Výročná konferencia Slovenskej golfovej asociácie

Vo štvrtok 29. januára sa konala výročná konferencia Slovenskej golfovej asociácie.

Členovia sa tohto roku stretli v hoteli Kaskády pri Sliači. Priebeh sprevádzali mnohé konštruktívne otázky a  návrhy. Členom prezídia bol potvrdený kooptovaný Mudr. Vladimír Balogh. Konferencia zvolila nových členov prezídia Martina Maršálka ako zástupcu klubov a Rastislava Antalu za asociácie. Za nových členov boli prijatí Golfový a športový klub Trenčín a Red Oak Golf Club Nitra. Kluby prezentovali svoje zámery a plány, vďaka ktorým vzniknú dve nové golfové zariadenia. Konferencia taktiež schválila zmeny a doplnenie stanov. Napríklad vďaka znova zaradeniu golfu do olympijských hier, budú stanovy obsahovať aj príslušnosť k Olympijskej charte a jej záväzné dodržiavanie.

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER