Saffron & Young Stars Alpinka

Golfový klub Alpinka Košice, 09. 10. 2022 | 10:0009. 10. 2022 | 18:00

Základné informácie
Skrátený názov Maxima Broker
Organizátor Golfový klub Alpinka Košice
Spoluorganizátor
Ihrisko Golfový klub Alpinka Košice
Hlavný rozhodca MAURITZ Roland
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Šalitroš Vladimír
Súťažný výbor Roland Mauritz, Slávka Gabriková
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 09. 10. 2022 | 10:00
Dátum a čas ukončenia 09. 10. 2022 | 18:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu Cannon štart o 10:00 hod.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 07. 09. 2022 | 18:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 30. 09. 2022 | 12:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 45
Kapacita turnaja 47
Spôsob registrácie Server SKGA / recepcia GKAK 0556331471 / ihrisko@golf-alpinka.sk
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky
Úhrada nákladov Green fee a štartovné , držiteľ ročného green fee uhrádza len štartovné
Ostatné informácie
Popis HCP 0-18,4 HCP 18,5-54
Podmienky Prihlásenie sa na server skga, úhrada Green fee a štartovného
Víťazstvo Víťazom sa stávajú prví traja v každej kategórii
Ceny Od spoločnosti Saffron
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
STABLEFORD HCP 0-18,4 Stableford
STABLEFORD HCP 18,5-54 Stableford
Junior Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Alpinka 2018 18
YELLOW +9,0 54,0 13 100
RED +9,0 54,0 0 100
RED +9,0 54,0 0 12
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
STABLEFORD HCP 0-18,4 0 28
STABLEFORD HCP 18,5-54 0 10
Junior 0 6
* Nezaradení 0 1
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 45
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BIÁK Martin 17054 Golfový klub Alpinka Košice 9,5
BILIK Jaroslav 13865 Golfový klub Alpinka Košice 15,3
BÚZA Ján 09585 Golfový klub Agama 36,8
ČALOVKA Tomáš 14068 Red Fox golf club Malá Ida 22,3
CEHLÁR Martin 11700 Red Fox golf club Malá Ida 17,1
ČISLÁK ST. Viliam 16249 Red Fox golf club Malá Ida 14,4
DADULÁK Rudolf, ml. 02002 Red Fox golf club Malá Ida 7,9
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 9,3
DADULÁKOVÁ Natália 16997 Lomnický GK 14,9
DOLNÝ Jakub 17256 Red Fox golf club Malá Ida 7,9
ĎURICA Peter 07877 Golfový klub Alpinka Košice 11,8
GENCO Martin 13963 Red Fox golf club Malá Ida 7,8
GERHART Miroslav 18624 Red Fox golf club Malá Ida 11,0
HUDÁK Patrik 09595 Golfový klub Alpinka Košice 1,9
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 7,0
JUSKO Tomáš 02009 Golfový klub Alpinka Košice PRO
KALINÁČ Anton 11106 Golfový klub Alpinka Košice 11,0
KALINÁČOVÁ Zuzana 13051 Golfový klub Alpinka Košice 21,5
KRÁL Ľubomír 11030 Golfový klub Alpinka Košice 11,1
MAČAK Ervin 16153 Red Fox golf club Malá Ida 13,3
MARGITA Peter 03508 Golfový klub Alpinka Košice 22,2
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 17,3
MAURITZ Roland 14709 Golfový klub Alpinka Košice 22,7
MESAROŠ Radoslav 18627 Red Fox golf club Malá Ida 14,6
MOZOĽA Peter 02939 Golfový klub Alpinka Košice 6,6
NOVÁČEK Viliam 05415 Golfový klub Alpinka Košice 26,5
NOVAČKOVÁ Marta 05416 Golfový klub Alpinka Košice 17,8
ONDRAŠOVIČ Martin 17225 Red Fox golf club Malá Ida 29,8
PÁPAY Zoey Sophia 19307 Lomnický GK 17,2
ROKITA Ivo 19389 Red Fox golf club Malá Ida 13,3
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 11,5
ŠALITROŠ Marko 17678 Golfový klub Alpinka Košice 7,2
ŠALITROŠ Radomír 20245 Golfový klub Alpinka Košice 48,6
ŠALITROŠ Vladimír 17917 Golfový klub Alpinka Košice 13,0
ŠAULIČ Pavol 13627 Red Fox golf club Malá Ida 11,6
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 17,6
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,4
ŠVEC Ján 14676 Red Fox golf club Malá Ida 19,6
TOMAŠKO Ladislav 04546 Golfový klub Alpinka Košice 7,9
TOMAŠKO Martin 04547 Golfový klub Alpinka Košice 4,5
TRIBULA Roland 09259 Red Fox golf club Malá Ida 10,3
VESELOVSKÍ Alfréd 11429 Red Fox golf club Malá Ida 15,2
VESELOVSKÍ ML. Alfréd 17390 Red Fox golf club Malá Ida 11,9
VYSOPAL Peter 17553 Golfový klub Alpinka Košice 10,4
ZEMEN Marián 19594 Red Fox golf club Malá Ida 16,3
STABLEFORD HCP 0-18,4
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BILIK Jaroslav 13865 Golfový klub Alpinka Košice 15,3
CEHLÁR Martin 11700 Red Fox golf club Malá Ida 17,1
ČISLÁK ST. Viliam 16249 Red Fox golf club Malá Ida 14,4
DADULÁK Rudolf, ml. 02002 Red Fox golf club Malá Ida 7,9
DADULÁK Rudolf, st. 02000 Lomnický GK 9,3
ĎURICA Peter 07877 Golfový klub Alpinka Košice 11,8
GENCO Martin 13963 Red Fox golf club Malá Ida 7,8
GERHART Miroslav 18624 Red Fox golf club Malá Ida 11,0
HUDÁK Patrik 09595 Golfový klub Alpinka Košice 1,9
JERGA Slavomír 10744 Golfový klub Alpinka Košice 7,0
KALINÁČ Anton 11106 Golfový klub Alpinka Košice 11,0
KRÁL Ľubomír 11030 Golfový klub Alpinka Košice 11,1
MAČAK Ervin 16153 Red Fox golf club Malá Ida 13,3
MASARYKOVÁ Helena 11061 Golfový klub Alpinka Košice 17,3
MESAROŠ Radoslav 18627 Red Fox golf club Malá Ida 14,6
MOZOĽA Peter 02939 Golfový klub Alpinka Košice 6,6
NOVAČKOVÁ Marta 05416 Golfový klub Alpinka Košice 17,8
ROKITA Ivo 19389 Red Fox golf club Malá Ida 13,3
ROUCHE Yves 06842 Golfový klub Alpinka Košice 11,5
ŠALITROŠ Vladimír 17917 Golfový klub Alpinka Košice 13,0
ŠAULIČ Pavol 13627 Red Fox golf club Malá Ida 11,6
SELECKÁ Jana 06791 Golfový klub Alpinka Košice 17,6
TOMAŠKO Ladislav 04546 Golfový klub Alpinka Košice 7,9
TOMAŠKO Martin 04547 Golfový klub Alpinka Košice 4,5
TRIBULA Roland 09259 Red Fox golf club Malá Ida 10,3
VESELOVSKÍ Alfréd 11429 Red Fox golf club Malá Ida 15,2
VYSOPAL Peter 17553 Golfový klub Alpinka Košice 10,4
ZEMEN Marián 19594 Red Fox golf club Malá Ida 16,3
STABLEFORD HCP 18,5-54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BÚZA Ján 09585 Golfový klub Agama 36,8
ČALOVKA Tomáš 14068 Red Fox golf club Malá Ida 22,3
KALINÁČOVÁ Zuzana 13051 Golfový klub Alpinka Košice 21,5
MARGITA Peter 03508 Golfový klub Alpinka Košice 22,2
MAURITZ Roland 14709 Golfový klub Alpinka Košice 22,7
NOVÁČEK Viliam 05415 Golfový klub Alpinka Košice 26,5
ONDRAŠOVIČ Martin 17225 Red Fox golf club Malá Ida 29,8
ŠALITROŠ Radomír 20245 Golfový klub Alpinka Košice 48,6
SELECKÝ Július 06790 Golfový klub Alpinka Košice 22,4
ŠVEC Ján 14676 Red Fox golf club Malá Ida 19,6
Junior
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BIÁK Martin 17054 Golfový klub Alpinka Košice 9,5
DADULÁKOVÁ Natália 16997 Lomnický GK 14,9
DOLNÝ Jakub 17256 Red Fox golf club Malá Ida 7,9
PÁPAY Zoey Sophia 19307 Lomnický GK 17,2
ŠALITROŠ Marko 17678 Golfový klub Alpinka Košice 7,2
VESELOVSKÍ ML. Alfréd 17390 Red Fox golf club Malá Ida 11,9