FUN TEXAS SCRAMBLE /veľké ihrisko/ - štartová listina v prílohe

GREEN RESORT Hrubá Borša, 25. 09. 2022 | 09:0025. 09. 2022 | 23:50

Základné informácie
Skrátený názov TEXAS2022
Organizátor Golfový klub Borša
Spoluorganizátor
Ihrisko GREEN RESORT Hrubá Borša
Hlavný rozhodca ROZHODČÍ Pan
Rozhodca STESKÁL Karol
Riaditeľ súťaže Dagmar Munková
Súťažný výbor Nikoleta Vlahyová, Lea Laurová
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 25. 09. 2022 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 25. 09. 2022 | 23:50
Počet kôl 1
Spôsob štartu Postupný štart od 9:00 hod.
Hrá sa 1 x 18 jamiek na 18 jamkovom majstrovskom ihrisku /PAR 72/ - (pozn. veľké ihrisko).
Registrácia hráčov minimálne 30 min. pred štartom.
Štartová listina bude uverejnená deň pred konaním v prílohe.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 27. 08. 2022 | 12:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 24. 09. 2022 | 11:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 58
Kapacita turnaja 72
Spôsob registrácie Na stránke www.skga.sk, prosíme dvojice nahlasovať na tel.č.:0902 602 737, e-mail: golf@golfborsa.sk.
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Nečlen/registračný člen: štartovné 30€+ greenfee 47€ = spolu 77€.
Člen GKBO so zaplateným ročným hracím poplatkom: štartovné 30€.
Junior do 10 rokov: štartovné 30€
Junior 11-16 rokov: štartovné + greenfee 60€
Junior 17-21 rokov: štartovné + greenfee 73€
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Texas scramble dvojíc. Príďte si zahrať a zabaviť sa na majstrovskom ihrisku.

Podmienky Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited, doplnených podľa miestnych pravidiel.
Hrá sa systémom rany netto, dvojica hrá s HCP vypočítaným spôsobom: 2/3 HCP nižšieho + 1/3 HCP vyššieho (max. HCP 36).
Nasadenie hráčov na štart stanoví súťažný výbor.
Víťazstvo 1.-3. miesto v kategórii HCP +4-54 Netto rany. Víťazí dvojica s nižším počtom netto rán. Pokiaľ sa hráč nedostaví na vyhlásenie výsledkov a prevzatie cien osobne, táto cena prepadá v prospech usporiadateľa. V prípade rovnakého výsledku viacerých dvojíc v turnaji rozhoduje o umiestnení: lepší brutto výsledok na posledných 18-tich, 9-tich, 6-tich, 3-och a poslednej jamke. V prípade neúčasti na vyhlásení, ceny prepadajú v prospech organizátora.
Ceny
Poznámka ODPALISKÁ
Muži - žlté
Ženy - červené
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
TEXAS SCRAMBLE Na rany
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Hrubá Borša 2020
RED +9,0 54,0 0 100
YELLOW +9,0 54,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
TEXAS SCRAMBLE 0 58
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 58
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BOBOK Rudolf 10147 Golfový klub Hrubá Borša 14,2
BOBOKOVÁ Ľudmila 10148 Golfový klub Hrubá Borša 23,7
BUZINKAY Otto 18524 Golfový klub Hrubá Borša 35,8
BUZINKAY Patrik 18523 Golfový klub Hrubá Borša 13,5
CINGEL Viktor 11640 Golfový klub Hrubá Borša 27,5
DIRNFELD Ivan 08780 RED OAK Golf Club 12,0
DIRNFELD Jana 07557 RED OAK Golf Club 10,2
DOAN THI Thuy 20435 Golfový klub Hrubá Borša 42,4
ĎURIŠ Stanislav 15837 Golfový klub Hrubá Borša 19,6
FERKO Juraj 15851 Golfový klub Hrubá Borša 11,3
FERKOVÁ Viktória 21465 GC Pegas 54,0
FILIPOVIČ Martin 14950 Golfový klub Hrubá Borša 24,9
FILIPOVIČ Martin 06811 Golfový klub Hrubá Borša 32,3
GÁBORÍK Marcel 11045 Golfový klub Hrubá Borša 24,0
GÁBORÍK Martin 14309 Golf Trnava 19,8
GAŠPAROVIČ Imrich 17599 Golfový klub Hrubá Borša 9,8
GAŠPAROVIČOVÁ Danka 17600 Golfový klub Hrubá Borša 17,1
HLAVENKA Miroslav 12652 RED OAK Golf Club 17,3
HLAVENKOVÁ Jana 12653 RED OAK Golf Club 24,5
HOANG Minh Lam 19352 Golfový klub Hrubá Borša 14,1
IVAN Dušan 05436 Golf Club WELTEN 14,0
JAŠKO Tomáš 11730 Golfový klub Hrubá Borša 9,0
JUDINY Filip 18239 Golfový klub Hrubá Borša 25,6
KORMOŠ Ivan 18804 Golfový klub Hrubá Borša 20,5
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 18,3
KUCHAREKOVÁ Daniela 21012 Golfový klub Hrubá Borša 28,5
LEDECKÝ Tomáš 14592 Golf Club Scotland 5,5
LEITNER Dana 12887 Golfový klub Hrubá Borša 46,0
LEITNER Vendelín 11197 Golfový klub Hrubá Borša 19,6
MAHRÍK František 19368 Golfový klub Hrubá Borša 38,1
MAHRÍKOVÁ Ivana 19369 Golfový klub Hrubá Borša 47,0
MARINKOVIC Billy 11598 Golfový klub Hrubá Borša 19,0
MELICHAROVÁ Alžbeta 15174 Golfový klub Hrubá Borša 41,0
MELICHERČÍK Miroslav 08896 Golfový klub Hrubá Borša 23,2
MELICHERČÍKOVÁ Miriam 08509 Golfový klub Hrubá Borša 37,9
MELICHERČÍKOVÁ Zina 12672 Golfový klub Hrubá Borša 32,8
MELIORIS Patrick 15604 Golfový klub Hrubá Borša 15,0
MELIORIS Patrik 07098 Golfový klub Hrubá Borša 19,8
MELIORISOVÁ Alena 17927 Golfový klub Hrubá Borša 38,6
MESKO ML Ján 20742 Golfový klub Hrubá Borša 35,2
MESKOVÁ Zuzana 20741 Golfový klub Hrubá Borša 25,1
MIHÁLIK Andrej 13541 GC Pegas 20,4
MUNKA Jozef 00501 Golfový klub Hrubá Borša 32,7
MUNKOVÁ Alena 04941 Golfový klub Hrubá Borša 34,4
NEMČKO Vladimír 21023 Golfový klub Hrubá Borša 25,8
NEMČKOVÁ Kristína 21024 Golfový klub Hrubá Borša 30,7
NGO DINH Hoan 21906 Golfový klub Hrubá Borša 42,5
PODHORA Pavol 09939 Golfový klub Hrubá Borša 9,8
PODHORA, ST. Pavol 10434 Golfový klub Hrubá Borša 18,1
SÁK Bohumil 05075 Penati Golf Club 14,7
SÁKOVÁ Marta 09746 Penati Golf Club 28,2
ŠVÁBOVÁ Miriam 14934 Golfový klub Hrubá Borša 24,0
SVIEŽENÝ Martin 21368 GC Pegas 54,0
ŽILÁK Šimon 08272 Golfový klub Hrubá Borša 36,7
ŽILÁKOVÁ Denisa 07036 Golfový klub Hrubá Borša 25,5
ZVOZIL Marián 12978 Golfový klub Hrubá Borša 16,5
ZVOZIL Tomáš 19652 Golfový klub Hrubá Borša 18,8
ZVOZILOVÁ Danica 13277 Golfový klub Hrubá Borša 28,3
TEXAS SCRAMBLE
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BOBOK Rudolf 10147 Golfový klub Hrubá Borša 14,2
BOBOKOVÁ Ľudmila 10148 Golfový klub Hrubá Borša 23,7
BUZINKAY Otto 18524 Golfový klub Hrubá Borša 35,8
BUZINKAY Patrik 18523 Golfový klub Hrubá Borša 13,5
CINGEL Viktor 11640 Golfový klub Hrubá Borša 27,5
DIRNFELD Ivan 08780 RED OAK Golf Club 12,0
DIRNFELD Jana 07557 RED OAK Golf Club 10,2
DOAN THI Thuy 20435 Golfový klub Hrubá Borša 42,4
ĎURIŠ Stanislav 15837 Golfový klub Hrubá Borša 19,6
FERKO Juraj 15851 Golfový klub Hrubá Borša 11,3
FERKOVÁ Viktória 21465 GC Pegas 54,0
FILIPOVIČ Martin 14950 Golfový klub Hrubá Borša 24,9
FILIPOVIČ Martin 06811 Golfový klub Hrubá Borša 32,3
GÁBORÍK Marcel 11045 Golfový klub Hrubá Borša 24,0
GÁBORÍK Martin 14309 Golf Trnava 19,8
GAŠPAROVIČ Imrich 17599 Golfový klub Hrubá Borša 9,8
GAŠPAROVIČOVÁ Danka 17600 Golfový klub Hrubá Borša 17,1
HLAVENKA Miroslav 12652 RED OAK Golf Club 17,3
HLAVENKOVÁ Jana 12653 RED OAK Golf Club 24,5
HOANG Minh Lam 19352 Golfový klub Hrubá Borša 14,1
IVAN Dušan 05436 Golf Club WELTEN 14,0
JAŠKO Tomáš 11730 Golfový klub Hrubá Borša 9,0
JUDINY Filip 18239 Golfový klub Hrubá Borša 25,6
KORMOŠ Ivan 18804 Golfový klub Hrubá Borša 20,5
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 18,3
KUCHAREKOVÁ Daniela 21012 Golfový klub Hrubá Borša 28,5
LEDECKÝ Tomáš 14592 Golf Club Scotland 5,5
LEITNER Dana 12887 Golfový klub Hrubá Borša 46,0
LEITNER Vendelín 11197 Golfový klub Hrubá Borša 19,6
MAHRÍK František 19368 Golfový klub Hrubá Borša 38,1
MAHRÍKOVÁ Ivana 19369 Golfový klub Hrubá Borša 47,0
MARINKOVIC Billy 11598 Golfový klub Hrubá Borša 19,0
MELICHAROVÁ Alžbeta 15174 Golfový klub Hrubá Borša 41,0
MELICHERČÍK Miroslav 08896 Golfový klub Hrubá Borša 23,2
MELICHERČÍKOVÁ Miriam 08509 Golfový klub Hrubá Borša 37,9
MELICHERČÍKOVÁ Zina 12672 Golfový klub Hrubá Borša 32,8
MELIORIS Patrick 15604 Golfový klub Hrubá Borša 15,0
MELIORIS Patrik 07098 Golfový klub Hrubá Borša 19,8
MELIORISOVÁ Alena 17927 Golfový klub Hrubá Borša 38,6
MESKO ML Ján 20742 Golfový klub Hrubá Borša 35,2
MESKOVÁ Zuzana 20741 Golfový klub Hrubá Borša 25,1
MIHÁLIK Andrej 13541 GC Pegas 20,4
MUNKA Jozef 00501 Golfový klub Hrubá Borša 32,7
MUNKOVÁ Alena 04941 Golfový klub Hrubá Borša 34,4
NEMČKO Vladimír 21023 Golfový klub Hrubá Borša 25,8
NEMČKOVÁ Kristína 21024 Golfový klub Hrubá Borša 30,7
NGO DINH Hoan 21906 Golfový klub Hrubá Borša 42,5
PODHORA Pavol 09939 Golfový klub Hrubá Borša 9,8
PODHORA, ST. Pavol 10434 Golfový klub Hrubá Borša 18,1
SÁK Bohumil 05075 Penati Golf Club 14,7
SÁKOVÁ Marta 09746 Penati Golf Club 28,2
ŠVÁBOVÁ Miriam 14934 Golfový klub Hrubá Borša 24,0
SVIEŽENÝ Martin 21368 GC Pegas 54,0
ŽILÁK Šimon 08272 Golfový klub Hrubá Borša 36,7
ŽILÁKOVÁ Denisa 07036 Golfový klub Hrubá Borša 25,5
ZVOZIL Marián 12978 Golfový klub Hrubá Borša 16,5
ZVOZIL Tomáš 19652 Golfový klub Hrubá Borša 18,8
ZVOZILOVÁ Danica 13277 Golfový klub Hrubá Borša 28,3