED OAK Golf Club 12,5
CIBULA Jozef 03933 GC Pegas 14,0
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 9,3
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 11,1
GEJDOŠ Pavol 02263 GC Pegas 13,2
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 9,4
GYORGY František 14408 Golf Club WELTEN 8,4
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 13,6
HOJČUŠ František 09326 Golfový klub Alpinka Košice 13,3
HOJSÍK Marián 10873 Penati Golf Club 4,7
KAAN Miloš 04204 Golf Club WELTEN 12,3
KRAJČI Maroš 03850 Golfový klub Hrubá Borša 11,1
KUCHÁROVÁ Emília 13778 Golfový a športový klub Trenčín 10,5
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 12,9
NGUYEN Thi Mai Anh 17761 Golf Club WELTEN 9,4
STRNAD Anton St. 04180 Lomnický GK 12,3
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 10,1
Open STB Netto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BANÁK Pavel 11422 Golf Club WELTEN 19,8
BEZÁK Jozef 09413 Golf Club WELTEN 32,5
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,2
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,5
BUCK David Philip 11375 Golf Club WELTEN 21,2
ČIŽÍK Peter 09291 Golf Club WELTEN 16,7
CSIVRE František 09378 Golf Club WELTEN 15,1
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 19,7
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 21,5
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,2
HERCZEG RAČICKÁ Jitka 02064 Penati Golf Club 14,6
HOANG Minh Lam 19352 Golfový klub Hrubá Borša 14,1
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 22,3
KIM Sikyung 19059 Golf Club WELTEN 15,1
KMIŤ František 08148 GC Pegas 16,9
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,0
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 18,3
KUCHÁR Štefan 13779 Golfový a športový klub Trenčín 14,8
KURÁŇ Jozef 03256 Golf Club WELTEN 15,8
MATTA Ladislav 01916 Golf Club WELTEN 23,2
MELIŠKOVÁ Andrea 09548 GC Pegas 14,9
MIKÓCZY Marián 08897 Golf Club WELTEN 15,3
MUŠKA Peter 01362 GC Pegas 15,0
MUŠKOVÁ Mária 01947 GC Pegas 29,4
NOVANSKÝ Marián 08156 Golf Club WELTEN 22,5
PÁLENÍK Ľubomír 12301 Penati Golf Club 15,6
PLOIG Ivan 07900 Airport Golf Club 16,4
PŇAČKOVÁ Margita 03370 Golf and Country Club Piešťany 22,7
ŠEBOK Ivan 04190 Golf Club WELTEN 15,4
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,4
SMOLÁR Peter 04272 Golf Club WELTEN 16,3
SOJKOVÁ Dagmar 31,1
SÝKORA Jozef 04571 Golfový klub Alpinka Košice 19,1
SZEDÉLY Erich 03315 Golfový klub Bojnice o.z. 17,6
VALENT Juraj 01041 Golfový klub Hrubá Borša 20,6
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,1
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 20,9
ZLOCHOVÁ Dorota 02022 Golf Club WELTEN 18,8
Pohár prezidenta (členovia ASGS)
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MIKÓCZY Marián GCW 08897 15,3 39 / 84 39 14,7
2 PLOIG Ivan AGC 07900 16,4 38 / 86 38 16,0
3 CIBULA Jozef GCPEG 03933 14,0 38 / 84 38 13,6
4 SZEDÉLY Erich GKB 03315 17,6 38 / 88 38 17,1
5 HUTTA Jozef GTT 10458 22,3 36 / --- 36 21,9
6 GERMAN Miroslav RFMI 06548 9,4 36 / 80 36 9,1
7 SELECKÝ Július GKAK 06790 22,4 35 / 96 35 22,0
8 HADBÁBNA Oľga ŽRGK 07188 19,2 33 / 96 33 19,1
9 BOŠANSKÝ Peter GCPEG 01139 19,2 32 / 96 32 19,2
10 FECKO Jozef GKHB 10956 11,1 30 / 89 30 11,9
11 VALUCH Peter ROGC 08590 26,1 30 / 106 30 26,1
12 HADBÁBNY Emil ŽRGK 05716 13,6 30 / 91 30 13,6
13 VALENT Juraj GKHB 01041 20,6 29 / 101 29 20,6
14 BOŽIK Milan ROGC 09509 19,5 29 / 101 29 19,8
15 KMIŤ František GCPEG 08148 16,9 28 / 97 28 16,9
16 HOJČUŠ František GKAK 09326 13,3 28 / 93 28 13,6
17 PŇAČKOVÁ Margita GCCP 03370 22,7 28 / 106 28 22,7
18 HOJSÍK Marián Penati GC 10873 4,7 28 / 83 28 4,7
19 GERMANOVÁ Valéria RFMI 06808 21,5 28 / 105 28 21,7
20 KOVARČÍK Ján ROGC 05296 16,0 27 / 97 27 16,0
21 ZEMAN Vladimír GCPEG 04543 20,9 27 / --- 27 21,4
22 MUŠKOVÁ Mária GCPEG 01947 29,4 26 / 116 26 29,4
23 MITRO Vladimír GKT 00861 12,9 25 / 95 25 12,9
24 FRIEDRICH Zdeněk GTT 17883 19,7 24 / 104 24 19,7
25 MUŠKA Peter GCPEG 01362 15,0 24 / 99 24 15,0
26 SÝKORA Jozef GKAK 04571 19,1 24 / 106 24 19,4
27 SMOLÁR Peter GCW 04272 16,3 22 / --- 22 16,3
28 STRNAD Anton St. LGK 04180 12,3 18 / --- 18 12,6
29 DADULÁK Rudolf, st. LGK 02000 9,3 WD --- 9,3
Open STB Brutto
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 GERMAN Miroslav RFMI 06548 9,4 28 / 80 / (36) 28 9,1
2 HOJSÍK Marián Penati GC 10873 4,7 25 / 83 / (28) 25 4,7
3 CIBULA Jozef GCPEG 03933 14,0 24 / 84 / (38) 24 13,6
4 KRAJČI Maroš GKHB 03850 11,1 24 / 86 / (33) 24 10,9
5 GYORGY František GCW 14408 8,4 23 / --- / (29) 23 8,4
6 KAAN Miloš GCW 04204 12,3 22 / 87 / (34) 22 12,1
7 FECKO Jozef GKHB 10956 11,1 21 / 89 / (30) 21 11,9
8 NGUYEN Thi Mai Anh GCW 17761 9,4 20 / 90 / (28) 20 9,4
9 VILNER Vladimír LGK 06314 10,1 20 / 93 / (27) 20 10,2
10 KUCHÁROVÁ Emília G&SKTN 13778 10,5 20 / 90 / (30) 20 10,5
11 GEJDOŠ Pavol GCPEG 02263 13,2 19 / --- / (29) 19 13,2
12 BIZOŇOVÁ Dagmar ROGC 03531 12,5 19 / 91 / (32) 19 12,5
13 HOJČUŠ František GKAK 09326 13,3 17 / 93 / (28) 17 13,6
14 HADBÁBNY Emil ŽRGK 05716 13,6 17 / 91 / (30) 17 13,6
15 MITRO Vladimír GKT 00861 12,9 13 / 95 / (25) 13 12,9
16 STRNAD Anton St. LGK 04180 12,3 13 / --- / (18) 13 12,6
17 DADULÁK Rudolf, st. LGK 02000 9,3 WD --- 9,3
Open STB Netto
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MIKÓCZY Marián GCW 08897 15,3 39 / 84 39 14,7
2 PLOIG Ivan AGC 07900 16,4 38 / 86 38 16,0
3 SZEDÉLY Erich GKB 03315 17,6 38 / 88 38 17,1
4 HUTTA Jozef GTT 10458 22,3 36 / --- 36 21,9
5 SELECKÝ Július GKAK 06790 22,4 35 / 96 35 22,0
6 KUCHÁR Štefan G&SKTN 13779 14,8 33 / 90 33 14,7
7 HERCZEG RAČICKÁ Jitka Penati GC 02064 14,6 33 / 91 33 14,5
8 HADBÁBNA Oľga ŽRGK 07188 19,2 33 / 96 33 19,1
9 BEZÁK Jozef GCW 09413 32,5 33 / 113 33 32,4
10 KRAAK Radka GKHB 11406 18,3 32 / --- 32 18,3
11 BOŠANSKÝ Peter GCPEG 01139 19,2 32 / 96 32 19,2
12 ŠEBOK Ivan GCW 04190 15,4 31 / 92 31 15,4
13 PÁLENÍK Ľubomír Penati GC 12301 15,6 31 / --- 31 15,6
14 ZLOCHOVÁ Dorota GCW 02022 18,8 31 / 100 31 18,8
15 HOANG Minh Lam GKHB 19352 14,1 30 / 92 30 14,1
16 VALUCH Peter ROGC 08590 26,1 30 / 106 30 26,1
17 NOVANSKÝ Marián GCW 08156 22,5 30 / --- 30 22,9
18 VALENT Juraj GKHB 01041 20,6 29 / 101 29 20,6
19 MATTA Ladislav GCW 01916 23,2 29 / 104 29 23,2
20 BOŽIK Milan ROGC 09509 19,5 29 / 101 29 19,8
21 KMIŤ František GCPEG 08148 16,9 28 / 97 28 16,9
22 PŇAČKOVÁ Margita GCCP 03370 22,7 28 / 106 28 22,7
23 KIM Sikyung GCW 19059 15,1 28 / 97 28 15,4
24 GERMANOVÁ Valéria RFMI 06808 21,5 28 / 105 28 21,7
25 KOVARČÍK Ján ROGC 05296 16,0 27 / 97 27 16,0
26 ZEMAN Vladimír GCPEG 04543 20,9 27 / --- 27 21,4
27 MUŠKOVÁ Mária GCPEG 01947 29,4 26 / 116 26 29,4
28 ČIŽÍK Peter GCW 09291 16,7 25 / --- 25 16,7
29 FRIEDRICH Zdeněk GTT 17883 19,7 24 / 104 24 19,7
30 BUCK David Philip GCW 11375 21,2 24 / 107 24 21,2
31 CSIVRE František GCW 09378 15,1 24 / --- 24 15,1
32 MUŠKA Peter GCPEG 01362 15,0 24 / 99 24 15,0
33 SÝKORA Jozef GKAK 04571 19,1 24 / 106 24 19,4
34 SMOLÁR Peter GCW 04272 16,3 22 / --- 22 16,3
35 MELIŠKOVÁ Andrea GCPEG 09548 14,9 22 / 103 22 14,9
36 BANÁK Pavel GCW 11422 19,8 20 / 111 20 20,1
37 SOJKOVÁ Dagmar Sokrates Golf & Country Club - 048 31,1 RTD --- 31,1
37 KURÁŇ Jozef GCW 03256 15,8 WD --- 15,8