ŠVAJLEN INVITATIONAL 2022

GREEN RESORT Hrubá Borša, 07. 10. 2022 | 11:0007. 10. 2022 | 21:00

Základné informácie
Skrátený názov švajlen 2021
Organizátor Golfový klub Borša
Spoluorganizátor
Ihrisko GREEN RESORT Hrubá Borša
Hlavný rozhodca ROZHODČÍ Pan
Rozhodca ROZHODČÍ Pan
Riaditeľ súťaže Peter Švajlen
Súťažný výbor Peter Švajlen, Donka Mihaleva, Peter Voroš
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 07. 10. 2022 | 11:00
Dátum a čas ukončenia 07. 10. 2022 | 21:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu Postupný štart z odpaliska číslo 1. Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na nástenke v klubovom dome a na serveri SKGA najneskôr do 18:00 deň pred zahájením turnaja.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky Údaj nezadaný
Dátum a čas uzávierky prihlášok Údaj nezadaný
Minimálny počet prihlásených 0
Počet prihlásených
Kapacita turnaja 0
Spôsob registrácie Nominovaní hráči sa môžu prihlásiť na turnaj na e-mailovej adrese peter@bsga.sk.
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis ŠVAJLEN INVITATIONAL 2022 je jednodňová súťaž pozostávajúca, ktorá sa odohrá na ihrisku Golfového Klubu Hrubá Borša 7.10.2022. Turnaj sa hra bez úpravy HCP.
Podmienky Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3.
Víťazstvo Vyhodnotenie jednotlivých turnajov a zhodnosť výsledkov. Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. V kategórii Netto budú vyhodnotené prvé tri miesta. Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov za hracie kolo. V prípade zhody je víťazom hráč s nižším HCP. Ak zhoda pretrváva, rozhoduje sa o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel serveru www.skga.sk V kategórii Brutto bude vyhodnotené prvé miesto. Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov za hracie kolo. V prípade zhody je víťazom hráč s vyšším HCP. o Ak zhoda pretrváva, rozhoduje sa o poradí na prvom mieste podľa pravidiel serveru www.skga.sk . Podmienkou získania vecných cien je osobná účasť na vyhodnotený pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak.
Ceny Všetky vecné ceny zodpovedajú amatérskemu štatútu
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Kategória Netto – muži a ženy Stableford
Kategória Brutto Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Hrubá Borša 2020
YELLOW +9,0 54,0 0 100
RED +9,0 54,0 0 100
Dokumenty
Propozície
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Kategória Netto – muži a ženy 0 0
Kategória Brutto 0 0
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 0
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
Kategória Netto – muži a ženy
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
Kategória Brutto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP