Valné zhromaždenie Európskej Golfovej Asociácie

V tomto týždni sa uskutočnilo Výročné valné zhromaždenie Európskej golfovej asociácie, ktoré prinieslo slovenskému golfu očakávane zmeny.

Namiesto pôvodne plánovanej destinácie v tureckej Antalyi sa zasadanie uskutočnilo v španielskom klube Real El Prat pri Barcelone. Od stredy rokovali postupne malé golfové a rozvíjajúce sa krajiny, súťažný výbor, výkonný výbor, zástupcovia členských krajín EGA vrátane Slovenska sa zúčastnili pracovných workshopov s témami rozvoja golfu cestou malých golfových zariadení prezentované praktickými ukážkami z Francúzska, marketingových nástrojov založených na podrobnom prieskume reálneho stavu trhu a to praktickou ukážkou kolegov z Anglicka. Ďalej prebiehali prezentácie k ochrane životného prostredia v spojitosti s prevádzkou golfových ihrísk a nakoniec aj otvorená diskusia o strategických cieľoch a smerovania golfu v Európe.

Veľmi sledovanou prezentáciou bola téma unifikovaného Svetového hendikepového systému, ktorý pripravuje R&A a USGA, a ktorých zástupcovia boli osobne prítomní a zodpovedali dotazy jednotlivých krajín.

Celá golfová Európa je v rámci EGA rozdelená na štyri zóny – GB&I, Severnú, Centrálnu, kde je Slovensko členom a Južnú. Tieto mali svoje separátne rokovania v piatok.

V sobotu sa odohralo Valné zhromaždenie. V jeho agende bola aj žiadosť  o členstvo v EGA od Slovenskej golfovej asociácie, občianskeho združenia ako nového národného športového zväzu podľa platného zákona o športe a automatický prevod HCP autority na tento zväz. Hlasovanie prebehlo úspešne.

SKGA o.z. a jeho členovia majú pred sebou ešte veľa roboty s dokončením úplnej implementácie nového zákona. Najbližšie ho čaká riadna volebná konferencia v pondelok 28.11. v priestoroch Golf and Country Clube Tri duby.

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER