SUNNY FRIDAY

Black Stork - Veľká Lomnica, 07. 10. 2022 | 12:0007. 10. 2022 | 20:00

Základné informácie
Skrátený názov HCP
Organizátor Lomnický GK
Spoluorganizátor
Ihrisko Black Stork - Veľká Lomnica
Hlavný rozhodca DZUREJ Anton
Rozhodca
Riaditeľ súťaže JUDr. Ivona Brukker Hrušková
Súťažný výbor Ivona Brukker Hrušková, Danka Starinská, Anton Dzurej
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 07. 10. 2022 | 12:00
Dátum a čas ukončenia 07. 10. 2022 | 20:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu postupný
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 18. 07. 2022 | 12:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 07. 10. 2022 | 10:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených
Kapacita turnaja 0
Spôsob registrácie golfrecepcia@golfinter.sk, 052-4661806, skga.sk
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Štartovné 15€, green fee 50€
Úhrada nákladov na golfovej recepcii
Ostatné informácie
Popis Vyhodnotený víťaz turnaja, odovzdaná cena formou poukazu - štartovné na nasledujúci turnaj Sunny Friday pre člena LGK, pre nečlena štartovné aj green fee na nasledujúci turnaj.
Podmienky
Víťazstvo vyhodnotené prvé miesto
Ceny Štartovné na nasledujúci turnaj, pre nečlena štartovné aj green fee.
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
HCP +9 - 54 Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Black Stork - Kombinácia (A+B) 15
YELLOW +9,0 54,0 0 100
RED +9,0 54,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
HCP +9 - 54 0 0
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 0
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
HCP +9 - 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP