Sedín MINI SIX Tour 2023 - nedeľa

Sedin Golf Resort, 08. 10. 2023 | 10:0008. 10. 2023 | 23:50

Základné informácie
Skrátený názov SGR - N
Organizátor Sedin Golf Club, o.z.
Spoluorganizátor
Ihrisko Sedin Golf Resort
Hlavný rozhodca LACUŠKA Jaroslav
Rozhodca SATUR Dušan, NÁGEL Kristián, VIDRA Michal
Riaditeľ súťaže Jaroslav Lacuška
Súťažný výbor Jaroslav Lacuška, Kristián Nágel, Dušan Satur, Helena Holakovská
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 08. 10. 2023 | 10:00
Dátum a čas ukončenia 08. 10. 2023 | 23:50
Počet kôl 1
Spôsob štartu postupne od jamky č. 1
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 01. 09. 2023 | 12:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 07. 10. 2023 | 13:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 39
Kapacita turnaja 42
Spôsob registrácie www.skga.sk/turnaje
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Člen SGR s uhradeným ročným alebo doživotným členstvom - 10€, členovia iných klubov - 52€, junior do 18 rokov 42€
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Turnaj na úpravu HCP Všetky klubové HCP turnaje sú súčasťou dlhodobej súťaže EKLEKTIK. Turnaje od 19.3.2023 do 30.6.2023 sú zároveň kvalifikáciou na klubovú jamkovku 2023.
Podmienky Turnaj je otvorený pre všetkých registrovaných hráčov v národných zväzoch ( na Slovensku v SKGA ), ktorí sa prihlásili v stanovenom termíne, zaplatili poplatok, fee a spĺňajú podmienky pre hru požadované na ihrisku. ***Zloženie flightov a štartovná listina budú zverejnené vždy najneskôr o 17:00 deň pred konaním turnaja. Požiadavky na zloženie flightov môžu hráči ohlásiť a budú akceptované iba pri každom treťom turnaji – ktorý bude takto označený. Pre ostatné turnaje bude štartovná listina zostavená podľa HCP hráčov.*** ***V každom turnaji je rezervovaných 6 miest pre členov Sedin Golf Club. Ak takíto záujemcovia nenaplnia 6 miest do 48 hodín pred turnajom – miesta budú uvoľnené pre ostatných hráčov.***
Víťazstvo Vyhodnocovanie jednotlivých turnajov v súťaži: Kategória C – víťaz kategórie s najvyšším počtom stableford bodov brutto. Kategória A - prví traja hráči s najvyšším počtom stableford bodov netto. Kategória B - prví traja hráči s najvyšším počtom stableford bodov netto. V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v turnaji rozhoduje o umiestnení na prvých troch miestach lepší výsledok na posledných 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke
Ceny Trofeje od SGR
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
A: spoločná HCP 0-35,9 STB netto Stableford
B: spoločná HCP 36-54 STB netto Stableford
C: spoločná STB brutto Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Sedín Clasic Par 73
WHITE +9,0 11,4 0 69
YELLOW 11,5 54,0 0 69
BLUE +9,0 54,0 70 100
BLUE +9,0 11,4 0 100
RED 11,5 54,0 0 100
Dokumenty
PROPOZÍCIE
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
A: spoločná HCP 0-35,9 STB netto 0 38
B: spoločná HCP 36-54 STB netto 0 1
C: spoločná STB brutto 0 39
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 39
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
APOLEN Miroslav 13798 Sedin Golf Club, o.z. 21,5
BÁLINT Milan 05740 GC Pegas 13,4
BEZÁK I. Anton 09455 Sedin Golf Club, o.z. 14,7
BIZOŇ Peter 07389 Sedin Golf Club, o.z. 13,5
ČEPČEK František 03608 Golf Club WELTEN 17,2
FARKAŠOVSKÝ Karol 01778 Sedin Golf Club, o.z. 13,2
FUČÍK Peter 15619 GC Pegas 10,2
GRANČIČ Ladislav 15620 GC Pegas 13,6
GUNDA Pavol 08500 RED OAK Golf Club 18,1
HALAS Radoslav 20673 Golf Club WELTEN 22,2
HOCHSTEIGER František 16567 RED OAK Golf Club 15,2
HOCHSTEIGEROVÁ Miriam 18217 RED OAK Golf Club 21,7
JUHÁS Marek 13794 Golfový klub Hrubá Borša 11,1
JURDA Roman 07532 Penati Golf Club 6,4
KINKA Peter 08510 Eurovalley Golf Park Club 17,5
KLIMENT Juraj 00964 Golfový klub Tále 13,3
KRÁLIK Marián 04359 Sedin Golf Club, o.z. 14,9
KUBALEC Ľuboš 05156 Golf Club WELTEN 10,4
LEŽÁK Vladimír 11636 Golf Club WELTEN 20,1
MALINOVSKÝ Peter 18538 GC Pegas 10,3
MIČKO Martin 12469 Sedin Golf Club, o.z. 9,9
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 7,6
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,8
PAVLICA Daniel 16787 Penati Golf Club 19,5
RUNÁK Štefan 06383 Sedin Golf Club, o.z. 11,0
ŠAŠKOVIČ Jozef 04586 Golf Club WELTEN 19,5
ŠEBESTOVÁ Jana 15958 Sedin Golf Club, o.z. 15,0
SEMANČIK Filip 20517 Golfový klub Hrubá Borša 5,1
SLIMÁK Ján 03382 Sedin Golf Club, o.z. 13,4
SLIMÁKOVÁ Beata 03383 Sedin Golf Club, o.z. 34,5
SLOVÁČIK Juraj 11412 Sedin Golf Club, o.z. 16,7
SLOVÁČIK Viktor 16605 Sedin Golf Club, o.z. 24,0
SLOVÁČIK, ML. Juraj 21657 Sedin Golf Club, o.z. 54,0
ŠTRBA Ján 07821 Golf Trnava 16,5
ŠURINA Ivan 13440 Sedin Golf Club, o.z. 22,8
SZITAS Robert 15143 Sedin Golf Club, o.z. 15,6
ULIČNÝ Miroslav 02499 Penati Golf Club 25,3
VANDERKA Martin 07153 Sedin Golf Club, o.z. 11,8
VAREŠINSKÝ Radoslav 21700 Sedin Golf Club, o.z. 22,2
A: spoločná HCP 0-35,9 STB netto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
APOLEN Miroslav 13798 Sedin Golf Club, o.z. 21,5
BÁLINT Milan 05740 GC Pegas 13,4
BEZÁK I. Anton 09455 Sedin Golf Club, o.z. 14,7
BIZOŇ Peter 07389 Sedin Golf Club, o.z. 13,5
ČEPČEK František 03608 Golf Club WELTEN 17,2
FARKAŠOVSKÝ Karol 01778 Sedin Golf Club, o.z. 13,2
FUČÍK Peter 15619 GC Pegas 10,2
GRANČIČ Ladislav 15620 GC Pegas 13,6
GUNDA Pavol 08500 RED OAK Golf Club 18,1
HALAS Radoslav 20673 Golf Club WELTEN 22,2
HOCHSTEIGER František 16567 RED OAK Golf Club 15,2
HOCHSTEIGEROVÁ Miriam 18217 RED OAK Golf Club 21,7
JUHÁS Marek 13794 Golfový klub Hrubá Borša 11,1
JURDA Roman 07532 Penati Golf Club 6,4
KINKA Peter 08510 Eurovalley Golf Park Club 17,5
KLIMENT Juraj 00964 Golfový klub Tále 13,3
KRÁLIK Marián 04359 Sedin Golf Club, o.z. 14,9
KUBALEC Ľuboš 05156 Golf Club WELTEN 10,4
LEŽÁK Vladimír 11636 Golf Club WELTEN 20,1
MALINOVSKÝ Peter 18538 GC Pegas 10,3
MIČKO Martin 12469 Sedin Golf Club, o.z. 9,9
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 7,6
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,8
PAVLICA Daniel 16787 Penati Golf Club 19,5
RUNÁK Štefan 06383 Sedin Golf Club, o.z. 11,0
ŠAŠKOVIČ Jozef 04586 Golf Club WELTEN 19,5
ŠEBESTOVÁ Jana 15958 Sedin Golf Club, o.z. 15,0
SEMANČIK Filip 20517 Golfový klub Hrubá Borša 5,1
SLIMÁK Ján 03382 Sedin Golf Club, o.z. 13,4
SLIMÁKOVÁ Beata 03383 Sedin Golf Club, o.z. 34,5
SLOVÁČIK Juraj 11412 Sedin Golf Club, o.z. 16,7
SLOVÁČIK Viktor 16605 Sedin Golf Club, o.z. 24,0
ŠTRBA Ján 07821 Golf Trnava 16,5
ŠURINA Ivan 13440 Sedin Golf Club, o.z. 22,8
SZITAS Robert 15143 Sedin Golf Club, o.z. 15,6
ULIČNÝ Miroslav 02499 Penati Golf Club 25,3
VANDERKA Martin 07153 Sedin Golf Club, o.z. 11,8
VAREŠINSKÝ Radoslav 21700 Sedin Golf Club, o.z. 22,2
B: spoločná HCP 36-54 STB netto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
SLOVÁČIK, ML. Juraj 21657 Sedin Golf Club, o.z. 54,0
C: spoločná STB brutto
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
APOLEN Miroslav 13798 Sedin Golf Club, o.z. 21,5
BÁLINT Milan 05740 GC Pegas 13,4
BEZÁK I. Anton 09455 Sedin Golf Club, o.z. 14,7
BIZOŇ Peter 07389 Sedin Golf Club, o.z. 13,5
ČEPČEK František 03608 Golf Club WELTEN 17,2
FARKAŠOVSKÝ Karol 01778 Sedin Golf Club, o.z. 13,2
FUČÍK Peter 15619 GC Pegas 10,2
GRANČIČ Ladislav 15620 GC Pegas 13,6
GUNDA Pavol 08500 RED OAK Golf Club 18,1
HALAS Radoslav 20673 Golf Club WELTEN 22,2
HOCHSTEIGER František 16567 RED OAK Golf Club 15,2
HOCHSTEIGEROVÁ Miriam 18217 RED OAK Golf Club 21,7
JUHÁS Marek 13794 Golfový klub Hrubá Borša 11,1
JURDA Roman 07532 Penati Golf Club 6,4
KINKA Peter 08510 Eurovalley Golf Park Club 17,5
KLIMENT Juraj 00964 Golfový klub Tále 13,3
KRÁLIK Marián 04359 Sedin Golf Club, o.z. 14,9
KUBALEC Ľuboš 05156 Golf Club WELTEN 10,4
LEŽÁK Vladimír 11636 Golf Club WELTEN 20,1
MALINOVSKÝ Peter 18538 GC Pegas 10,3
MIČKO Martin 12469 Sedin Golf Club, o.z. 9,9
MOŠKO Vladimír 07551 Sedin Golf Club, o.z. 7,6
MOŠKOVÁ Ivana 07552 Sedin Golf Club, o.z. 15,8
PAVLICA Daniel 16787 Penati Golf Club 19,5
RUNÁK Štefan 06383 Sedin Golf Club, o.z. 11,0
ŠAŠKOVIČ Jozef 04586 Golf Club WELTEN 19,5
ŠEBESTOVÁ Jana 15958 Sedin Golf Club, o.z. 15,0
SEMANČIK Filip 20517 Golfový klub Hrubá Borša 5,1
SLIMÁK Ján 03382 Sedin Golf Club, o.z. 13,4
SLIMÁKOVÁ Beata 03383 Sedin Golf Club, o.z. 34,5
SLOVÁČIK Juraj 11412 Sedin Golf Club, o.z. 16,7
SLOVÁČIK Viktor 16605 Sedin Golf Club, o.z. 24,0
SLOVÁČIK, ML. Juraj 21657 Sedin Golf Club, o.z. 54,0
ŠTRBA Ján 07821 Golf Trnava 16,5
ŠURINA Ivan 13440 Sedin Golf Club, o.z. 22,8
SZITAS Robert 15143 Sedin Golf Club, o.z. 15,6
ULIČNÝ Miroslav 02499 Penati Golf Club 25,3
VANDERKA Martin 07153 Sedin Golf Club, o.z. 11,8
VAREŠINSKÝ Radoslav 21700 Sedin Golf Club, o.z. 22,2