Trenčín HCP streda - 9 jamiek - XIV.

Trenčín, 19. 10. 2022 | 16:0019. 10. 2022 | 18:00

Základné informácie
Skrátený názov Trenčín HCP streda 9 jamiek
Organizátor Golfový a športový klub Trenčín
Spoluorganizátor
Ihrisko Trenčín
Hlavný rozhodca
Rozhodca HANKO Jaroslav
Riaditeľ súťaže Miroslav Kubis
Súťažný výbor Roman Kianička, Jakub Hertl, Nina Hlaváčová
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 19. 10. 2022 | 16:00
Dátum a čas ukončenia 19. 10. 2022 | 18:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu Postupný štart z jamky č.1
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 26. 09. 2022 | 14:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 18. 10. 2022 | 15:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených
Kapacita turnaja 40
Spôsob registrácie Záujemci sa môžu prihlásiť prostredníctvom servera Slovenskej golfovej asociácie a následne si skontrolujú priradenie do zoznamu prihlásených. V prípade nefunkčnosti servera sa môžu hráči prihlásiť priamo na recepcii klubu tel.č.+421 32 641 00 13.
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Hráč je povinný pred štartom uhradiť na recepcii GreenFee podľa cenníka G&SKTN a štartovné vo výške 15€. Členovia G&SKTN platia GreenFee podľa druhu členstva.
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis 9 jamkový stredajší turnaj na úpravu HCP
Podmienky
Víťazstvo najvyšší počet stbf bodov
Ceny vecné ceny od GŠKTN
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
A - muži Stableford
B - ženy Stableford
C - juniori Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Trenčín 9
RED +9,0 54,0 0 11
RED +9,0 54,0 0 100
YELLOW +9,0 54,0 12 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
A - muži 0 0
B - ženy 0 0
C - juniori 0 0
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 0
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
A - muži
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
B - ženy
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
C - juniori
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP