Best Swing Golf Academy Tour 2023 by ASBIS secured by Check Point

Sedin Golf Resort, 16. 06. 2023 | 09:0016. 06. 2023 | 23:50

Základné informácie
Skrátený názov BSGA Tour 2023
Organizátor Sedin Golf Club, o.z.
Spoluorganizátor
Ihrisko Sedin Golf Resort
Hlavný rozhodca HRBÁŇ Jakub
Rozhodca HRBÁŇ Jakub
Riaditeľ súťaže Peter Švajlen
Súťažný výbor Peter Švajlen, Jakub Hrbáň, Donka Mihaleva
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 16. 06. 2023 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 16. 06. 2023 | 23:50
Počet kôl 1
Spôsob štartu postupný štart z odpaliska číslo 1, v prípade prihlásenia viac ako 87 hráčov, postupný štart z odpaliska číslo 1 a 10. Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na nástenke v klubovom dome a na serveri SKGA najneskôr do 16:00 deň pred zahájením turnaja.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 16. 01. 2023 | 13:30
Dátum a čas uzávierky prihlášok 15. 06. 2023 | 09:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 16
Kapacita turnaja 112
Spôsob registrácie Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese touroffice@bsga.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja. Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese touroffice@bsga.sk V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 100 EUR.
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Štartovné a Green Fee 200€ Platba možná iba v hotovosti.
Stravovanie Welcome drink, raňajky, občerstvenie do bagu, halfway, alko a nealko na ihrisku, raut po hre.
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Best Swing Golf Academy Tour 2023 by ASBIS secured by Check Point je dlhodobá súťaž pozostávajúca z piatich samostatných turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihriskách Red Oak Golf Club, Sedin Golf Resort, Golfový Klub Hrubá Borša a Penati Golf Resort. Turnaje sa hrajú na úpravu HCP. Kalendár turnajov 12.5.2022 Red Oak Golf Club 16.6.2022 Golf Resort Sedin 14.7.2022 Penati Heritage 11.8.2022 Penati Legend 8.9.2022 Golfový klub Borša
Podmienky Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3.
Víťazstvo Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta. Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov o v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s nižším HCP. o Ak hráči majú rovnaký presný HCP o poradí rozhoduje výsledok na 1. najťažšej jamke. V prípade rovnosti na najťažšej jamke rozhoduje o poradí výsledok na 2. postupne až 18. najťažšej jamke. Ak zhoda výsledkov pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb V kategórii D bude vyhodnotené prvé miesto. Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s vyšším HCP. Ak hráči majú rovnaký presný HCP o poradí rozhoduje výsledok na 1. najťažšej jamke. V prípade rovnosti na najťažšej jamke rozhoduje o poradí výsledok na 2. postupne až 18. najťažšej jamke. Ak zhoda výsledkov pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb Podmienkou získania vecných cien je osobná účasť na vyhodnotený pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak. Celkovým víťazom túry sa stane hráč, ktorý získa najviac bodov za umiestnenie na 3 z celkového počtu 5 turnajov podľa nasledovného hodnotenia. Poradie Body 1. miesto 30 2. miesto 25 3. miesto 15 4. miesto 10 5. miesto 5
Ceny Všetky vecné ceny zodpovedajú amatérskemu štatútu V prípade, že sa výherca cien nezúčastní vyhlásenia výsledkov alebo neospravedlní svoju neprítomnosť na vyhlásení, vecné ceny prepadávajú v prospech organizátora a budú zaradené do tomboly.
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Kategória A: muži a ženy HCP +4 - 16,4 Stableford
Kategória B: muži a ženy HCP 16,5 - 27 Stableford
Kategória C: muži a ženy HCP 27,1 - 54 Stableford
Kategória D: muži a ženy HCP +4 - 54 Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Sedín Clasic Par 73
YELLOW +9,0 54,0 0 100
RED +9,0 54,0 0 100
Dokumenty
PROPOZICIE
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Kategória A: muži a ženy HCP +4 - 16,4 0 7
Kategória B: muži a ženy HCP 16,5 - 27 0 7
Kategória C: muži a ženy HCP 27,1 - 54 0 2
Kategória D: muži a ženy HCP +4 - 54 0 16
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 16
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ČEKOVSKÁ Andrea 07088 Penati Golf Club 16,1
ČEKOVSKÝ Stanislav 04814 Penati Golf Club 13,1
CHARVÁT Juraj 15711 Golfový klub Hrubá Borša 16,2
CHUŤKA Lukáš 11086 Golfový klub Hrubá Borša 11,4
GREGA Milan 18232 Penati Golf Club 27,0
GREGOVÁ Martina 17324 Penati Golf Club 26,9
LENOCH Vladimír 16663 GC Pegas 20,4
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 16,7
MIŠURA Andrej 14336 Sedin Golf Club, o.z. 7,2
OLEXÍK Martin 18750 Golfový klub Hrubá Borša 20,1
ROSIVAČ Miroslav 21898 Golfový klub Hrubá Borša 20,0
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 10,5
SPIŠKA Jozef 21969 Lomnický GK 27,2
SPIŠKA Natalie 21974 Lomnický GK 0,1
ZELÍSKA Jozef 08649 Golfový klub Hrubá Borša 20,4
ZELÍSKOVÁ Jana 08650 Golfový klub Hrubá Borša 8,9
Kategória A: muži a ženy HCP +4 - 16,4
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ČEKOVSKÁ Andrea 07088 Penati Golf Club 16,1
ČEKOVSKÝ Stanislav 04814 Penati Golf Club 13,1
CHUŤKA Lukáš 11086 Golfový klub Hrubá Borša 11,4
MIŠURA Andrej 14336 Sedin Golf Club, o.z. 7,2
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 10,5
SPIŠKA Natalie 21974 Lomnický GK 0,1
ZELÍSKOVÁ Jana 08650 Golfový klub Hrubá Borša 8,9
Kategória B: muži a ženy HCP 16,5 - 27
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
CHARVÁT Juraj 15711 Golfový klub Hrubá Borša 16,2
GREGA Milan 18232 Penati Golf Club 27,0
LENOCH Vladimír 16663 GC Pegas 20,4
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 16,7
OLEXÍK Martin 18750 Golfový klub Hrubá Borša 20,1
ROSIVAČ Miroslav 21898 Golfový klub Hrubá Borša 20,0
ZELÍSKA Jozef 08649 Golfový klub Hrubá Borša 20,4
Kategória C: muži a ženy HCP 27,1 - 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
GREGOVÁ Martina 17324 Penati Golf Club 26,9
SPIŠKA Jozef 21969 Lomnický GK 27,2
Kategória D: muži a ženy HCP +4 - 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ČEKOVSKÁ Andrea 07088 Penati Golf Club 16,1
ČEKOVSKÝ Stanislav 04814 Penati Golf Club 13,1
CHARVÁT Juraj 15711 Golfový klub Hrubá Borša 16,2
CHUŤKA Lukáš 11086 Golfový klub Hrubá Borša 11,4
GREGA Milan 18232 Penati Golf Club 27,0
GREGOVÁ Martina 17324 Penati Golf Club 26,9
LENOCH Vladimír 16663 GC Pegas 20,4
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 16,7
MIŠURA Andrej 14336 Sedin Golf Club, o.z. 7,2
OLEXÍK Martin 18750 Golfový klub Hrubá Borša 20,1
ROSIVAČ Miroslav 21898 Golfový klub Hrubá Borša 20,0
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 10,5
SPIŠKA Jozef 21969 Lomnický GK 27,2
SPIŠKA Natalie 21974 Lomnický GK 0,1
ZELÍSKA Jozef 08649 Golfový klub Hrubá Borša 20,4
ZELÍSKOVÁ Jana 08650 Golfový klub Hrubá Borša 8,9