Pohár prezidenta ASGS

Welten - Báč , 04. 10. 2022 | 09:0004. 10. 2022 | 20:00

Základné informácie
Skrátený názov Pohár ASGS
Organizátor Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor Asociácia seniorských golfistov Slovenska
Ihrisko Welten - Báč
Hlavný rozhodca SÁNDOR Adam
Rozhodca KADLÍČEK Peter
Riaditeľ súťaže P.Kadlíček
Súťažný výbor J. Fecko, P. Muška, Š. Novák, P. Kadlíček
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 04. 10. 2022 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 04. 10. 2022 | 20:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu 04.10.2022 o 9.30 hod. štart prvého flajtu
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 20. 09. 2022 | 15:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 03. 10. 2022 | 18:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 34
Kapacita turnaja 0
Spôsob registrácie www.skga.sk, 3.10.2021 do 18.00 hod
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Green fee + štartovné - členovia Golf Club Welten s voľnou hrou pre rok 2022: - s uhradeným členským ASGS 20 € - s neuhradeným členským ASGS 25 € - ostatní hráči: - s uhradeným členským ASGS 55 € - s neuhradeným členským ASGS 60 € - tréningový deň 3.10.2022, s individuálnou rezerváciou Tee Times - v štartovnom je zahrnuté občerstvenie počas hry - poplatok sa hradí v hotovosti pri registrácii
Úhrada nákladov v hotovosti pri registrácii !!!
Ostatné informácie
Popis V priebehu turnaja sa uskutočnia doplnkové súťaže Longest drive muži a ženy, Neraest to the pin spoločná, Nearest to the line spoločná, Nearest to the pin second shot spoločná. Po ukončení turnaja sa v priestoroch Golfového klubu WELTEN uskutoční odovzdávanie cien dlhodobých súťaží Senior, Supersenior+Master, Senior Ladies, Supersenior+Master Ladies a Netto Trophy, cien Majstrovstiev v hre na jamky a slávnostná večera. Odporúčané reprezentačné oblečenie (reprezentačné sako, sveter). Počas kola je tréning povolený len na vyhradených tréningových plochách. Za hrubé nešportové chovanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže v zmysle pravidla 1.2 Pravidiel golfu R&A 2019. Protest je možné podať do 15 min. po ukončení hry posledného flajtu turnaja. O proteste rozhodne súťažný výbor do vyhlásenia výsledkov. Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A 2019, miestnych pravidiel a pravidiel uvedených v dokumente “Podmienky a pravidlá dlhodobej seniorskej súťaže 2021“. Hráčom sa odporúča hratie mimo poradia bezpečným a zodpovedným spôsobom (“pripravený na hru“) v zmysle pravidla 6.4b(2) Pravidiel golfu R&A 2019. Hráčom sa pre zrýchlenie hry odporúča hrať do výsledku pár jamky + 5 rán na jamke a daný výsledok zapísať alebo škrtnúť jamku v skóre karte. Súťažný výbor má právo úprav propozícií pred začiatkom súťažného kola. V prípade zhodného výsledku na prvom mieste o poradí rozhodne lepší výsledok: na posledných 9-tich jamkách, na posledných 6-tich jamkách, na posledných 3-och jamkách, na 18. jamke, rozhodne los. Motorové golfové vozíky sú dovolené pre kategóriu Supersenior+Master a Supersenior+Master Ladies , inak len so súhlasom súťažného výboru turnaja.
Podmienky vek od 50 rokov !!!!! Po ukončení turnaja sa v priestoroch Golf Club Welten uskutoční odovzdávanie cien Pohára prezidenta, Majstrovstiev v hre na jamky, dlhodobých súťaží Senior, Supersenior+Master, Senior Ladies, Supersenior+Master Ladies, Senior 14+ a Netto Trophy a slávnostná večera. Odporúčané reprezentačné oblečenie (reprezentačné sako, sveter). !!!!!
Víťazstvo Kategória Ocenenie Podmienka Pohár prezidenta (členovia ASGS) Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov Open STB Brutto Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov Open STB Netto Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov
Ceny poháre a vecné ceny
Poznámka štartovná listina bude zverejnená na www.skga.sk, 3.10.2022 do 22.00 hod
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Pohár prezidenta (členovia ASGS) Stableford
Open STB Brutto Stableford
Open STB Netto Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Welten 2016
YELLOW +9,0 54,0 0 100
RED +9,0 54,0 0 100
Dokumenty
propozície
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Pohár prezidenta (členovia ASGS) 0 33
Open STB Brutto 0 7
Open STB Netto 0 26
* Nezaradení 0 1
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 34
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BESEDIČ Vojtech 01152 GC Pegas 26,6
BEZÁK Jozef 09413 Golf Club WELTEN 32,3
BIZOŇOVÁ Dagmar 03531 RED OAK Golf Club 12,5
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,2
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,5
BUCK David Philip 11375 Golf Club WELTEN 21,2
CSIVRE František 09378 Golf Club WELTEN 15,1
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 9,3
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 19,7
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 9,4
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 21,5
GYORGY František 14408 Golf Club WELTEN 8,4
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,2
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 13,6
HERCZEG RAČICKÁ Jitka 02064 Penati Golf Club 14,6
KMIŤ František 08148 GC Pegas 16,9
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,0
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 18,3
MATTA Ladislav 01916 Golf Club WELTEN 23,2
MELIŠKOVÁ Andrea 09548 GC Pegas 14,4
MIKÓCZY Marián 08897 Golf Club WELTEN 15,3
NEUMANN Pavel 06392 Golf Club WELTEN 26,2
NEUMANNOVÁ Michaela 18795 Golf Club WELTEN 26,6
NGUYEN Thi Mai Anh 17761 Golf Club WELTEN 9,4
PÁLKOVÁ Eva 16427 GC Pegas 21,3
PLOIG Ivan 07900 Airport Golf Club 16,4
SADIV Jozef 04574 Golfový klub Alpinka Košice 18,2
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 17,6
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,4
URBÁNEK Jozef 06621 GC Pegas 20,1
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,1
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 10,1
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 20,4
ZLOCHOVÁ Dorota 02022 Golf Club WELTEN 18,8
Pohár prezidenta (členovia ASGS)
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BESEDIČ Vojtech 01152 GC Pegas 26,6
BEZÁK Jozef 09413 Golf Club WELTEN 32,3
BIZOŇOVÁ Dagmar 03531 RED OAK Golf Club 12,5
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,2
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,5
BUCK David Philip 11375 Golf Club WELTEN 21,2
CSIVRE František 09378 Golf Club WELTEN 15,1
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 9,3
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 19,7
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 9,4
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 21,5
GYORGY František 14408 Golf Club WELTEN 8,4
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,2
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 13,6
HERCZEG RAČICKÁ Jitka 02064 Penati Golf Club 14,6
KMIŤ František 08148 GC Pegas 16,9
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,0
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 18,3
MATTA Ladislav 01916 Golf Club WELTEN 23,2
MELIŠKOVÁ Andrea 09548 GC Pegas 14,4
MIKÓCZY Marián 08897 Golf Club WELTEN 15,3
NEUMANN Pavel 06392 Golf Club WELTEN 26,2
NGUYEN Thi Mai Anh 17761 Golf Club WELTEN 9,4
PÁLKOVÁ Eva 16427 GC Pegas 21,3
PLOIG Ivan 07900 Airport Golf Club 16,4
SADIV Jozef 04574 Golfový klub Alpinka Košice 18,2
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 17,6
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,4
URBÁNEK Jozef 06621 GC Pegas 20,1
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,1
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 10,1
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 20,4
ZLOCHOVÁ Dorota 02022 Golf Club WELTEN 18,8
Open STB Brutto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BIZOŇOVÁ Dagmar 03531 RED OAK Golf Club 12,5
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 9,3
GERMAN Miroslav 06548 Red Fox golf club Malá Ida 9,4
GYORGY František 14408 Golf Club WELTEN 8,4
HADBÁBNY Emil 05716 Žilinsko-rajecký golfový klub 13,6
NGUYEN Thi Mai Anh 17761 Golf Club WELTEN 9,4
VILNER Vladimír 06314 Lomnický GK 10,1
Open STB Netto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BESEDIČ Vojtech 01152 GC Pegas 26,6
BEZÁK Jozef 09413 Golf Club WELTEN 32,3
BOŠANSKÝ Peter 01139 GC Pegas 19,2
BOŽIK Milan 09509 RED OAK Golf Club 19,5
BUCK David Philip 11375 Golf Club WELTEN 21,2
CSIVRE František 09378 Golf Club WELTEN 15,1
FRIEDRICH Zdeněk 17883 Golf Trnava 19,7
GERMANOVÁ Valéria 06808 Red Fox golf club Malá Ida 21,5
HADBÁBNA Oľga 07188 Žilinsko-rajecký golfový klub 19,2
HERCZEG RAČICKÁ Jitka 02064 Penati Golf Club 14,6
KMIŤ František 08148 GC Pegas 16,9
KOVARČÍK Ján 05296 RED OAK Golf Club 16,0
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 18,3
MATTA Ladislav 01916 Golf Club WELTEN 23,2
MELIŠKOVÁ Andrea 09548 GC Pegas 14,4
MIKÓCZY Marián 08897 Golf Club WELTEN 15,3
NEUMANN Pavel 06392 Golf Club WELTEN 26,2
PÁLKOVÁ Eva 16427 GC Pegas 21,3
PLOIG Ivan 07900 Airport Golf Club 16,4
SADIV Jozef 04574 Golfový klub Alpinka Košice 18,2
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 17,6
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,4
URBÁNEK Jozef 06621 GC Pegas 20,1
VALUCH Peter 08590 RED OAK Golf Club 26,1
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 20,4
ZLOCHOVÁ Dorota 02022 Golf Club WELTEN 18,8