Výberové konanie na pozíciu trénera ženskej reprezentácie

Prezídium Slovenskej golfovej asociácie na svojom zasadnutí č.7/2018 11.7.2018 sa uznieslo na vyhlásení výberového konania na pozíciu trénera ženskej reprezentácie viď špecifikácia nižšie.

Podmienky pre výberové konanie repre trénera

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER