Best Swing Golf Academy Tour 2023 by ASBIS secured by Check Point

Sedin Golf Resort, 16. 06. 2023 | 09:0016. 06. 2023 | 23:50

Základné informácie
Skrátený názov BSGA Tour 2023
Organizátor Sedin Golf Club, o.z.
Spoluorganizátor
Ihrisko Sedin Golf Resort
Hlavný rozhodca HRBÁŇ Jakub
Rozhodca HRBÁŇ Jakub
Riaditeľ súťaže Peter Švajlen
Súťažný výbor Peter Švajlen, Jakub Hrbáň, Donka Mihaleva
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 16. 06. 2023 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 16. 06. 2023 | 23:50
Počet kôl 1
Spôsob štartu postupný štart z odpaliska číslo 1, v prípade prihlásenia viac ako 87 hráčov, postupný štart z odpaliska číslo 1 a 10. Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na nástenke v klubovom dome a na serveri SKGA najneskôr do 16:00 deň pred zahájením turnaja.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 16. 01. 2023 | 13:30
Dátum a čas uzávierky prihlášok 15. 06. 2023 | 09:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 99
Kapacita turnaja 112
Spôsob registrácie Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese touroffice@bsga.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja. Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese touroffice@bsga.sk V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 100 EUR.
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Štartovné a Green Fee 200€ Platba možná iba v hotovosti.
Stravovanie Welcome drink, raňajky, občerstvenie do bagu, halfway, alko a nealko na ihrisku, raut po hre.
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Best Swing Golf Academy Tour 2023 by ASBIS secured by Check Point je dlhodobá súťaž pozostávajúca z piatich samostatných turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihriskách Red Oak Golf Club, Sedin Golf Resort, Golfový Klub Hrubá Borša a Penati Golf Resort. Turnaje sa hrajú na úpravu HCP. Kalendár turnajov 12.5.2022 Red Oak Golf Club 16.6.2022 Golf Resort Sedin 14.7.2022 Penati Heritage 11.8.2022 Penati Legend 8.9.2022 Golfový klub Borša
Podmienky Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3.
Víťazstvo Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta. Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov o v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s nižším HCP. o Ak hráči majú rovnaký presný HCP o poradí rozhoduje výsledok na 1. najťažšej jamke. V prípade rovnosti na najťažšej jamke rozhoduje o poradí výsledok na 2. postupne až 18. najťažšej jamke. Ak zhoda výsledkov pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb V kategórii D bude vyhodnotené prvé miesto. Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s vyšším HCP. Ak hráči majú rovnaký presný HCP o poradí rozhoduje výsledok na 1. najťažšej jamke. V prípade rovnosti na najťažšej jamke rozhoduje o poradí výsledok na 2. postupne až 18. najťažšej jamke. Ak zhoda výsledkov pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb Podmienkou získania vecných cien je osobná účasť na vyhodnotený pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak. Celkovým víťazom túry sa stane hráč, ktorý získa najviac bodov za umiestnenie na 3 z celkového počtu 5 turnajov podľa nasledovného hodnotenia. Poradie Body 1. miesto 30 2. miesto 25 3. miesto 15 4. miesto 10 5. miesto 5
Ceny Všetky vecné ceny zodpovedajú amatérskemu štatútu V prípade, že sa výherca cien nezúčastní vyhlásenia výsledkov alebo neospravedlní svoju neprítomnosť na vyhlásení, vecné ceny prepadávajú v prospech organizátora a budú zaradené do tomboly.
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Kategória A: muži a ženy HCP +4 - 16,4 Stableford
Kategória B: muži a ženy HCP 16,5 - 27 Stableford
Kategória C: muži a ženy HCP 27,1 - 54 Stableford
Kategória D: muži a ženy HCP +4 - 54 Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Sedín Clasic Par 73
YELLOW +9,0 54,0 0 100
RED +9,0 54,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Kategória A: muži a ženy HCP +4 - 16,4 0 28
Kategória B: muži a ženy HCP 16,5 - 27 0 34
Kategória C: muži a ženy HCP 27,1 - 54 0 37
Kategória D: muži a ženy HCP +4 - 54 0 99
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 1
Všetko 0 99
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
AUGUSTINIČ Peter 04807 Golfový klub Hrubá Borša 24,0
BABOĽ Martin 17749 RED OAK Golf Club 32,3
BANÍK Boris 15056 Golfový klub Hrubá Borša 11,6
BÁNIK Peter 08798 Golf Club WELTEN 17,3
BEREŠ Imrich 05006 Golfový klub Hrubá Borša 20,1
BLAHA Miroslav 15114 Golfový klub Hrubá Borša 19,6
BÖHMER Zdenko 14461 Sedin Golf Club, o.z. 11,7
BUDAYOVÁ Mária 12318 Golfový klub Hrubá Borša 18,2
ČEREVKA Alexander 01276 Penati Golf Club 26,4
CHARVÁT Martin 16855 Golfový klub Hrubá Borša 15,6
CHUŤKA Lukáš 11086 Golfový klub Hrubá Borša 11,4
ČUPKA Martin 13305 Golfový klub Hrubá Borša 31,1
DEMITROVIČ Boris 15459 Eurovalley Golf Park Club 30,6
DOMOTOR Robert 18737 Golfový klub Hrubá Borša 14,0
DUDA Marcel 09103 Golfový klub Hrubá Borša 21,9
FÁBRY Juraj 15373 Golfový klub Hrubá Borša 17,8
FLAŠÍK Fedor 06202 Golf Club WELTEN 15,6
FONTÁNYOVÁ Jaroslava 15897 Golfový klub Hrubá Borša 45,2
FRANTA Ľubomír 08225 Golfový klub Hrubá Borša 17,9
GALBAVÝ Peter 05058 Penati Golf Club 9,4
GIECI Filip 18690 Golfový klub Hrubá Borša 30,7
GRAJCÁR Pavol 13462 Sedin Golf Club, o.z. 12,6
GREČOVÁ Zuzana 15104 GC Pegas 54,0
GREGA Milan 18232 Penati Golf Club 27,0
GREGÁŇ Miloslav 20034 Golfový klub Hrubá Borša 35,6
GREGOVÁ Martina 17324 Penati Golf Club 26,9
HÁRONIK Mário 11575 Žilinsko-rajecký golfový klub 22,4
HERTL Eduard 14124 Prvý žilinský golfový klub 31,5
HLAVENKA Stanislav 15651 Golfový klub Hrubá Borša 22,1
HLAVENKOVÁ Renáta 20094 Golfový klub Hrubá Borša 36,4
HOFFEROVÁ Renata 11980 Golfový klub Hrubá Borša 32,7
JANKOVIČ Branislav 16056 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 30,3
JECK Jozef 18920 Eurovalley Golf Park Club 39,9
KAROL Marek 19157 Golf Trnava 19,0
KELEMEN Tomás 19705 Golfový klub Hrubá Borša 35,7
KOLLAR Martin 15055 Golfový klub Hrubá Borša 12,0
KOPANICKÝ Lukáš 16332 Golfový klub Hrubá Borša 26,1
KORYTKO František 16370 Royal Valley Golf Club 38,1
KOSTOLANSKÁ Alena 22420 Golf Club WELTEN 54,0
KOVÁČIK Róbert 12181 Golf Club WELTEN 14,7
KOVÁČOVÁ Katarína 12981 Golfový klub Hrubá Borša 45,4
KOVALČÍK Rudolf 22156 Golfový klub Hrubá Borša 32,3
KÖRMENDIOVÁ Ingrid 18964 Golfový klub Hrubá Borša 36,3
KRČMÁR Miroslav 03538 Lomnický GK 10,8
KRNÁČ Slavomír 17669 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 39,0
KRNČOKOVÁ Marcela 17848 Penati Golf Club 37,1
KUKUMBERG Matej 06177 Golfový klub Hrubá Borša 16,1
KUNA Daniel 06698 Golfový klub Hrubá Borša 24,7
LENOCH Vladimír 16663 GC Pegas 20,4
MACHO Jozef 20105 Golfový klub Hrubá Borša 35,6
MARGETOVÁ Ivana 21442 Tri Duby Golf Club 43,5
MARKO Peter 15908 Golfový klub Hrubá Borša 28,3
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 16,7
MELICHÁREK Erik 16473 Golfový klub Hrubá Borša 9,5
MELICHÁREKOVÁ Miroslava 16474 Golfový klub Hrubá Borša 27,4
MIČEV Dominik 18506 Golfový klub Hrubá Borša 23,4
MIKO Milan 17923 Golfový klub Hrubá Borša 22,4
MIŠURA Andrej 14336 Sedin Golf Club, o.z. 7,2
NEMEC Patrick 15372 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 24,4
NÉMETH Vojtech 18679 Golf Club WELTEN 54,0
OLEXÍK Mário 18751 Golfový klub Hrubá Borša 36,6
OLEXÍK Martin 18750 Golfový klub Hrubá Borša 20,1
OPATOVSKÝ Michal 12732 Golfový klub Hrubá Borša 23,4
OSUSKY Roman 18254 Eurovalley Golf Park Club 24,8
PAJTÁŠ Patrik 06091 Golfový klub Hrubá Borša 13,4
PALÁSTHY Pavel 17163 Golfový klub Hrubá Borša 25,7
PAVELKO Maroš 14259 Golf and Country Club Piešťany 31,3
PAWELCZYK Dariusz 02038 Golfový klub Hrubá Borša 17,3
PILING Karol 08902 Golf Club WELTEN 19,4
POLAKOVIČ Ján 20900 Golfový klub Hrubá Borša 26,6
PROKYPČÁK Richard 19767 Golfový klub Hrubá Borša 42,6
PÚČIK Erik 12782 Sedin Golf Club, o.z. 14,5
Petro Maroš 22752 Golfový klub Hrubá Borša 54,0
REVÁK Augustín 11833 Eurovalley Golf Park Club 28,4
ROHOŇ Marek 12182 Golfový klub Hrubá Borša 40,9
ROVŇAN Michal 17661 Sedin Golf Club, o.z. 24,5
ŠIMONIČ Ivan 14435 Golf Trnava 4,2
SIVÝ Mikuláš 04495 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
SKÁKALA Juraj 10844 Sedin Golf Club, o.z. 34,0
SLANČÍK Miroslav 07689 Golf Club WELTEN 19,3
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 10,5
SPIŠKA Jozef 21969 Lomnický GK 27,2
SPIŠKA Natalie 21974 Lomnický GK 0,1
STRAKA Marek 17045 Golfový klub Hrubá Borša 31,3
ŠUPŠÁK Rastislav 18330 Golf Club WELTEN 14,6
ŠVEC Tibor 16616 Prvý žilinský golfový klub 27,3
SVOBODOVÁ Jadranka 03343 Penati Golf Club 24,2
TKÁČ Michal 10498 Golfový klub Hrubá Borša 10,5
TOMÁŠEK Peter 05420 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 29,8
TÓTH Tomáš 11537 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 16,2
TRNAVSKÝ Ondrej 13386 Golfový klub Hrubá Borša 16,0
UHER Pavel 03242 Golfový klub Hrubá Borša 10,2
URVAY Richard 10211 Golfový klub Hrubá Borša 16,0
VALENTA Tomáš 20137 Golfový klub Hrubá Borša 15,4
VARGOVÁ Zlatica 20683 Golfový klub Hrubá Borša 25,6
ŽÁK Martin 20136 Golfový klub Hrubá Borša 33,0
ZELÍSKA Jozef 08649 Golfový klub Hrubá Borša 20,4
ZELÍSKOVÁ Jana 08650 Golfový klub Hrubá Borša 8,9
ZEMAN Igor 02210 Golfový klub Hrubá Borša 17,7
Kategória A: muži a ženy HCP +4 - 16,4
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BANÍK Boris 15056 Golfový klub Hrubá Borša 11,6
BÖHMER Zdenko 14461 Sedin Golf Club, o.z. 11,7
CHARVÁT Martin 16855 Golfový klub Hrubá Borša 15,6
CHUŤKA Lukáš 11086 Golfový klub Hrubá Borša 11,4
DOMOTOR Robert 18737 Golfový klub Hrubá Borša 14,0
FLAŠÍK Fedor 06202 Golf Club WELTEN 15,6
GALBAVÝ Peter 05058 Penati Golf Club 9,4
GRAJCÁR Pavol 13462 Sedin Golf Club, o.z. 12,6
KOLLAR Martin 15055 Golfový klub Hrubá Borša 12,0
KOVÁČIK Róbert 12181 Golf Club WELTEN 14,7
KRČMÁR Miroslav 03538 Lomnický GK 10,8
KUKUMBERG Matej 06177 Golfový klub Hrubá Borša 16,1
MELICHÁREK Erik 16473 Golfový klub Hrubá Borša 9,5
MIŠURA Andrej 14336 Sedin Golf Club, o.z. 7,2
PAJTÁŠ Patrik 06091 Golfový klub Hrubá Borša 13,4
PÚČIK Erik 12782 Sedin Golf Club, o.z. 14,5
ŠIMONIČ Ivan 14435 Golf Trnava 4,2
SIVÝ Mikuláš 04495 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 10,5
SPIŠKA Natalie 21974 Lomnický GK 0,1
ŠUPŠÁK Rastislav 18330 Golf Club WELTEN 14,6
TKÁČ Michal 10498 Golfový klub Hrubá Borša 10,5
TÓTH Tomáš 11537 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 16,2
TRNAVSKÝ Ondrej 13386 Golfový klub Hrubá Borša 16,0
UHER Pavel 03242 Golfový klub Hrubá Borša 10,2
URVAY Richard 10211 Golfový klub Hrubá Borša 16,0
VALENTA Tomáš 20137 Golfový klub Hrubá Borša 15,4
ZELÍSKOVÁ Jana 08650 Golfový klub Hrubá Borša 8,9
Kategória B: muži a ženy HCP 16,5 - 27
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
AUGUSTINIČ Peter 04807 Golfový klub Hrubá Borša 24,0
BÁNIK Peter 08798 Golf Club WELTEN 17,3
BEREŠ Imrich 05006 Golfový klub Hrubá Borša 20,1
BLAHA Miroslav 15114 Golfový klub Hrubá Borša 19,6
BUDAYOVÁ Mária 12318 Golfový klub Hrubá Borša 18,2
ČEREVKA Alexander 01276 Penati Golf Club 26,4
DUDA Marcel 09103 Golfový klub Hrubá Borša 21,9
FÁBRY Juraj 15373 Golfový klub Hrubá Borša 17,8
FRANTA Ľubomír 08225 Golfový klub Hrubá Borša 17,9
GREGA Milan 18232 Penati Golf Club 27,0
GREGOVÁ Martina 17324 Penati Golf Club 26,9
HÁRONIK Mário 11575 Žilinsko-rajecký golfový klub 22,4
HLAVENKA Stanislav 15651 Golfový klub Hrubá Borša 22,1
KAROL Marek 19157 Golf Trnava 19,0
KOPANICKÝ Lukáš 16332 Golfový klub Hrubá Borša 26,1
KUNA Daniel 06698 Golfový klub Hrubá Borša 24,7
LENOCH Vladimír 16663 GC Pegas 20,4
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 16,7
MIČEV Dominik 18506 Golfový klub Hrubá Borša 23,4
MIKO Milan 17923 Golfový klub Hrubá Borša 22,4
NEMEC Patrick 15372 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 24,4
OLEXÍK Martin 18750 Golfový klub Hrubá Borša 20,1
OPATOVSKÝ Michal 12732 Golfový klub Hrubá Borša 23,4
OSUSKY Roman 18254 Eurovalley Golf Park Club 24,8
PALÁSTHY Pavel 17163 Golfový klub Hrubá Borša 25,7
PAWELCZYK Dariusz 02038 Golfový klub Hrubá Borša 17,3
PILING Karol 08902 Golf Club WELTEN 19,4
POLAKOVIČ Ján 20900 Golfový klub Hrubá Borša 26,6
ROVŇAN Michal 17661 Sedin Golf Club, o.z. 24,5
SLANČÍK Miroslav 07689 Golf Club WELTEN 19,3
SVOBODOVÁ Jadranka 03343 Penati Golf Club 24,2
VARGOVÁ Zlatica 20683 Golfový klub Hrubá Borša 25,6
ZELÍSKA Jozef 08649 Golfový klub Hrubá Borša 20,4
ZEMAN Igor 02210 Golfový klub Hrubá Borša 17,7
Kategória C: muži a ženy HCP 27,1 - 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BABOĽ Martin 17749 RED OAK Golf Club 32,3
ČUPKA Martin 13305 Golfový klub Hrubá Borša 31,1
DEMITROVIČ Boris 15459 Eurovalley Golf Park Club 30,6
FONTÁNYOVÁ Jaroslava 15897 Golfový klub Hrubá Borša 45,2
GIECI Filip 18690 Golfový klub Hrubá Borša 30,7
GREČOVÁ Zuzana 15104 GC Pegas 54,0
GREGÁŇ Miloslav 20034 Golfový klub Hrubá Borša 35,6
HERTL Eduard 14124 Prvý žilinský golfový klub 31,5
HLAVENKOVÁ Renáta 20094 Golfový klub Hrubá Borša 36,4
HOFFEROVÁ Renata 11980 Golfový klub Hrubá Borša 32,7
JANKOVIČ Branislav 16056 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 30,3
JECK Jozef 18920 Eurovalley Golf Park Club 39,9
KELEMEN Tomás 19705 Golfový klub Hrubá Borša 35,7
KORYTKO František 16370 Royal Valley Golf Club 38,1
KOSTOLANSKÁ Alena 22420 Golf Club WELTEN 54,0
KOVÁČOVÁ Katarína 12981 Golfový klub Hrubá Borša 45,4
KOVALČÍK Rudolf 22156 Golfový klub Hrubá Borša 32,3
KÖRMENDIOVÁ Ingrid 18964 Golfový klub Hrubá Borša 36,3
KRNÁČ Slavomír 17669 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 39,0
KRNČOKOVÁ Marcela 17848 Penati Golf Club 37,1
MACHO Jozef 20105 Golfový klub Hrubá Borša 35,6
MARGETOVÁ Ivana 21442 Tri Duby Golf Club 43,5
MARKO Peter 15908 Golfový klub Hrubá Borša 28,3
MELICHÁREKOVÁ Miroslava 16474 Golfový klub Hrubá Borša 27,4
NÉMETH Vojtech 18679 Golf Club WELTEN 54,0
OLEXÍK Mário 18751 Golfový klub Hrubá Borša 36,6
PAVELKO Maroš 14259 Golf and Country Club Piešťany 31,3
PROKYPČÁK Richard 19767 Golfový klub Hrubá Borša 42,6
Petro Maroš 22752 Golfový klub Hrubá Borša 54,0
REVÁK Augustín 11833 Eurovalley Golf Park Club 28,4
ROHOŇ Marek 12182 Golfový klub Hrubá Borša 40,9
SKÁKALA Juraj 10844 Sedin Golf Club, o.z. 34,0
SPIŠKA Jozef 21969 Lomnický GK 27,2
STRAKA Marek 17045 Golfový klub Hrubá Borša 31,3
ŠVEC Tibor 16616 Prvý žilinský golfový klub 27,3
TOMÁŠEK Peter 05420 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 29,8
ŽÁK Martin 20136 Golfový klub Hrubá Borša 33,0
Kategória D: muži a ženy HCP +4 - 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
AUGUSTINIČ Peter 04807 Golfový klub Hrubá Borša 24,0
BABOĽ Martin 17749 RED OAK Golf Club 32,3
BANÍK Boris 15056 Golfový klub Hrubá Borša 11,6
BÁNIK Peter 08798 Golf Club WELTEN 17,3
BEREŠ Imrich 05006 Golfový klub Hrubá Borša 20,1
BLAHA Miroslav 15114 Golfový klub Hrubá Borša 19,6
BÖHMER Zdenko 14461 Sedin Golf Club, o.z. 11,7
BUDAYOVÁ Mária 12318 Golfový klub Hrubá Borša 18,2
ČEREVKA Alexander 01276 Penati Golf Club 26,4
CHARVÁT Martin 16855 Golfový klub Hrubá Borša 15,6
CHUŤKA Lukáš 11086 Golfový klub Hrubá Borša 11,4
ČUPKA Martin 13305 Golfový klub Hrubá Borša 31,1
DEMITROVIČ Boris 15459 Eurovalley Golf Park Club 30,6
DOMOTOR Robert 18737 Golfový klub Hrubá Borša 14,0
DUDA Marcel 09103 Golfový klub Hrubá Borša 21,9
FÁBRY Juraj 15373 Golfový klub Hrubá Borša 17,8
FLAŠÍK Fedor 06202 Golf Club WELTEN 15,6
FONTÁNYOVÁ Jaroslava 15897 Golfový klub Hrubá Borša 45,2
FRANTA Ľubomír 08225 Golfový klub Hrubá Borša 17,9
GALBAVÝ Peter 05058 Penati Golf Club 9,4
GIECI Filip 18690 Golfový klub Hrubá Borša 30,7
GRAJCÁR Pavol 13462 Sedin Golf Club, o.z. 12,6
GREČOVÁ Zuzana 15104 GC Pegas 54,0
GREGA Milan 18232 Penati Golf Club 27,0
GREGÁŇ Miloslav 20034 Golfový klub Hrubá Borša 35,6
GREGOVÁ Martina 17324 Penati Golf Club 26,9
HÁRONIK Mário 11575 Žilinsko-rajecký golfový klub 22,4
HERTL Eduard 14124 Prvý žilinský golfový klub 31,5
HLAVENKA Stanislav 15651 Golfový klub Hrubá Borša 22,1
HLAVENKOVÁ Renáta 20094 Golfový klub Hrubá Borša 36,4
HOFFEROVÁ Renata 11980 Golfový klub Hrubá Borša 32,7
JANKOVIČ Branislav 16056 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 30,3
JECK Jozef 18920 Eurovalley Golf Park Club 39,9
KAROL Marek 19157 Golf Trnava 19,0
KELEMEN Tomás 19705 Golfový klub Hrubá Borša 35,7
KOLLAR Martin 15055 Golfový klub Hrubá Borša 12,0
KOPANICKÝ Lukáš 16332 Golfový klub Hrubá Borša 26,1
KORYTKO František 16370 Royal Valley Golf Club 38,1
KOSTOLANSKÁ Alena 22420 Golf Club WELTEN 54,0
KOVÁČIK Róbert 12181 Golf Club WELTEN 14,7
KOVÁČOVÁ Katarína 12981 Golfový klub Hrubá Borša 45,4
KOVALČÍK Rudolf 22156 Golfový klub Hrubá Borša 32,3
KÖRMENDIOVÁ Ingrid 18964 Golfový klub Hrubá Borša 36,3
KRČMÁR Miroslav 03538 Lomnický GK 10,8
KRNÁČ Slavomír 17669 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 39,0
KRNČOKOVÁ Marcela 17848 Penati Golf Club 37,1
KUKUMBERG Matej 06177 Golfový klub Hrubá Borša 16,1
KUNA Daniel 06698 Golfový klub Hrubá Borša 24,7
LENOCH Vladimír 16663 GC Pegas 20,4
MACHO Jozef 20105 Golfový klub Hrubá Borša 35,6
MARGETOVÁ Ivana 21442 Tri Duby Golf Club 43,5
MARKO Peter 15908 Golfový klub Hrubá Borša 28,3
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 16,7
MELICHÁREK Erik 16473 Golfový klub Hrubá Borša 9,5
MELICHÁREKOVÁ Miroslava 16474 Golfový klub Hrubá Borša 27,4
MIČEV Dominik 18506 Golfový klub Hrubá Borša 23,4
MIKO Milan 17923 Golfový klub Hrubá Borša 22,4
MIŠURA Andrej 14336 Sedin Golf Club, o.z. 7,2
NEMEC Patrick 15372 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 24,4
NÉMETH Vojtech 18679 Golf Club WELTEN 54,0
OLEXÍK Mário 18751 Golfový klub Hrubá Borša 36,6
OLEXÍK Martin 18750 Golfový klub Hrubá Borša 20,1
OPATOVSKÝ Michal 12732 Golfový klub Hrubá Borša 23,4
OSUSKY Roman 18254 Eurovalley Golf Park Club 24,8
PAJTÁŠ Patrik 06091 Golfový klub Hrubá Borša 13,4
PALÁSTHY Pavel 17163 Golfový klub Hrubá Borša 25,7
PAVELKO Maroš 14259 Golf and Country Club Piešťany 31,3
PAWELCZYK Dariusz 02038 Golfový klub Hrubá Borša 17,3
PILING Karol 08902 Golf Club WELTEN 19,4
POLAKOVIČ Ján 20900 Golfový klub Hrubá Borša 26,6
PROKYPČÁK Richard 19767 Golfový klub Hrubá Borša 42,6
PÚČIK Erik 12782 Sedin Golf Club, o.z. 14,5
Petro Maroš 22752 Golfový klub Hrubá Borša 54,0
REVÁK Augustín 11833 Eurovalley Golf Park Club 28,4
ROHOŇ Marek 12182 Golfový klub Hrubá Borša 40,9
ROVŇAN Michal 17661 Sedin Golf Club, o.z. 24,5
ŠIMONIČ Ivan 14435 Golf Trnava 4,2
SIVÝ Mikuláš 04495 Golfový klub Hrubá Borša 7,9
SKÁKALA Juraj 10844 Sedin Golf Club, o.z. 34,0
SLANČÍK Miroslav 07689 Golf Club WELTEN 19,3
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 10,5
SPIŠKA Jozef 21969 Lomnický GK 27,2
SPIŠKA Natalie 21974 Lomnický GK 0,1
STRAKA Marek 17045 Golfový klub Hrubá Borša 31,3
ŠUPŠÁK Rastislav 18330 Golf Club WELTEN 14,6
ŠVEC Tibor 16616 Prvý žilinský golfový klub 27,3
SVOBODOVÁ Jadranka 03343 Penati Golf Club 24,2
TKÁČ Michal 10498 Golfový klub Hrubá Borša 10,5
TOMÁŠEK Peter 05420 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 29,8
TÓTH Tomáš 11537 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 16,2
TRNAVSKÝ Ondrej 13386 Golfový klub Hrubá Borša 16,0
UHER Pavel 03242 Golfový klub Hrubá Borša 10,2
URVAY Richard 10211 Golfový klub Hrubá Borša 16,0
VALENTA Tomáš 20137 Golfový klub Hrubá Borša 15,4
VARGOVÁ Zlatica 20683 Golfový klub Hrubá Borša 25,6
ŽÁK Martin 20136 Golfový klub Hrubá Borša 33,0
ZELÍSKA Jozef 08649 Golfový klub Hrubá Borša 20,4
ZELÍSKOVÁ Jana 08650 Golfový klub Hrubá Borša 8,9
ZEMAN Igor 02210 Golfový klub Hrubá Borša 17,7
Kategória A: muži a ženy HCP +4 - 16,4
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 CHARVÁT Martin GKHB 16855 15,6 42 / 86 42 14,8
2 TRNAVSKÝ Ondrej GKHB 13386 16,0 42 / 88 42 15,4
3 KOVÁČIK Róbert GCW 12181 14,7 41 / 86 41 13,6
4 TÓTH Tomáš GCCBB 11537 16,2 39 / --- 39 15,7
5 ŠIMONIČ Ivan GTT 14435 4,2 39 / 75 39 3,7
6 KOLLAR Martin GKHB 15055 12,0 38 / 86 38 11,5
7 MIŠURA Andrej Sedin GC 14336 7,2 38 / 81 38 6,7
8 PAJTÁŠ Patrik GKHB 06091 13,4 37 / 89 37 13,1
9 ŠUPŠÁK Rastislav GCW 18330 14,6 35 / 93 35 14,5
10 PÚČIK Erik Sedin GC 12782 14,5 35 / 92 35 14,3
11 MELICHÁREK Erik GKHB 16473 9,5 34 / 87 34 9,4
12 GRAJCÁR Pavol Sedin GC 13462 12,6 34 / 91 34 12,6
13 GALBAVÝ Peter Penati GC 05058 9,4 34 / 87 34 9,3
14 BÖHMER Zdenko Sedin GC 14461 11,7 34 / 89 34 11,5
15 KRČMÁR Miroslav LGK 03538 10,8 34 / 90 34 10,7
16 URVAY Richard GKHB 10211 16,0 33 / 97 33 16,0
17 VALENTA Tomáš GKHB 20137 15,4 33 / 95 33 15,4
18 FLAŠÍK Fedor GCW 06202 15,6 33 / 95 33 15,7
19 SIVÝ Mikuláš GKHB 04495 7,9 33 / 86 33 7,9
20 UHER Pavel GKHB 03242 10,2 33 / 90 33 10,2
21 TKÁČ Michal GKHB 10498 10,5 32 / 90 32 10,5
22 BANÍK Boris GKHB 15056 11,6 31 / 92 31 11,6
23 SPIŠKA Natalie LGK 21974 0,1 30 / 81 30 3,4
24 ŠLAPÁK Marián GCW 13979 10,5 29 / 94 29 10,9
25 CHUŤKA Lukáš GKHB 11086 11,4 29 / 96 29 11,3
26 DOMOTOR Robert GKHB 18737 14,0 28 / 100 28 14,0
27 KUKUMBERG Matej GKHB 06177 16,1 27 / --- 27 16,1
28 ZELÍSKOVÁ Jana GKHB 08650 8,9 23 / 98 23 9,0
Kategória B: muži a ženy HCP 16,5 - 27
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KAROL Marek GTT 19157 19,0 43 / 90 43 18,1
2 LENOCH Vladimír GCPEG 16663 20,4 41 / 93 41 19,7
3 POLAKOVIČ Ján GKHB 20900 26,6 41 / 103 41 25,6
4 BEREŠ Imrich GKHB 05006 20,1 41 / 93 41 19,5
5 MASARČIN Miroslav GKHB 18596 16,7 41 / --- 41 16,0
6 OSUSKY Roman EGPC 18254 24,8 40 / 101 40 21,8
7 VARGOVÁ Zlatica GKHB 20683 25,6 39 / 103 39 25,0
8 ZEMAN Igor GKHB 02210 17,7 37 / 94 37 17,1
9 HLAVENKA Stanislav GKHB 15651 22,1 36 / --- 36 21,7
10 MIKO Milan GKHB 17923 22,4 36 / --- 36 21,6
11 FÁBRY Juraj GKHB 15373 17,8 36 / 99 36 17,4
12 DUDA Marcel GKHB 09103 21,9 36 / 100 36 21,5
13 AUGUSTINIČ Peter GKHB 04807 24,0 36 / 104 36 23,7
14 ROVŇAN Michal Sedin GC 17661 24,5 35 / 105 35 24,1
15 GREGA Milan Penati GC 18232 27,0 35 / --- 35 26,8
16 PILING Karol GCW 08902 19,4 35 / 98 35 19,4
17 KOPANICKÝ Lukáš GKHB 16332 26,1 35 / 108 35 26,2
18 OPATOVSKÝ Michal GKHB 12732 23,4 35 / 103 35 23,5
19 NEMEC Patrick GCCBB 15372 24,4 34 / 105 34 24,7
20 HÁRONIK Mário ŽRGK 11575 22,4 34 / 103 34 22,3
21 SLANČÍK Miroslav GCW 07689 19,3 33 / 101 33 19,3
22 BUDAYOVÁ Mária GKHB 12318 18,2 32 / 103 32 18,5
23 KUNA Daniel GKHB 06698 24,7 29 / 114 29 25,2
24 ZELÍSKA Jozef GKHB 08649 20,4 29 / 106 29 20,8
25 PALÁSTHY Pavel GKHB 17163 25,7 29 / 112 29 25,7
26 ČEREVKA Alexander Penati GC 01276 26,4 28 / 118 28 26,8
27 BLAHA Miroslav GKHB 15114 19,6 28 / 106 28 19,6
28 MIČEV Dominik GKHB 18506 23,4 26 / 112 26 25,5
29 OLEXÍK Martin GKHB 18750 20,1 26 / --- 26 20,1
30 BÁNIK Peter GCW 08798 17,3 26 / --- 26 17,3
31 PAWELCZYK Dariusz GKHB 02038 17,3 25 / 105 25 17,3
32 GREGOVÁ Martina Penati GC 17324 26,9 24 / --- 24 26,9
33 SVOBODOVÁ Jadranka Penati GC 03343 24,2 21 / 120 21 25,1
34 FRANTA Ľubomír GKHB 08225 17,9 19 / --- 19 18,3
35 CHARVÁT Juraj GKHB 15711 16,2 0 / --- --- 16,2
Kategória C: muži a ženy HCP 27,1 - 54
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 OLEXÍK Mário GKHB 18751 36,6 51 / --- 51 32,5
2 KOSTOLANSKÁ Alena GCW 22420 54,0 51 / --- 51 37,4
3 Petro Maroš GKHB 22752 54,0 42 / --- 42 47,0
4 BABOĽ Martin ROGC 17749 32,3 41 / 108 41 31,0
5 KOVALČÍK Rudolf GKHB 22156 32,3 41 / 109 41 27,2
6 GREGÁŇ Miloslav GKHB 20034 35,6 40 / 113 40 33,4
7 ŽÁK Martin GKHB 20136 33,0 40 / 113 40 30,4
8 ČUPKA Martin GKHB 13305 31,1 39 / --- 39 29,7
9 REVÁK Augustín EGPC 11833 28,4 39 / 107 39 27,8
10 JECK Jozef EGPC 18920 39,9 38 / 122 38 39,5
11 HLAVENKOVÁ Renáta GKHB 20094 36,4 38 / 121 38 35,6
12 HERTL Eduard P.Ž.G.K. 14124 31,5 38 / 112 38 31,2
13 KELEMEN Tomás GKHB 19705 35,7 36 / --- 36 34,6
14 NÉMETH Vojtech GCW 18679 54,0 36 / --- 36 51,9
15 KRNÁČ Slavomír GCCBB 17669 39,0 35 / 124 35 38,6
16 MACHO Jozef GKHB 20105 35,6 34 / --- 34 35,6
17 FONTÁNYOVÁ Jaroslava GKHB 15897 45,2 34 / --- 34 45,2
18 JANKOVIČ Branislav GCCBB 16056 30,3 33 / --- 33 30,2
19 HOFFEROVÁ Renata GKHB 11980 32,7 33 / 117 33 32,7
20 MARGETOVÁ Ivana TDGC 21442 43,5 33 / 134 33 44,5
21 PAVELKO Maroš GCCP 14259 31,3 32 / --- 32 31,3
22 PROKYPČÁK Richard GKHB 19767 42,6 32 / --- 32 43,5
23 SPIŠKA Jozef LGK 21969 27,2 31 / 113 31 29,4
24 KOVÁČOVÁ Katarína GKHB 12981 45,4 31 / --- 31 45,4
25 DEMITROVIČ Boris EGPC 15459 30,6 30 / --- 30 30,6
26 KRNČOKOVÁ Marcela Penati GC 17848 37,1 30 / 126 30 37,4
27 MELICHÁREKOVÁ Miroslava GKHB 16474 27,4 29 / 118 29 28,1
28 ROHOŇ Marek GKHB 12182 40,9 29 / --- 29 40,9
29 GIECI Filip GKHB 18690 30,7 28 / --- 28 30,7
30 SKÁKALA Juraj Sedin GC 10844 34,0 27 / 126 27 34,0
31 ŠVEC Tibor P.Ž.G.K. 16616 27,3 27 / 120 27 27,3
32 MARKO Peter GKHB 15908 28,3 26 / --- 26 28,3
33 TOMÁŠEK Peter GCCBB 05420 29,8 24 / --- 24 29,9
34 GREČOVÁ Zuzana GCPEG 15104 54,0 23 / --- 23 54,0
35 KORYTKO František RVGC 16370 38,1 23 / --- 23 42,2
36 STRAKA Marek GKHB 17045 31,3 WD --- 31,3
36 KÖRMENDIOVÁ Ingrid GKHB 18964 36,3 0 / --- --- 36,3
Kategória D: muži a ženy HCP +4 - 54
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ŠIMONIČ Ivan GTT 14435 4,2 34 / 75 / (39) 34 3,7
2 MIŠURA Andrej Sedin GC 14336 7,2 29 / 81 / (38) 29 6,7
3 SPIŠKA Natalie LGK 21974 0,1 28 / 81 / (30) 28 3,4
4 KOLLAR Martin GKHB 15055 12,0 25 / 86 / (38) 25 11,5
5 TRNAVSKÝ Ondrej GKHB 13386 16,0 24 / 88 / (42) 24 15,4
6 SIVÝ Mikuláš GKHB 04495 7,9 24 / 86 / (33) 24 7,9
7 KOVÁČIK Róbert GCW 12181 14,7 23 / 86 / (41) 23 13,6
8 CHARVÁT Martin GKHB 16855 15,6 23 / 86 / (42) 23 14,8
9 MELICHÁREK Erik GKHB 16473 9,5 23 / 87 / (34) 23 9,4
10 GALBAVÝ Peter Penati GC 05058 9,4 22 / 87 / (34) 22 9,3
11 KRČMÁR Miroslav LGK 03538 10,8 22 / 90 / (34) 22 10,7
12 MASARČIN Miroslav GKHB 18596 16,7 22 / --- / (41) 22 16,0
13 UHER Pavel GKHB 03242 10,2 21 / 90 / (33) 21 10,2
14 TKÁČ Michal GKHB 10498 10,5 21 / 90 / (32) 21 10,5
15 BÖHMER Zdenko Sedin GC 14461 11,7 21 / 89 / (34) 21 11,5
16 TÓTH Tomáš GCCBB 11537 16,2 20 / --- / (39) 20 15,7
17 GRAJCÁR Pavol Sedin GC 13462 12,6 20 / 91 / (34) 20 12,6
18 FÁBRY Juraj GKHB 15373 17,8 20 / 99 / (36) 20 17,4
19 PAJTÁŠ Patrik GKHB 06091 13,4 20 / 89 / (37) 20 13,1
20 ŠUPŠÁK Rastislav GCW 18330 14,6 20 / 93 / (35) 20 14,5
21 KAROL Marek GTT 19157 19,0 19 / 90 / (43) 19 18,1
22 ŠLAPÁK Marián GCW 13979 10,5 18 / 94 / (29) 18 10,9
23 PÚČIK Erik Sedin GC 12782 14,5 18 / 92 / (35) 18 14,3
24 BANÍK Boris GKHB 15056 11,6 17 / 92 / (31) 17 11,6
25 CHUŤKA Lukáš GKHB 11086 11,4 17 / 96 / (29) 17 11,3
26 LENOCH Vladimír GCPEG 16663 20,4 17 / 93 / (41) 17 19,7
27 BEREŠ Imrich GKHB 05006 20,1 17 / 93 / (41) 17 19,5
28 HLAVENKA Stanislav GKHB 15651 22,1 16 / --- / (36) 16 21,7
29 ZEMAN Igor GKHB 02210 17,7 16 / 94 / (37) 16 17,1
30 DOMOTOR Robert GKHB 18737 14,0 16 / 100 / (28) 16 14,0
31 URVAY Richard GKHB 10211 16,0 15 / 97 / (33) 15 16,0
32 VALENTA Tomáš GKHB 20137 15,4 15 / 95 / (33) 15 15,4
33 FLAŠÍK Fedor GCW 06202 15,6 15 / 95 / (33) 15 15,7
34 OSUSKY Roman EGPC 18254 24,8 15 / 101 / (40) 15 21,8
35 ZELÍSKOVÁ Jana GKHB 08650 8,9 14 / 98 / (23) 14 9,0
36 KUKUMBERG Matej GKHB 06177 16,1 14 / --- / (27) 14 16,1
37 OLEXÍK Mário GKHB 18751 36,6 13 / --- / (51) 13 32,5
38 BUDAYOVÁ Mária GKHB 12318 18,2 13 / 103 / (32) 13 18,5
39 POLAKOVIČ Ján GKHB 20900 26,6 13 / 103 / (41) 13 25,6
40 DUDA Marcel GKHB 09103 21,9 12 / 100 / (36) 12 21,5
41 SLANČÍK Miroslav GCW 07689 19,3 12 / 101 / (33) 12 19,3
42 PILING Karol GCW 08902 19,4 12 / 98 / (35) 12 19,4
43 MIKO Milan GKHB 17923 22,4 11 / --- / (36) 11 21,6
44 HÁRONIK Mário ŽRGK 11575 22,4 11 / 103 / (34) 11 22,3
45 AUGUSTINIČ Peter GKHB 04807 24,0 11 / 104 / (36) 11 23,7
45 BÁNIK Peter GCW 08798 17,3 11 / --- / (26) 11 17,3
47 HERTL Eduard P.Ž.G.K. 14124 31,5 11 / 112 / (38) 11 31,2
48 OPATOVSKÝ Michal GKHB 12732 23,4 11 / 103 / (35) 11 23,5
49 ROVŇAN Michal Sedin GC 17661 24,5 10 / 105 / (35) 10 24,1
50 NEMEC Patrick GCCBB 15372 24,4 10 / 105 / (34) 10 24,7
51 ŽÁK Martin GKHB 20136 33,0 10 / 113 / (40) 10 30,4
52 VARGOVÁ Zlatica GKHB 20683 25,6 10 / 103 / (39) 10 25,0
53 REVÁK Augustín EGPC 11833 28,4 10 / 107 / (39) 10 27,8
54 KOPANICKÝ Lukáš GKHB 16332 26,1 10 / 108 / (35) 10 26,2
55 PAWELCZYK Dariusz GKHB 02038 17,3 9 / 105 / (25) 9 17,3
56 ZELÍSKA Jozef GKHB 08649 20,4 9 / 106 / (29) 9 20,8
57 BLAHA Miroslav GKHB 15114 19,6 8 / 106 / (28) 8 19,6
58 OLEXÍK Martin GKHB 18750 20,1 8 / --- / (26) 8 20,1
59 KUNA Daniel GKHB 06698 24,7 8 / 114 / (29) 8 25,2
60 GREGA Milan Penati GC 18232 27,0 8 / --- / (35) 8 26,8
61 ČUPKA Martin GKHB 13305 31,1 8 / --- / (39) 8 29,7
62 ČEREVKA Alexander Penati GC 01276 26,4 7 / 118 / (28) 7 26,8
63 MIČEV Dominik GKHB 18506 23,4 7 / 112 / (26) 7 25,5
64 BABOĽ Martin ROGC 17749 32,3 7 / 108 / (41) 7 31,0
65 KELEMEN Tomás GKHB 19705 35,7 7 / --- / (36) 7 34,6
66 MACHO Jozef GKHB 20105 35,6 7 / --- / (34) 7 35,6
67 GREGÁŇ Miloslav GKHB 20034 35,6 7 / 113 / (40) 7 33,4
68 PALÁSTHY Pavel GKHB 17163 25,7 7 / 112 / (29) 7 25,7
69 SPIŠKA Jozef LGK 21969 27,2 7 / 113 / (31) 7 29,4
70 KOVALČÍK Rudolf GKHB 22156 32,3 7 / 109 / (41) 7 27,2
71 JANKOVIČ Branislav GCCBB 16056 30,3 6 / --- / (33) 6 30,2
71 PAVELKO Maroš GCCP 14259 31,3 6 / --- / (32) 6 31,3
73 MELICHÁREKOVÁ Miroslava GKHB 16474 27,4 6 / 118 / (29) 6 28,1
74 GIECI Filip GKHB 18690 30,7 6 / --- / (28) 6 30,7
75 DEMITROVIČ Boris EGPC 15459 30,6 5 / --- / (30) 5 30,6
76 KORYTKO František RVGC 16370 38,1 5 / --- / (23) 5 42,2
77 FRANTA Ľubomír GKHB 08225 17,9 5 / --- / (19) 5 18,3
78 SKÁKALA Juraj Sedin GC 10844 34,0 5 / 126 / (27) 5 34,0
79 KRNÁČ Slavomír GCCBB 17669 39,0 5 / 124 / (35) 5 38,6
80 ŠVEC Tibor P.Ž.G.K. 16616 27,3 5 / 120 / (27) 5 27,3
81 KRNČOKOVÁ Marcela Penati GC 17848 37,1 4 / 126 / (30) 4 37,4
81 HLAVENKOVÁ Renáta GKHB 20094 36,4 4 / 121 / (38) 4 35,6
83 HOFFEROVÁ Renata GKHB 11980 32,7 4 / 117 / (33) 4 32,7
84 SVOBODOVÁ Jadranka Penati GC 03343 24,2 4 / 120 / (21) 4 25,1
84 GREGOVÁ Martina Penati GC 17324 26,9 4 / --- / (24) 4 26,9
86 KOSTOLANSKÁ Alena GCW 22420 54,0 4 / --- / (51) 4 37,4
87 FONTÁNYOVÁ Jaroslava GKHB 15897 45,2 4 / --- / (34) 4 45,2
87 TOMÁŠEK Peter GCCBB 05420 29,8 4 / --- / (24) 4 29,9
89 MARKO Peter GKHB 15908 28,3 3 / --- / (26) 3 28,3
90 PROKYPČÁK Richard GKHB 19767 42,6 3 / --- / (32) 3 43,5
91 NÉMETH Vojtech GCW 18679 54,0 3 / --- / (36) 3 51,9
92 ROHOŇ Marek GKHB 12182 40,9 2 / --- / (29) 2 40,9
93 JECK Jozef EGPC 18920 39,9 2 / 122 / (38) 2 39,5
94 KOVÁČOVÁ Katarína GKHB 12981 45,4 2 / --- / (31) 2 45,4
95 MARGETOVÁ Ivana TDGC 21442 43,5 1 / 134 / (33) 1 44,5
95 Petro Maroš GKHB 22752 54,0 1 / --- / (42) 1 47,0
97 STRAKA Marek GKHB 17045 31,3 WD --- 31,3
97 CHARVÁT Juraj GKHB 15711 16,2 0 / --- / (0) --- 16,2
97 KÖRMENDIOVÁ Ingrid GKHB 18964 36,3 0 / --- / (0) --- 36,3
97 GREČOVÁ Zuzana GCPEG 15104 54,0 0 / --- / (23) --- 54,0