SGR Tour 2023 - streda SVIATOK(štartovka na požiadavky)

Sedin Golf Resort, 05. 07. 2023 | 12:0005. 07. 2023 | 23:50

Základné informácie
Skrátený názov SGR - S
Organizátor Sedin Golf Club, o.z.
Spoluorganizátor
Ihrisko Sedin Golf Resort
Hlavný rozhodca HOLAKOVSKÁ Helena
Rozhodca VIDRA Michal, SATUR Dušan, NÁGEL Kristián
Riaditeľ súťaže Jaroslav Lacuška
Súťažný výbor Jaroslav Lacuška, Kristián Nágel, Dušan Satur, Helena Holakovská
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 05. 07. 2023 | 12:00
Dátum a čas ukončenia 05. 07. 2023 | 23:50
Počet kôl 1
Spôsob štartu postupne od jamky č. 1
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 01. 05. 2023 | 12:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 04. 07. 2023 | 13:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 38
Kapacita turnaja 38
Spôsob registrácie www.skga.sk/turnaje
turnaj

Kapacita turnaja bola naplená, nie je možné sa prihlásiť

Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Člen SGR s uhradeným ročným alebo doživotným členstvom - 10€, členovia iných klubov - 52€ Juniori do 18 rokov 42€
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Turnaj na úpravu HCP. Všetky klubové HCP turnaje sú súčasťou dlhodobej súťaže EKLEKTIK. Turnaje od 19.3.2023 do 30.6.2023 sú zároveň kvalifikáciou na klubovú jamkovku 2023.
Podmienky Turnaj je otvorený pre všetkých registrovaných hráčov v národných zväzoch ( na Slovensku v SKGA ), ktorí sa prihlásili v stanovenom termíne, zaplatili poplatok, fee a spĺňajú podmienky pre hru požadované na ihrisku. ***Zloženie flightov a štartovná listina budú zverejnené vždy najneskôr o 17:00 deň pred konaním turnaja. Požiadavky na zloženie flightov môžu hráči ohlásiť a budú akceptované iba pri každom treťom turnaji – ktorý bude takto označený. Pre ostatné turnaje bude štartovná listina zostavená podľa HCP hráčov.*** ***V každom turnaji je rezervovaných 6 miest pre členov Sedin Golf Club. Ak takíto záujemcovia nenaplnia 6 miest do 48 hodín pred turnajom – miesta budú uvoľnené pre ostatných hráčov.***
Víťazstvo Vyhodnocovanie jednotlivých turnajov v súťaži: Kategória C – víťaz kategórie s najvyšším počtom stableford bodov brutto. Kategória A - prví traja hráči s najvyšším počtom stableford bodov netto. Kategória B - prví traja hráči s najvyšším počtom stableford bodov netto. V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v turnaji rozhoduje o umiestnení na prvých troch miestach lepší výsledok na posledných 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke
Ceny trofeje od SGR
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
A: spoločná HCP 0-35,9 STB netto Stableford
B: spoločná HCP 36-54 STB netto Stableford
C: spoločná STB brutto Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Sedín Clasic Par 73
WHITE +9,0 11,4 0 69
YELLOW 11,5 54,0 0 69
BLUE +9,0 54,0 70 100
BLUE +9,0 11,4 0 100
RED 11,5 54,0 0 100
Dokumenty
PROPOZICIE
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
A: spoločná HCP 0-35,9 STB netto 0 36
B: spoločná HCP 36-54 STB netto 0 2
C: spoločná STB brutto 0 38
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 38
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BÁLINT Milan 05740 GC Pegas 13,7
BIZOŇ Peter 07389 Sedin Golf Club, o.z. 13,5
CESNAK Andrej 08056 Sedin Golf Club, o.z. 12,3
ĎURČO Peter 10606 Sedin Golf Club, o.z. 8,4
FUČÍK Peter 15619 GC Pegas 11,5
HOCHSTEIGER František 16567 RED OAK Golf Club 17,1
HOCHSTEIGEROVÁ Miriam 18217 RED OAK Golf Club 23,5
HORKOVIČ Ján 14825 Sedin Golf Club, o.z. 16,6
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 23,3
JEŽÍK Dušan 10382 Golfový a športový klub Trenčín 2,3
KAVULJÁK Juraj 19018 Golf Trnava 6,2
KMIŤ František 08148 GC Pegas 18,5
KUNÍK Dušan 14752 Golf Trnava 15,2
KUNÍKOVÁ Oľga 14755 Golf Trnava 16,8
LEŠO Ján 01193 GC Pegas 15,7
MASÁR Ján 02725 Golf Club Scotland 13,1
MASÁROVÁ Daniela 02726 Golf Club Scotland 25,8
MELIŠKOVÁ Andrea 09548 GC Pegas 14,8
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 9,5
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 16,2
PIPTA Karol 13043 Airport Golf Club 10,2
RUNÁK Štefan 06383 Sedin Golf Club, o.z. 13,0
ŠEBESTA Martin 15815 Sedin Golf Club, o.z. 4,7
ŠEBESTOVÁ Jana 15958 Sedin Golf Club, o.z. 16,0
SEGÉŇ Ján 03669 Sedin Golf Club, o.z. 10,9
ŠIMEK Richard 09208 GC Pegas 12,3
SLIMÁK Milan 08103 Sedin Golf Club, o.z. 5,0
SLOVÁČIK Juraj 11412 Sedin Golf Club, o.z. 17,0
ŠOLTYS Pavel 05028 Sedin Golf Club, o.z. 18,8
ŠOLTYSOVÁ Helena 05326 Sedin Golf Club, o.z. 28,6
SUROVKA Ivan 13739 GC Pegas 12,5
SZITAS Robert 15143 Sedin Golf Club, o.z. 13,5
UFNÁR Alžbeta 22158 Sedin Golf Club, o.z. 54,0
UFNAR Peter 22187 Sedin Golf Club, o.z. 54,0
ULIČNÝ Miroslav 02499 Penati Golf Club 24,6
VACHÁLEK Peter 15144 Golf Trnava 8,2
VANDERKA Martin 07153 Sedin Golf Club, o.z. 11,0
VAREŠINSKÝ Radoslav 21700 Sedin Golf Club, o.z. 20,2
A: spoločná HCP 0-35,9 STB netto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BÁLINT Milan 05740 GC Pegas 13,7
BIZOŇ Peter 07389 Sedin Golf Club, o.z. 13,5
CESNAK Andrej 08056 Sedin Golf Club, o.z. 12,3
ĎURČO Peter 10606 Sedin Golf Club, o.z. 8,4
FUČÍK Peter 15619 GC Pegas 11,5
HOCHSTEIGER František 16567 RED OAK Golf Club 17,1
HOCHSTEIGEROVÁ Miriam 18217 RED OAK Golf Club 23,5
HORKOVIČ Ján 14825 Sedin Golf Club, o.z. 16,6
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 23,3
JEŽÍK Dušan 10382 Golfový a športový klub Trenčín 2,3
KAVULJÁK Juraj 19018 Golf Trnava 6,2
KMIŤ František 08148 GC Pegas 18,5
KUNÍK Dušan 14752 Golf Trnava 15,2
KUNÍKOVÁ Oľga 14755 Golf Trnava 16,8
LEŠO Ján 01193 GC Pegas 15,7
MASÁR Ján 02725 Golf Club Scotland 13,1
MASÁROVÁ Daniela 02726 Golf Club Scotland 25,8
MELIŠKOVÁ Andrea 09548 GC Pegas 14,8
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 9,5
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 16,2
PIPTA Karol 13043 Airport Golf Club 10,2
RUNÁK Štefan 06383 Sedin Golf Club, o.z. 13,0
ŠEBESTA Martin 15815 Sedin Golf Club, o.z. 4,7
ŠEBESTOVÁ Jana 15958 Sedin Golf Club, o.z. 16,0
SEGÉŇ Ján 03669 Sedin Golf Club, o.z. 10,9
ŠIMEK Richard 09208 GC Pegas 12,3
SLIMÁK Milan 08103 Sedin Golf Club, o.z. 5,0
SLOVÁČIK Juraj 11412 Sedin Golf Club, o.z. 17,0
ŠOLTYS Pavel 05028 Sedin Golf Club, o.z. 18,8
ŠOLTYSOVÁ Helena 05326 Sedin Golf Club, o.z. 28,6
SUROVKA Ivan 13739 GC Pegas 12,5
SZITAS Robert 15143 Sedin Golf Club, o.z. 13,5
ULIČNÝ Miroslav 02499 Penati Golf Club 24,6
VACHÁLEK Peter 15144 Golf Trnava 8,2
VANDERKA Martin 07153 Sedin Golf Club, o.z. 11,0
VAREŠINSKÝ Radoslav 21700 Sedin Golf Club, o.z. 20,2
B: spoločná HCP 36-54 STB netto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
UFNÁR Alžbeta 22158 Sedin Golf Club, o.z. 54,0
UFNAR Peter 22187 Sedin Golf Club, o.z. 54,0
C: spoločná STB brutto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BÁLINT Milan 05740 GC Pegas 13,7
BIZOŇ Peter 07389 Sedin Golf Club, o.z. 13,5
CESNAK Andrej 08056 Sedin Golf Club, o.z. 12,3
ĎURČO Peter 10606 Sedin Golf Club, o.z. 8,4
FUČÍK Peter 15619 GC Pegas 11,5
HOCHSTEIGER František 16567 RED OAK Golf Club 17,1
HOCHSTEIGEROVÁ Miriam 18217 RED OAK Golf Club 23,5
HORKOVIČ Ján 14825 Sedin Golf Club, o.z. 16,6
HUTTA Jozef 10458 Golf Trnava 23,3
JEŽÍK Dušan 10382 Golfový a športový klub Trenčín 2,3
KAVULJÁK Juraj 19018 Golf Trnava 6,2
KMIŤ František 08148 GC Pegas 18,5
KUNÍK Dušan 14752 Golf Trnava 15,2
KUNÍKOVÁ Oľga 14755 Golf Trnava 16,8
LEŠO Ján 01193 GC Pegas 15,7
MASÁR Ján 02725 Golf Club Scotland 13,1
MASÁROVÁ Daniela 02726 Golf Club Scotland 25,8
MELIŠKOVÁ Andrea 09548 GC Pegas 14,8
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 9,5
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 16,2
PIPTA Karol 13043 Airport Golf Club 10,2
RUNÁK Štefan 06383 Sedin Golf Club, o.z. 13,0
ŠEBESTA Martin 15815 Sedin Golf Club, o.z. 4,7
ŠEBESTOVÁ Jana 15958 Sedin Golf Club, o.z. 16,0
SEGÉŇ Ján 03669 Sedin Golf Club, o.z. 10,9
ŠIMEK Richard 09208 GC Pegas 12,3
SLIMÁK Milan 08103 Sedin Golf Club, o.z. 5,0
SLOVÁČIK Juraj 11412 Sedin Golf Club, o.z. 17,0
ŠOLTYS Pavel 05028 Sedin Golf Club, o.z. 18,8
ŠOLTYSOVÁ Helena 05326 Sedin Golf Club, o.z. 28,6
SUROVKA Ivan 13739 GC Pegas 12,5
SZITAS Robert 15143 Sedin Golf Club, o.z. 13,5
UFNÁR Alžbeta 22158 Sedin Golf Club, o.z. 54,0
UFNAR Peter 22187 Sedin Golf Club, o.z. 54,0
ULIČNÝ Miroslav 02499 Penati Golf Club 24,6
VACHÁLEK Peter 15144 Golf Trnava 8,2
VANDERKA Martin 07153 Sedin Golf Club, o.z. 11,0
VAREŠINSKÝ Radoslav 21700 Sedin Golf Club, o.z. 20,2
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
A: spoločná HCP 0-35,9 STB netto 0 36
B: spoločná HCP 36-54 STB netto 0 2
C: spoločná STB brutto 0 38
Všetko 38
1. kolo
Flight Čas Jamka Meno #1 Meno #2 Meno #3 Meno #4
1 12:00 1 MOŠKO Vladimír VANDERKA Martin MOŠKOVÁ Ivana
2 12:09 1 SLIMÁK Milan VACHÁLEK Peter ŠIMEK Richard
3 12:18 1 JEŽÍK Dušan SEGÉŇ Ján FUČÍK Peter
4 12:27 1 ŠEBESTA Martin ŠEBESTOVÁ Jana KUNÍKOVÁ Oľga
5 12:36 1 KAVULJÁK Juraj ĎURČO Peter PIPTA Karol
6 12:45 1 SUROVKA Ivan LEŠO Ján
7 12:54 1 SZITAS Robert BÁLINT Milan KMIŤ František
8 13:03 1 BIZOŇ Peter RUNÁK Štefan SLOVÁČIK Juraj
9 13:12 1 VAREŠINSKÝ Radoslav ULIČNÝ Miroslav MELIŠKOVÁ Andrea
10 13:21 1 MASÁR Ján MASÁROVÁ Daniela HOCHSTEIGEROVÁ Miriam
11 13:30 1 ŠOLTYS Pavel HOCHSTEIGER František ŠOLTYSOVÁ Helena
12 13:39 1 CESNAK Andrej KUNÍK Dušan HUTTA Jozef
A: spoločná HCP 0-35,9 STB netto
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ŠOLTYSOVÁ Helena Sedin GC 05326 28,6 42 / 103 42 27,8
2 HOCHSTEIGEROVÁ Miriam ROGC 18217 23,5 41 / 98 41 22,5
3 MASÁROVÁ Daniela GCSCO 02726 25,8 41 / 101 41 25,4
4 ŠEBESTOVÁ Jana Sedin GC 15958 16,0 40 / 90 40 15,2
5 SLOVÁČIK Juraj Sedin GC 11412 17,0 40 / 90 40 16,8
6 CESNAK Andrej Sedin GC 08056 12,3 39 / 85 39 11,9
7 KUNÍKOVÁ Oľga GTT 14755 16,8 38 / --- 38 16,0
8 RUNÁK Štefan Sedin GC 06383 13,0 38 / 87 38 12,5
9 ĎURČO Peter Sedin GC 10606 8,4 38 / 90 38 7,9
10 BÁLINT Milan GCPEG 05740 13,7 38 / 88 38 12,9
11 ŠIMEK Richard GCPEG 09208 12,3 36 / 88 36 12,1
12 ŠEBESTA Martin Sedin GC 15815 4,7 36 / 81 36 4,5
13 JEŽÍK Dušan G&SKTN 10382 2,3 36 / 78 36 2,4
14 BIZOŇ Peter Sedin GC 07389 13,5 36 / 90 36 13,4
15 KAVULJÁK Juraj GTT 19018 6,2 35 / 84 35 6,2
16 SLIMÁK Milan Sedin GC 08103 5,0 35 / 82 35 4,9
17 HORKOVIČ Ján Sedin GC 14825 16,6 35 / 95 35 16,4
18 FUČÍK Peter GCPEG 15619 11,5 34 / 89 34 11,4
19 MOŠKOVÁ Ivana Sedin GC 07552 16,2 34 / --- 34 16,2
20 HUTTA Jozef GTT 10458 23,3 33 / 104 33 23,3
21 MASÁR Ján GCSCO 02725 13,1 33 / 92 33 13,1
22 KMIŤ František GCPEG 08148 18,5 33 / 101 33 18,7
23 MELIŠKOVÁ Andrea GCPEG 09548 14,8 32 / 96 32 15,1
24 SUROVKA Ivan GCPEG 13739 12,5 32 / 93 32 12,4
25 ULIČNÝ Miroslav Penati GC 02499 24,6 31 / 108 31 24,7
26 ŠOLTYS Pavel Sedin GC 05028 18,8 31 / --- 31 18,8
27 VANDERKA Martin Sedin GC 07153 11,0 29 / --- 29 11,4
28 MOŠKO Vladimír Sedin GC 07551 9,5 29 / 95 29 9,5
29 LEŠO Ján GCPEG 01193 15,7 28 / 100 28 15,7
30 VACHÁLEK Peter GTT 15144 8,2 28 / 95 28 8,2
31 KUNÍK Dušan GTT 14752 15,2 28 / --- 28 15,2
32 SZITAS Robert Sedin GC 15143 13,5 28 / --- 28 14,2
33 PIPTA Karol AGC 13043 10,2 28 / 98 28 10,7
34 HOCHSTEIGER František ROGC 16567 17,1 27 / --- 27 18,0
35 SEGÉŇ Ján Sedin GC 03669 10,9 25 / --- 25 11,3
36 VAREŠINSKÝ Radoslav Sedin GC 21700 20,2 20 / --- 20 20,2
B: spoločná HCP 36-54 STB netto
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 UFNAR Peter Sedin GC 22187 54,0 47 / 130 47 42,0
2 UFNÁR Alžbeta Sedin GC 22158 54,0 44 / 134 44 45,2
C: spoločná STB brutto
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 JEŽÍK Dušan G&SKTN 10382 2,3 31 / 78 / (36) 31 2,4
2 ŠEBESTA Martin Sedin GC 15815 4,7 28 / 81 / (36) 28 4,5
3 ĎURČO Peter Sedin GC 10606 8,4 27 / 90 / (38) 27 7,9
4 SLIMÁK Milan Sedin GC 08103 5,0 27 / 82 / (35) 27 4,9
5 KAVULJÁK Juraj GTT 19018 6,2 25 / 84 / (35) 25 6,2
6 CESNAK Andrej Sedin GC 08056 12,3 25 / 85 / (39) 25 11,9
7 ŠIMEK Richard GCPEG 09208 12,3 22 / 88 / (36) 22 12,1
8 BÁLINT Milan GCPEG 05740 13,7 22 / 88 / (38) 22 12,9
9 RUNÁK Štefan Sedin GC 06383 13,0 22 / 87 / (38) 22 12,5
10 SLOVÁČIK Juraj Sedin GC 11412 17,0 21 / 90 / (40) 21 16,8
11 FUČÍK Peter GCPEG 15619 11,5 21 / 89 / (34) 21 11,4
12 BIZOŇ Peter Sedin GC 07389 13,5 21 / 90 / (36) 21 13,4
13 ŠEBESTOVÁ Jana Sedin GC 15958 16,0 19 / 90 / (40) 19 15,2
14 VACHÁLEK Peter GTT 15144 8,2 19 / 95 / (28) 19 8,2
15 KUNÍKOVÁ Oľga GTT 14755 16,8 18 / --- / (38) 18 16,0
16 SUROVKA Ivan GCPEG 13739 12,5 18 / 93 / (32) 18 12,4
17 VANDERKA Martin Sedin GC 07153 11,0 17 / --- / (29) 17 11,4
18 MASÁR Ján GCSCO 02725 13,1 17 / 92 / (33) 17 13,1
19 PIPTA Karol AGC 13043 10,2 17 / 98 / (28) 17 10,7
20 HORKOVIČ Ján Sedin GC 14825 16,6 16 / 95 / (35) 16 16,4
21 MOŠKO Vladimír Sedin GC 07551 9,5 16 / 95 / (29) 16 9,5
22 MOŠKOVÁ Ivana Sedin GC 07552 16,2 15 / --- / (34) 15 16,2
23 LEŠO Ján GCPEG 01193 15,7 14 / 100 / (28) 14 15,7
24 HOCHSTEIGEROVÁ Miriam ROGC 18217 23,5 14 / 98 / (41) 14 22,5
25 SZITAS Robert Sedin GC 15143 13,5 14 / --- / (28) 14 14,2
26 MELIŠKOVÁ Andrea GCPEG 09548 14,8 14 / 96 / (32) 14 15,1
27 HUTTA Jozef GTT 10458 23,3 13 / 104 / (33) 13 23,3
28 SEGÉŇ Ján Sedin GC 03669 10,9 13 / --- / (25) 13 11,3
29 KMIŤ František GCPEG 08148 18,5 13 / 101 / (33) 13 18,7
30 ŠOLTYS Pavel Sedin GC 05028 18,8 13 / --- / (31) 13 18,8
31 KUNÍK Dušan GTT 14752 15,2 13 / --- / (28) 13 15,2
32 HOCHSTEIGER František ROGC 16567 17,1 11 / --- / (27) 11 18,0
33 ŠOLTYSOVÁ Helena Sedin GC 05326 28,6 11 / 103 / (42) 11 27,8
34 MASÁROVÁ Daniela GCSCO 02726 25,8 10 / 101 / (41) 10 25,4
35 VAREŠINSKÝ Radoslav Sedin GC 21700 20,2 7 / --- / (20) 7 20,2
36 ULIČNÝ Miroslav Penati GC 02499 24,6 5 / 108 / (31) 5 24,7
37 UFNÁR Alžbeta Sedin GC 22158 54,0 4 / 134 / (44) 4 45,2
38 UFNAR Peter Sedin GC 22187 54,0 2 / 130 / (47) 2 42,0