Výročná konferencia SKGA

Tento rok sa konala výročná Konferencia SKGA v Bratislave vo štvrtok 28.1. Došlo k bilancovaniu minulého roka, prezentácii plánov na tohtoročnú sezónu a veľmi konštruktívnej diskusii k viacerým témam.

Zázemím pre konferenciu sa stalo Súkromné gymnázium Mercury v Petržalke. Tu sa stretli delegáti z takmer všetkých členských klubov a asociácií. Program konferencie uviedol a všetkých prítomných uvítal prezident Slovenskej golfovej asociácie Ing. Tibor Hubík. Nasledovalo zvolenie jednotlivých komisií. Moderovania sa ujal viceprezident JUDr. Tomáš Stoklasa. Prezentoval jednotlivé body prítomným delegátom. Boli to Správa o činnosti SKGA za minulý rok, Plán činnosti na rok 2016, Správa o hospodárení za rok 2015 a Rozpočet na rok 2016. Rozsiahla diskusia všetkých prítomných a vykonané hlasovania nastavila smer, ktorým sa bude Slovenská golfová asociácia uberať v tomto roku. Reprezentačné výbery čakajú súťaže behom celého roka. Od European Olympic Hopes Trophy, cez tradičné tímové súťaže ako ME dorastencov divízie 2 a dorasteniek, mužov ME divízie 2, European Young Masters až po MS družstiev v septembri. SKGA opäť pripravuje túry ako TON, SKGA Junior Tour a KPMG SKGA Tour.

Veľmi prínosnou novinkou pre členov reprezentácie je tzv. Success program, ktorý motivuje či podporuje hráčov a hráčky k individuálnym účastiam na zahraničných turnajoch. Jeho detaily budú zverejnené na webe SKGA.

Boli predstavené nové Pravidla golfu 2016-2019.

Nakoniec boli členmi SKGA prijaté nové dva riadne kluby – Golf Resort Sedín a Royal Valley Golf Club. Dva doteraz pridružené kluby Golfový klub Trnava a Golfový a športový klub Trenčín boli povýšené na riadnych členov.

Autor: Kamil Balga

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER