Mid Am - Senior SKGA Tour IV

Grafobal Group Golf Resort Skalica, 01. 10. 2022 | 08:3002. 10. 2022 | 20:00

Základné informácie
Skrátený názov Mid Sen Tour
Organizátor Slovenská golfová asociácia
Spoluorganizátor Golf Club Skalica
Ihrisko Grafobal Group Golf Resort Skalica
Hlavný rozhodca MIKUNDA Timotej
Rozhodca
Riaditeľ súťaže MICHALÁK Rastislav
Súťažný výbor Timotej MIKUNDA, Rastislav MICHALÁK
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 01. 10. 2022 | 08:30
Dátum a čas ukončenia 02. 10. 2022 | 20:00
Počet kôl 2
Spôsob štartu Postupný z jamky č. 1
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 14. 02. 2022 | 00:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 26. 09. 2022 | 12:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 64
Kapacita turnaja 90
Spôsob registrácie www.skga.sk
Po naplnení kapacity až do uzávierky turnaja je možné sa prihlásiť na email:
registration@skga.sk
(stačí meno a členské číslo SKGA)

Aj po naplnení kapacity turnaja majú až do uzávierky prihlášok prednosť hráči s nižším HCP.
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Turnajový poplatok 90,- €. Hráči so zaplateným ročným fee v spoluusporiadateľskom klube turnajový poplatok neplatia, prípadne podľa podmienok daného klubu.
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Národná túra
Podmienky Počas súťažného kola hráč nemôže použiť golfové autíčko.
Trest za porušenie je diskvalifikácia.
Kategória Masters môže používať autíčka bez obmedzenia.

Pomalá hra (Pravidlo 5.6)
Súťažný výbor zverejní časový plán na odohratie súťažného kola na oficiálnej nástenke podujatia.
Pokiaľ bude skupina v omeškaní oproti predchádzajúcej viac, ako jeden štartovací interval, môže byť hráčom v skupine meraný čas prípravy na hru.
Maximálny povolený čas na odohratie rany je 40 sek.
Meranie začína vo chvíli, kedy hráč pristúpi k svojej lopte, je na rade hrať a nič mu neprekáža v hre. Na jamkovisku má hráč navyše čas na povolené opravy poškodení jamkoviska, odstránenie voľných prírodných predmetov, zdvihnutie, očistenie a vrátenie svojej lopty.
Správne tempo hry zahŕňa aj presuny medzi jamkami a údermi.
Pri presunoch nesmie dochádzať k neodôvodnenému zdržiavaniu. Hráč nemusí byť upozornený, že mu je meraný čas prípravy na úder. Je možné merať čas na prípravu všetkým hráčom v skupine, alebo len niektorým hráčom zo skupiny.
TRESTY PRI NEDODRŽANÍ TEMPA HRY:
1. Ústne napomenutie rozhodcom
2. Jedna trestná rana/strata jamky
3. Ďalšie dve trestné rany/strata ďalšej jamky
4. Diskvalifikácia
Víťazstvo V kategóriách A až E budú vyhlásené prvé tri miesta. Umiestneným v kategórii A až D budú pridelené body do celoročného rebríčka SKGA podľa platných pravidiel.
Ceny Trofeje
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Seniori HCP +9 - 18 Na rany
Masters Mix HCP +9 - 26 Na rany
Mid Am Muži HCP +9 - 18 Na rany
Mid Am Ženy HCP +9 - 18 Na rany
Seniorky HCP +9 - 26 Na rany
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Skalica 2015 - 18
RED +9,0 26,0 65 100
WHITE +9,0 18,0 25 64
BLUE +9,0 26,0 25 64
YELLOW +9,0 26,0 65 100
2. kolo - Skalica 2015 - 18
RED +9,0 26,0 65 100
WHITE +9,0 18,0 25 64
BLUE +9,0 26,0 25 64
YELLOW +9,0 26,0 65 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Seniori HCP +9 - 18 0 19
Masters Mix HCP +9 - 26 0 8
Mid Am Muži HCP +9 - 18 0 25
Mid Am Ženy HCP +9 - 18 0 8
Seniorky HCP +9 - 26 0 4
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 64
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ALBERT Balázs 16126 Golf Club WELTEN 8,1
ANTALA Rastislav 04341 Golfový klub Hrubá Borša 7,7
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
BARTOŠ Milan 07097 Golf Club WELTEN 7,1
BAUMGARTNER Róbert 10535 Golfový klub Hrubá Borša 2,0
BENKO Milan 01617 Airport Golf Club 15,5
ČELLÁR Milan 13243 Žilinsko-rajecký golfový klub 8,1
ČEREŠNÍK Peter 02402 GC Pegas 6,9
DENNEROVÁ Barbora 11727 Penati Golf Club 4,1
ĎURÍK Maroš 03999 GC Pegas 2,4
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 11,2
FECKOVÁ Viera 11143 Golfový klub Hrubá Borša 21,6
GALOVIČ David 00989 Golfový klub Tále 1,0
GAŠPAROVIČOVÁ Andrea 12095 Golf Club Skalica 8,1
GERGELY Martin 13367 Golf Trnava 13,4
GODÁL Robert 13913 Golfový klub Hrubá Borša 15,6
GRANEC Marek 17356 Eurovalley Golf Park Club 18,0
HLAVATÝ Peter 10969 Golfový klub Hrubá Borša 7,6
JEŽÍK Dušan 10382 Golfový a športový klub Trenčín 5,5
JURÁK Radoslav 09634 RED OAK Golf Club 13,4
KANÁSOVÁ Denisa 14958 RED OAK Golf Club 8,1
KLIMENT Juraj 00964 Golfový klub Tále 11,0
KMIŤ František 08148 GC Pegas 16,9
KOLENIČ Vladimír 02910 GC Pegas 17,0
KOSTOLÁNY Vincent 14329 RED OAK Golf Club 11,7
KRAJČOVIČ Kamil 11117 Golfový klub Hrubá Borša +0,5
KRIŠTOF Tomáš 15254 Airport Golf Club 8,1
LEŠO Ján 01193 GC Pegas 15,3
LIPTAJ Ján 03998 Eurovalley Golf Park Club 4,4
MAGULA Dušan 01272 GC Pegas 9,6
MAJTÁSOVÁ Katarína 05419 GC Pegas 13,7
MALACH Jaroslav 03503 GC Pegas 7,8
MANDÁKOVÁ Ivana 16433 Airport Golf Club 8,6
MELIŠEK Martin 09547 GC Pegas 7,0
MELIŠKOVÁ Andrea 09548 GC Pegas 14,4
MIKLOŠKOVÁ Jana 04236 Golf Club WELTEN 9,3
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 12,7
ORÁVIK Peter 10443 Golfový klub Hrubá Borša 9,9
PÁLKA Jozef 12022 Golf Club WELTEN 12,4
RENDEK Martin 09887 Golfový klub Agama 4,6
RENDEKOVÁ Michaela 07854 Golfový klub Agama 17,0
REVÚCKY Emanuel 16566 Golf Club Skalica 23,9
SALINKA Roman 13829 Airport Golf Club 17,1
SÁNDOR Arpád 06312 Golf Club WELTEN 11,0
SÁNDOROVÁ Eleonóra 08789 Golf Club WELTEN 16,9
ŠEBESTA Martin 15815 Sedin Golf Club, o.z. 3,9
ŠIMEK Richard 09208 GC Pegas 11,4
ŠITINA Juraj 00007 GC Pegas 2,9
ŠKOLIAK René 08157 Golf Club Skalica 6,9
SLIMÁK Milan 08103 Sedin Golf Club, o.z. 5,7
SOMMEROVA Sophia 14646 RED OAK Golf Club 4,0
STANÍK Branko 4,0
SUROVKA Ivan 13739 GC Pegas 15,0
SÝKOROVÁ Iveta 15992 Golfový a športový klub Trenčín 12,2
TARABA Igor 01237 GC Pegas 3,8
TOMKO Florian 06360 GC Pegas 0,5
TRÝSKA Martin 20875 Golf Club Skalica 0,7
URBÁNEK Jozef 06621 GC Pegas 20,1
VACHÁLEK Martin 05458 Golfový klub Hrubá Borša 18,4
VACHÁLEK Peter 15144 Golf Trnava 8,3
VARGA David 16171 Golf Club Scotland 4,8
WHITE Aaron 17248 GC Pegas 2,0
WIRDZEK Michal 02969 Golfový klub Hrubá Borša 4,5
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 20,4
Seniori HCP +9 - 18
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALÁŽ Roman 19796 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
BARTOŠ Milan 07097 Golf Club WELTEN 7,1
BENKO Milan 01617 Airport Golf Club 15,5
ČELLÁR Milan 13243 Žilinsko-rajecký golfový klub 8,1
FECKO Jozef 10956 Golfový klub Hrubá Borša 11,2
GERGELY Martin 13367 Golf Trnava 13,4
HLAVATÝ Peter 10969 Golfový klub Hrubá Borša 7,6
KLIMENT Juraj 00964 Golfový klub Tále 11,0
KOSTOLÁNY Vincent 14329 RED OAK Golf Club 11,7
MAGULA Dušan 01272 GC Pegas 9,6
MALACH Jaroslav 03503 GC Pegas 7,8
MELIŠEK Martin 09547 GC Pegas 7,0
SALINKA Roman 13829 Airport Golf Club 17,1
SÁNDOR Arpád 06312 Golf Club WELTEN 11,0
ŠITINA Juraj 00007 GC Pegas 2,9
SLIMÁK Milan 08103 Sedin Golf Club, o.z. 5,7
STANÍK Branko 4,0
TARABA Igor 01237 GC Pegas 3,8
VACHÁLEK Martin 05458 Golfový klub Hrubá Borša 18,4
Masters Mix HCP +9 - 26
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
KMIŤ František 08148 GC Pegas 16,9
KOLENIČ Vladimír 02910 GC Pegas 17,0
LEŠO Ján 01193 GC Pegas 15,3
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 12,7
REVÚCKY Emanuel 16566 Golf Club Skalica 23,9
SUROVKA Ivan 13739 GC Pegas 15,0
URBÁNEK Jozef 06621 GC Pegas 20,1
ZEMAN Vladimír 04543 GC Pegas 20,4
Mid Am Muži HCP +9 - 18
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ALBERT Balázs 16126 Golf Club WELTEN 8,1
ANTALA Rastislav 04341 Golfový klub Hrubá Borša 7,7
BAUMGARTNER Róbert 10535 Golfový klub Hrubá Borša 2,0
ČEREŠNÍK Peter 02402 GC Pegas 6,9
ĎURÍK Maroš 03999 GC Pegas 2,4
GALOVIČ David 00989 Golfový klub Tále 1,0
GODÁL Robert 13913 Golfový klub Hrubá Borša 15,6
GRANEC Marek 17356 Eurovalley Golf Park Club 18,0
JEŽÍK Dušan 10382 Golfový a športový klub Trenčín 5,5
JURÁK Radoslav 09634 RED OAK Golf Club 13,4
KRAJČOVIČ Kamil 11117 Golfový klub Hrubá Borša +0,5
KRIŠTOF Tomáš 15254 Airport Golf Club 8,1
LIPTAJ Ján 03998 Eurovalley Golf Park Club 4,4
ORÁVIK Peter 10443 Golfový klub Hrubá Borša 9,9
PÁLKA Jozef 12022 Golf Club WELTEN 12,4
RENDEK Martin 09887 Golfový klub Agama 4,6
ŠEBESTA Martin 15815 Sedin Golf Club, o.z. 3,9
ŠIMEK Richard 09208 GC Pegas 11,4
ŠKOLIAK René 08157 Golf Club Skalica 6,9
TOMKO Florian 06360 GC Pegas 0,5
TRÝSKA Martin 20875 Golf Club Skalica 0,7
VACHÁLEK Peter 15144 Golf Trnava 8,3
VARGA David 16171 Golf Club Scotland 4,8
WHITE Aaron 17248 GC Pegas 2,0
WIRDZEK Michal 02969 Golfový klub Hrubá Borša 4,5
Mid Am Ženy HCP +9 - 18
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
DENNEROVÁ Barbora 11727 Penati Golf Club 4,1
GAŠPAROVIČOVÁ Andrea 12095 Golf Club Skalica 8,1
KANÁSOVÁ Denisa 14958 RED OAK Golf Club 8,1
MAJTÁSOVÁ Katarína 05419 GC Pegas 13,7
MANDÁKOVÁ Ivana 16433 Airport Golf Club 8,6
MIKLOŠKOVÁ Jana 04236 Golf Club WELTEN 9,3
RENDEKOVÁ Michaela 07854 Golfový klub Agama 17,0
SOMMEROVA Sophia 14646 RED OAK Golf Club 4,0
Seniorky HCP +9 - 26
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
FECKOVÁ Viera 11143 Golfový klub Hrubá Borša 21,6
MELIŠKOVÁ Andrea 09548 GC Pegas 14,4
SÁNDOROVÁ Eleonóra 08789 Golf Club WELTEN 16,9
SÝKOROVÁ Iveta 15992 Golfový a športový klub Trenčín 12,2