Best Swing Golf Academy Tour 2023 by ASBIS secured by Check Point

Penati Golf Resort - Heritage Course, 08. 09. 2023 | 09:0008. 09. 2023 | 20:00

Základné informácie
Skrátený názov BSGA Tour 2023
Organizátor Penati Golf Club
Spoluorganizátor Golfový klub Hrubá Borša, RED OAK Golf Club , Sedin Golf Club, o.z., Filip M & W spol. s r.o.
Ihrisko Penati Golf Resort - Heritage Course
Hlavný rozhodca ŠVAJLEN Peter
Rozhodca ŠVAJLEN Peter, HRBÁŇ Jakub
Riaditeľ súťaže Švajlen Peter
Súťažný výbor Peter Švajlen, Jakub Hrbáň, Donka Mihaleva
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 08. 09. 2023 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 08. 09. 2023 | 20:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu postupný štart z odpaliska číslo 1, v prípade prihlásenia viac ako 87 hráčov, postupný štart z odpaliska číslo 1 a 10. Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na nástenke v klubovom dome a na serveri SKGA najneskôr do 16:00 deň pred zahájením turnaja.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 16. 01. 2023 | 12:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 07. 09. 2023 | 09:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 86
Kapacita turnaja 112
Spôsob registrácie Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese touroffice@bsga.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja. Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese touroffice@bsga.sk V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 100 EUR.
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Štartovné 250EUR, rovnako pre člena aj nečlena. Platba možná iba v hotovosti!
Stravovanie Welcome drink, raňajky, občerstvenie do bagu, halfway, alko a nealko na ihrisku, raut a víno po hre. Pivo od hlavného partnera BAŤÁK počas celého dňa
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Best Swing Golf Academy Tour 2023 by ASBIS secured by Check Point je dlhodobá súťaž pozostávajúca z piatich samostatných turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihriskách Red Oak Golf Club, Sedin Golf Resort, Golfový Klub Hrubá Borša a Penati Golf Resort. Turnaje sa hrajú na úpravu HCP.
Podmienky Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3.
Víťazstvo Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta. o Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov o v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s nižším HCP. o Ak hráči majú rovnaký presný HCP o poradí rozhoduje výsledok na 1. najťažšej jamke. V prípade rovnosti na najťažšej jamke rozhoduje o poradí výsledok na 2. postupne až 18. najťažšej jamke. o Ak zhoda výsledkov pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb V kategórii D bude vyhodnotené prvé miesto. o Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov o v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s vyšším HCP. o Ak hráči majú rovnaký presný HCP o poradí rozhoduje výsledok na 1. najťažšej jamke. V prípade rovnosti na najťažšej jamke rozhoduje o poradí výsledok na 2. postupne až 18. najťažšej jamke. o Ak zhoda výsledkov pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb Podmienkou získania vecných cien je osobná účasť na vyhodnotený pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak.
Ceny Všetky vecné ceny zodpovedajú amatérskemu štatútu V prípade, že sa výherca cien nezúčastní vyhlásenia výsledkov alebo neospravedlní svoju neprítomnosť na vyhlásení, vecné ceny prepadávajú v prospech organizátora a budú zaradené do tomboly.
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Kategória D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54 Stableford
Kategória A – muži a ženy HCP +4 – 16,4 Stableford
Kategória B – muži a ženy HCP 16,5 – 27 Stableford
Kategória C – muži a ženy HCP 27,1 – 54 Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - PGR Heritage Course 2018
YELLOW +9,0 54,0 0 100
RED +9,0 54,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Kategória D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54 0 86
Kategória A – muži a ženy HCP +4 – 16,4 0 24
Kategória B – muži a ženy HCP 16,5 – 27 0 30
Kategória C – muži a ženy HCP 27,1 – 54 0 32
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 86
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ALBERT Balázs 16126 Golf Club WELTEN 8,0
BABOĽ Martin 17749 RED OAK Golf Club 31,0
BANÁK Pavel 11422 Golf Club WELTEN 19,9
BANÍK Boris 15056 Golfový klub Hrubá Borša 13,7
BARTÍK Marián 09095 Airport Golf Club 18,5
BIELIK Karol 08026 Sedin Golf Club, o.z. 17,4
BLAHA Miroslav 15114 Golfový klub Hrubá Borša 20,9
BURDEJ Branislav 16010 Golfový klub Hrubá Borša 44,9
ČASNOCHA Branislav 09138 Golf Club WELTEN 16,1
ČEREVKA Alexander 01276 Penati Golf Club 28,0
CHARVÁT Juraj 15711 Golfový klub Hrubá Borša 15,9
CHARVÁT ML. Martin 18452 Golfový klub Hrubá Borša 7,7
CHROMÍK Juraj 09676 Golfový klub Hrubá Borša 24,5
DEMITROVIČ Peter 04493 Eurovalley Golf Park Club 24,6
DEPEŠ Vladimír 22698 Golf Club WELTEN 21,8
DOMOTOR Robert 18737 Golfový klub Hrubá Borša 13,8
DUDA Marcel 09103 Golfový klub Hrubá Borša 21,5
DZUNKA Peter 09331 Golfový klub Hrubá Borša 35,6
FLAŠÍK Fedor 06202 Golf Club WELTEN 16,1
GALBAVÝ Peter 05058 Penati Golf Club 9,8
GIBA Marián 06272 Golf Club WELTEN 19,8
GIECI Filip 18690 Golfový klub Hrubá Borša 30,7
HERTL Eduard 14124 Prvý žilinský golfový klub 30,5
HLAVATÝ Tibor 04269 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 30,0
HOFFEROVÁ Renata 11980 Golfový klub Hrubá Borša 32,7
HURBAN Ján 16253 Penati Golf Club 14,8
JECK Jozef 18920 Golf Club WELTEN 36,3
KANTORÍK Tomáš 20877 Prvý žilinský golfový klub 45,5
KAROL Marek 19157 Golf Trnava 18,1
KIŠŠ Viliam 04339 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 16,8
KOCIANOVÁ Adela 22019 Golfový klub Hrubá Borša 30,8
KONERACKÝ Július 16466 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 30,9
KOPANICKÝ Lukáš 16332 Golfový klub Hrubá Borša 26,2
KOSTELNÝ Ivan 03995 Golfový a športový klub Trenčín 16,2
KOVÁČ Filip 18250 Golf and Country Club Piešťany 40,1
KOVÁČIK Róbert 12181 Golf Club WELTEN 13,3
KOVALČÍK Rudolf 22156 Golfový klub Hrubá Borša 28,7
KRNÁČ Slavomír 17669 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 39,0
KUČEROVÁ Bibiana 22531 Sedin Golf Club, o.z. 32,6
KUKUMBERG Matej 06177 Golfový klub Hrubá Borša 15,7
LI Jingbo 14420 Golfový klub Hrubá Borša 6,4
LOBODÁŠ Oto 22697 Golf Club WELTEN 18,9
LÖFFLER Patrik 10336 GC Pegas 25,7
LUKAČIK Michal 11868 Penati Golf Club 8,8
MÁČAJ Peter 07988 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 31,7
MACHO Jozef 20105 Golfový klub Hrubá Borša 35,6
MARKO Peter 15908 Golfový klub Hrubá Borša 28,3
MÁRTON Ladislav 03447 Pressburg golf club 30,5
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 15,4
MEČKO Ivan 20864 Golfový klub Hrubá Borša 35,2
MELICHÁREK Erik 16473 Golfový klub Hrubá Borša 9,9
MELICHÁREKOVÁ Miroslava 16474 Golfový klub Hrubá Borša 27,1
MICHALÍK Eduard 05603 Penati Golf Club 10,1
MIŠURA Andrej 14336 Sedin Golf Club, o.z. 7,1
MOLČAN Stanislav 07697 Royal Valley Golf Club 34,6
NAGY Martin 18194 Golfový klub Hrubá Borša 23,5
OLEXÍK Mário 18751 Golfový klub Hrubá Borša 28,3
OLEXÍK Martin 18750 Golfový klub Hrubá Borša 20,3
OSUSKY Roman 18254 Eurovalley Golf Park Club 22,4
PALÁSTHY Pavel 17163 Golfový klub Hrubá Borša 25,1
PAVELKO Maroš 14259 Golf and Country Club Piešťany 31,5
PECEN Milan 48,6
PECSERKE Peter 18785 Golfový klub Meander 23,6
PETRAS Marcel 14222 Lomnický GK 32,0
PODHRADSKÝ Martin 13117 Golfový klub Hrubá Borša 19,6
PREJSA Peter 20051 Golfový klub Hrubá Borša 33,0
PÚČIK Erik 12782 Sedin Golf Club, o.z. 15,8
RAČÁK Michal 22884 Golfový klub Hrubá Borša 36,8
REBRO Ján 05701 Golf Club WELTEN 19,8
REVÁK Augustín 11833 Eurovalley Golf Park Club 26,8
ROSIVAČ Miroslav 21898 Golfový klub Hrubá Borša 22,5
ŠEBO Branislav 02266 Golf Club Carpatia 17,4
ŠKRIPKO Róbert 12284 Golf Club WELTEN 20,0
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 10,7
SLÁVIČKOVÁ Hana 20822 Golf Club WELTEN 30,4
SLOVÁK Martin 17260 GC Pegas 24,2
SRNKA Marián 08679 GC Pegas 25,0
ŠUPŠÁK Rastislav 18330 Golf Club WELTEN 12,5
SZUSČÍK Peter 13763 Golf Club WELTEN 18,3
UHER Pavel 03242 Golfový klub Hrubá Borša 10,2
URBAN Stanislav 12937 GC Pegas 28,0
VACHÁLEK Martin 05458 Golfový klub Hrubá Borša 18,4
VALENTA Tomáš 20137 Golfový klub Hrubá Borša 13,4
VARGIC Adrián 04210 Golfový klub Tále 16,9
VINC Martin 20795 Golfový klub Alpinka Košice 32,6
ZEMAN Igor 02210 Golfový klub Hrubá Borša 16,1
Kategória D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ALBERT Balázs 16126 Golf Club WELTEN 8,0
BABOĽ Martin 17749 RED OAK Golf Club 31,0
BANÁK Pavel 11422 Golf Club WELTEN 19,9
BANÍK Boris 15056 Golfový klub Hrubá Borša 13,7
BARTÍK Marián 09095 Airport Golf Club 18,5
BIELIK Karol 08026 Sedin Golf Club, o.z. 17,4
BLAHA Miroslav 15114 Golfový klub Hrubá Borša 20,9
BURDEJ Branislav 16010 Golfový klub Hrubá Borša 44,9
ČASNOCHA Branislav 09138 Golf Club WELTEN 16,1
ČEREVKA Alexander 01276 Penati Golf Club 28,0
CHARVÁT Juraj 15711 Golfový klub Hrubá Borša 15,9
CHARVÁT ML. Martin 18452 Golfový klub Hrubá Borša 7,7
CHROMÍK Juraj 09676 Golfový klub Hrubá Borša 24,5
DEMITROVIČ Peter 04493 Eurovalley Golf Park Club 24,6
DEPEŠ Vladimír 22698 Golf Club WELTEN 21,8
DOMOTOR Robert 18737 Golfový klub Hrubá Borša 13,8
DUDA Marcel 09103 Golfový klub Hrubá Borša 21,5
DZUNKA Peter 09331 Golfový klub Hrubá Borša 35,6
FLAŠÍK Fedor 06202 Golf Club WELTEN 16,1
GALBAVÝ Peter 05058 Penati Golf Club 9,8
GIBA Marián 06272 Golf Club WELTEN 19,8
GIECI Filip 18690 Golfový klub Hrubá Borša 30,7
HERTL Eduard 14124 Prvý žilinský golfový klub 30,5
HLAVATÝ Tibor 04269 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 30,0
HOFFEROVÁ Renata 11980 Golfový klub Hrubá Borša 32,7
HURBAN Ján 16253 Penati Golf Club 14,8
JECK Jozef 18920 Golf Club WELTEN 36,3
KANTORÍK Tomáš 20877 Prvý žilinský golfový klub 45,5
KAROL Marek 19157 Golf Trnava 18,1
KIŠŠ Viliam 04339 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 16,8
KOCIANOVÁ Adela 22019 Golfový klub Hrubá Borša 30,8
KONERACKÝ Július 16466 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 30,9
KOPANICKÝ Lukáš 16332 Golfový klub Hrubá Borša 26,2
KOSTELNÝ Ivan 03995 Golfový a športový klub Trenčín 16,2
KOVÁČ Filip 18250 Golf and Country Club Piešťany 40,1
KOVÁČIK Róbert 12181 Golf Club WELTEN 13,3
KOVALČÍK Rudolf 22156 Golfový klub Hrubá Borša 28,7
KRNÁČ Slavomír 17669 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 39,0
KUČEROVÁ Bibiana 22531 Sedin Golf Club, o.z. 32,6
KUKUMBERG Matej 06177 Golfový klub Hrubá Borša 15,7
LI Jingbo 14420 Golfový klub Hrubá Borša 6,4
LOBODÁŠ Oto 22697 Golf Club WELTEN 18,9
LÖFFLER Patrik 10336 GC Pegas 25,7
LUKAČIK Michal 11868 Penati Golf Club 8,8
MÁČAJ Peter 07988 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 31,7
MACHO Jozef 20105 Golfový klub Hrubá Borša 35,6
MARKO Peter 15908 Golfový klub Hrubá Borša 28,3
MÁRTON Ladislav 03447 Pressburg golf club 30,5
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 15,4
MEČKO Ivan 20864 Golfový klub Hrubá Borša 35,2
MELICHÁREK Erik 16473 Golfový klub Hrubá Borša 9,9
MELICHÁREKOVÁ Miroslava 16474 Golfový klub Hrubá Borša 27,1
MICHALÍK Eduard 05603 Penati Golf Club 10,1
MIŠURA Andrej 14336 Sedin Golf Club, o.z. 7,1
MOLČAN Stanislav 07697 Royal Valley Golf Club 34,6
NAGY Martin 18194 Golfový klub Hrubá Borša 23,5
OLEXÍK Mário 18751 Golfový klub Hrubá Borša 28,3
OLEXÍK Martin 18750 Golfový klub Hrubá Borša 20,3
OSUSKY Roman 18254 Eurovalley Golf Park Club 22,4
PALÁSTHY Pavel 17163 Golfový klub Hrubá Borša 25,1
PAVELKO Maroš 14259 Golf and Country Club Piešťany 31,5
PECEN Milan 48,6
PECSERKE Peter 18785 Golfový klub Meander 23,6
PETRAS Marcel 14222 Lomnický GK 32,0
PODHRADSKÝ Martin 13117 Golfový klub Hrubá Borša 19,6
PREJSA Peter 20051 Golfový klub Hrubá Borša 33,0
PÚČIK Erik 12782 Sedin Golf Club, o.z. 15,8
RAČÁK Michal 22884 Golfový klub Hrubá Borša 36,8
REBRO Ján 05701 Golf Club WELTEN 19,8
REVÁK Augustín 11833 Eurovalley Golf Park Club 26,8
ROSIVAČ Miroslav 21898 Golfový klub Hrubá Borša 22,5
ŠEBO Branislav 02266 Golf Club Carpatia 17,4
ŠKRIPKO Róbert 12284 Golf Club WELTEN 20,0
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 10,7
SLÁVIČKOVÁ Hana 20822 Golf Club WELTEN 30,4
SLOVÁK Martin 17260 GC Pegas 24,2
SRNKA Marián 08679 GC Pegas 25,0
ŠUPŠÁK Rastislav 18330 Golf Club WELTEN 12,5
SZUSČÍK Peter 13763 Golf Club WELTEN 18,3
UHER Pavel 03242 Golfový klub Hrubá Borša 10,2
URBAN Stanislav 12937 GC Pegas 28,0
VACHÁLEK Martin 05458 Golfový klub Hrubá Borša 18,4
VALENTA Tomáš 20137 Golfový klub Hrubá Borša 13,4
VARGIC Adrián 04210 Golfový klub Tále 16,9
VINC Martin 20795 Golfový klub Alpinka Košice 32,6
ZEMAN Igor 02210 Golfový klub Hrubá Borša 16,1
Kategória A – muži a ženy HCP +4 – 16,4
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
ALBERT Balázs 16126 Golf Club WELTEN 8,0
BANÍK Boris 15056 Golfový klub Hrubá Borša 13,7
ČASNOCHA Branislav 09138 Golf Club WELTEN 16,1
CHARVÁT Juraj 15711 Golfový klub Hrubá Borša 15,9
CHARVÁT ML. Martin 18452 Golfový klub Hrubá Borša 7,7
DOMOTOR Robert 18737 Golfový klub Hrubá Borša 13,8
FLAŠÍK Fedor 06202 Golf Club WELTEN 16,1
GALBAVÝ Peter 05058 Penati Golf Club 9,8
HURBAN Ján 16253 Penati Golf Club 14,8
KOSTELNÝ Ivan 03995 Golfový a športový klub Trenčín 16,2
KOVÁČIK Róbert 12181 Golf Club WELTEN 13,3
KUKUMBERG Matej 06177 Golfový klub Hrubá Borša 15,7
LI Jingbo 14420 Golfový klub Hrubá Borša 6,4
LUKAČIK Michal 11868 Penati Golf Club 8,8
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 15,4
MELICHÁREK Erik 16473 Golfový klub Hrubá Borša 9,9
MICHALÍK Eduard 05603 Penati Golf Club 10,1
MIŠURA Andrej 14336 Sedin Golf Club, o.z. 7,1
PÚČIK Erik 12782 Sedin Golf Club, o.z. 15,8
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 10,7
ŠUPŠÁK Rastislav 18330 Golf Club WELTEN 12,5
UHER Pavel 03242 Golfový klub Hrubá Borša 10,2
VALENTA Tomáš 20137 Golfový klub Hrubá Borša 13,4
ZEMAN Igor 02210 Golfový klub Hrubá Borša 16,1
Kategória B – muži a ženy HCP 16,5 – 27
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BANÁK Pavel 11422 Golf Club WELTEN 19,9
BARTÍK Marián 09095 Airport Golf Club 18,5
BIELIK Karol 08026 Sedin Golf Club, o.z. 17,4
BLAHA Miroslav 15114 Golfový klub Hrubá Borša 20,9
CHROMÍK Juraj 09676 Golfový klub Hrubá Borša 24,5
DEMITROVIČ Peter 04493 Eurovalley Golf Park Club 24,6
DEPEŠ Vladimír 22698 Golf Club WELTEN 21,8
DUDA Marcel 09103 Golfový klub Hrubá Borša 21,5
GIBA Marián 06272 Golf Club WELTEN 19,8
KAROL Marek 19157 Golf Trnava 18,1
KIŠŠ Viliam 04339 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 16,8
KOPANICKÝ Lukáš 16332 Golfový klub Hrubá Borša 26,2
LOBODÁŠ Oto 22697 Golf Club WELTEN 18,9
LÖFFLER Patrik 10336 GC Pegas 25,7
NAGY Martin 18194 Golfový klub Hrubá Borša 23,5
OLEXÍK Martin 18750 Golfový klub Hrubá Borša 20,3
OSUSKY Roman 18254 Eurovalley Golf Park Club 22,4
PALÁSTHY Pavel 17163 Golfový klub Hrubá Borša 25,1
PECSERKE Peter 18785 Golfový klub Meander 23,6
PODHRADSKÝ Martin 13117 Golfový klub Hrubá Borša 19,6
REBRO Ján 05701 Golf Club WELTEN 19,8
REVÁK Augustín 11833 Eurovalley Golf Park Club 26,8
ROSIVAČ Miroslav 21898 Golfový klub Hrubá Borša 22,5
ŠEBO Branislav 02266 Golf Club Carpatia 17,4
ŠKRIPKO Róbert 12284 Golf Club WELTEN 20,0
SLOVÁK Martin 17260 GC Pegas 24,2
SRNKA Marián 08679 GC Pegas 25,0
SZUSČÍK Peter 13763 Golf Club WELTEN 18,3
VACHÁLEK Martin 05458 Golfový klub Hrubá Borša 18,4
VARGIC Adrián 04210 Golfový klub Tále 16,9
Kategória C – muži a ženy HCP 27,1 – 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BABOĽ Martin 17749 RED OAK Golf Club 31,0
BURDEJ Branislav 16010 Golfový klub Hrubá Borša 44,9
ČEREVKA Alexander 01276 Penati Golf Club 28,0
DZUNKA Peter 09331 Golfový klub Hrubá Borša 35,6
GIECI Filip 18690 Golfový klub Hrubá Borša 30,7
HERTL Eduard 14124 Prvý žilinský golfový klub 30,5
HLAVATÝ Tibor 04269 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 30,0
HOFFEROVÁ Renata 11980 Golfový klub Hrubá Borša 32,7
JECK Jozef 18920 Golf Club WELTEN 36,3
KANTORÍK Tomáš 20877 Prvý žilinský golfový klub 45,5
KOCIANOVÁ Adela 22019 Golfový klub Hrubá Borša 30,8
KONERACKÝ Július 16466 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 30,9
KOVÁČ Filip 18250 Golf and Country Club Piešťany 40,1
KOVALČÍK Rudolf 22156 Golfový klub Hrubá Borša 28,7
KRNÁČ Slavomír 17669 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 39,0
KUČEROVÁ Bibiana 22531 Sedin Golf Club, o.z. 32,6
MÁČAJ Peter 07988 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 31,7
MACHO Jozef 20105 Golfový klub Hrubá Borša 35,6
MARKO Peter 15908 Golfový klub Hrubá Borša 28,3
MÁRTON Ladislav 03447 Pressburg golf club 30,5
MEČKO Ivan 20864 Golfový klub Hrubá Borša 35,2
MELICHÁREKOVÁ Miroslava 16474 Golfový klub Hrubá Borša 27,1
MOLČAN Stanislav 07697 Royal Valley Golf Club 34,6
OLEXÍK Mário 18751 Golfový klub Hrubá Borša 28,3
PAVELKO Maroš 14259 Golf and Country Club Piešťany 31,5
PECEN Milan 48,6
PETRAS Marcel 14222 Lomnický GK 32,0
PREJSA Peter 20051 Golfový klub Hrubá Borša 33,0
RAČÁK Michal 22884 Golfový klub Hrubá Borša 36,8
SLÁVIČKOVÁ Hana 20822 Golf Club WELTEN 30,4
URBAN Stanislav 12937 GC Pegas 28,0
VINC Martin 20795 Golfový klub Alpinka Košice 32,6
Kategória D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 CHARVÁT ML. Martin GKHB 18452 7,7 31 / 77 / (38) 31 6,9
2 LUKAČIK Michal Penati GC 11868 8,8 28 / 80 / (37) 28 9,4
3 ALBERT Balázs GCW 16126 8,0 23 / 86 / (30) 23 8,0
4 MICHALÍK Eduard Penati GC 05603 10,1 23 / 85 / (33) 23 10,5
5 GALBAVÝ Peter Penati GC 05058 9,8 22 / 87 / (31) 22 9,8
6 LI Jingbo GKHB 14420 6,4 20 / --- / (25) 20 6,4
7 ŠUPŠÁK Rastislav GCW 18330 12,5 19 / --- / (29) 19 12,5
8 VALENTA Tomáš GKHB 20137 13,4 19 / 90 / (32) 19 13,4
9 ŠLAPÁK Marián GCW 13979 10,7 19 / 90 / (30) 19 10,7
10 ČASNOCHA Branislav GCW 09138 16,1 18 / --- / (33) 18 16,0
11 SZUSČÍK Peter GCW 13763 18,3 18 / --- / (37) 18 17,9
12 MELICHÁREKOVÁ Miroslava GKHB 16474 27,1 17 / 95 / (40) 17 27,2
13 KOVÁČIK Róbert GCW 12181 13,3 16 / 97 / (27) 16 13,3
14 ŠKRIPKO Róbert GCW 12284 20,0 16 / --- / (33) 16 20,0
15 KAROL Marek GTT 19157 18,1 15 / 98 / (31) 15 18,4
16 MASARČIN Miroslav GKHB 18596 15,4 15 / --- / (31) 15 15,4
17 KUKUMBERG Matej GKHB 06177 15,7 15 / --- / (29) 15 15,7
18 ZEMAN Igor GKHB 02210 16,1 14 / --- / (29) 14 16,1
19 REVÁK Augustín EGPC 11833 26,8 14 / 104 / (38) 14 26,1
20 MELICHÁREK Erik GKHB 16473 9,9 14 / --- / (22) 14 10,7
21 ŠEBO Branislav GCC 02266 17,4 13 / --- / (27) 13 17,7
22 BANÁK Pavel GCW 11422 19,9 13 / 100 / (32) 13 20,1
23 KOPANICKÝ Lukáš GKHB 16332 26,2 13 / 101 / (38) 13 25,3
24 BANÍK Boris GKHB 15056 13,7 12 / --- / (25) 12 14,3
25 VACHÁLEK Martin GKHB 05458 18,4 12 / 106 / (25) 12 18,5
26 MÁRTON Ladislav PRGC 03447 30,5 11 / 97 / (46) 11 28,0
27 CHARVÁT Juraj GKHB 15711 15,9 11 / 97 / (28) 11 15,9
28 PALÁSTHY Pavel GKHB 17163 25,1 11 / 98 / (38) 11 24,3
29 BIELIK Karol Sedin GC 08026 17,4 11 / 106 / (23) 11 17,6
30 DEPEŠ Vladimír GCW 22698 21,8 11 / 110 / (26) 11 24,0
31 OSUSKY Roman EGPC 18254 22,4 11 / --- / (27) 11 22,4
32 HURBAN Ján Penati GC 16253 14,8 11 / --- / (22) 11 15,3
33 DOMOTOR Robert GKHB 18737 13,8 11 / --- / (21) 11 14,1
34 REBRO Ján GCW 05701 19,8 10 / 102 / (29) 10 20,6
35 PÚČIK Erik Sedin GC 12782 15,8 10 / --- / (20) 10 15,8
36 KOSTELNÝ Ivan G&SKTN 03995 16,2 9 / 104 / (22) 9 16,2
37 BLAHA Miroslav GKHB 15114 20,9 9 / --- / (26) 9 21,7
38 SRNKA Marián GCPEG 08679 25,0 9 / 104 / (32) 9 25,6
39 GIBA Marián GCW 06272 19,8 9 / 103 / (27) 9 19,8
40 KOVALČÍK Rudolf GKHB 22156 28,7 8 / 112 / (31) 8 29,7
41 SLOVÁK Martin GCPEG 17260 24,2 8 / --- / (29) 8 24,2
42 FLAŠÍK Fedor GCW 06202 16,1 8 / --- / (21) 8 16,1
43 HERTL Eduard P.Ž.G.K. 14124 30,5 8 / 110 / (34) 8 30,7
43 PAVELKO Maroš GCCP 14259 31,5 8 / --- / (31) 8 31,5
45 PECSERKE Peter GKM 18785 23,6 8 / 109 / (25) 8 23,6
46 MACHO Jozef GKHB 20105 35,6 7 / --- / (36) 7 35,3
47 NAGY Martin GKHB 18194 23,5 7 / 116 / (20) 7 23,5
48 LÖFFLER Patrik GCPEG 10336 25,7 7 / 106 / (31) 7 25,8
49 DUDA Marcel GKHB 09103 21,5 7 / 106 / (27) 7 21,5
50 HLAVATÝ Tibor GCCBB 04269 30,0 7 / 110 / (32) 7 30,0
51 MARKO Peter GKHB 15908 28,3 7 / --- / (29) 7 28,3
52 LOBODÁŠ Oto GCW 22697 18,9 7 / 111 / (24) 7 21,1
53 VARGIC Adrián GKT 04210 16,9 6 / --- / (15) 6 16,9
54 MEČKO Ivan GKHB 20864 35,2 6 / 114 / (36) 6 33,9
55 URBAN Stanislav GCPEG 12937 28,0 6 / --- / (30) 6 28,0
56 KONERACKÝ Július GCCBB 16466 30,9 6 / --- / (27) 6 32,1
57 PETRAS Marcel LGK 14222 32,0 6 / --- / (30) 6 32,8
58 VINC Martin GKAK 20795 32,6 6 / --- / (28) 6 32,6
59 BABOĽ Martin ROGC 17749 31,0 5 / 112 / (31) 5 30,5
60 CHROMÍK Juraj GKHB 09676 24,5 5 / --- / (23) 5 24,6
61 GIECI Filip GKHB 18690 30,7 5 / --- / (24) 5 31,4
62 OLEXÍK Martin GKHB 18750 20,3 5 / --- / (19) 5 20,9
63 PREJSA Peter GKHB 20051 33,0 5 / --- / (28) 5 34,5
63 DEMITROVIČ Peter EGPC 04493 24,6 5 / --- / (27) 5 24,6
65 ROSIVAČ Miroslav GKHB 21898 22,5 4 / --- / (21) 4 22,5
66 KUČEROVÁ Bibiana Sedin GC 22531 32,6 3 / --- / (22) 3 32,6
67 RAČÁK Michal GKHB 22884 36,8 3 / --- / (21) 3 37,8
67 MÁČAJ Peter GCCBB 07988 31,7 3 / --- / (24) 3 31,7
69 BURDEJ Branislav GKHB 16010 44,9 2 / 119 / (41) 2 43,2
70 JECK Jozef GCW 18920 36,3 2 / --- / (12) 2 36,3
70 BARTÍK Marián AGC 09095 18,5 2 / 127 / (9) 2 18,5
72 KOCIANOVÁ Adela GKHB 22019 30,8 2 / 116 / (24) 2 30,8
73 OLEXÍK Mário GKHB 18751 28,3 2 / --- / (20) 2 28,3
73 SLÁVIČKOVÁ Hana GCW 20822 30,4 2 / 125 / (18) 2 31,4
75 HOFFEROVÁ Renata GKHB 11980 32,7 2 / 124 / (20) 2 32,7
76 PECEN Milan Golf Club Lipiny - 176 48,6 1 / --- / (7) 1 48,6
77 KOVÁČ Filip GCCP 18250 40,1 1 / 121 / (33) 1 40,4
77 KRNÁČ Slavomír GCCBB 17669 39,0 1 / 125 / (29) 1 39,9
79 UHER Pavel GKHB 03242 10,2 WD --- 10,2
79 MIŠURA Andrej Sedin GC 14336 7,1 WD --- 7,1
79 ČEREVKA Alexander Penati GC 01276 28,0 WD --- 28,0
79 MOLČAN Stanislav RVGC 07697 34,6 WD --- 34,6
79 DZUNKA Peter GKHB 09331 35,6 WD --- 35,6
79 KIŠŠ Viliam GCCBB 04339 16,8 WD --- 16,8
79 PODHRADSKÝ Martin GKHB 13117 19,6 WD --- 19,6
79 KANTORÍK Tomáš P.Ž.G.K. 20877 45,5 0 / --- / (19) --- 45,5
Kategória A – muži a ženy HCP +4 – 16,4
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 CHARVÁT ML. Martin GKHB 18452 7,7 38 / 77 38 6,9
2 LUKAČIK Michal Penati GC 11868 8,8 37 / 80 37 9,4
3 MICHALÍK Eduard Penati GC 05603 10,1 33 / 85 33 10,5
4 ČASNOCHA Branislav GCW 09138 16,1 33 / --- 33 16,0
5 VALENTA Tomáš GKHB 20137 13,4 32 / 90 32 13,4
6 GALBAVÝ Peter Penati GC 05058 9,8 31 / 87 31 9,8
7 MASARČIN Miroslav GKHB 18596 15,4 31 / --- 31 15,4
8 ALBERT Balázs GCW 16126 8,0 30 / 86 30 8,0
9 ŠLAPÁK Marián GCW 13979 10,7 30 / 90 30 10,7
10 ZEMAN Igor GKHB 02210 16,1 29 / --- 29 16,1
11 ŠUPŠÁK Rastislav GCW 18330 12,5 29 / --- 29 12,5
12 KUKUMBERG Matej GKHB 06177 15,7 29 / --- 29 15,7
13 CHARVÁT Juraj GKHB 15711 15,9 28 / 97 28 15,9
14 KOVÁČIK Róbert GCW 12181 13,3 27 / 97 27 13,3
15 BANÍK Boris GKHB 15056 13,7 25 / --- 25 14,3
16 LI Jingbo GKHB 14420 6,4 25 / --- 25 6,4
17 KOSTELNÝ Ivan G&SKTN 03995 16,2 22 / 104 22 16,2
18 MELICHÁREK Erik GKHB 16473 9,9 22 / --- 22 10,7
19 HURBAN Ján Penati GC 16253 14,8 22 / --- 22 15,3
20 FLAŠÍK Fedor GCW 06202 16,1 21 / --- 21 16,1
21 DOMOTOR Robert GKHB 18737 13,8 21 / --- 21 14,1
22 PÚČIK Erik Sedin GC 12782 15,8 20 / --- 20 15,8
23 UHER Pavel GKHB 03242 10,2 WD --- 10,2
23 MIŠURA Andrej Sedin GC 14336 7,1 WD --- 7,1
Kategória B – muži a ženy HCP 16,5 – 27
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PALÁSTHY Pavel GKHB 17163 25,1 38 / 98 38 24,3
2 KOPANICKÝ Lukáš GKHB 16332 26,2 38 / 101 38 25,3
3 REVÁK Augustín EGPC 11833 26,8 38 / 104 38 26,1
4 SZUSČÍK Peter GCW 13763 18,3 37 / --- 37 17,9
5 ŠKRIPKO Róbert GCW 12284 20,0 33 / --- 33 20,0
6 BANÁK Pavel GCW 11422 19,9 32 / 100 32 20,1
7 SRNKA Marián GCPEG 08679 25,0 32 / 104 32 25,6
8 KAROL Marek GTT 19157 18,1 31 / 98 31 18,4
9 LÖFFLER Patrik GCPEG 10336 25,7 31 / 106 31 25,8
10 REBRO Ján GCW 05701 19,8 29 / 102 29 20,6
11 SLOVÁK Martin GCPEG 17260 24,2 29 / --- 29 24,2
12 ŠEBO Branislav GCC 02266 17,4 27 / --- 27 17,7
13 DUDA Marcel GKHB 09103 21,5 27 / 106 27 21,5
14 OSUSKY Roman EGPC 18254 22,4 27 / --- 27 22,4
15 DEMITROVIČ Peter EGPC 04493 24,6 27 / --- 27 24,6
16 GIBA Marián GCW 06272 19,8 27 / 103 27 19,8
17 BLAHA Miroslav GKHB 15114 20,9 26 / --- 26 21,7
18 DEPEŠ Vladimír GCW 22698 21,8 26 / 110 26 24,0
19 VACHÁLEK Martin GKHB 05458 18,4 25 / 106 25 18,5
20 PECSERKE Peter GKM 18785 23,6 25 / 109 25 23,6
21 LOBODÁŠ Oto GCW 22697 18,9 24 / 111 24 21,1
22 CHROMÍK Juraj GKHB 09676 24,5 23 / --- 23 24,6
23 BIELIK Karol Sedin GC 08026 17,4 23 / 106 23 17,6
24 ROSIVAČ Miroslav GKHB 21898 22,5 21 / --- 21 22,5
25 NAGY Martin GKHB 18194 23,5 20 / 116 20 23,5
26 OLEXÍK Martin GKHB 18750 20,3 19 / --- 19 20,9
27 VARGIC Adrián GKT 04210 16,9 15 / --- 15 16,9
28 BARTÍK Marián AGC 09095 18,5 9 / 127 9 18,5
29 PODHRADSKÝ Martin GKHB 13117 19,6 WD --- 19,6
29 KIŠŠ Viliam GCCBB 04339 16,8 WD --- 16,8
Kategória C – muži a ženy HCP 27,1 – 54
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MÁRTON Ladislav PRGC 03447 30,5 46 / 97 46 28,0
2 BURDEJ Branislav GKHB 16010 44,9 41 / 119 41 43,2
3 MELICHÁREKOVÁ Miroslava GKHB 16474 27,1 40 / 95 40 27,2
4 MEČKO Ivan GKHB 20864 35,2 36 / 114 36 33,9
5 MACHO Jozef GKHB 20105 35,6 36 / --- 36 35,3
6 HERTL Eduard P.Ž.G.K. 14124 30,5 34 / 110 34 30,7
7 KOVÁČ Filip GCCP 18250 40,1 33 / 121 33 40,4
8 HLAVATÝ Tibor GCCBB 04269 30,0 32 / 110 32 30,0
9 BABOĽ Martin ROGC 17749 31,0 31 / 112 31 30,5
10 KOVALČÍK Rudolf GKHB 22156 28,7 31 / 112 31 29,7
11 PAVELKO Maroš GCCP 14259 31,5 31 / --- 31 31,5
12 URBAN Stanislav GCPEG 12937 28,0 30 / --- 30 28,0
13 PETRAS Marcel LGK 14222 32,0 30 / --- 30 32,8
14 MARKO Peter GKHB 15908 28,3 29 / --- 29 28,3
15 KRNÁČ Slavomír GCCBB 17669 39,0 29 / 125 29 39,9
16 PREJSA Peter GKHB 20051 33,0 28 / --- 28 34,5
17 VINC Martin GKAK 20795 32,6 28 / --- 28 32,6
18 KONERACKÝ Július GCCBB 16466 30,9 27 / --- 27 32,1
19 MÁČAJ Peter GCCBB 07988 31,7 24 / --- 24 31,7
20 KOCIANOVÁ Adela GKHB 22019 30,8 24 / 116 24 30,8
21 GIECI Filip GKHB 18690 30,7 24 / --- 24 31,4
22 KUČEROVÁ Bibiana Sedin GC 22531 32,6 22 / --- 22 32,6
23 RAČÁK Michal GKHB 22884 36,8 21 / --- 21 37,8
24 OLEXÍK Mário GKHB 18751 28,3 20 / --- 20 28,3
25 HOFFEROVÁ Renata GKHB 11980 32,7 20 / 124 20 32,7
26 KANTORÍK Tomáš P.Ž.G.K. 20877 45,5 19 / --- 19 45,5
27 SLÁVIČKOVÁ Hana GCW 20822 30,4 18 / 125 18 31,4
28 JECK Jozef GCW 18920 36,3 12 / --- 12 36,3
29 PECEN Milan Golf Club Lipiny - 176 48,6 7 / --- 7 48,6
30 DZUNKA Peter GKHB 09331 35,6 WD --- 35,6
30 MOLČAN Stanislav RVGC 07697 34,6 WD --- 34,6
30 ČEREVKA Alexander Penati GC 01276 28,0 WD --- 28,0