Usmernenie hlavného kontrolóra športu

Vážené športové kluby,

bezodkladne Vám oznamujeme práve vydané usmernenie hlavného kontrolóra športu z MŠVVaŠ SR (viď príloha), ktorý požiadal Úrad verejného zdravotníctva SR o výklad v súvislosti s nejasnou situáciou ohľadne výkonu športovej činnosti podľa zákona o športe a nariadených opatrení, ktorými ÚVZ SR nariadil od 13.03.2020 až do odvolania aj zákaz „prevádzkovať telovýchovno-športové zariadenia“.

SKGA ako národný športový zväz združuje športové kluby, ktoré nie sú podnikateľskými subjektami – prevádzkovateľmi telovýchovno-športových zariadení podľa §22 zákona č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. Športové kluby využívajú športoviská – športovú infraštruktúru podľa §3 písm. o) zákona č.440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov. Zákon o športe nepozná pojem „telovýchovno-športové zariadenia“. Nebolo preto doteraz zrejmé, či sa nariadené opatrenie ÚVZ SR vzťahuje aj na športovú infraštruktúru a činnosť športových klubov podľa zákona o športe.

Výklad ÚVZ SR je žiaľ taký, že zákaz  (http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf) sa má uplatňovať aj na športovú infraštruktúru podľa zákona o športe.

Výnimkou je podľa aktuálneho usmernenia len príprava talentovaných športovcov a príprava reprezentantov, aj to len v individuálnych športoch, čiže v rámci tréningov týchto športovcov je možné využívať športovú infraštruktúru, pri dodržaní ďalších opatrení.

Nakoľko opatrenie ÚVZ SR platí až do odvolania, SKGA žiaľ nevie odhadnúť, po akú dobu bude toto obmedzenie trvať. S príslušnými inštitúciami sme v komunikácii na dennej báze a ak dôjde k zmene súčasného stavu, budeme Vás bezodkladne informovať.

V prípade, ak by niektorý z orgánov verejnej moci riešil v súvislosti s opatrením ÚVZ SR doterajšiu činnosť športových klubov (čo nepredpokladáme, ale teoreticky nejaký „priateľ golfu“ mohol zaslať podnet), neváhajte bezodkladne kontaktovať SKGA, ktorá je pripravená v súčinnosti s MŠaVVŠ SR poskytnúť stanovisko.

PRÍLOHA TU: Usmernenie_MŠVVŠ_odporúčanie_ohľadne_športovej_činnosti

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER