Best Swing Golf Academy Tour 2022 powered by BAŤAK

RED OAK Golf Club Nitra, 13. 05. 2022 | 09:0013. 05. 2022 | 23:50

Základné informácie
Skrátený názov BSGA Tour 2022
Organizátor RED OAK Golf Club
Spoluorganizátor Filip M & W spol. s r.o.
Ihrisko RED OAK Golf Club Nitra
Hlavný rozhodca HRBÁŇ Jakub
Rozhodca
Riaditeľ súťaže ŠVAJLEN Peter
Súťažný výbor Peter Švajlen, Jakub Hrbáň, Donka Mihaleva.
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 13. 05. 2022 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 13. 05. 2022 | 23:50
Počet kôl 1
Spôsob štartu Postupny start z odpaliska 1 a 10 od 9:00.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 14. 03. 2022 | 18:30
Dátum a čas uzávierky prihlášok 11. 05. 2022 | 12:00
Minimálny počet prihlásených 24
Počet prihlásených 87
Kapacita turnaja 112
Spôsob registrácie Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese touroffice@bsga.sk,tel. cislo 0905/335501 do 09:00 deň pred zahájením turnaja. Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese touroffice@bsga.sk, tel. cislo 0905/335501. V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 50 EUR.
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Startovne pre clena 70 EUR, startovne a fee 130 EUR. Platba mozna iba v hotovosti.
Stravovanie Welcome drink, raňajky, občerstvenie do bagu, halfway, alko a nealko na ihrisku, raut a víno po hre. Pivo od hlavného partnera BAŤÁK počas celého dňa
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Best Swing Golf Academy Tour 2022 powered by BAŤAK je dlhodobá súťaž pozostávajúca z piatich samostatných turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihriskách Red Oak, Penati Heritage, Penati Legend a Hruba Borsa. Turnaje sa hrajú na úpravu HCP. Sezonne hodnotenie tury "Race to BlackSeaRama" kde prvi traja umiestneni v kategoriach A,B a C a vitaz kategorie D vyhravaju pobyt v rezorte BlackSeaRama Golf & Villas na 4 noci vratane 2 – 4 green fee na ihriskach BlackSeaRama a Lighthouse podla umiestnenia
Podmienky Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3.
Víťazstvo Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta. o Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov o v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s nižším HCP. o Ak hráči majú rovnaký presný HCP o poradí rozhoduje výsledok na 1. najťažšej jamke. V prípade rovnosti na najťažšej jamke rozhoduje o poradí výsledok na 2. postupne až 18. najťažšej jamke. o Ak zhoda výsledkov pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb. V kategórii D bude vyhodnotené prvé miesto. o Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov o v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí presný HCP hráča. Víťazom sa stáva hráč s vyšším HCP. o Ak hráči majú rovnaký presný HCP o poradí rozhoduje výsledok na 1. najťažšej jamke. V prípade rovnosti na najťažšej jamke rozhoduje o poradí výsledok na 2. postupne až 18. najťažšej jamke. o Ak zhoda výsledkov pretrváva o víťazovi rozhodne náhodný žreb. Podmienkou získania vecných cien je osobná účasť na vyhodnotený pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak.
Ceny Vecné ceny - Všetky vecné ceny zodpovedajú amatérskemu štatútu
Poznámka Ďalší rozhodca: Hrbáň Jakub
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Kategória A – muži a ženy HCP +4 – 16,4 Stableford
Kategória B – muži a ženy HCP 16,5 – 27 Stableford
Kategória C – muži a ženy HCP 27,1 – 54 Stableford
Kategória D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54 Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Nitra 18
YELLOW +9,0 54,0 0 100
RED +9,0 54,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Kategória A – muži a ženy HCP +4 – 16,4 0 29
Kategória B – muži a ženy HCP 16,5 – 27 0 34
Kategória C – muži a ženy HCP 27,1 – 54 0 24
Kategória D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54 0 87
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 87
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BACHORÍK Martin 09316 Golf Trnava 22,9
BALOGH Juraj 19912 Eurovalley Golf Park Club 32,7
BÁNIK Peter 08798 Golf Club WELTEN 20,3
BIELIK Karol 08026 Sedin Golf Club, o.z. 17,8
BLAHA Miroslav 15114 Golfový klub Hrubá Borša 23,9
BUDAY Jozef 12319 Golfový klub Hrubá Borša 16,3
BUDAYOVÁ Mária 12318 Golfový klub Hrubá Borša 15,7
BUŠTÍK Branislav 08308 Penati Golf Club 16,4
ČEREVKA Alexander 01276 Penati Golf Club 25,3
ČEREVKA Igor 05548 Golfový klub Alpinka Košice 17,3
CHARVÁT Juraj 15711 Golfový klub Hrubá Borša 18,7
CHARVÁT Martin 16855 Golfový klub Hrubá Borša 17,0
CHROMÍK Juraj 09676 Golfový klub Hrubá Borša 28,1
CHUŤKA Lukáš 11086 Golfový klub Hrubá Borša 19,1
DEMITROVIČ Boris 15459 Eurovalley Golf Park Club 24,9
DIRGA Michal 10218 Golf Club WELTEN 14,5
DOMOTOR Robert 18737 Golfový klub Hrubá Borša 18,9
FÁBRY Juraj 15373 Golfový klub Hrubá Borša 18,5
FLAŠÍK Fedor 06202 Golf Club WELTEN 12,9
GALBAVÝ Peter 05058 Penati Golf Club 11,2
GAŠPAROVIČ Juraj 08559 Penati Golf Club 16,0
GREGA Milan 18232 Penati Golf Club 27,1
GREGOVÁ Martina 17324 Penati Golf Club 27,5
HAGARA Pavol 15117 Golf Trnava 12,6
HAJČÍK Peter 20684 Golfový klub Hrubá Borša 45,3
HANKE Stefan 20278 Red Fox golf club Malá Ida 26,7
HAROM Ján 10758 Golf Club WELTEN 14,2
HESEKOVÁ Petra 17945 Golf Club WELTEN 54,0
HORVÁTH Jaroslav 14528 Golfový klub Hrubá Borša 50,7
HRBÁŇ Michal 20806 Golfový klub Hrubá Borša 21,6
JANÁK Andrej 11110 Golfový klub Hrubá Borša 24,1
JECK Jozef 18920 Eurovalley Golf Park Club 42,1
KANTORÍK Tomáš 20877 Prvý žilinský golfový klub 53,8
KARKUŠ Erik 14123 Golfový klub Hrubá Borša 23,4
KAROL Marek 19157 Golf Trnava 20,6
KOMPALLA Peter 20415 GC Pegas 22,7
KORDOŠ Marek 14130 Golfový klub Hrubá Borša 18,5
KORVÍN Ladislav 13812 Golf and Country Club Piešťany 13,3
KOVÁČ Filip 18250 Golf and Country Club Piešťany 38,9
KOVÁČ Milan 04815 Sedin Golf Club, o.z. 16,0
KOVÁČIK Róbert 12181 Golf Club WELTEN 14,2
KOVÁČOVÁ Katarína 12981 Golfový klub Hrubá Borša 45,1
KRNÁČ Slavomír 17669 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 42,1
KRNČOK Peter 03635 Penati Golf Club 19,2
KRNČOKOVÁ Marcela 17848 Penati Golf Club 37,9
KUKOĽ Martin 08095 Golfový klub Hrubá Borša 15,1
KUKUMBERG Matej 06177 Golfový klub Hrubá Borša 19,2
KVIEČINSKÝ Peter 20308 Golfový klub Hrubá Borša 5,5
LABIS Peter 08729 Golf Club WELTEN 30,6
LUKAČIK Michal 11868 Penati Golf Club 8,2
MACHO Jozef 20105 Golfový klub Hrubá Borša 35,8
MAGDOLINIČ Mikuláš 19904 Penati Golf Club 48,5
MAGYAR Jiří 04587 RED OAK Golf Club 10,8
MAGYAR Juraj 10157 RED OAK Golf Club 10,1
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 17,4
MIARTUŠ Tomáš 07241 Žilinsko-rajecký golfový klub 37,6
MULLER Jacob 21830 Golf Club WELTEN 54,0
NEMEC Patrick 15372 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 25,7
OLEXÍK Mário 18751 Golfový klub Hrubá Borša 35,2
OLEXÍK Martin 18750 Golfový klub Hrubá Borša 19,7
ONDRUŠEK Michal 11008 Golf Club WELTEN 17,2
OSTATNÍK Miroslav 10050 Penati Golf Club 11,5
PALÁSTHY Pavel 17163 Sedin Golf Club, o.z. 23,3
PODHORA Pavol 09939 Golfový klub Hrubá Borša 16,3
PODHORA, ST. Pavol 10434 Golfový klub Hrubá Borša 19,1
PREJSA Peter 20051 Sedin Golf Club, o.z. 46,4
PUTTERA Marián 03632 Penati Golf Club 29,4
RÁC Milan 12864 Golf Trnava 14,7
RAPANT Jiří 09419 Golfový klub Agama 12,4
RAPANTOVÁ Iveta 10099 Golfový klub Agama 34,5
RAŠLA Igor 18113 Golfový klub Hrubá Borša 21,0
RYBÁR Mário 12333 Golfový klub Hrubá Borša 24,0
SILL Roland 11760 Sedin Golf Club, o.z. 12,9
ŠIMONIČ Ivan 14435 Golf Trnava 7,2
ŠKVARENINA Tomáš 07437 GC Pegas 15,5
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 11,2
TKÁČ Michal 10498 Golfový klub Hrubá Borša 11,9
TROKŠIAR Ján 03668 Tri Duby Golf Club 20,7
UHER Pavel 03242 Golfový klub Hrubá Borša 8,5
VALENTA Tomáš 20137 Golfový klub Hrubá Borša 19,8
VIKTOR Matúš 18780 Sedin Golf Club, o.z. 33,8
VILÁGI Branislav 06751 Golfový klub Hrubá Borša 20,0
VINC Martin 20795 Golfový klub Alpinka Košice 44,7
ZELÍSKA Jozef 08649 Golfový klub Hrubá Borša 19,6
ZELÍSKOVÁ Jana 08650 Golfový klub Hrubá Borša 15,8
ŽILINSKÝ Martin 07720 Penati Golf Club 13,8
ŽIŠKA Michael 20178 Golf Trnava 26,3
Kategória A – muži a ženy HCP +4 – 16,4
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BUDAY Jozef 12319 Golfový klub Hrubá Borša 16,3
BUDAYOVÁ Mária 12318 Golfový klub Hrubá Borša 15,7
BUŠTÍK Branislav 08308 Penati Golf Club 16,4
DIRGA Michal 10218 Golf Club WELTEN 14,5
FLAŠÍK Fedor 06202 Golf Club WELTEN 12,9
GALBAVÝ Peter 05058 Penati Golf Club 11,2
GAŠPAROVIČ Juraj 08559 Penati Golf Club 16,0
HAGARA Pavol 15117 Golf Trnava 12,6
HAROM Ján 10758 Golf Club WELTEN 14,2
KORVÍN Ladislav 13812 Golf and Country Club Piešťany 13,3
KOVÁČ Milan 04815 Sedin Golf Club, o.z. 16,0
KOVÁČIK Róbert 12181 Golf Club WELTEN 14,2
KUKOĽ Martin 08095 Golfový klub Hrubá Borša 15,1
KVIEČINSKÝ Peter 20308 Golfový klub Hrubá Borša 5,5
LUKAČIK Michal 11868 Penati Golf Club 8,2
MAGYAR Jiří 04587 RED OAK Golf Club 10,8
MAGYAR Juraj 10157 RED OAK Golf Club 10,1
OSTATNÍK Miroslav 10050 Penati Golf Club 11,5
PODHORA Pavol 09939 Golfový klub Hrubá Borša 16,3
RÁC Milan 12864 Golf Trnava 14,7
RAPANT Jiří 09419 Golfový klub Agama 12,4
SILL Roland 11760 Sedin Golf Club, o.z. 12,9
ŠIMONIČ Ivan 14435 Golf Trnava 7,2
ŠKVARENINA Tomáš 07437 GC Pegas 15,5
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 11,2
TKÁČ Michal 10498 Golfový klub Hrubá Borša 11,9
UHER Pavel 03242 Golfový klub Hrubá Borša 8,5
ZELÍSKOVÁ Jana 08650 Golfový klub Hrubá Borša 15,8
ŽILINSKÝ Martin 07720 Penati Golf Club 13,8
Kategória B – muži a ženy HCP 16,5 – 27
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BACHORÍK Martin 09316 Golf Trnava 22,9
BÁNIK Peter 08798 Golf Club WELTEN 20,3
BIELIK Karol 08026 Sedin Golf Club, o.z. 17,8
BLAHA Miroslav 15114 Golfový klub Hrubá Borša 23,9
ČEREVKA Alexander 01276 Penati Golf Club 25,3
ČEREVKA Igor 05548 Golfový klub Alpinka Košice 17,3
CHARVÁT Juraj 15711 Golfový klub Hrubá Borša 18,7
CHARVÁT Martin 16855 Golfový klub Hrubá Borša 17,0
CHUŤKA Lukáš 11086 Golfový klub Hrubá Borša 19,1
DEMITROVIČ Boris 15459 Eurovalley Golf Park Club 24,9
DOMOTOR Robert 18737 Golfový klub Hrubá Borša 18,9
FÁBRY Juraj 15373 Golfový klub Hrubá Borša 18,5
HANKE Stefan 20278 Red Fox golf club Malá Ida 26,7
HRBÁŇ Michal 20806 Golfový klub Hrubá Borša 21,6
JANÁK Andrej 11110 Golfový klub Hrubá Borša 24,1
KARKUŠ Erik 14123 Golfový klub Hrubá Borša 23,4
KAROL Marek 19157 Golf Trnava 20,6
KOMPALLA Peter 20415 GC Pegas 22,7
KORDOŠ Marek 14130 Golfový klub Hrubá Borša 18,5
KRNČOK Peter 03635 Penati Golf Club 19,2
KUKUMBERG Matej 06177 Golfový klub Hrubá Borša 19,2
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 17,4
NEMEC Patrick 15372 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 25,7
OLEXÍK Martin 18750 Golfový klub Hrubá Borša 19,7
ONDRUŠEK Michal 11008 Golf Club WELTEN 17,2
PALÁSTHY Pavel 17163 Sedin Golf Club, o.z. 23,3
PODHORA, ST. Pavol 10434 Golfový klub Hrubá Borša 19,1
RAŠLA Igor 18113 Golfový klub Hrubá Borša 21,0
RYBÁR Mário 12333 Golfový klub Hrubá Borša 24,0
TROKŠIAR Ján 03668 Tri Duby Golf Club 20,7
VALENTA Tomáš 20137 Golfový klub Hrubá Borša 19,8
VILÁGI Branislav 06751 Golfový klub Hrubá Borša 20,0
ZELÍSKA Jozef 08649 Golfový klub Hrubá Borša 19,6
ŽIŠKA Michael 20178 Golf Trnava 26,3
Kategória C – muži a ženy HCP 27,1 – 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BALOGH Juraj 19912 Eurovalley Golf Park Club 32,7
CHROMÍK Juraj 09676 Golfový klub Hrubá Borša 28,1
GREGA Milan 18232 Penati Golf Club 27,1
GREGOVÁ Martina 17324 Penati Golf Club 27,5
HAJČÍK Peter 20684 Golfový klub Hrubá Borša 45,3
HESEKOVÁ Petra 17945 Golf Club WELTEN 54,0
HORVÁTH Jaroslav 14528 Golfový klub Hrubá Borša 50,7
JECK Jozef 18920 Eurovalley Golf Park Club 42,1
KANTORÍK Tomáš 20877 Prvý žilinský golfový klub 53,8
KOVÁČ Filip 18250 Golf and Country Club Piešťany 38,9
KOVÁČOVÁ Katarína 12981 Golfový klub Hrubá Borša 45,1
KRNÁČ Slavomír 17669 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 42,1
KRNČOKOVÁ Marcela 17848 Penati Golf Club 37,9
LABIS Peter 08729 Golf Club WELTEN 30,6
MACHO Jozef 20105 Golfový klub Hrubá Borša 35,8
MAGDOLINIČ Mikuláš 19904 Penati Golf Club 48,5
MIARTUŠ Tomáš 07241 Žilinsko-rajecký golfový klub 37,6
MULLER Jacob 21830 Golf Club WELTEN 54,0
OLEXÍK Mário 18751 Golfový klub Hrubá Borša 35,2
PREJSA Peter 20051 Sedin Golf Club, o.z. 46,4
PUTTERA Marián 03632 Penati Golf Club 29,4
RAPANTOVÁ Iveta 10099 Golfový klub Agama 34,5
VIKTOR Matúš 18780 Sedin Golf Club, o.z. 33,8
VINC Martin 20795 Golfový klub Alpinka Košice 44,7
Kategória D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BACHORÍK Martin 09316 Golf Trnava 22,9
BALOGH Juraj 19912 Eurovalley Golf Park Club 32,7
BÁNIK Peter 08798 Golf Club WELTEN 20,3
BIELIK Karol 08026 Sedin Golf Club, o.z. 17,8
BLAHA Miroslav 15114 Golfový klub Hrubá Borša 23,9
BUDAY Jozef 12319 Golfový klub Hrubá Borša 16,3
BUDAYOVÁ Mária 12318 Golfový klub Hrubá Borša 15,7
BUŠTÍK Branislav 08308 Penati Golf Club 16,4
ČEREVKA Alexander 01276 Penati Golf Club 25,3
ČEREVKA Igor 05548 Golfový klub Alpinka Košice 17,3
CHARVÁT Juraj 15711 Golfový klub Hrubá Borša 18,7
CHARVÁT Martin 16855 Golfový klub Hrubá Borša 17,0
CHROMÍK Juraj 09676 Golfový klub Hrubá Borša 28,1
CHUŤKA Lukáš 11086 Golfový klub Hrubá Borša 19,1
DEMITROVIČ Boris 15459 Eurovalley Golf Park Club 24,9
DIRGA Michal 10218 Golf Club WELTEN 14,5
DOMOTOR Robert 18737 Golfový klub Hrubá Borša 18,9
FÁBRY Juraj 15373 Golfový klub Hrubá Borša 18,5
FLAŠÍK Fedor 06202 Golf Club WELTEN 12,9
GALBAVÝ Peter 05058 Penati Golf Club 11,2
GAŠPAROVIČ Juraj 08559 Penati Golf Club 16,0
GREGA Milan 18232 Penati Golf Club 27,1
GREGOVÁ Martina 17324 Penati Golf Club 27,5
HAGARA Pavol 15117 Golf Trnava 12,6
HAJČÍK Peter 20684 Golfový klub Hrubá Borša 45,3
HANKE Stefan 20278 Red Fox golf club Malá Ida 26,7
HAROM Ján 10758 Golf Club WELTEN 14,2
HESEKOVÁ Petra 17945 Golf Club WELTEN 54,0
HORVÁTH Jaroslav 14528 Golfový klub Hrubá Borša 50,7
HRBÁŇ Michal 20806 Golfový klub Hrubá Borša 21,6
JANÁK Andrej 11110 Golfový klub Hrubá Borša 24,1
JECK Jozef 18920 Eurovalley Golf Park Club 42,1
KANTORÍK Tomáš 20877 Prvý žilinský golfový klub 53,8
KARKUŠ Erik 14123 Golfový klub Hrubá Borša 23,4
KAROL Marek 19157 Golf Trnava 20,6
KOMPALLA Peter 20415 GC Pegas 22,7
KORDOŠ Marek 14130 Golfový klub Hrubá Borša 18,5
KORVÍN Ladislav 13812 Golf and Country Club Piešťany 13,3
KOVÁČ Filip 18250 Golf and Country Club Piešťany 38,9
KOVÁČ Milan 04815 Sedin Golf Club, o.z. 16,0
KOVÁČIK Róbert 12181 Golf Club WELTEN 14,2
KOVÁČOVÁ Katarína 12981 Golfový klub Hrubá Borša 45,1
KRNÁČ Slavomír 17669 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 42,1
KRNČOK Peter 03635 Penati Golf Club 19,2
KRNČOKOVÁ Marcela 17848 Penati Golf Club 37,9
KUKOĽ Martin 08095 Golfový klub Hrubá Borša 15,1
KUKUMBERG Matej 06177 Golfový klub Hrubá Borša 19,2
KVIEČINSKÝ Peter 20308 Golfový klub Hrubá Borša 5,5
LABIS Peter 08729 Golf Club WELTEN 30,6
LUKAČIK Michal 11868 Penati Golf Club 8,2
MACHO Jozef 20105 Golfový klub Hrubá Borša 35,8
MAGDOLINIČ Mikuláš 19904 Penati Golf Club 48,5
MAGYAR Jiří 04587 RED OAK Golf Club 10,8
MAGYAR Juraj 10157 RED OAK Golf Club 10,1
MASARČIN Miroslav 18596 Golfový klub Hrubá Borša 17,4
MIARTUŠ Tomáš 07241 Žilinsko-rajecký golfový klub 37,6
MULLER Jacob 21830 Golf Club WELTEN 54,0
NEMEC Patrick 15372 GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo 25,7
OLEXÍK Mário 18751 Golfový klub Hrubá Borša 35,2
OLEXÍK Martin 18750 Golfový klub Hrubá Borša 19,7
ONDRUŠEK Michal 11008 Golf Club WELTEN 17,2
OSTATNÍK Miroslav 10050 Penati Golf Club 11,5
PALÁSTHY Pavel 17163 Sedin Golf Club, o.z. 23,3
PODHORA Pavol 09939 Golfový klub Hrubá Borša 16,3
PODHORA, ST. Pavol 10434 Golfový klub Hrubá Borša 19,1
PREJSA Peter 20051 Sedin Golf Club, o.z. 46,4
PUTTERA Marián 03632 Penati Golf Club 29,4
RÁC Milan 12864 Golf Trnava 14,7
RAPANT Jiří 09419 Golfový klub Agama 12,4
RAPANTOVÁ Iveta 10099 Golfový klub Agama 34,5
RAŠLA Igor 18113 Golfový klub Hrubá Borša 21,0
RYBÁR Mário 12333 Golfový klub Hrubá Borša 24,0
SILL Roland 11760 Sedin Golf Club, o.z. 12,9
ŠIMONIČ Ivan 14435 Golf Trnava 7,2
ŠKVARENINA Tomáš 07437 GC Pegas 15,5
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 11,2
TKÁČ Michal 10498 Golfový klub Hrubá Borša 11,9
TROKŠIAR Ján 03668 Tri Duby Golf Club 20,7
UHER Pavel 03242 Golfový klub Hrubá Borša 8,5
VALENTA Tomáš 20137 Golfový klub Hrubá Borša 19,8
VIKTOR Matúš 18780 Sedin Golf Club, o.z. 33,8
VILÁGI Branislav 06751 Golfový klub Hrubá Borša 20,0
VINC Martin 20795 Golfový klub Alpinka Košice 44,7
ZELÍSKA Jozef 08649 Golfový klub Hrubá Borša 19,6
ZELÍSKOVÁ Jana 08650 Golfový klub Hrubá Borša 15,8
ŽILINSKÝ Martin 07720 Penati Golf Club 13,8
ŽIŠKA Michael 20178 Golf Trnava 26,3
Kategória A – muži a ženy HCP +4 – 16,4
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 DIRGA Michal GCW 10218 14,5 43 / 79 43 13,6
2 PODHORA Pavol GKHB 09939 16,3 41 / 83 41 15,9
3 ŽILINSKÝ Martin Penati GC 07720 13,8 39 / 82 39 13,1
4 TKÁČ Michal GKHB 10498 11,9 38 / 81 38 11,3
5 KOVÁČ Milan Sedin GC 04815 16,0 37 / 87 37 15,7
6 GALBAVÝ Peter Penati GC 05058 11,2 36 / 84 36 11,0
7 ŠIMONIČ Ivan GTT 14435 7,2 36 / 78 36 7,0
8 OSTATNÍK Miroslav Penati GC 10050 11,5 36 / 83 36 11,4
9 KVIEČINSKÝ Peter GKHB 20308 5,5 36 / 76 36 5,2
10 ZELÍSKOVÁ Jana GKHB 08650 15,8 35 / 89 35 15,6
11 ŠLAPÁK Marián GCW 13979 11,2 34 / 84 34 11,0
12 BUŠTÍK Branislav Penati GC 08308 16,4 34 / 90 34 16,3
13 BUDAY Jozef GKHB 12319 16,3 33 / 91 33 16,3
13 SILL Roland Sedin GC 11760 12,9 33 / 87 33 13,0
15 HAROM Ján GCW 10758 14,2 32 / --- 32 14,2
16 ŠKVARENINA Tomáš GCPEG 07437 15,5 32 / 91 32 16,0
17 HAGARA Pavol GTT 15117 12,6 31 / 89 31 12,9
18 KORVÍN Ladislav GCCP 13812 13,3 31 / 90 31 13,3
19 GAŠPAROVIČ Juraj Penati GC 08559 16,0 31 / 95 31 16,0
20 KOVÁČIK Róbert GCW 12181 14,2 30 / --- 30 14,4
21 RAPANT Jiří GKA 09419 12,4 28 / 93 28 12,4
22 MAGYAR Juraj ROGC 10157 10,1 28 / --- 28 10,1
23 BUDAYOVÁ Mária GKHB 12318 15,7 27 / 97 27 16,3
24 MAGYAR Jiří ROGC 04587 10,8 27 / 92 27 10,8
25 FLAŠÍK Fedor GCW 06202 12,9 26 / --- 26 12,9
26 UHER Pavel GKHB 03242 8,5 26 / 89 26 8,7
27 RÁC Milan GTT 12864 14,7 24 / 98 24 14,7
28 LUKAČIK Michal Penati GC 11868 8,2 23 / 93 23 8,2
29 KUKOĽ Martin GKHB 08095 15,1 NS --- 15,1
Kategória B – muži a ženy HCP 16,5 – 27
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 BÁNIK Peter GCW 08798 20,3 42 / 88 42 20,1
2 BIELIK Karol Sedin GC 08026 17,8 39 / 87 39 17,2
3 FÁBRY Juraj GKHB 15373 18,5 39 / 89 39 17,9
4 KRNČOK Peter Penati GC 03635 19,2 39 / 88 39 18,9
5 BACHORÍK Martin GTT 09316 22,9 39 / 93 39 22,4
6 JANÁK Andrej GKHB 11110 24,1 38 / --- 38 23,5
7 ZELÍSKA Jozef GKHB 08649 19,6 38 / 90 38 18,9
8 ONDRUŠEK Michal GCW 11008 17,2 37 / 88 37 16,9
9 KAROL Marek GTT 19157 20,6 36 / 93 36 20,6
10 RYBÁR Mário GKHB 12333 24,0 36 / 97 36 23,6
11 VALENTA Tomáš GKHB 20137 19,8 36 / 95 36 19,8
12 BLAHA Miroslav GKHB 15114 23,9 36 / 97 36 24,0
13 KORDOŠ Marek GKHB 14130 18,5 35 / 92 35 18,4
14 ČEREVKA Igor GKAK 05548 17,3 35 / 90 35 17,3
15 PODHORA, ST. Pavol GKHB 10434 19,1 35 / 92 35 19,6
16 KOMPALLA Peter GCPEG 20415 22,7 34 / 97 34 22,1
17 NEMEC Patrick GCCBB 15372 25,7 34 / 101 34 25,4
18 MASARČIN Miroslav GKHB 18596 17,4 33 / --- 33 17,4
19 CHARVÁT Martin GKHB 16855 17,0 32 / --- 32 17,0
20 CHUŤKA Lukáš GKHB 11086 19,1 32 / --- 32 19,7
21 ŽIŠKA Michael GTT 20178 26,3 31 / 105 31 26,3
22 PALÁSTHY Pavel Sedin GC 17163 23,3 29 / 103 29 23,3
23 DOMOTOR Robert GKHB 18737 18,9 29 / 98 29 18,9
24 ČEREVKA Alexander Penati GC 01276 25,3 29 / 105 29 26,4
25 TROKŠIAR Ján TDGC 03668 20,7 27 / --- 27 21,6
26 HANKE Stefan RFMI 20278 26,7 27 / --- 27 26,7
27 KUKUMBERG Matej GKHB 06177 19,2 26 / 102 26 19,2
28 CHARVÁT Juraj GKHB 15711 18,7 26 / 103 26 19,1
29 HRBÁŇ Michal GKHB 20806 21,6 23 / --- 23 22,6
30 DEMITROVIČ Boris EGPC 15459 24,9 21 / --- 21 25,9
31 OLEXÍK Martin GKHB 18750 19,7 20 / --- 20 19,7
32 RAŠLA Igor GKHB 18113 21,0 17 / 115 17 22,0
33 KARKUŠ Erik GKHB 14123 23,4 NS --- 23,4
33 VILÁGI Branislav GKHB 06751 20,0 NS --- 20,0
Kategória C – muži a ženy HCP 27,1 – 54
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MULLER Jacob GCW 21830 54,0 73 / 94 73 17,5
2 HAJČÍK Peter GKHB 20684 45,3 47 / 111 47 32,6
3 PREJSA Peter Sedin GC 20051 46,4 46 / 112 46 36,3
4 VINC Martin GKAK 20795 44,7 42 / --- 42 41,7
5 VIKTOR Matúš Sedin GC 18780 33,8 40 / 104 40 32,2
6 KANTORÍK Tomáš P.Ž.G.K. 20877 53,8 36 / 132 36 52,1
7 MIARTUŠ Tomáš ŽRGK 07241 37,6 36 / 118 36 37,6
8 HORVÁTH Jaroslav GKHB 14528 50,7 36 / 127 36 50,4
9 KOVÁČOVÁ Katarína GKHB 12981 45,1 35 / --- 35 45,4
10 GREGA Milan Penati GC 18232 27,1 35 / 101 35 26,9
11 KOVÁČ Filip GCCP 18250 38,9 33 / 119 33 38,9
12 GREGOVÁ Martina Penati GC 17324 27,5 33 / --- 33 27,5
13 KRNÁČ Slavomír GCCBB 17669 42,1 32 / 122 32 41,5
14 MAGDOLINIČ Mikuláš Penati GC 19904 48,5 32 / 131 32 48,5
15 JECK Jozef EGPC 18920 42,1 31 / 125 31 42,7
16 KRNČOKOVÁ Marcela Penati GC 17848 37,9 31 / 121 31 38,6
17 OLEXÍK Mário GKHB 18751 35,2 30 / --- 30 35,2
18 MACHO Jozef GKHB 20105 35,8 30 / --- 30 36,3
19 HESEKOVÁ Petra GCW 17945 54,0 28 / --- 28 54,0
20 BALOGH Juraj EGPC 19912 32,7 24 / 119 24 33,7
21 RAPANTOVÁ Iveta GKA 10099 34,5 24 / 131 24 35,0
22 CHROMÍK Juraj GKHB 09676 28,1 24 / --- 24 28,1
23 LABIS Peter GCW 08729 30,6 23 / 119 23 30,6
24 PUTTERA Marián Penati GC 03632 29,4 NS --- 29,4
Kategória D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KVIEČINSKÝ Peter GKHB 20308 5,5 32 / 76 / (36) 32 5,2
2 ŠIMONIČ Ivan GTT 14435 7,2 30 / 78 / (36) 30 7,0
3 DIRGA Michal GCW 10218 14,5 29 / 79 / (43) 29 13,6
4 TKÁČ Michal GKHB 10498 11,9 28 / 81 / (38) 28 11,3
5 GALBAVÝ Peter Penati GC 05058 11,2 26 / 84 / (36) 26 11,0
6 ŽILINSKÝ Martin Penati GC 07720 13,8 26 / 82 / (39) 26 13,1
7 PODHORA Pavol GKHB 09939 16,3 25 / 83 / (41) 25 15,9
8 OSTATNÍK Miroslav Penati GC 10050 11,5 25 / 83 / (36) 25 11,4
9 ŠLAPÁK Marián GCW 13979 11,2 24 / 84 / (34) 24 11,0
10 BÁNIK Peter GCW 08798 20,3 23 / 88 / (42) 23 20,1
11 SILL Roland Sedin GC 11760 12,9 22 / 87 / (33) 22 13,0
12 FÁBRY Juraj GKHB 15373 18,5 22 / 89 / (39) 22 17,9
13 BIELIK Karol Sedin GC 08026 17,8 22 / 87 / (39) 22 17,2
14 KOVÁČ Milan Sedin GC 04815 16,0 21 / 87 / (37) 21 15,7
15 ONDRUŠEK Michal GCW 11008 17,2 20 / 88 / (37) 20 16,9
16 HAGARA Pavol GTT 15117 12,6 20 / 89 / (31) 20 12,9
17 KRNČOK Peter Penati GC 03635 19,2 20 / 88 / (39) 20 18,9
18 MAGYAR Juraj ROGC 10157 10,1 20 / --- / (28) 20 10,1
19 ZELÍSKA Jozef GKHB 08649 19,6 20 / 90 / (38) 20 18,9
20 KAROL Marek GTT 19157 20,6 19 / 93 / (36) 19 20,6
21 KORVÍN Ladislav GCCP 13812 13,3 19 / 90 / (31) 19 13,3
22 MULLER Jacob GCW 21830 54,0 19 / 94 / (73) 19 17,5
23 HAROM Ján GCW 10758 14,2 19 / --- / (32) 19 14,2
24 ZELÍSKOVÁ Jana GKHB 08650 15,8 19 / 89 / (35) 19 15,6
25 BUŠTÍK Branislav Penati GC 08308 16,4 19 / 90 / (34) 19 16,3
26 UHER Pavel GKHB 03242 8,5 19 / 89 / (26) 19 8,7
27 JANÁK Andrej GKHB 11110 24,1 18 / --- / (38) 18 23,5
28 MASARČIN Miroslav GKHB 18596 17,4 18 / --- / (33) 18 17,4
29 GAŠPAROVIČ Juraj Penati GC 08559 16,0 18 / 95 / (31) 18 16,0
30 KORDOŠ Marek GKHB 14130 18,5 18 / 92 / (35) 18 18,4
30 KOVÁČIK Róbert GCW 12181 14,2 18 / --- / (30) 18 14,4
30 ČEREVKA Igor GKAK 05548 17,3 18 / 90 / (35) 18 17,3
33 ŠKVARENINA Tomáš GCPEG 07437 15,5 18 / 91 / (32) 18 16,0
34 MAGYAR Jiří ROGC 04587 10,8 18 / 92 / (27) 18 10,8
35 VALENTA Tomáš GKHB 20137 19,8 18 / 95 / (36) 18 19,8
36 CHARVÁT Martin GKHB 16855 17,0 17 / --- / (32) 17 17,0
37 BUDAY Jozef GKHB 12319 16,3 17 / 91 / (33) 17 16,3
38 BACHORÍK Martin GTT 09316 22,9 17 / 93 / (39) 17 22,4
39 FLAŠÍK Fedor GCW 06202 12,9 17 / --- / (26) 17 12,9
40 PODHORA, ST. Pavol GKHB 10434 19,1 17 / 92 / (35) 17 19,6
41 LUKAČIK Michal Penati GC 11868 8,2 17 / 93 / (23) 17 8,2
42 RAPANT Jiří GKA 09419 12,4 17 / 93 / (28) 17 12,4
43 CHUŤKA Lukáš GKHB 11086 19,1 17 / --- / (32) 17 19,7
44 BLAHA Miroslav GKHB 15114 23,9 14 / 97 / (36) 14 24,0
45 KOMPALLA Peter GCPEG 20415 22,7 14 / 97 / (34) 14 22,1
46 RYBÁR Mário GKHB 12333 24,0 13 / 97 / (36) 13 23,6
47 GREGOVÁ Martina Penati GC 17324 27,5 13 / --- / (33) 13 27,5
48 RÁC Milan GTT 12864 14,7 12 / 98 / (24) 12 14,7
49 DOMOTOR Robert GKHB 18737 18,9 12 / 98 / (29) 12 18,9
50 TROKŠIAR Ján TDGC 03668 20,7 12 / --- / (27) 12 21,6
51 GREGA Milan Penati GC 18232 27,1 12 / 101 / (35) 12 26,9
52 BUDAYOVÁ Mária GKHB 12318 15,7 12 / 97 / (27) 12 16,3
52 MIARTUŠ Tomáš ŽRGK 07241 37,6 12 / 118 / (36) 12 37,6
54 CHARVÁT Juraj GKHB 15711 18,7 12 / 103 / (26) 12 19,1
55 KUKUMBERG Matej GKHB 06177 19,2 10 / 102 / (26) 10 19,2
56 ŽIŠKA Michael GTT 20178 26,3 10 / 105 / (31) 10 26,3
57 HAJČÍK Peter GKHB 20684 45,3 9 / 111 / (47) 9 32,6
57 VIKTOR Matúš Sedin GC 18780 33,8 9 / 104 / (40) 9 32,2
59 NEMEC Patrick GCCBB 15372 25,7 9 / 101 / (34) 9 25,4
60 PALÁSTHY Pavel Sedin GC 17163 23,3 8 / 103 / (29) 8 23,3
61 ČEREVKA Alexander Penati GC 01276 25,3 8 / 105 / (29) 8 26,4
62 VINC Martin GKAK 20795 44,7 8 / --- / (42) 8 41,7
63 RAPANTOVÁ Iveta GKA 10099 34,5 7 / 131 / (24) 7 35,0
64 KOVÁČ Filip GCCP 18250 38,9 7 / 119 / (33) 7 38,9
65 RAŠLA Igor GKHB 18113 21,0 7 / 115 / (17) 7 22,0
66 HRBÁŇ Michal GKHB 20806 21,6 7 / --- / (23) 7 22,6
67 MACHO Jozef GKHB 20105 35,8 6 / --- / (30) 6 36,3
68 PREJSA Peter Sedin GC 20051 46,4 6 / 112 / (46) 6 36,3
68 HANKE Stefan RFMI 20278 26,7 6 / --- / (27) 6 26,7
70 CHROMÍK Juraj GKHB 09676 28,1 5 / --- / (24) 5 28,1
71 OLEXÍK Mário GKHB 18751 35,2 5 / --- / (30) 5 35,2
72 JECK Jozef EGPC 18920 42,1 5 / 125 / (31) 5 42,7
73 OLEXÍK Martin GKHB 18750 19,7 5 / --- / (20) 5 19,7
74 KRNČOKOVÁ Marcela Penati GC 17848 37,9 5 / 121 / (31) 5 38,6
75 KRNÁČ Slavomír GCCBB 17669 42,1 4 / 122 / (32) 4 41,5
76 BALOGH Juraj EGPC 19912 32,7 4 / 119 / (24) 4 33,7
77 KANTORÍK Tomáš P.Ž.G.K. 20877 53,8 3 / 132 / (36) 3 52,1
78 KOVÁČOVÁ Katarína GKHB 12981 45,1 3 / --- / (35) 3 45,4
79 DEMITROVIČ Boris EGPC 15459 24,9 3 / --- / (21) 3 25,9
80 LABIS Peter GCW 08729 30,6 2 / 119 / (23) 2 30,6
81 HORVÁTH Jaroslav GKHB 14528 50,7 2 / 127 / (36) 2 50,4
82 MAGDOLINIČ Mikuláš Penati GC 19904 48,5 1 / 131 / (32) 1 48,5
83 VILÁGI Branislav GKHB 06751 20,0 NS --- 20,0
83 KUKOĽ Martin GKHB 08095 15,1 NS --- 15,1
83 PUTTERA Marián Penati GC 03632 29,4 NS --- 29,4
83 KARKUŠ Erik GKHB 14123 23,4 NS --- 23,4
83 HESEKOVÁ Petra GCW 17945 54,0 0 / --- / (28) --- 54,0