Sedín MINI SIX Tour 2023 - streda

Sedin Golf Resort, 04. 10. 2023 | 12:0004. 10. 2023 | 23:50

Základné informácie
Skrátený názov SGR - S
Organizátor Sedin Golf Club, o.z.
Spoluorganizátor
Ihrisko Sedin Golf Resort
Hlavný rozhodca HOLAKOVSKÁ Helena
Rozhodca VIDRA Michal, SATUR Dušan, NÁGEL Kristián
Riaditeľ súťaže Jaroslav Lacuška
Súťažný výbor Jaroslav Lacuška, Kristián Nágel, Dušan Satur, Helena Holakovská
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 04. 10. 2023 | 12:00
Dátum a čas ukončenia 04. 10. 2023 | 23:50
Počet kôl 1
Spôsob štartu postupne od jamky č. 1
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 04. 09. 2023 | 12:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 03. 10. 2023 | 13:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 31
Kapacita turnaja 32
Spôsob registrácie www.skga.sk/turnaje
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Člen SGR s uhradeným ročným alebo doživotným členstvom - 10€, členovia iných klubov - 39€ Juniori do 18 rokov 29€
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Turnaj na úpravu HCP. Všetky klubové HCP turnaje sú súčasťou dlhodobej súťaže EKLEKTIK. Turnaje od 19.3.2023 do 30.6.2023 sú zároveň kvalifikáciou na klubovú jamkovku 2023.
Podmienky Turnaj je otvorený pre všetkých registrovaných hráčov v národných zväzoch ( na Slovensku v SKGA ), ktorí sa prihlásili v stanovenom termíne, zaplatili poplatok, fee a spĺňajú podmienky pre hru požadované na ihrisku. ***Zloženie flightov a štartovná listina budú zverejnené vždy najneskôr o 17:00 deň pred konaním turnaja. Požiadavky na zloženie flightov môžu hráči ohlásiť a budú akceptované iba pri každom treťom turnaji – ktorý bude takto označený. Pre ostatné turnaje bude štartovná listina zostavená podľa HCP hráčov.*** ***V každom turnaji je rezervovaných 6 miest pre členov Sedin Golf Club. Ak takíto záujemcovia nenaplnia 6 miest do 48 hodín pred turnajom – miesta budú uvoľnené pre ostatných hráčov.***
Víťazstvo Vyhodnocovanie jednotlivých turnajov v súťaži: Kategória C – víťaz kategórie s najvyšším počtom stableford bodov brutto. Kategória A - prví traja hráči s najvyšším počtom stableford bodov netto. Kategória B - prví traja hráči s najvyšším počtom stableford bodov netto. V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v turnaji rozhoduje o umiestnení na prvých troch miestach lepší výsledok na posledných 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke
Ceny trofeje od SGR
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
A: spoločná HCP 0-35,9 STB netto Stableford
B: spoločná HCP 36-54 STB netto Stableford
C: spoločná STB brutto Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Sedín Clasic Par 73
YELLOW 11,5 54,0 0 69
RED 11,5 54,0 0 100
BLUE +9,0 54,0 70 100
WHITE +9,0 11,4 0 69
BLUE +9,0 11,4 0 100
Dokumenty
PROPOZÍCIE
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
A: spoločná HCP 0-35,9 STB netto 0 29
B: spoločná HCP 36-54 STB netto 0 2
C: spoločná STB brutto 0 31
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 31
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BÁLINT Milan 05740 GC Pegas 13,4
BIZOŇ Peter 07389 Sedin Golf Club, o.z. 13,5
BUJŇÁKOVÁ Katarína 14794 Penati Golf Club 16,7
CESNAK Andrej 08056 Sedin Golf Club, o.z. 11,6
FARKAŠOVSKÝ Karol 01778 Sedin Golf Club, o.z. 13,2
FUČÍK Peter 15619 GC Pegas 10,2
GAL Jos 0,4
HALAS Radoslav 20673 Golf Club WELTEN 22,2
HOCHSTEIGER František 16567 RED OAK Golf Club 15,2
HOCHSTEIGEROVÁ Miriam 18217 RED OAK Golf Club 21,7
JANTO Marek 19298 Golf Club WELTEN 21,8
KOSTOLÁNY Vincent 14329 RED OAK Golf Club 12,6
MAGULA Dušan 01272 GC Pegas 12,3
MALINOVSKÝ Peter 18538 GC Pegas 10,3
MIČKO Martin 12469 Sedin Golf Club, o.z. 9,9
MIGRA Marián 20071 Golfový klub Hrubá Borša 6,3
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 13,9
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 7,6
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,8
ORAVKIN Juraj 15264 Golfový klub Hrubá Borša 19,0
PAVLICA Daniel 16787 Penati Golf Club 19,5
SITÁR Andrej 21417 Golf Trnava 25,4
SLOVÁČIK Juraj 11412 Sedin Golf Club, o.z. 16,7
SLOVÁČIK Viktor 16605 Sedin Golf Club, o.z. 24,0
SLOVÁČIK, ML. Juraj 21657 Sedin Golf Club, o.z. 54,0
STRAČINA Ján 07989 Golfový klub Hrubá Borša 15,0
ŠURINA Ivan 13440 Sedin Golf Club, o.z. 22,8
SZITAS Robert 15143 Sedin Golf Club, o.z. 15,6
TOMŠÍK Miroslav 22286 Sedin Golf Club, o.z. 39,8
URBÁNEK Jozef 06621 GC Pegas 23,4
VACHÁLEK Peter 15144 Golf Trnava 10,5
A: spoločná HCP 0-35,9 STB netto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BÁLINT Milan 05740 GC Pegas 13,4
BIZOŇ Peter 07389 Sedin Golf Club, o.z. 13,5
BUJŇÁKOVÁ Katarína 14794 Penati Golf Club 16,7
CESNAK Andrej 08056 Sedin Golf Club, o.z. 11,6
FARKAŠOVSKÝ Karol 01778 Sedin Golf Club, o.z. 13,2
FUČÍK Peter 15619 GC Pegas 10,2
GAL Jos 0,4
HALAS Radoslav 20673 Golf Club WELTEN 22,2
HOCHSTEIGER František 16567 RED OAK Golf Club 15,2
HOCHSTEIGEROVÁ Miriam 18217 RED OAK Golf Club 21,7
JANTO Marek 19298 Golf Club WELTEN 21,8
KOSTOLÁNY Vincent 14329 RED OAK Golf Club 12,6
MAGULA Dušan 01272 GC Pegas 12,3
MALINOVSKÝ Peter 18538 GC Pegas 10,3
MIČKO Martin 12469 Sedin Golf Club, o.z. 9,9
MIGRA Marián 20071 Golfový klub Hrubá Borša 6,3
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 13,9
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 7,6
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,8
ORAVKIN Juraj 15264 Golfový klub Hrubá Borša 19,0
PAVLICA Daniel 16787 Penati Golf Club 19,5
SITÁR Andrej 21417 Golf Trnava 25,4
SLOVÁČIK Juraj 11412 Sedin Golf Club, o.z. 16,7
SLOVÁČIK Viktor 16605 Sedin Golf Club, o.z. 24,0
STRAČINA Ján 07989 Golfový klub Hrubá Borša 15,0
ŠURINA Ivan 13440 Sedin Golf Club, o.z. 22,8
SZITAS Robert 15143 Sedin Golf Club, o.z. 15,6
URBÁNEK Jozef 06621 GC Pegas 23,4
VACHÁLEK Peter 15144 Golf Trnava 10,5
B: spoločná HCP 36-54 STB netto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
SLOVÁČIK, ML. Juraj 21657 Sedin Golf Club, o.z. 54,0
TOMŠÍK Miroslav 22286 Sedin Golf Club, o.z. 39,8
C: spoločná STB brutto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BÁLINT Milan 05740 GC Pegas 13,4
BIZOŇ Peter 07389 Sedin Golf Club, o.z. 13,5
BUJŇÁKOVÁ Katarína 14794 Penati Golf Club 16,7
CESNAK Andrej 08056 Sedin Golf Club, o.z. 11,6
FARKAŠOVSKÝ Karol 01778 Sedin Golf Club, o.z. 13,2
FUČÍK Peter 15619 GC Pegas 10,2
GAL Jos 0,4
HALAS Radoslav 20673 Golf Club WELTEN 22,2
HOCHSTEIGER František 16567 RED OAK Golf Club 15,2
HOCHSTEIGEROVÁ Miriam 18217 RED OAK Golf Club 21,7
JANTO Marek 19298 Golf Club WELTEN 21,8
KOSTOLÁNY Vincent 14329 RED OAK Golf Club 12,6
MAGULA Dušan 01272 GC Pegas 12,3
MALINOVSKÝ Peter 18538 GC Pegas 10,3
MIČKO Martin 12469 Sedin Golf Club, o.z. 9,9
MIGRA Marián 20071 Golfový klub Hrubá Borša 6,3
MITRO Vladimír 00861 Golfový klub Tále 13,9
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 7,6
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,8
ORAVKIN Juraj 15264 Golfový klub Hrubá Borša 19,0
PAVLICA Daniel 16787 Penati Golf Club 19,5
SITÁR Andrej 21417 Golf Trnava 25,4
SLOVÁČIK Juraj 11412 Sedin Golf Club, o.z. 16,7
SLOVÁČIK Viktor 16605 Sedin Golf Club, o.z. 24,0
SLOVÁČIK, ML. Juraj 21657 Sedin Golf Club, o.z. 54,0
STRAČINA Ján 07989 Golfový klub Hrubá Borša 15,0
ŠURINA Ivan 13440 Sedin Golf Club, o.z. 22,8
SZITAS Robert 15143 Sedin Golf Club, o.z. 15,6
TOMŠÍK Miroslav 22286 Sedin Golf Club, o.z. 39,8
URBÁNEK Jozef 06621 GC Pegas 23,4
VACHÁLEK Peter 15144 Golf Trnava 10,5